دکتر اسماعیل پیش بهار

دکتر اسماعیل پیش بهار عضو هیات علمی دانشگاه تبریز

دکتر اسماعیل پیش بهار

Dr. Esmaeil PISHBAHAR

عضو هیات علمی دانشگاه تبریز

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 آثار حذف یارانه نهاده های کشاورزی بر الگوی کشت محصولات زراعی استان تهران (دریافت مقاله) تحقیقات اقتصاد و توسعه کشاورزی ایران دوره: 46، شماره: 3
2 آثار ویژگی های لکسیکوگرافیک مصرف کنندگان در تقاضای محصولات نوین شیلاتی: مطالعه موردی استان مازندران (دریافت مقاله) تحقیقات اقتصاد و توسعه کشاورزی ایران دوره: 49، شماره: 2
3 اثر متغیرهای کلان اقتصادی بر تورم مواد غذایی کشور: رویکرد مدل تصحیح خطای برداری ساختاری (SVECM) (دریافت مقاله) تحقیقات اقتصاد و توسعه کشاورزی ایران دوره: 47، شماره: 4
4 ارتباط میان صادرات و مصرف انرژی در بخش کشاورزی کشورهای درحال توسعه (دریافت مقاله) فصلنامه اقتصاد کشاورزی دوره: 8، شماره: 4
5 ارزیابی انواع کارآیی محصولات پنبه و چغندرقند در ایران با استفاده از روش تحلیل داده های فراگیر (پوششی) (دریافت مقاله) دوفصلنامه کشاورزی دوره: 6، شماره: 1
6 ارزیابی پایداری زیست محیطی کشاورزی در استان آذربایجان شرقی (دریافت مقاله) مجله دانش کشاورزی و تولید پایدار دوره: 29، شماره: 3
7 ارزیابی پایداری کشاورزی و منابع طبیعی شهرستان های استان آذربایجان شرقی: کاربرد رهیافت شاخص ترکیبی (دریافت مقاله) مجله دانش کشاورزی و تولید پایدار دوره: 27، شماره: 3
8 ارزیابی تاثیر تغییر اقلیم بر تبخیر-تعرق و عملکرد گندم دیم در شهرستان اهر (دریافت مقاله) نشریه آبیاری و زهکشی ایران دوره: 12، شماره: 2
9 ارزیابی عملکرد مدل های رگرسیونی پانلی در برآورد رابطه بین آب و ارزش افزوده کشاورزی کشورهای حوضه رودخانه مرزی ارس (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات منابع آب ایران دوره: 16، شماره: 1
10 الگوسازی رفتار فصلی تولید ناخالص داخلی بخش های اقتصاد ایران با تاکید بر بخش کشاورزی (دریافت مقاله) فصلنامه اقتصاد کشاورزی دوره: 10، شماره: 1
11 انتقال قیمت جهانی و نرخ ارز به قیمت داخلی نهادههای عمده وارداتی دام و طیور در کشور (دریافت مقاله) فصلنامه اقتصاد کشاورزی دوره: 14، شماره: 2
12 انتقال قیمت در بازار گوشت مرغ ایران: به کارگیری مدل مارکوف سوئیچینگ خودرگرسیو (MSAR) (دریافت مقاله) تحقیقات اقتصاد و توسعه کشاورزی ایران دوره: 50، شماره: 1
13 انتقال قیمت عمودی در بازار محصولات سیب زمینی و پیاز (مطالعه موردی: استان کردستان) (دریافت مقاله) تحقیقات اقتصاد و توسعه کشاورزی ایران دوره: 47، شماره: 3
14 اندازه گیری تاثیر افزایش قیمت مواد غذایی بر رفاه خانوارهای شهری ایرانی (دریافت مقاله) فصلنامه اقتصاد کشاورزی دوره: 9، شماره: 4
15 اندازه گیری ریسک عملکرد ناشی از تغییر اقلیم در گندم دیم شهرستان اهر: کاربرد رهیافت ارزش در معرض خطر آب و هوا (دریافت مقاله) فصلنامه اقتصاد و توسعه کشاورزی دوره: 32، شماره: 2
16 اولویت بندی استراتژی های بازاریابی شرکت صنایع لبنی پگاه آذربایجان شرقی: کاربرد رهیافت های دیماتل و ویکور (دریافت مقاله) فصلنامه اقتصاد و توسعه کشاورزی دوره: 32، شماره: 2
17 Pass-Through Effects of Global Food Prices on Consumer Prices in Iran (دریافت مقاله) Iranian Economic Review Journal دوره: 21، شماره: 1
