آقای بهنام امینی

بهنام امینی

آقای بهنام امینی

Behnam Amini

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 Application of Hazard Based Model for Housing Location Based on Travel Distance to Work (دریافت مقاله) نشریه بین المللی مهندسی حمل و نقل دوره: 2، شماره: 4
2 ارزیابی تاثیر با هم ضریب اصطکاک و عمق بافت روسازی آسفالتی در تصادف های آزادراهی (دریافت مقاله) فصلنامه مهندسی عمران فردوسی دوره: 23، شماره: 1
3 ارزیابی مقایسهای ضرایب همسنگ سواری وسایل نقلیه سنگین در راه های دو خطه دو طرفه ایران بر اساس روش های اختلاف سرعت و سرفاصله وسایل نقلیه (دریافت مقاله) پژوهشنامه حمل و نقل دوره: 9، شماره: 4
4 Controlling Cooling Water Quality by Hydrodynamic Cavitation (دریافت مقاله) مجله چیلر و برج خنک کن دوره: 1، شماره: 4
5 بسط توابع زمان سفر- حجم برای راههای دوخطه دوطرفه برون شهری ایران (دریافت مقاله) فصلنامه مهندسی حمل و نقل دوره: 4، شماره: 2
6 سنجش اثرات ترافیکی احداث تقاطع های ناهمسطح شهری در شبکه معابر و تقاطع های پیرامونی (دریافت مقاله) فصلنامه مهندسی عمران و محیط زیست دانشگاه تبریز دوره: 43، شماره: 70
7 کاربرد تصمیم گیری چند معیاره در شناسایی نقاط پرحادثه: استفاده از روشهای تحلیل پوششی داده ها و تحلیل همایی (دریافت مقاله) فصلنامه مهندسی حمل و نقل دوره: 3، شماره: 4
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 ارائه چارچوب برنامه جامع و بررسی مقایس های روش ها ی آموزش ایمنی ترافیک (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی حوادث رانندگی و جاده ای
2 ارائه رویکرد ی جدید برای تعیین طول چرخه بهینه وبیشینه سازی گذردهی در تقاطعات چراغدار (دریافت مقاله) چهاردهمین کنفرانس بین المللی مهندسی حمل و نقل و ترافیک
3 ارائه مدل ارزیابی اقدامات ایمن سازی راهها براساس تحلیل ارزیابی خطر و برنامه سازی خطی (دریافت مقاله) نهمین کنفرانس مهندسی حمل و نقل و ترافیک ایران
4 ارائه مدل رگرسیون لوجستیک برای ارزیابی ایمنی دور برگردان های شهر تهران (دریافت مقاله) یازدهمین کنفرانس مهندسی حمل و نقل و ترافیک ایران
5 ارائه مدل مکان یابی گذرگاههای عرضی ایمن برای عابران پیاده (دریافت مقاله) دومین کنگره ملی مهندسی عمران
6 ارائه و مقایسه الگوریتم های مسیریابی در حمل ونقل عمومی بر مبنای مسیر کمینه و استراتژی بهینه (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس مهندسی حمل و نقل و ترافیک ایران
7 ارائه یک مدل ارزیابی روشهای نگهداری و ایمنی راه های کم تردد برونشهری (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی زیر ساختهای حمل و نقل
8 ارتقا ایمنی تقاطعات چراغدار معابر شریانی با استفاده از طرح گردش به چپ غیرمستقیم مربعی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی ترافیک و ایمنی
9 اعمال سیاست کنترل دروازه ای شبکه بر اساس سنجش داخلی معابر (دریافت مقاله) دوازدهمین کنفرانس مهندسی حمل و نقل و ترافیک ایران
10 امکان سنجی پتانسیل های مهندسی ارزش در راه سازی بر اساس مدل سازی هزینه های احداث (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی مهندسی ارزش
11 Controlling Cooling Water Quality by Hydrodynamic Cavitation (دریافت مقاله) نخستین همایش چیلر و برج خنک کن ایران
12 Magnetic hardening and sedimentation removing in cooling tower and chillers (دریافت مقاله) نخستین همایش چیلر و برج خنک کن ایران
