دکتر فاطمه موسی زادگان

دکتر فاطمه موسی زادگان عضو هیات علمی دانشگاه صنعتی امیرکبیر دانشکده مهندسی نساجی

دکتر فاطمه موسی زادگان

Dr. Fatemeh MousaZadegan

عضو هیات علمی دانشگاه صنعتی امیرکبیر دانشکده مهندسی نساجی

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 An Overview of Protective Gloves with Regards to Hand Performance and the Evaluation Methods (دریافت مقاله) نشریه نساجی و پلیمر دوره: 9، شماره: 3
2 ارزیابی ارتباط خواص راحتی پوشاک ورزشی با احساس راحتی ورزشکار در حال فعالیت (دریافت مقاله) نشریه نساجی و پلیمر دوره: 9، شماره: 2
3 ارزیابی رفتار درز در برابر نیروهای کششی (دریافت مقاله) فصلنامه علوم و فناوری نساجی و پوشاک دوره: 7، شماره: 1
4 Investigation of the Tearing Performance of Fabrics with Various Constructions, Woven from Different Yarn Spinning Systems (دریافت مقاله) نشریه نساجی و پلیمر دوره: 5، شماره: 2
5 تاثیر نوع درز بر سختی خمشی پارچه دوخته شده (دریافت مقاله) فصلنامه علوم و فناوری نساجی و پوشاک دوره: 8، شماره: 1
6 مطالعه تجربی تاثیر عوامل ساختاری کیسه خواب بر کارایی حفاظت گرمایی آن (دریافت مقاله) فصلنامه علوم و فناوری نساجی و پوشاک دوره: 6، شماره: 4
7 معرفی انواع دستکش ها ی محافظ و روش های ارزیابی کارایی آنها (دریافت مقاله) فصلنامه علوم و فناوری نساجی و پوشاک دوره: 7، شماره: 3
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 آنالیز کیسخوردگی کشش (دریافت مقاله) هشتمین کنفرانس ملی مهندسی نساجی ایران
2 ارتباط بازگشتپذیری الاستیک دینامیکی پارچه و راحتی حرکتی بدن (دریافت مقاله) سیزدهمین کنفرانس ملی مهندسی نساجی ایران
3 ارتباط خواص فیزیکی و مکانیکی لایه های دستکش با عملکرد حفاظتی و حساسیت لمسی (دریافت مقاله) دوازدهمین کنفرانس ملی مهندسی نساجی ایران
4 ارزیابی ارتباط ضخامت با مقاومت در برابر فروروندگی میله های باریک در پارچه های دوجداره (دریافت مقاله) سیزدهمین کنفرانس ملی مهندسی نساجی ایران
5 ارزیابی تاثیر ساختمان لایی بر افت تنش پارچه های فیوز شده (دریافت مقاله) سیزدهمین کنفرانس ملی مهندسی نساجی ایران
6 ارزیابی تاثیر سطح نیرو بر رفتار خزش دوخت زنجیره ای دونخ (دریافت مقاله) سیزدهمین کنفرانس ملی مهندسی نساجی ایران
7 ارزیابی خاصیت همسانگردی در ژیوتکستایل نبافت جهت تقویت آسفالت (دریافت مقاله) اولین کنفرانس سالانه بین المللی عمران، معماری و شهرسازی
8 ارزیابی رابطه بین فشار ناشی از وزن نواحی مختلف بدن بر قابلیت حفظ گرمای آن در کیسه خواب (دریافت مقاله) یازدهمین کنفرانس ملی مهندسی نساجی ایران
9 ارزیابی رفتار افت تنش نخ های دوخت (دریافت مقاله) دوازدهمین کنفرانس ملی مهندسی نساجی ایران
10 ارزیابی رفتار کیس خوردگی دوخت در پارچه های تاری پودی کشسان و غیر کشسان (دریافت مقاله) دوازدهمین کنفرانس ملی مهندسی نساجی ایران
11 ارزیابی کمی کیس خوردگی با استفاده از لیزر (دریافت مقاله) هشتمین کنفرانس ملی مهندسی نساجی ایران
12 ارزیابی کیسخوردگی دوختتوسط تحلیل موجهای کیسخوردگی (دریافت مقاله) هشتمین کنفرانس ملی مهندسی نساجی ایران
13 ارزیابی کیسخوردگی دوختتوسط روشلیزر خطی (دریافت مقاله) هشتمین کنفرانس ملی مهندسی نساجی ایران
14 بررسی تاثیر تکرار فرایند چروک شدن بر رفتار بازگشت از چروک پارچه های پیراهنی (دریافت مقاله) دوازدهمین کنفرانس ملی مهندسی نساجی ایران
15 بررسی تاثیر جنس لباس ورزشی بر راحتی ورزشکار در حین فعالیت (دریافت مقاله) یازدهمین کنفرانس ملی مهندسی نساجی ایران
16 بررسی تاثیر روش اتصال لایی نانوالیاف بر راحتی پوشاک سه لایه (دریافت مقاله) دوازدهمین کنفرانس ملی مهندسی نساجی ایران
17 بررسی تاثیر عملیات فیوزینگ بر رفتار افت تنش پارچه های فاستونی (دریافت مقاله) دوازدهمین کنفرانس ملی مهندسی نساجی ایران
