دکتر محمود حاجی رحیمی

دکتر محمود حاجی رحیمی عضو هیات علمی دانشگاه کردستان

دکتر محمود حاجی رحیمی

Dr. Mahmood Haji Rahimi

عضو هیات علمی دانشگاه کردستان

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 اثرات تغییرات اقلیم و انتشار دی اکسید کربن بر تولید گندم: مطالعه موردی استان همدان (دریافت مقاله) مجله تحقیقات اقتصاد کشاورزی دوره: 15، شماره: 0
2 برآورد و مقایسه سطح برداشت از سفره های آب زیرزمینی تحت الگوهای مختلف بهره برداری و تاثیرآن بر پایداری: مطالعه دشت بهار استان همدان (دریافت مقاله) مجله تحقیقات اقتصاد کشاورزی دوره: 10، شماره: 40
3 بررسی اثرگذاری های فراگیری ویروس کرونا بر اقتصادکشاورزی و ارزیابی پیامدهای آن در صنعت مرغداری گوشتی استان کردستان (دریافت مقاله) فصلنامه اقتصاد کشاورزی دوره: 15، شماره: 4
4 بررسی پایداری منابع آب در بخش کشاورزی شهرستان دهگلان (دریافت مقاله) فصلنامه محیط زیست و مهندسی آب دوره: 2، شماره: 1
5 بررسی مزیت نسبی محصولات زراعی منتخب در استان کردستان (دریافت مقاله) مجله دانش کشاورزی و تولید پایدار دوره: 20، شماره: 1
6 بررسی وضعیت بازاررسانی محصول توت فرنگی در استان کردستان (دریافت مقاله) فصلنامه اقتصاد کشاورزی دوره: 3، شماره: 1
7 تحلیل ساختار هزینه و صرفه های ناشی از مقیاس صنعت پرورش مرغ گوشتی(مطالعه موردی استان کردستان) (دریافت مقاله) فصلنامه اقتصاد و توسعه کشاورزی دوره: 26، شماره: 3
8 مقایسه الگوی اقتصادسنجی ساده و اقتصادسنجی فضایی جهت ارزش گذاری هدانیک زمین کشاورزی (مطالعه موردی: بخش مرکزی شهرستان سنندج) (دریافت مقاله) مجله تحقیقات اقتصاد کشاورزی دوره: 7، شماره: 26
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 اثرات پاندمی ویروس کرونا بر اقتصادکشاورزی: مطالعه صنعت مرغداری گوشتی استان کردستان (دریافت مقاله) دوازدهمین کنفرانس تخصصی ملی اقتصاد کشاورزی
2 اثرات تغییرات اقلیم و انتشار دی اکسید کربن بر تولید گندم، مطالعه موردی استان همدان (دریافت مقاله) دوازدهمین کنفرانس تخصصی ملی اقتصاد کشاورزی
3 برآورد ارزش حفاظتی جنگل های بلوط سروآباد با استفاده از روش ارزش گذاری مشروط (دریافت مقاله) سومین همایش ملی تحقیقات منابع طبیعی ایران با محوریت محیط زیست
4 برآورد حداقل معیشت در مناطق شهری وروستایی استان کردستان (دریافت مقاله) اولین کنفرانس سالانه تحقیقات کشاورزی ایران
5 برآورد شاخص امنیت غذایی وبررسی رابطه آن با عوامل اثر گذار درخانوارهای روستایی استان کردستان (دریافت مقاله) اولین کنفرانس سالانه تحقیقات کشاورزی ایران
6 برآورد کارایی اقتصادی تولید چغندرقند: مطالعه چغندرکاران اسلام آباد غرب (دریافت مقاله) دومین همایش علمی پژوهشی کشاورزی،مهندسی ژنتیک و گیاه پزشکی ایران
7 برآوردوتحلیل شاخصهای فیزیکی مزیت نسبی تولیدمحصولات زراعی استان زنجان (دریافت مقاله) مدیریت سرمایه و استعدادهای کشاورزی در پرتو صنعت و تجارت در استان زنجان
8 بررسی آثار سیاستی و مزیت نسبی تولید خیار گلخانه‌ای در شهرستان‌های منتخب استان همدان (دریافت مقاله) اولین کنگره ملی علوم و فناوریهای نوین کشاورزی
9 بررسی اثرمصرف نهاده های کشاورزی بر ریسک تولید: مطالعه موردی واحدهای پرورشمرغ گوشتی شهرستان سنندج (دریافت مقاله) ششمین همایش یافته های پژوهشی کشاورزی
10 بررسی تاثیر سیاست افزایش قیمت آب برکشاورزی (دشت بهار-استان همدان) (دریافت مقاله) اولین کنفرانس سالانه تحقیقات کشاورزی ایران