13 Multi-agent Reinforcement Learning for Integrated Network ofAdaptive Traffic Signal Controllers (MARLIN-ATSC):Potential Applications in Tehran (دریافت مقاله) سیزدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی حمل و نقل و ترافیک
14 بررسی اثرات شکل الگوی شبکه در پارامترهای عملکردی ترافیک معابر (دریافت مقاله) سیزدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی حمل و نقل و ترافیک
15 بررسی تطبیقی میدان دید در تقاطع های سه راهی بدون چراغ راهنمایی شهری (دریافت مقاله) هفتمین کنگره ملی مهندسی عمران
16 بررسی رابطه بین شاخص خرابی روسازی و عناصر هندسی در محل قوسهای راه های دو خطه دوطرفه برون شهری (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی تصادفات و سوانح جاده ای و ریلی
17 بررسی روش های نوین تخمین تاخیر ناشی از سوانح آزاد راهی بر اساس مدل های تصادفی صف (دریافت مقاله) سومین همایش ملی مهندسی عمران
18 بررسی عوامل تأثیرگذار بر حوزه بندی محدوده مطالعه طرح های جامع حمل و نقل شهرهای کشور (دریافت مقاله) همایش ملی معماری شهرسازی عمران و گردشگری توسعه پایدار شهری
19 بررسی عوامل موثر در خرابی های زودرس جداول بتنی و راهکار های بهبود مشخصات فنی آنها (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی مهندسی و مدیریت زیر ساختها
20 بررسی مقایسه ای رابطه متغیرهای آماری سرعت و نرخ تصادفات در ایران و چندکشور اروپایی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی ترافیک و ایمنی
21 بررسی و ارزیابی دوربرگردان های شهر تهران (دریافت مقاله) دومین سمینار ساخت و ساز در پایتخت
22 بررسی و ارزیابی طرح تردد نوبتی شهر تهران (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس مهندسی حمل و نقل و ترافیک ایران
23 بررسی و ارزیابی طرح تردد نوبتی شهر تهران (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس مهندسی حمل و نقل و ترافیک ایران
24 برنامه ریزی و طراحی تسهیلات پیاده روی برای افراد معلول و کم توان (دریافت مقاله) همایش ملی مناسب سازی محیط شهری
25 تاثیر مقاومت لغزندگی بر وقوع تصادفات و ایمنی آزادراه ها (دریافت مقاله) چهاردهمین کنفرانس دانشجویان مهندسی عمران سراسر کشور
26 تأثیر اسلام در نحوه ساخت و مدیریت شهرهای ایرانی(نمونه موردی: شهر قزوین) (دریافت مقاله) همایش ملی فرهنگ، کالبد و محیط در معماری و شهر اسلامی
27 تجزیه و تحلیل سیستم صف در جایگاه های اخذ عوارض آزادراهی (دریافت مقاله) اولین کنگره ملی مهندسی عمران
28 تحلیل حساسیت وضعیت ترافیک شبکه معابر نسبت به طول سفرهای شهری (مطاله موردی بخشی از شبکه تهران ) (دریافت مقاله) سیزدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی حمل و نقل و ترافیک
29 تعمیم الگوریتم محدودسازی درونی نسبت طول صف درسطح شبکه برای بهینه سازی زمانبندی تقاطع های همسطح چراغدار درشرایط فوق اشباع (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی زیر ساختهای حمل و نقل
30 تعمیم الگوریتم محدودسازی نسبت طول صف در سطح شبکه برای بهینه سازی زمانبندی تقاطعهای همسطح با چراغ راهنمایی هوشمند (دریافت مقاله) نخستین همایش سیستم های حمل و نقل هوشمند جاده ای
31 تعیین مهمترین عوامل تاثیرگذار در ارزیابی کارایی راهکارهای مدیریت تقاضای سفر درشهرهای کشور مطالعه موردی : شهر تهران (دریافت مقاله) هفتمین کنگره ملی مهندسی عمران
32 توسعه مدل غیر همگن تاخیر در تقاطع های چراغدار با استفاده از شبکه های عصبی (دریافت مقاله) یازدهمین کنفرانس مهندسی حمل و نقل و ترافیک ایران
