دکتر آزیتا آسایش

دکتر آزیتا آسایش عضو هیات علمی دانشگاه صنعتی امیرکبیر

دکتر آزیتا آسایش

Dr. Azita Asayesh

عضو هیات علمی دانشگاه صنعتی امیرکبیر

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 Effect of Fabric Structure on the Tensile Stress Relaxation of Net Warp Knitted Fabrics (دریافت مقاله) نشریه نساجی و پلیمر دوره: 8، شماره: 2
2 معرفی مش جراحی و مروری بر مهم ترین خواص ساختاری و مکانیکی آن (دریافت مقاله) فصلنامه علوم و فناوری نساجی و پوشاک دوره: 8، شماره: 1
3 مقایسه مشخصات ساختاری و خواص کشسانی باندهای پزشکی ایرانی (دریافت مقاله) نشریه نساجی و پلیمر دوره: 10، شماره: 4
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 اندازه گیری درصد تخلخل نسبی و اندازه منافذ پارچه های حلقوی تاری سوراخ دار مورداستفاده در مش جراحی (دریافت مقاله) کنفرانس ملی مهندسی نساجی، پوشاک و مد
2 بررسی استحکام ترکیدگی پارچه های حلقوی تاری سوراخدار مورداستفاده در مش جراحی (دریافت مقاله) یازدهمین کنفرانس ملی مهندسی نساجی ایران
3 بررسی برخی خواص پارچه چادر مشکی تولید ایران و مقایسه با نمونه های مشابه خارجی (دریافت مقاله) یازدهمین کنفرانس ملی مهندسی نساجی ایران
4 بررسی تاثیر تقویت کنندگی در کامپوزیت های سیمانی تقویت شده باپارچه های دوجداره (دریافت مقاله) یازدهمین کنفرانس ملی مهندسی نساجی ایران
5 بررسی تأثیر تراکم پودی و طرح بافت بر فشارپذیری پارچه های تاری-پودی (دریافت مقاله) دهمین کنفرانس ملی مهندسی نساجی ایران
6 بررسی خواص فشارپذیری پارچه های حلقوی پودی با ضخامت های مختلف تحت فشارنده کروی (دریافت مقاله) سیزدهمین کنفرانس ملی مهندسی نساجی ایران
7 بررسی خواص کششی پارچههای حلقوی تاری سوراخ دار مورد استفاده در مش جراحی (دریافت مقاله) دهمین کنفرانس ملی مهندسی نساجی ایران
8 بررسی درصد تخلخل در پارچه های حلقوی تاری دو جداره (دریافت مقاله) یازدهمین کنفرانس ملی مهندسی نساجی ایران
9 بررسی رفتار فشارپذیری پارچه های دوجداره (اسپیسر) تاری پودی (دریافت مقاله) دوازدهمین کنفرانس ملی مهندسی نساجی ایران
10 تاثیر ایجاد گره در نخ بر افت تنش آن (دریافت مقاله) یازدهمین کنفرانس ملی مهندسی نساجی ایران
11 تاثیر پارامترهای ساختمانی بر روی رفتار آگزتیک پارچه های حلقوی پودی (دریافت مقاله) سیزدهمین کنفرانس ملی مهندسی نساجی ایران
12 تاثیر جهت پارچه برافت تنش کششی پارچه های حلقوی تاری مورد استفاده در مش جراحی (دریافت مقاله) دوازدهمین کنفرانس ملی مهندسی نساجی ایران
13 تاثیر حلقه نیم بافت لایه زمینه، بر رفتار فشاری پارچه دوجداره حلقوی پودی (دریافت مقاله) دوازدهمین کنفرانس ملی مهندسی نساجی ایران
14 تاثیر زاویه نخ اتصال بر رفتار فشاری پارچه دوجداره حلقوی پودی (دریافت مقاله) دوازدهمین کنفرانس ملی مهندسی نساجی ایران
15 تاثیر ساختمان بافت بر افت تنش کششی پارچه های حلقوی تاری مورد استفاده در مش جراحی (دریافت مقاله) دوازدهمین کنفرانس ملی مهندسی نساجی ایران
16 تاثیر ساختمان بافت بر فشارپذیری پارچه حلقوی پودی ریب (دریافت مقاله) سیزدهمین کنفرانس ملی مهندسی نساجی ایران
17 تاثیر ساختمان بافت پارچه دوجداره حلقوی پودی مورد استفاده در زانوبندبر میزان محافظت در برابر بار فشاری (دریافت مقاله) یازدهمین کنفرانس ملی مهندسی نساجی ایران
18 تاثیر ساختمان بافت پارچه های حلقوی پودی ریب بر افت تنش کششی پارچه (دریافت مقاله) یازدهمین کنفرانس ملی مهندسی نساجی ایران
19 تاثیر ساختمان بافت لایه زمینه (بافت – نیم بافت) بر برخی از خواص راحتی پارچه های دوجداره حلقوی پودی (دریافت مقاله) سیزدهمین کنفرانس ملی مهندسی نساجی ایران
20 تاثیر ساختمان بافت و تعداد لایه بر جذب صوت پارچه های حلقوی تاری دو جداره (دریافت مقاله) یازدهمین کنفرانس ملی مهندسی نساجی ایران
21 تاثیر نحوه ی استقرار نخ پود برخواص کششی پارچه ی حلقوی پودی مورداستفاده در ژیوتکستایل (دریافت مقاله) یازدهمین کنفرانس ملی مهندسی نساجی ایران
22 تأثیر ساختمان پارچه های دوجداره حلقوی پودی برتغییر شکل آنها تحت بارکششی تک محوری (دریافت مقاله) دهمین کنفرانس ملی مهندسی نساجی ایران
23 تحلیل آماری ارتباط بین خواص کششی و ترکیدگی پارچه های حلقوی تاری سوراخ دار با کاربرد مش جراحی (دریافت مقاله) سیزدهمین کنفرانس ملی مهندسی نساجی ایران
24 تحلیل تجربی ارتباط بین خواص کششی و ترکیدگی پارچه های حلقوی تاری سوراخ دار با کاربرد مش جراحی (دریافت مقاله) دوازدهمین کنفرانس ملی مهندسی نساجی ایران
25 تخمین انرژی ذخیره شده درپارچه های حلقوی پودی ساده با روش بیرون کشی نخ (دریافت مقاله) هشتمین کنفرانس ملی مهندسی نساجی ایران
26 روشی نوین برای ارزیابی همسانگردی رفتار کششی پارچه های حلقوی تاری سوراخ دار با کاربرد مش جراحی (دریافت مقاله) دوازدهمین کنفرانس ملی مهندسی نساجی ایران
27 ژئوتکستایل: ژئوتکستایل حلقوی پودگذاری شده (دریافت مقاله) کنفرانس ملی مهندسی نساجی، پوشاک و مد
28 طراحی و بافت پارچه حلقوی پودی با ضریب پواسون منفی (دریافت مقاله) دوازدهمین کنفرانس ملی مهندسی نساجی ایران
29 طراحی و ساخت دستگاه بافندگی پارچه سه بعدی متعامد و بررسی خواص کششی پارچه های بافته شده (دریافت مقاله) یازدهمین کنفرانس ملی مهندسی نساجی ایران
30 نمونه سازی و تحلیل خواص فیزیکی پارچه ی دوجداره حلقوی پودی برای پوشش زخم (دریافت مقاله) یازدهمین کنفرانس ملی مهندسی نساجی ایران