دکتر حسین محمدی

دکتر حسین محمدی عضو هیات علمی گروه اقتصاد کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد

دکتر حسین محمدی

Dr. Hosein Mohammadi

عضو هیات علمی گروه اقتصاد کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 آینده پژوهی گندم ایران (دریافت مقاله) فصلنامه اقتصاد کشاورزی دوره: 14، شماره: 1
2 اثر آمیخته بازاریابی و دانش تخصصی روی عملکرد صادرات شرکت های کوچک و متوسط صادر کننده خشکبار (دریافت مقاله) فصلنامه اقتصاد و توسعه کشاورزی دوره: 37، شماره: 2
3 اثر گذاری سرمایه گذاری مستقیم خارجی در تعامل با توسعه مالی روی رشد اقتصادی مطالعه موردی کشورهای منتخب اسلامی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های اقتصادی ایران دوره: 19، شماره: 61
4 ارزیابی اثر عضویت ایران در موافقت نامه های تجاری بر صادرات شیلات: رهیافت درستنمایی شبه بیشینه پوآسن (دریافت مقاله) تحقیقات اقتصاد و توسعه کشاورزی ایران دوره: 51، شماره: 4
5 ارزیابی عوامل موثر بر عرضه و تقاضای صادرات پسته ایران رهیافت خود توضیح برداری VAR (دریافت مقاله) فصلنامه اقتصاد کشاورزی دوره: 7، شماره: 4
6 ارزیابی مولفه های اثرگذار بر تجارت درون صنعت بخش کشاورزی ایران با شرکای تجاری آسیایی (دریافت مقاله) فصلنامه اقتصاد کشاورزی دوره: 12، شماره: 3
7 The Effects of Governance Indicators on Per Capita Income, Investment and Employment in Selected Mena Countries (دریافت مقاله) Iranian Economic Review Journal دوره: 21، شماره: 2
8 برآورد شاخص توسعه صادرات زعفران و عوامل موثر برآن مطالعه موردی: خراسان رضوی (دریافت مقاله) فصلنامه زراعت و فناوری زعفران دوره: 11، شماره: 1
9 بررسی اثر تعدیل نرخ ارز بر روند تجاری ایران و کره جنوبی منحنی jشکل (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های اقتصادی ایران دوره: 17، شماره: 52
10 بررسی اثرات متقابل نرخ بهره با متغیرهای منتخب اقتصاد کلان در کشورهای اسلامی و غیراسلامی (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات مدلسازی اقتصادی دوره: 7، شماره: 28
11 بررسی احتمال و عوامل موثر بر مشارکت کشاورزان در بازارهای آتی و اختیار معامله (مطالعه موردی: محصول پنبه شهرستان گنبد کاووس) (دریافت مقاله) فصلنامه اقتصاد و توسعه کشاورزی دوره: 29، شماره: 3
12 بررسی ارتباط میان رشد اقتصادی، آزاد سازی تجاری و آلودگی محیط زیست: بررسی کشورهای منتخب منطقه خاورمیانه (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشنامه اقتصاد انرژی ایران دوره: 2، شماره: 6
13 بررسی تاثیر آمیخته های بازاریابی بر خرید همزمان برندهای لبنیات با رویکرد لاجیت چندمتغیره (دریافت مقاله) فصلنامه اقتصاد و توسعه کشاورزی دوره: 32، شماره: 1
14 بررسی تاثیر صادرات محصولات خام بخش کشاورزی روی کیفیت محیط زیست (دریافت مقاله) فصلنامه اقتصاد و توسعه کشاورزی دوره: 30، شماره: 1
15 بررسی تاثیر کارایی انرژی بر شاخص عملکرد محیط زیست در کشورهای منتخب اوپک و سازمان همکاری و توسعه اقتصادی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشنامه اقتصاد انرژی ایران دوره: 7، شماره: 28
16 بررسی تاثیر متغیرهای کلان اقتصادی بر شاخص Q توبین شرکت های وابسته صنایع غذایی (مطالعه موردی: صنعت قند و شکر) (دریافت مقاله) فصلنامه اقتصاد و توسعه کشاورزی دوره: 28، شماره: 4
17 بررسی تجربی روند انتقال نرخ ارز و نوسانات آن بر قیمت صادرات پسته ایران (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های اقتصادی ایران دوره: 20، شماره: 65
18 بررسی تقاضای گروه های اصلی کالاهای خوراکی در مناطق شهری ایران (دریافت مقاله) فصلنامه اقتصاد و توسعه کشاورزی دوره: 25، شماره: 1