33 چارچوب برنامه جامع آموزش ایمنی و حمل و نقل و ترافیک شهر تهران (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس مهندسی حمل و نقل و ترافیک ایران
34 ررسی میزان تاثیر ویژگیهای وسیله نقلیه در حوادث حمل و نقل جاده ای فرآورده های نفتی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس حمل و نقل مواد خطرناک و اثرات زیست محیطی آن
35 سنجش اثرات تقاطع های غیر همسطح شهری در ترافیک شبکه پیرامونی (دریافت مقاله) نهمین کنفرانس مهندسی حمل و نقل و ترافیک ایران
36 سنجش تاثیرمشخصه های آماری توزیع سرعت جریان ترافیک در تصادفات جاده ای دو خطه دو طرفه به کمک روش خوشه بندی فازی داده ها (دریافت مقاله) نهمین کنفرانس مهندسی حمل و نقل و ترافیک ایران
37 شبیه سازی ترافیک راه های دوخطه دوطرفه برون شهری با استفاده از نرم افزار TWOPAS (دریافت مقاله) دوازدهمین کنفرانس مهندسی حمل و نقل و ترافیک ایران
38 شناسایی نقاط حادثه خیز راه های درون شهری مطالعه موردی شهر قزوین (دریافت مقاله) نهمین کنفرانس مهندسی حمل و نقل و ترافیک ایران
39 شناسایی و رتبه بندی عوامل کلیدی موثر بر توسعه کارکنان دانشی با روش AHP در صنایع زرین خودرو (دریافت مقاله) کنفرانس ملی اندیشه های نوین و خلاق در مدیریت،حسابداری مطالعات حقوقی و اجتماعی
40 طراحی انعطاف پذیر خطوط اتوبوسرانی شهری به کمک شبکه های عصبی (دریافت مقاله) هشتمین کنفرانس مهندسی حمل و نقل و ترافیک ایران
41 طراحی بهینه دوربرگردانها در بزرگراه های شهری (دریافت مقاله) هشتمین کنفرانس مهندسی حمل و نقل و ترافیک ایران
42 طراحی سیستم مدیریت نگهدای علائم راه (دریافت مقاله) دومین کنگره ملی مهندسی عمران
43 طراحی هندسی ایمن راه های کم تردد به روش ارزیابی خطر (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی زیر ساختهای حمل و نقل
44 کاربرد منطق فازیدر مدلسازی انتخاب وسیله نقلیه سفرهای برون شهری (دریافت مقاله) یازدهمین کنفرانس مهندسی حمل و نقل و ترافیک ایران
45 کاربرهای مهندسی ارزش در مهندسی ترابری (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی مهندسی ارزش
46 کاهش احتمال بروز تصادفات درت قاطع های معابر شریانی با استفاده از تکنیکهای غیرمتعارف درکاهش نقاط برخورد (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی تصادفات جاده ای، سوانح ریلی و هوایی
47 مدل سازی تخصیص ترافیک بین دو مسیر آزاد راهی و غیرآزاد راهی (دریافت مقاله) دومین کنگره ملی مهندسی عمران
48 مدلسازی تاثیر عناصر هندسی قوس های راه های اصلی دو خطه دوطرفه برون شهری بر میزان خرابی روسازی (دریافت مقاله) هشتمین کنگره بین المللی مهندسی عمران
49 مدلسازی تاثیر مقاومت لغزشی روسازی بر فراوانی تصادفات تقاطع های بدون چراغ درون شهری (دریافت مقاله) چهاردهمین کنفرانس بین المللی مهندسی حمل و نقل و ترافیک
50 مطالعه انطباقی راه های دو خطه دو طرفه برونشهری (دریافت مقاله) چهارمین کنگره ملی مهندسی عمران
51 مقایسه عملکردی استات کلسیم منیزیم با ماسه و نمک به عنوان ماده یخزدا در فصل سرما (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی تصادفات و سوانح جاده ای و ریلی
52 مکان یابی جایگاه های سوخت رسانی با استفاده از مدل برنامه ریزی ریاضی (دریافت مقاله) هفتمین کنگره بین المللی مهندسی عمران
53 مکانیابی پایانه های باری برونشهری با استفاده از یک مدل تلفیقی سطحی و شبکه ای (دریافت مقاله) سومین کنگره ملی مهندسی عمران