دکتر ایرج صالح

دکتر ایرج صالح

دکتر ایرج صالح

Dr. Iraj Saleh

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 ارزیابی آسیب های زیست محیطی احداث سد البرز در استان مازندران با استفاده از روش آزمون انتخاب (دریافت مقاله) فصلنامه اقتصاد کشاورزی دوره: 8، شماره: 4
2 اندازه گیری و تجزیه رشد بهره وری کل عوامل تولید ارقام مختلف برنج در ایران (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های کاربردی زراعی (زراعت سابق) دوره: 27، شماره: 103
3 اندازه گیری و تجزیه رشد بهره وری کل عوامل تولید چغندر قند در ایران (دریافت مقاله) دوفصلنامه چغندرقند دوره: 29، شماره: 1
4 Interaction Between L-Type Calcium Channels and Antagonist of Cannabinoid System on Anxiety in Male Rat (دریافت مقاله) فصلنامه فیزیولوژی عصبی روانشناسی دوره: 1، شماره: 2
5 برآورد ارزش اقتصادی تفرجگاه های طبیعی با استفاده از رویکرد هزینه سفر ( مورد مطالعه: بوستان فاتح) (دریافت مقاله) تحقیقات اقتصاد و توسعه کشاورزی ایران دوره: 46، شماره: 2
6 برآورد ارزش اقتصادی کارکرد حفاظت خاک (مطالعه موردی: تهم زنجان) (دریافت مقاله) مجله تحقیقات مرتع و بیابان ایران دوره: 23، شماره: 1
7 برآورد ارزش تفریحی مراتع حوزه آبخیز تهم زنجان با استفاده از روش ارزش گذاری مشروط (دریافت مقاله) فصلنامه اقتصاد کشاورزی دوره: 9، شماره: 4
8 برآورد میزان تمایل به پرداخت برای محصولات ارگانیک (مطالعه موردی خیار در استان تهران و سبزیجات در استان گیلان) (دریافت مقاله) تحقیقات اقتصاد و توسعه کشاورزی ایران دوره: 43، شماره: 1
9 بررسی آثار حذف یارانه ی کودهای شیمیایی و اعمال سیاست پرداخت مستقیم بر الگوی کشت و مصرف نهاده ها (مطالعه ی موردی: زیربخش زراعت شهرستان سبزوار) (دریافت مقاله) فصلنامه اقتصاد کشاورزی دوره: 4، شماره: 2
10 بررسی اثر متغیرهای کلان اقتصادی بر آلودگی آب در ایران (دریافت مقاله) مهندسی آبیاری و آب ایران دوره: 2، شماره: 2
11 بررسی ارتباط بین مقیاس و تنوع فعالیت های تولیدی با بهره وری عامل های تولید مطالعه موردی: دشت ماهیدشت (دریافت مقاله) فصلنامه اقتصاد کشاورزی دوره: 11، شماره: 1
12 بررسی پذیرش اجتماعی محصولات تحت آبیاری با فاضلاب تصفیه شده در جنوب استان تهران (دریافت مقاله) تحقیقات اقتصاد و توسعه کشاورزی ایران دوره: 46، شماره: 1
13 بررسی تاثیر متغیرهای اقلیمی بر عملکرد و ریسک عملکرد محصول گندم دیم با استفاده از الگوهای مبتنی بر گشتاور (دریافت مقاله) فصلنامه اقتصاد کشاورزی دوره: 14، شماره: 2
14 بررسی تاثیر متغیرهای اقلیمی- اقتصادی بر تخریب جنگل های ایران (دریافت مقاله) مجله جنگل ایران دوره: 12، شماره: 4
15 بررسی تغییرات تولیدی بهره برداران طرح تجهیز و نوسازی اراضی شالیزاری (مطالعه موردی استان گیلان) (دریافت مقاله) مجله دانش کشاورزی و تولید پایدار دوره: 22، شماره: 4
16 بررسی توان رقابت پذیری سامانه ی تولید ارقام مختلف برنج در استان گیلان (دریافت مقاله) فصلنامه اقتصاد کشاورزی دوره: 4، شماره: 2
17 بررسی عوامل موثر بر تمایل کشاورزان به کشت ارگانیک محصول خیار در استان البرز (دریافت مقاله) تحقیقات اقتصاد و توسعه کشاورزی ایران دوره: 48، شماره: 3
18 بررسی میزان تمایل به حفاظت از جنگل های دست کاشت استان تهران در سطوح مختلف معیشتی و عوامل موثر بر آن (دریافت مقاله) فصلنامه سیاست­ ها و تحقیقات اقتصادی دوره: 1، شماره: 2
19 بررسی نقش تنوع معیشتی در تاب آوری و سطح رفاه جامعه روستایی در مواجهه با تغییر اقلیم (با تاکید بر خشکسالی) (دریافت مقاله) دو فصلنامه آب و توسعه پایدار دوره: 9، شماره: 1
20 بررسی نقش درآمدهای نفتی و سیاست های پولی و مالی دربخش کشاورزی ایران (دریافت مقاله) فصلنامه اقتصاد کشاورزی دوره: 4، شماره: 4
21 بهینه سازی پویای حمل ونقل دانه ی روغنی آفتاب گردان در ایران (دریافت مقاله) فصلنامه اقتصاد کشاورزی دوره: 3، شماره: 4
