دکتر هوشنگ نصرتی

دکتر هوشنگ نصرتی عضو هیات علمی دانشگاه صنعتی امیرکبیر دانشکده مهندسی نساجی

دکتر هوشنگ نصرتی

Dr. Houshang Nosraty

عضو هیات علمی دانشگاه صنعتی امیرکبیر دانشکده مهندسی نساجی

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 بررسی تاثیر ترکیب نخ های بازالت و نایلون بر خواص کششی پارچه های بافته شده از آنها (دریافت مقاله) فصلنامه علوم و فناوری نساجی و پوشاک دوره: 2، شماره: 1
2 بررسی تحلیلی رفتار کششی پارچه های هیبریدی با بافت تافته (دریافت مقاله) فصلنامه علوم و فناوری نساجی و پوشاک دوره: 2، شماره: 2
3 بررسی مقاومت به نوع اول تورق در کامپوزیت‌های هیبرید بین لایه‌ای و درون‌لایه‌ای تقویت-شده با پارچه بازالت/ نایلون (دریافت مقاله) فصلنامه مواد پیشرفته در مهندسی دوره: 38، شماره: 3
4 تاثیر میزان خمش بر افت استحکام در کامپوزیت های خالص و هیبرید تقویت شده با الیاف ترد و انعطاف پذیر (دریافت مقاله) مجله مکانیک سازه ها و شاره ها دوره: 6، شماره: 1
5 شبیه سازی حرکت نخ پود در ماشین بافندگی جت هوای تک نازل (دریافت مقاله) دوفصلنامه روشهای عددی در مهندسی دوره: 19، شماره: 2
6 شبیه سازی حرکت نخ پود در ماشین بافندگی جت هوای تک نازل (دریافت مقاله) فصلنامه مواد پیشرفته در مهندسی دوره: 19، شماره: 2
7 شبیه سازی ضربه سرعت پایین بر روی کامپوزیت های مرکب درون لایه ای تقویت شده با الیاف ترد و انعطاف پذیر (دریافت مقاله) دوفصلنامه روشهای عددی در مهندسی دوره: 32، شماره: 1
8 مدل سازی اثر خواص نخ پود و سرعت ماشین بافندگی جت هوا بر زمان رسیدن نخ پود و کشش وارد شده به آن (دریافت مقاله) فصلنامه علوم و فناوری نساجی و پوشاک دوره: 5، شماره: 1
9 مقایسه ی رفتار زانویی های کامپوزیتی منسوجی یکپارچه و غیریکپارچه تحت فشار هیدرواستاتیکی (دریافت مقاله) فصلنامه علوم و فناوری نساجی و پوشاک دوره: 9، شماره: 3
10 مهندسی الیاف، راهی به سوی آینده (دریافت مقاله) دوماهنامه علوم و تکنولوژی پلیمر دوره: 6، شماره: 3
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 ارزیابی کمی کیس خوردگی با استفاده از لیزر (دریافت مقاله) هشتمین کنفرانس ملی مهندسی نساجی ایران
2 بررسی ارتباط بین طرح بافت و خواص مکانیکی پارچه تاری پودی (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس ملی مهندسی نساجی ایران
3 بررسی تاثیر دوخت لایه های تقویت کننده بر خواص ضربه سطحی سرعت بالا در کامپوزیتهای شیشه-اپوکسی (دریافت مقاله) یازدهمین کنفرانس ملی مهندسی نساجی ایران
4 بررسی تاثیر همزمان نمره نخ پود و طرح بافت بر خواص پارچه (دریافت مقاله) یازدهمین کنفرانس ملی مهندسی نساجی ایران
5 بررسی تأثیر دوخت لایه های تقویت کننده برخواص خمشی کامپوزیتهای شیشه – اپوکسی (دریافت مقاله) دهمین کنفرانس ملی مهندسی نساجی ایران
6 بررسی تئوری و تجربی مدول اولیه منسوجات بافته شده (دریافت مقاله) هشتمین کنفرانس ملی مهندسی نساجی ایران
7 بررسی تجربی، عددی و تحلیلی خواص فشاری کامپوزیت های پلیمری ساندویچی تقویت شده با پارچه سه بعدی بافته شده با الیاف شیشه (دریافت مقاله) دوازدهمین کنفرانس ملی مهندسی نساجی ایران
8 بررسی خواص خمشی کامپوزیت های تقویت شده با لایه نانوالیاف هیبریدی PA6/PAN (دریافت مقاله) یازدهمین کنفرانس ملی مهندسی نساجی ایران
9 بررسی خواص فشاری در راستای لبه کامپوزیت تقویت شده با پارچه تاری پودی سه بعدی شیشه ای (دریافت مقاله) یازدهمین کنفرانس ملی مهندسی نساجی ایران
