دکتر حمیدرضا فهیمی تبار

دکتر حمیدرضا فهیمی تبار دانشیار دانشکده ادبیات و زبان های خارجی گروه:الهیات و معارف اسلامی- علوم قرآن وحدیث دانشگاه کاشان

دکتر حمیدرضا فهیمی تبار

Dr. Hamidreza Fahimitabar

دانشیار دانشکده ادبیات و زبان های خارجی گروه:الهیات و معارف اسلامی- علوم قرآن وحدیث دانشگاه کاشان

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 اجتهاد در تفسیر روایی قمی (دریافت مقاله) تحقیقات علوم قرآن و حدیث دوره: 4، شماره: 1
2 اجتهاد در تفسیر روایی نورالثقلین (دریافت مقاله) دوفصلنامه حدیث پژوهی دوره: 1، شماره: 1
3 اجتهاد و روش شناسی در تفسیر البرهان (دریافت مقاله) دوفصلنامه مطالعات قرآن و حدیث دوره: 1، شماره: 1
4 احادیث نبوی و کارکردهای آن در نهج البلاغه (دریافت مقاله) دوفصلنامه حدیث پژوهی دوره: 8، شماره: 1
5 اعتبارسنجی حدیث در اندیشه قاضی نعمان مغربی (دریافت مقاله) فصلنامه علوم حدیث دوره: 27، شماره: 2
6 اعتبارسنجی حدیث در اندیشه قاضی نعمان مغربی (دریافت مقاله) فصلنامه علوم حدیث دوره: 27، شماره: 2
7 اندازهگیری پایبندی علامه حلی به سند محوری در نقد حدیث (دریافت مقاله) فصلنامه علوم حدیث دوره: 26، شماره: 1
8 بررسی تحلیلی روایات تفسیر عصری اهل بیت ع (دریافت مقاله) تحقیقات علوم قرآن و حدیث دوره: 16، شماره: 3
9 بررسی تحلیلی عوامل موثر بر تفاوت رویکرد مفسران اهل سنت در آیات فضایل اهل بیت(ع) (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های اعتقادی کلامی دوره: 11، شماره: 3
10 بررسی علل تفاوت گفتار امیرالمؤمنین (ع) دربارۀ مردم کوفه (دریافت مقاله) دوفصلنامه پژوهشنامه علوی دوره: 5، شماره: 10
11 بررسی نقش قرائن در گوناگونی رهیافت های تفسیری با محوریت تفسیر آیت الله صادقی تهرانی و عزت دروزه (دریافت مقاله) دوفصلنامه پژوهش های تفسیر تطبیقی دوره: 6، شماره: 12
12 بررسی و تحلیل برخی عناصر فرهنگی در ترجمه تفسیر طبری (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات قرآنی و فرهنگ اسلامی دوره: 2، شماره: 4
13 بررسی و تحلیل معیارهای طبرسی در نقد متنی احادیث تفسیری (دریافت مقاله) دوفصلنامه حدیث پژوهی دوره: 13، شماره: 1
14 بررسی و نقد شیوه ها و روش های تفسیری عبدالکریم خطیب در «التفسیر القرآنی للقرآن» (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات علوم قرآن دوره: 4، شماره: 3
15 تاثیر مبنای لایه لایه بودن معنا در قرآن در تفسیر واژه های شهاب و سبع سموات از منظر علامه طباطبایی (دریافت مقاله) تحقیقات علوم قرآن و حدیث دوره: 14، شماره: 3
16 تاملی بر زندگی و آثار علمی آیت الله رضوی کاشانی (دریافت مقاله) مجله علمی «کاشان شناسی » دوره: 4، شماره: 1
17 تاملی در اسناد احادیث ناظر به عدالت صحابه (دریافت مقاله) تحقیقات علوم قرآن و حدیث دوره: 11، شماره: 3
18 تفسیر صافی و زمینههای اجتهاد در آن (دریافت مقاله) مجله علمی «کاشان شناسی » دوره: 3، شماره: 4
19 تقسیم بندی آیات قرآن کریم با تاکید بر گزاره شناسی اعتقادی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های اعتقادی کلامی دوره: 12، شماره: 4
20 تقطیع روایت در کتاب من لا یحضره الفقیه؛ مصادیق، انگیزه ها و آسیب ها (دریافت مقاله) دوفصلنامه حدیث پژوهی دوره: 11، شماره: 2
21 روایت «لا نورث ماترکنا صدقه» در دو نگاه (دریافت مقاله) دوفصلنامه حدیث پژوهی دوره: 5، شماره: 2
22 روش شناسی تفسیر آیت الله نجفی با مروری بر زندگی و آثار او (دریافت مقاله) مجله علمی «کاشان شناسی » دوره: 5، شماره: 2
23 روش شناسی تفسیری روایات ابن مسعود در تفسیر ابن کثیر (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات علوم قرآن دوره: 5، شماره: 2
24 روش شناسى تفسیر منهج الصادقین (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های قرآنی دوره: 12، شماره: 46
25 سبک شناسی سوره مدثر (دریافت مقاله) دو فصلنامه مطالعات ادبی متون اسلامی دوره: 5، شماره: 19
26 غلو درقرآن ازنگاهی دیگر (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های قرآنی دوره: 13، شماره: 49
27 قواعد تفسیر در تفسیر صافى (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های قرآنی دوره: 12، شماره: 46
28 قواعد تفسیر در تفسیر صافى (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های قرآنی دوره: 12، شماره: 46
29 کاوشی در روایت تابیرالنخل (دریافت مقاله) دوفصلنامه حدیث پژوهی دوره: 2، شماره: 2
30 مبانی حدیث پژوهی فیض کاشی در کتاب شافی (دریافت مقاله) مجله علمی «کاشان شناسی » دوره: 16، شماره: 1
31 مصونیت قرآن از تحریف در نگاه فیض کاشانى (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های قرآنی دوره: 12، شماره: 48
مقالات کنفرانسی