19 بررسی توان بالقوه توسعه زیربخشهای کشاورزی استانهای کشور با رهیافت ضریب مکانی ایستا و پویا (دریافت مقاله) فصلنامه اقتصاد کشاورزی دوره: 14، شماره: 3
20 بررسی عامل های موثر بر بازارپسندی گیاهان دارویی مطالعه موردی نعناء (دریافت مقاله) فصلنامه اقتصاد کشاورزی دوره: 9، شماره: 3
21 بررسی عامل های موثر بر تقاضای واردات انواع گوشت و نهاده های دامی در ایران (دریافت مقاله) فصلنامه اقتصاد کشاورزی دوره: 13، شماره: 3
22 بررسی عامل های موثر بر سطح مصرف فرآورده های گیاهان دارویی (دریافت مقاله) فصلنامه اقتصاد کشاورزی دوره: 10، شماره: 2
23 بررسی عوامل مؤثر بر ترجیحات مصرفی خانوار برای قارچ شاه صدف (دریافت مقاله) فصلنامه اقتصاد و توسعه کشاورزی دوره: 34، شماره: 4
24 بررسی عوامل منتخب موثر بر آلودگی محیط زیست با تاکید بر آزادسازی تجاری در کشورهای مختلف جهان (مطالعه موردی انتشار CO2) (دریافت مقاله) فصلنامه اقتصاد و توسعه کشاورزی دوره: 28، شماره: 3
25 بررسی عوامل موثر بر رشد اقتصادی کشورهای عضو سازمان همکاری اقتصادی با تاکید بر نقش تعرفه (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های اقتصادی ایران دوره: 23، شماره: 74
26 بررسی عوامل موثر بر رشد تولید سرانه در گروه های مختلف درآمدی در جهان با تاکید بر شاخص های حکمرانی (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات مدلسازی اقتصادی دوره: 8، شماره: 30
27 بررسی مولفه های موثر بر انتشار دی اکسید کربن با تاکید بر نقش مصرف انرژی: مطالعه موردی کشورهای منطقه منا (دریافت مقاله) تحقیقات اقتصاد و توسعه کشاورزی ایران دوره: 52، شماره: 4
28 بررسی نقش متغیرهای موثر بر شاخص رفاه موسسه لگاتیوم با رویکرد لاجیت ترتیبی (دریافت مقاله) دوفصلنامه اقتصاد و توسعه منطقه ای دوره: 25، شماره: 15
29 بکارگیری الگوهای چندسطحی در بررسی عوامل موثر بر تمایل به ماندگاری جوانان در روستاها (مطالعه موردی: روستاهای منتخب استان کرمانشاه). (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات اقتصادی دوره: 54، شماره: 3
30 تاثیر زیرساختهای سرمایه گذاری بر رشد اقتصادی ایران (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشنامه اقتصادی دوره: 9، شماره: 32
31 تاثیر سرمایه انسانی بر رشد اقتصادی در ایران (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشنامه اقتصادی دوره: 6، شماره: 22
32 تاثیر شوک های حاصل از کاهش درآمد نفت بر مخارج دولت و نقدینگی در ایران (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشنامه اقتصاد انرژی ایران دوره: 2، شماره: 7
33 تاثیر عوامل اقتصادی منتخب موثر بر آلودگی آب های زیرزمینی در دو گروه از کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه (دریافت مقاله) فصلنامه اقتصاد و توسعه کشاورزی دوره: 29، شماره: 1
34 تحلیل رقابت پذیری بنگاه های صادرکننده زعفران ایران در بازارهای جهانی (دریافت مقاله) فصلنامه زراعت و فناوری زعفران دوره: 8، شماره: 2
35 تحلیل مؤلفه‌های مؤثر بر ترجیحات پرداختی مصرف‌کنندگان برای محصولات کشاورزی ارگانیک: کاربرد مدل‌سازی معادلات ساختاری (دریافت مقاله) فصلنامه اقتصاد و توسعه کشاورزی دوره: 33، شماره: 4
36 تحلیل نقش متغیرهای اقتصادی بر قیمت مواد غذایی درکشورهای منتخب صادرکننده و واردکننده نفت (دریافت مقاله) فصلنامه اقتصاد کشاورزی دوره: 9، شماره: 4
37 تعیین حق بیمه شاخص آب و هوایی و تابع غرامت آن برای محصول سیب در شهرستان دماوند: کاربرد انواع مختلف مفصل های بیضوی و ارشمیدسی (دریافت مقاله) تحقیقات اقتصاد و توسعه کشاورزی ایران دوره: 49، شماره: 1