18 بررسی تاثیر نوع بخیه و طول آن در ایجاد پدیده سرش دوخت (دریافت مقاله) یازدهمین کنفرانس ملی مهندسی نساجی ایران
19 بررسی تاثیر نوع نخ پود و طرح بافت بر خواص ظاهری منسوجات فاستونی (دریافت مقاله) یازدهمین کنفرانس ملی مهندسی نساجی ایران
20 بررسی تأثیر استفاده از لایی بر خواصفیزیکی و مکانیکی پارچههای بادگیر (دریافت مقاله) هشتمین کنفرانس ملی مهندسی نساجی ایران
21 بررسی خواص راحتی در پارچه های حلقوی-پودی ریب پلی استری با میزان تغذیه نخ-کشی متفاوت (دریافت مقاله) سیزدهمین کنفرانس ملی مهندسی نساجی ایران
22 بررسی رفتار کیس خوردگی درز در پارچه تاری و پودی با ساختار باز (دریافت مقاله) سیزدهمین کنفرانس ملی مهندسی نساجی ایران
23 تاثیر تخلخل لایه میانی بر خواص راحتی پوشاک ورزشی چندلایه (دریافت مقاله) سیزدهمین کنفرانس ملی مهندسی نساجی ایران
24 تاثیر تعداد لایه ها و چگونگی چیدمان آنها بر خاصیت عایق گرمایی در پوشاک چندلایه (دریافت مقاله) دوازدهمین کنفرانس ملی مهندسی نساجی ایران
25 تاثیر جنس دستکش بر قدرت گیرایی و مهارت کار (دریافت مقاله) دوازدهمین کنفرانس ملی مهندسی نساجی ایران
26 تاثیر طراحی دستکش های محافظ مکانیکی بر قدرت گیرایی دست و مهارت انجام کار (دریافت مقاله) سیزدهمین کنفرانس ملی مهندسی نساجی ایران
27 تاثیر طول حلقه و جنس پارچه بر راحتی پارچه-های حلقوی پودی اینترلاک (دریافت مقاله) سیزدهمین کنفرانس ملی مهندسی نساجی ایران
28 تاثیر عملیات تکمیل بر بازگشت از چروک و سرش دوخت در پوشاک (دریافت مقاله) دوازدهمین کنفرانس ملی مهندسی نساجی ایران
29 تاثیر عوامل ساختاری پارچه تقویت شده با فلز بر مقاومت در برابر نفوذ اجسام برنده (دریافت مقاله) دوازدهمین کنفرانس ملی مهندسی نساجی ایران
30 تاثیر فرآیند شستشو و سترون کردن بر نفوذ میکروب در گان های چندبارمصرف (دریافت مقاله) یازدهمین کنفرانس ملی مهندسی نساجی ایران
31 تاثیر فرآیند کاهش وزن بر خواص فیزیکی پارچه های میکروفایبر پلی استری (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس ملی مهندسی نساجی ایران
32 تاثیر نمره نخ دوخت و پارامترهای ماشین دوزندگی بر کیسخوردگی پارچه- های نازک (دریافت مقاله) هشتمین کنفرانس ملی مهندسی نساجی ایران
33 تاثیر نوع بخیه و طول آن بر بازشدگی درز (دریافت مقاله) سیزدهمین کنفرانس ملی مهندسی نساجی ایران
34 تاثیر نوع دوخت و طول بخیه بر رفتار ترکیدگی درز (دریافت مقاله) دوازدهمین کنفرانس ملی مهندسی نساجی ایران
35 تأثیر طرح بافت و جهت قرارگیری نمونه بر مقدار ضریب اصطکاک پارچه های فاستونی (دریافت مقاله) دهمین کنفرانس ملی مهندسی نساجی ایران
36 تعیین استراتژی منبع یابی منفرد در زنجیره عرضه پوشاک با رویکرد تلفیقی تحلیل آماری و تحلیل پوششی داده ها (دریافت مقاله) یازدهمین کنفرانس بین المللی انجمن ایرانی تحقیق در عملیات
37 سهم هریکاز انواع کیسخوردگی در پارچه کیسخورده (دریافت مقاله) هشتمین کنفرانس ملی مهندسی نساجی ایران
38 کیس خوردگی و روشهای ارزیابی آن (دریافت مقاله) هشتمین کنفرانس ملی مهندسی نساجی ایران
39 مطالعه تاثیر ساختمان پارچه های تاری پودی پیراهنی بر بازگشت از چروک در جهات مختلف (دریافت مقاله) یازدهمین کنفرانس ملی مهندسی نساجی ایران
40 مطالعه تاثیر سرعت باد و اندازه پوشاک بر نرخ تهویه آن (دریافت مقاله) دوازدهمین کنفرانس ملی مهندسی نساجی ایران
41 مطالعه راحتی پوشاک نظامی (دریافت مقاله) هشتمین کنفرانس ملی مهندسی نساجی ایران
42 مطالعه رفتار کششی درزهای مختلف در پارچه های تاری پودی کشسان تحت بارهای دوره ای (دریافت مقاله) دوازدهمین کنفرانس ملی مهندسی نساجی ایران
43 مقایسه سیستم پیش بینی فروش پوشاک و منسوجات با دو رویکرد خوشه بندی - درختهای تصمیم و شبکه های عصبی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس داده کاوی ایران