10 بررسی خواص مکانیکی منسوجات با استفاده ازمدلسازی به روش اجزای محدود (دریافت مقاله) هشتمین کنفرانس ملی مهندسی نساجی ایران
11 بررسی رفتار خمشی و برش سطحی چند لای ه های کامپوزیتی تقویتشده با پارچهها ی مرکب بازالت و نایلون (دریافت مقاله) هشتمین کنفرانس ملی مهندسی نساجی ایران
12 بررسی رفتار مکانیکی کامپوزیت های پارچه ای مرکب ، تحت ضربه و کمانش (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس ملی مهندسی نساجی ایران
13 بررسی رفتارخستگی پارچه تاری - پودر فیلامنتی تحت ب ارگذاری سیکلی (دریافت مقاله) هشتمین کنفرانس ملی مهندسی نساجی ایران
14 بررسی مقاومت در برابر ضربه سطحی سرعت بالا در کامپوزیتهای هیبریددرون لایه ای تقویت شده با الیاف بازالت و نایلون (دریافت مقاله) یازدهمین کنفرانس ملی مهندسی نساجی ایران
15 برنامه ریزی و بهینه سازی مکانیزم برداشت الکترونیکی پارچه در ماشین های بافندگی تاری -پودی (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس ملی مهندسی نساجی ایران
16 بهینه سازی مدل های هندسی موجود برای پارچه حلقوی پودی به کمک تطبیق با نتایج روش های عددی (دریافت مقاله) یازدهمین کنفرانس ملی مهندسی نساجی ایران
17 پودی لایه تاری های سه تاثیر ظرافت نخ پود پرکننده بر خواص فیزیکی پارچه (دریافت مقاله) دوازدهمین کنفرانس ملی مهندسی نساجی ایران
18 پیش بینی خواص مکانیکی کامپوزیتهای شیشه-پلی استر با استفاده از روابط میکرو و ماکرو مکانیک (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس ملی مهندسی نساجی ایران
19 پیشبینی میزان آسیب ایجاد شده در برابر ضربه کامپوزیتهای مرکب درون لایهای بازالت و نایلون با استفاده از استحکام کمانشی باقیمانده (دریافت مقاله) هشتمین کنفرانس ملی مهندسی نساجی ایران
20 تاثیر برخی از پارامترهای بافندگی بر میزان لغزش نخهای تار و پود در پارچه های فیلامنتی (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس ملی مهندسی نساجی ایران
21 تاثیر دوخت بر رفتار خمشی کامپوزیت ساندویچی شیشه ای با مغزی فوم (دریافت مقاله) سومین همایش کاربرد کامپوزیت در صنایع ایران
22 تاثیر کشش نخهای تاروپودبرخواص فیزیکی پارچه بافته شده (دریافت مقاله) هشتمین کنفرانس ملی مهندسی نساجی ایران
23 تاثیر لایهگذاری بر خصوصیات خمشی کامپوزیتهای مرکب تقویت شده باپارچههای بازالت و نایلون (دریافت مقاله) هشتمین کنفرانس ملی مهندسی نساجی ایران
24 تاثیر نانو الیاف شیشه بر روی چقرمگی شکست مود اول در کامپوزیت های شیشه / اپوکسی (دریافت مقاله) دوازدهمین کنفرانس ملی مهندسی نساجی ایران
25 شناسایی و مشخصه یابی الیاف گل نی (دریافت مقاله) دهمین کنفرانس ملی مهندسی نساجی ایران
26 طراحی مکانیزم جدید پودگذاری(توسط ماکو_ ریل ماکو) (دریافت مقاله) یازدهمین کنفرانس ملی مهندسی نساجی ایران
27 کیس خوردگی و روشهای ارزیابی آن (دریافت مقاله) هشتمین کنفرانس ملی مهندسی نساجی ایران
28 مدل مایکرومکانیکی جهت تحلیل خواص فشاری کامپوزیت های پلیمری ساندویچی تقویت شده با پارچه سه بعدی بافته شده با الیاف شیشه (دریافت مقاله) یازدهمین کنفرانس ملی مهندسی نساجی ایران
29 مدل هندسی برای یافتن طول نخ اتصال در پارچه دوجداره حلقوی (دریافت مقاله) دهمین کنفرانس ملی مهندسی نساجی ایران
30 مقایسه ی رفتار زانویی های کامپوزیتی منسوجی یکپارچه و غیریکپارچه تحت فشار هیدرواستاتیکی (دریافت مقاله) دوازدهمین کنفرانس ملی مهندسی نساجی ایران