38 تعیین زیربخش های بالفعل و بالقوه جهت برنامه ریزی توسعه کشاورزی استان خراسان رضوی (با تاکید بر زیربخش دام) (دریافت مقاله) تحقیقات اقتصاد و توسعه کشاورزی ایران دوره: 53، شماره: 4
39 سنجش کارایی صادرات پسته ایران با استفاده از الگوی جاذبه مرزی تصادفی (دریافت مقاله) فصلنامه اقتصاد و توسعه کشاورزی دوره: 34، شماره: 1
40 سنجش کارایی صادرات زعفران ایران (دریافت مقاله) فصلنامه زراعت و فناوری زعفران دوره: 10، شماره: 1
41 شناسایی حباب قیمتی در بازار گوشت مرغ و گاو (دریافت مقاله) فصلنامه اقتصاد و توسعه کشاورزی دوره: 30، شماره: 2
42 عامل های موثر بر انتخاب نوع راهبرد بازاریابی محصولات صنایع غذایی در مراحل رشد و معرفی محصول مطالعه موردی شهر مشهد (دریافت مقاله) فصلنامه اقتصاد کشاورزی دوره: 10، شماره: 4
43 عاملهای موثر بر انتخاب خط مشی شرکت های فعال درصنایع غذایی ایران در راستای کسب مزیت رقابتی (دریافت مقاله) فصلنامه اقتصاد کشاورزی دوره: 9، شماره: 2
44 عوامل موثر بر انتخاب استراتژی بازاریابی در مراحل مختلف چرخه عمر محصول (دریافت مقاله) فصلنامه اقتصاد و توسعه کشاورزی دوره: 36، شماره: 4
45 عوامل موثر بر انتخاب استراتژی های ورود به بازار خارجی گیاهان دارویی (مطالعه موردی: استان خراسان رضوی) (دریافت مقاله) فصلنامه اقتصاد و توسعه کشاورزی دوره: 32، شماره: 2
46 عوامل موثر بر انتخاب راهبرد ترفیع فروش در مراحل مختلف چرخه عمر کالا (مطالعه موردی: شرکت های صنایع غذایی شهر مشهد) (دریافت مقاله) فصلنامه اقتصاد و توسعه کشاورزی دوره: 30، شماره: 4
47 عوامل موثر بر قیمت گندم در بورس کالای ایران (دریافت مقاله) فصلنامه اقتصاد و توسعه کشاورزی دوره: 27، شماره: 2
48 کاربرد مدل پروبیت چندگانه در تحلیل عوامل موثر بر نوع اشتغال دانش آموختگان علمی کاربردی کشاورزی (دریافت مقاله) فصلنامه اقتصاد و توسعه کشاورزی دوره: 29، شماره: 2
49 کاربرد مدل لاجیت چندگانه در بررسى عوامل موثر بر آگاهى و مصرف محصولات غذایى ارگانیک (مطالعه موردى مشهد) (دریافت مقاله) فصلنامه علمی فناوری های جدید در صنعت غذا دوره: 3، شماره: 2
50 کارکرد دولت و بازار در فرایند رشد اقتصاد ایران (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشنامه اقتصادی دوره: 6، شماره: 22
51 نقش و عمل کرد بازار کالای ایران در تعیین قیمت محصولات کشاورزی با به کارگیری تحلیل فرآیند شبکه (ANP) (دریافت مقاله) فصلنامه اقتصاد کشاورزی دوره: 6، شماره: 2
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 ابزارهای اقتصادی مدیریت منابع آب زیرزمینی در جهان و ایران (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی پژوهش های کاربردی منابع آب ایران
2 اثرات حذف یارانه برق بر تولید و هزینه بخشهای اقتصادی درخراسان رضوی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس سراسری اصلاح الگوی مصرف انرژی الکتریکی
3 برآورد سرمایه اجتماعی درمناطق مختلف شهر مشهد و ارایه راه کارها جهت ارتقاء آن در راستای وظایف شهرداری (دریافت مقاله) اولین کنفرانس اقتصاد شهری ایران
4 برآوردتابع تقاضای بیمه عمردرایران با استفاده از مدل اقتصادسنجی توبیت (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی توسعه و تعالی کسب و کار
5 برای تولید و صادرات انار در ایران SWOTتشکیل ماتریس (دریافت مقاله) همایش ملی انار
6 بررسی اثرات اقتصادی، زیرساختی و نهادی بر گسترش تجارت الکترونیک در کشورهای عضو منطقه منا (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس ملی مدیریت و اقتصاد پایدار با رویکرد استراتژیک