22 تاثیر رشد صادرات نفت بر کیفیت محیط زیست در کشور ایران (دریافت مقاله) فصلنامه اقتصاد کشاورزی دوره: 9، شماره: 2
23 تحلیل پیامدهای اقتصادی- زیست محیطی بالابردن دیوارسد اکباتان همدان (دریافت مقاله) فصلنامه اقتصاد کشاورزی دوره: 7، شماره: 2
24 تعیین تعرفه بهینه پساب تصفیه شده در بخش کشاورزی جنوب استان تهران (دریافت مقاله) تحقیقات اقتصاد و توسعه کشاورزی ایران دوره: 53، شماره: 1
25 تعیین عوامل موثر بر ترویج بازاریابی گل و گیاهان زینتی (دریافت مقاله) تحقیقات اقتصاد و توسعه کشاورزی ایران دوره: 2، شماره: 1
26 تعیین مولفه های ترویج بازاریابی گل و گیاهان زینتی (دریافت مقاله) تحقیقات اقتصاد و توسعه کشاورزی ایران دوره: 41، شماره: 4
27 رابطه رشد اقتصادی و آلودگی هوا در ایران با نگاهی بر تاثیر برنامه های توسعه (دریافت مقاله) فصلنامه محیط شناسی دوره: 35، شماره: 50
28 شناسایی عوامل موثر بر کارایی نهاده آب در تولید گندم استان البرز (رویکرد تحلیل پوششی داده ها) (دریافت مقاله) تحقیقات اقتصاد و توسعه کشاورزی ایران دوره: 49، شماره: 1
29 مدلسازی توابع عرضه و تقاضا در بازار آب در شرایط عدم حتمیت (دریافت مقاله) فصلنامه علوم محیطی دوره: 5، شماره: 2
30 معرفی فعالیت های مدیریتی پایدار و ناپایدار در زراعت زعفران (مطالعه موردی: شهرستان گناباد) (دریافت مقاله) دوفصلنامه پژوهش های زعفران دوره: 7، شماره: 1
31 مقایسه پایداری مصرف نهادهها در مزارع شالیکاری سنتی و تجهیز شده ایران(مطالعه موردی استان گیلان) (دریافت مقاله) فصلنامه علوم محیطی دوره: 9، شماره: 2
32 منابع رشد تولید در بخش کشاورزی ایران: تحلیلی در چارچوب جداول داده- ستانده (دریافت مقاله) تحقیقات اقتصاد و توسعه کشاورزی ایران دوره: 42، شماره: 1
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 ارائه الگوی پیش بینی آلودگی هوا (مطالعه موردی: شهر تهران) (دریافت مقاله) اولین همایش ملی محیط زیست، صنعت و اقتصاد
2 ارزیابی اقتصادیطرحهای دامپروری صنعتی ( مطالعه موردی : گاوداری شیری ) (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس اقتصاد کشاورزی ایران
3 اولویت بندی بازارهای هدف زعفران با تاکید بر رقابت پذیری ایران (دریافت مقاله) چهارمین همایش بین المللی افق های نوین در علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست
4 اولویتبندی چالشهای پیش رو توسعه پایدار بخش کشاورزی در مناطق کویری با رهیافت AHP مطالعه موردی: خراسان رضوی، خراسان جنوبی و قم (دریافت مقاله) سومین کنفرانس سالانه تحقیقات کشاورزی ایران
5 بازدهی اقتصادی واحدهای تولیدی پرورش ماهی قزل آلا در استان ایلام (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس اقتصاد کشاورزی ایران
6 برآورد ارزش اقتصادی آب در اکوسیستم های طبیعی با استفاده از روش هزینه جایگزین (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی و آنلاین اقتصاد سبز
7 برآورد میزان تمایل به پرداخت برای محصولات ارگانیک مطالعه موردی: محصولات سبزیجات و خیار در استان گیلان و تهران (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس اقتصاد کشاورزی ایران
8 بررسی آثار خشکسالی در منطقه سیستان و ساز وکارهای تعدیلی بکار گرفته شده توسط زیان دیدگان از خشکسالی (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس اقتصاد کشاورزی ایران
9 بررسی اثر تغییر اقلیم بر رانت زمین های زیر کشت محصول برنج (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی تغییر اقلیم
10 بررسی اثر متغیرهای کلان اقتصادی برالودگی ابها در ایران (دریافت مقاله) اولین همایش ملی مدیریت منابع آب اراضی ساحلی
11 بررسی بازار پایدار صادراتی سیب زمینی در ایران (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس اقتصاد کشاورزی ایران
