دکتر نازنین اعزاز شهابی

دکتر نازنین اعزاز شهابی عضو هیات علمی دانشگاه صنعتی امیرکبیر دانشکده مهندسی نساجی

دکتر نازنین اعزاز شهابی

Dr. Nazanin ezazshahabi

عضو هیات علمی دانشگاه صنعتی امیرکبیر دانشکده مهندسی نساجی

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 A Review on the Poisson’s Ratio of Fabrics (دریافت مقاله) نشریه نساجی و پلیمر دوره: 8، شماره: 1
2 An Overview of Protective Gloves with Regards to Hand Performance and the Evaluation Methods (دریافت مقاله) نشریه نساجی و پلیمر دوره: 9، شماره: 3
3 اثر طرح بافت و ظرافت نخ پود پرکننده بر خواص فیزیکی پارچ ههای سه لایه تاری پودی (دریافت مقاله) نشریه نساجی و پلیمر دوره: 10، شماره: 2
4 Investigation of the Tearing Performance of Fabrics with Various Constructions, Woven from Different Yarn Spinning Systems (دریافت مقاله) نشریه نساجی و پلیمر دوره: 5، شماره: 2
5 مطالعه تجربی تاثیر عوامل ساختاری کیسه خواب بر کارایی حفاظت گرمایی آن (دریافت مقاله) فصلنامه علوم و فناوری نساجی و پوشاک دوره: 6، شماره: 4
6 معرفی انواع دستکش ها ی محافظ و روش های ارزیابی کارایی آنها (دریافت مقاله) فصلنامه علوم و فناوری نساجی و پوشاک دوره: 7، شماره: 3
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 ارائه مدلی بر مبنای عوامل ساختمانی پارچه های تاری پودی برای پیش بینی خاصیت ناهمواری سطحی با استفاده از الگوریتم بهینه سازی ژنتیک (دریافت مقاله) دهمین کنفرانس ملی مهندسی نساجی ایران
2 ارتباط بازگشتپذیری الاستیک دینامیکی پارچه و راحتی حرکتی بدن (دریافت مقاله) سیزدهمین کنفرانس ملی مهندسی نساجی ایران
3 ارتباط خواص فیزیکی و مکانیکی لایه های دستکش با عملکرد حفاظتی و حساسیت لمسی (دریافت مقاله) دوازدهمین کنفرانس ملی مهندسی نساجی ایران
4 ارزیابی ارتباط ضخامت با مقاومت در برابر فروروندگی میله های باریک در پارچه های دوجداره (دریافت مقاله) سیزدهمین کنفرانس ملی مهندسی نساجی ایران
5 ارزیابی تاثیر ساختمان لایی بر افت تنش پارچه های فیوز شده (دریافت مقاله) سیزدهمین کنفرانس ملی مهندسی نساجی ایران
6 ارزیابی رابطه بین فشار ناشی از وزن نواحی مختلف بدن بر قابلیت حفظ گرمای آن در کیسه خواب (دریافت مقاله) یازدهمین کنفرانس ملی مهندسی نساجی ایران
7 ارزیابی رفتار افت تنش نخ های دوخت (دریافت مقاله) دوازدهمین کنفرانس ملی مهندسی نساجی ایران
8 بررسی ارتباط فشارپذیری و اصطکاک در پوشاک دولایه (دریافت مقاله) سیزدهمین کنفرانس ملی مهندسی نساجی ایران
9 بررسی تاثیر پارامترهای ساختاری پارچه و نوع المنت بر رفتار حرارتی در پارچه های گرمازای سه لایه تاری پودی (دریافت مقاله) دوازدهمین کنفرانس ملی مهندسی نساجی ایران
10 بررسی تاثیر تکرار فرایند چروک شدن بر رفتار بازگشت از چروک پارچه های پیراهنی (دریافت مقاله) دوازدهمین کنفرانس ملی مهندسی نساجی ایران
11 بررسی تاثیر عملیات فیوزینگ بر رفتار افت تنش پارچه های فاستونی (دریافت مقاله) دوازدهمین کنفرانس ملی مهندسی نساجی ایران
12 بررسی تاثیر نسبت نخ لایه ها و نوع دوخت در پارچه های تاری پودی گرمازا با بیش از دو سامانه نخ بر روی خواص حرارتی (دریافت مقاله) سیزدهمین کنفرانس ملی مهندسی نساجی ایران
13 بررسی تاثیر نوع نخ پود و طرح بافت بر خواص ظاهری منسوجات فاستونی (دریافت مقاله) یازدهمین کنفرانس ملی مهندسی نساجی ایران
14 بررسی خصوصیات فیزیکی و مکانیکی نخهای فیلامنتی تکسچره شده باتعداد تک فیلامنت های مختلف (دریافت مقاله) یازدهمین کنفرانس ملی مهندسی نساجی ایران
15 بررسی خواص راحتی در پارچه های حلقوی-پودی ریب پلی استری با میزان تغذیه نخ-کشی متفاوت (دریافت مقاله) سیزدهمین کنفرانس ملی مهندسی نساجی ایران
16 بررسی خواص فشارپذیری پارچه های حلقوی پودی با ضخامت های مختلف تحت فشارنده کروی (دریافت مقاله) سیزدهمین کنفرانس ملی مهندسی نساجی ایران
17 بررسی رفتار فشارپذیری پارچه های دوجداره (اسپیسر) تاری پودی (دریافت مقاله) دوازدهمین کنفرانس ملی مهندسی نساجی ایران
18 پودی لایه تاری های سه تاثیر ظرافت نخ پود پرکننده بر خواص فیزیکی پارچه (دریافت مقاله) دوازدهمین کنفرانس ملی مهندسی نساجی ایران
19 تاثیر تعداد لایه ها و چگونگی چیدمان آنها بر خاصیت عایق گرمایی در پوشاک چندلایه (دریافت مقاله) دوازدهمین کنفرانس ملی مهندسی نساجی ایران
20 تاثیر جنس دستکش بر قدرت گیرایی و مهارت کار (دریافت مقاله) دوازدهمین کنفرانس ملی مهندسی نساجی ایران
21 تاثیر طراحی دستکش های محافظ مکانیکی بر قدرت گیرایی دست و مهارت انجام کار (دریافت مقاله) سیزدهمین کنفرانس ملی مهندسی نساجی ایران
22 تاثیر عوامل ساختاری پارچه تقویت شده با فلز بر مقاومت در برابر نفوذ اجسام برنده (دریافت مقاله) دوازدهمین کنفرانس ملی مهندسی نساجی ایران
23 تاثیر نوع دوخت و طول بخیه بر رفتار ترکیدگی درز (دریافت مقاله) دوازدهمین کنفرانس ملی مهندسی نساجی ایران
24 مطالعه تاثیر ساختمان پارچه های تاری پودی بر رفتار برشی (دریافت مقاله) یازدهمین کنفرانس ملی مهندسی نساجی ایران
25 مطالعه تاثیر ساختمان پارچه های تاری پودی پیراهنی بر بازگشت از چروک در جهات مختلف (دریافت مقاله) یازدهمین کنفرانس ملی مهندسی نساجی ایران
26 مطالعه تاثیر سرعت باد و اندازه پوشاک بر نرخ تهویه آن (دریافت مقاله) دوازدهمین کنفرانس ملی مهندسی نساجی ایران
27 مقایسه خواص مکانیکی و نفوذپذیری هوای پارچه های حلقوی پودی از نخ پلی استر فیلامنتی تکسچره توخالی و توپر (دریافت مقاله) سیزدهمین کنفرانس ملی مهندسی نساجی ایران