7 بررسی بنگاههای کوچک و متوسط (SMEs)با تاکید بر بخش کشاورزی (دریافت مقاله) کنفرانس ملی اقتصاد کشاورزی دانش بنیان و کارآفرین
8 بررسی تاثیر برخی ازعوامل موثربرمیزان مصرف فرآودره های گیاهی دارویی باتاکید برخصوصیات ظاهری و کیفیت (دریافت مقاله) دومین همایش ملی مهندسی و مدیریت کشاورزی، محیط زیست و منابع طبیعی پایدار
9 بررسی تاثیر روش های مختلف دستیابی به اطلاعات بر میزان آگاهی مصرف کننده از فرآورده های گیاهان دارویی (دریافت مقاله) کنفرانس ملی کشاورزی پایدار، محیط زیست و توسعه روستایی
10 بررسی زنجیره تولید، توزیع و مصرف با تأکید بر چالش ها و راهکارها (مطالعه موردی: زعفران) (دریافت مقاله) دومین همایش ملی بهینه سازی زنجیره تولید، توزیع و مصرف در صنایع غذایی
11 بررسی عوامل تاثیرگذار در بسته بندی محصولات غذایی بر رفتار مصرف کننده در هنگام خرید (دریافت مقاله) نخستین همایش بین المللی صنایع غذایی ایران
12 بررسی عوامل مؤثر بر احتمال مشارکت کشاورزان در بازار آتی (مطالعه موردی:محصول پنبه شهرستان گنبدکاووس) (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی جغرافیا، گردشگری ، منابع طبیعی و توسعه پایدار
13 بررسی عوامل موثر بر تقاضای برق در بخش صنعت (دریافت مقاله) دومین کنفرانس سراسری اصلاح الگوی مصرف انرژی الکتریکی
14 بررسی مشکلات مربوط به تولید و بازاریابی انار در استان خراسان رضوی (مطالعه موردی شهرستان بردسکن (دریافت مقاله) همایش ملی انار
15 بررسی وتحلیل عوامل موثربرنوع اشتغال دانش آموختگان دوره های علمی- کاربردی کشاورزی (دریافت مقاله) همایش بین المللی پژوهش های کاربردی در کشاورزی
16 بررسی وضعیت کشاورزی ارگانیک در ایران با تمرکز بر محصولات پسته، کشمش و زعفران ارگانیک (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی گیاهان داروییی،کشاورزی ارگانیک، مواد طبیعی و دارویی
17 پیش بینی قیمت جهانی کبالت با استفاده از مدل های سری زمانی (دریافت مقاله) دومین همایش بین المللی انسجام مدیریت و اقتصاد در توسعه
18 پیشبینی قیمت فلز آلومینیوم با مدلهای ARIMA و GARCH (دریافت مقاله) نخستین کنفرانس ملی تحقیق و توسعه در مدیریت و اقتصاد مقاومتی
19 تجارت آب مجازی برای محصولات عمده کشاورزی در ایران (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی پژوهش های کاربردی منابع آب ایران
20 تجزیه وتحلیل تمایل به ماندگاری جوانان در روستاها مطالعه موردی: شهرستان های منتخب استان کرمانشاه (دریافت مقاله) سومین کنفرانس سالانه تحقیقات کشاورزی ایران
21 رکود اقتصادی و بحران جهانی غذا (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی راه کارهای دستیابی به توسعه پایدار ( کشاورزی،منابع طبیعی و محیط زیست)
22 عوامل موثر بر ترجیح برند تلفن همراه هوشمند مورداستفاده توسط کاربران مطالعه موردی شهر کرج (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین در مدیریت ، اقتصاد ، توانمندی صنعت جهانگردی در توسعه
23 گیاهان دارویی شاه کلید مدیریت پایدار آفات و علف های هرز در کشاورزی ارگانیک (دریافت مقاله) سومین همایش ملی کشت ارگانیک و ازدیاد گیاهان دارویی
24 محدودیت های توسعه بازارکار روستایی در ایران (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی راه کارهای دستیابی به توسعه پایدار ( کشاورزی،منابع طبیعی و محیط زیست)
25 نقش شرکت های دانش بنیان در هوشمندسازی زنجیره تامینخیار سالم گلخانه ای (دریافت مقاله) کنفرانس ملی اقتصاد کشاورزی دانش بنیان و کارآفرین
26 واکنش صادرات و واردات به شوکهای وارد شده از جانب برخی متغیرهای اقتصادی در ایران درچارچوب مدل خود توضیح برداری (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی توسعه و تعالی کسب و کار