12 بررسی بهرهوری کل عوامل تولید در زیربخشهای کشاورزی ایران (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس اقتصاد کشاورزی ایران
13 بررسی تأثیر سیاستهای پولی و مالی بر ارزش افزوده بخش کشاورزی ایران (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس اقتصاد کشاورزی ایران
14 بررسی تغییرات بهره وری کل عوامل تولید و همگرایی آن در مورد محصولات باغی و زراعی کشورهای عضو سازمان همکاری های اقتصادی (اکو) (دریافت مقاله) همایش ملی سهم کشاورزی و منابع طبیعی در توسعه جمهوری اسلامی ایران در افق ۱۴۰۴
15 بررسی رابطه علیت بین تولید ناخالصداخلی و حجم گاز های گلخانه ای در ایران ( مطالعه موردی : گاز دی اکسید کربن ) (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس اقتصاد کشاورزی ایران
16 بررسی رابطهی دستمزد نیرویکار در بخش کشاورزی و صنعت (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس اقتصاد کشاورزی ایران
17 بررسی روشهای مورد استفاده در ارزیابی مالی و اقتصادی طرحهای سرمایه گذاری در بخش کشاورزی ایران (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس اقتصاد کشاورزی ایران
18 بررسی شاخص‌های پایداری و عملکردی محیط زیتی و وضعیت محیط زیستی کشور ایران (دریافت مقاله) اولین همایش ملی محیط زیست، صنعت و اقتصاد
19 بررسی عوامل موثر بر حس مسئولیت اجتماعی برای کاهش آلودگی محیط زیست (مطالعه موردی تهران) (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس بین المللی مهندسی محیط زیست و منابع طبیعی
20 بررسی وضعیت اقتصادی طرح های مرتعداری در منطقه خراسان شمالی (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس اقتصاد کشاورزی ایران
21 بهینه سازی الگوی کشت در منطقه کازرون با استفاده از روش برنامه ریزی خطی (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس اقتصاد کشاورزی ایران
22 تحلیل ابعاد اقتصادی و اجتماعی خشکسالی و آثار آن بر خانوارهای روستایی در منطقه سیستان (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس اقتصاد کشاورزی ایران
23 تحلیل پتانسیل سرمایه گذاری در بخش کشاورزی ( با تأکید بر برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی ) (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس اقتصاد کشاورزی ایران
24 تعیین الگوی بهینه کشت با استفاده از مدل برنامه ریزی آرمانی و با تاکید بر عوامل زیست محیطی مطالعه موردی بخش ارزوئیه استان کرمان (دریافت مقاله) همایش ملی مدیریت کشاورزی
25 تعیین عوامل اقتصادی مؤثر بر سودآوری واحدهای تولیدی قارچ دکمه ای در استان تهران (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس اقتصاد کشاورزی ایران
26 رابطه رشد اقتصادی و آلودگی هوا در ایران با نگاهی بر تاثیربرنامه های توسعه (دریافت مقاله) سومین همایش و نمایشگاه تخصصی مهندسی محیط زیست
27 سنجش سودآوری مزارع پرورش ماهی قزل آلا در ایلام و بررسی عوامل موثر بر آن (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس اقتصاد کشاورزی ایران
28 سنجش نگرش زعفران کاران شهرستان گناباد نسبت به کشاورزی پایدار و ارتباط آن با کارایی اقتصادی مزارع (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی جامعه و محیط زیست
29 مقایسه اقتصادی محصولات گندم، جو و ذرت در روش های نوین و سنتی آبیاری (دریافت مقاله) ششمین همایش بین المللی دانش و فناوری علوم کشاورزی ، منابع طبیعی و محیط زیست ایران
30 مقایسه بهره وری جزئی نهاده آب مصرفی در محصولات گندم،جو وذرت در روشهای نوین و سنتی آبیاری (دریافت مقاله) دوازدهمین کنفرانس تخصصی ملی اقتصاد کشاورزی
31 مقایسه نقایص شناختی در سالمندان مستقر در مرکز سالمندان و سالمندان مستقر در محیط خانوادگی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی پژوهش در علوم رفتاری و اجتماعی