11 بررسی توان رقابتی ذرت دانه ای در استان گیلان با استفاده از ماتریس تحلیل سیاست (دریافت مقاله) ششمین همایش یافته های پژوهشی کشاورزی
12 بررسی جایگاه فعالیت بخش های غیردولتی در بهره برداری بهینه از منابع آبی (دریافت مقاله) سومین همایش و نمایشگاه محیط زیست و بحران های پیش رو (با محوریت کمبود آب و آلودگی های شهری و صنعتی)
13 بررسی علل پراکندگی اراضی کشاورزی در شهرستان سقز:مطالعه موردی منطقه زیویه (دریافت مقاله) دومین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار
14 بررسی عوامل موثر بر توسعه اقتصاد دانش بنیان در ایران براساس شاخص جهانی نوآوری (دریافت مقاله) کنفرانس ملی اقتصاد کشاورزی دانش بنیان و کارآفرین
15 بررسی مزیت رقابتی و پتانسیل اشتغال زایی بنگاه های کوچک و متوسط بخش کشاورزی در استان کردستان (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی اقتصاد و مدیریت کسب و کار با گرایش توسعه دانش بنیان
16 بررسی منحنی زیست محیط کوزنتسEKC در کشورهای باسطوح مختلف توسعه انسانی (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی توسعه پایدار، راهکارها و چالش ها با محوریت کشاورزی، منابع طبیعی، محیط زیست و گردشگری
17 بررسی موانع استاندارد محصولات کشاورزی با تاکید براقتصاد سلامت در استان کردستان (دریافت مقاله) دوازدهمین کنفرانس تخصصی ملی اقتصاد کشاورزی
18 بررسی موانع وشناسایی راهبردهای توسعه استاندارد محصولات کشاورزی در استان کردستان (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی اقتصاد و مدیریت کسب و کار با گرایش توسعه دانش بنیان
19 بررسی و تحلیل ارتباطات عوامل اقلیمی و محصولات زراعی عمده شهرستان بهار دراستان همدان (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی توسعه پایدار، راهکارها و چالش ها با محوریت کشاورزی، منابع طبیعی، محیط زیست و گردشگری
20 بررسی وضعیت طرحهای سرمایه گذاری نیمه تمام و تجزیه وتحلیل علل ناتمام ماندن آنها در استان کردستان (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس اقتصاد کشاورزی ایران
21 تحلیل بهرهوری نهاده آب در تولید سیب زمینی به روش آبیاری تحت فشار در دشتهمدان- بهار (دریافت مقاله) ششمین همایش یافته های پژوهشی کشاورزی
22 تعیین ارزش آب در بخش کشاورزی با استفاده از روش هدانیک مطالعهی موردی بخش مرکزی شهرستان سنندج (دریافت مقاله) دومین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار
23 تعیین ارزش اقتصادی آب آبیاری در تولید سیب زمینی با روش تخمین تابع تولید در دشت همدان- بهار (دریافت مقاله) اولین همایش ملی بحران آب
24 قیمت گذاری آب کشاورزی راهکاری برای توسعه پایدار منابع آب کشور: مطالعه موردی دشت همدان بهار (دریافت مقاله) اولین همایش ملی توسعه پایدار کشاورزی ومحیط زیست سالم
25 مدلسازی تغییرات تکنولوژی در کشاورزی ایران: روش متغیر نهان (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس اقتصاد کشاورزی ایران
26 مدیریت الگوی کشت و منابع آب دشت همدان (دریافت مقاله) دوازدهمین کنفرانس تخصصی ملی اقتصاد کشاورزی
27 مقایسه وضعیت امنیت غذایی در شهرستان های استان کردستان (دریافت مقاله) دوازدهمین کنفرانس تخصصی ملی اقتصاد کشاورزی
28 یک مدل تجربی برای بررسی منابع رشد بخش کشاورزی ایران: کاربرد الگوی تحلیل مسیر (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس اقتصاد کشاورزی ایران