18 Periodic Cointegration Analysis on the Relationship between the GNP Sectors of the Iran’s Economy (دریافت مقاله) Iranian Economic Review Journal دوره: 23، شماره: 2
19 The Co-movement between Output and Prices: Evidence from Iran (دریافت مقاله) مجله مطالعات کسب و کار و توسعه دوره: 7، شماره: 1
20 برآورد تمایل به پرداخت خانوارهای شهر جیرفت جهت حفظ حیات وحش و تعیین عوامل موثر بر آن (مطالعه موردی مرغ جیرفتی) (دریافت مقاله) تحقیقات اقتصاد و توسعه کشاورزی ایران دوره: 43، شماره: 2
21 برآورد و شبیه سازی تمایل به پرداخت برای آب کشاورزی سیمینه رود در دشت بوکان: کاربرد رهیافت خودراه اندازسازی (دریافت مقاله) تحقیقات اقتصاد و توسعه کشاورزی ایران دوره: 49، شماره: 3
22 بررسی آثار ناپایداری و نوسانات تجاری کشاورزی بر رشد بخش کشاورزی در ایران (دریافت مقاله) تحقیقات اقتصاد و توسعه کشاورزی ایران دوره: 46، شماره: 2
23 بررسی اثر تغییرات پایه پولی بر ارزش افزوده بخش کشاورزی: رویکرد الگوی خودرگرسیو برداری بیزین (BVAR) (دریافت مقاله) فصلنامه اقتصاد و توسعه کشاورزی دوره: 28، شماره: 3
24 بررسی اثر نوسانات نرخ ارز بر تراز تجاری کشاورزی ایران (دریافت مقاله) فصلنامه اقتصاد کشاورزی دوره: 16، شماره: 2
25 بررسی اثرات اقتصادی قیمت های جهانی مواد غذایی و نفت بر روی متغیرهای اقتصاد کلان ایران (دریافت مقاله) تحقیقات اقتصاد و توسعه کشاورزی ایران دوره: 48، شماره: 2
26 بررسی اثرات تورم بر تولید و رشد بخش های اقتصاد ایران با تاکید بر بخش کشاورزی (دریافت مقاله) فصلنامه اقتصاد کشاورزی دوره: 9، شماره: 1
27 بررسی اثرات رفتار نامتقارن متغیرهای کلان اقتصادی برارزش افزوده بخش کشاورزی ایران: کاربرد الگوی خودتوضیحی گذارهموارSTAR (دریافت مقاله) فصلنامه اقتصاد کشاورزی دوره: 9، شماره: 2
28 بررسی اثرات شوک های قیمتی نهاده ها بر قیمت گوشت مرغ: رویکرد غیرخطی مارکوف-سویچینگ (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های علوم دامی دوره: 25، شماره: 1
29 بررسی انتقال قیمت در بازار گوشت مرغ: به کارگیری الگوی خودتوضیح برداری مارکوف سویچینگMSVAR (دریافت مقاله) فصلنامه اقتصاد کشاورزی دوره: 9، شماره: 2
30 بررسی تاثیر اخبار بر نوسان قیمت گروه های اصلی موادغذایی در ایران: کاربرد مدل هایGARCHغیرخطی (دریافت مقاله) فصلنامه اقتصاد کشاورزی دوره: 10، شماره: 2
31 بررسی تاثیر پیش زمینه کشاورزی در تمایل به پرداخت برای محصولات غذایی سالم در شهر تبریز (کاربرد رهیافت اثرات درمانی) (دریافت مقاله) مجله دانش کشاورزی و تولید پایدار دوره: 24، شماره: 3
32 بررسی تاثیر عبور نرخ ارز به قیمت مواد غذایی در ایران (دریافت مقاله) فصلنامه اقتصاد کشاورزی دوره: 7، شماره: 4
33 بررسی تاثیر ویژگی های تغذیه ایی شیر و ماست بر تقاضای آنها در بین خانوارهای شهر تبریز: کاربرد مدل لاجیت ضرایب تصادفی (دریافت مقاله) فصلنامه اقتصاد کشاورزی دوره: 15، شماره: 2
34 بررسی تقاضای لبنیات در ایران با استفاده از سیستم تقاضای تقریبا ایده آل (دریافت مقاله) تحقیقات اقتصاد و توسعه کشاورزی ایران دوره: 45، شماره: 4
35 بررسی خط فقر غذایی خانوارهای شهری در ایران (دریافت مقاله) فصلنامه اقتصاد کشاورزی دوره: 10، شماره: 1
36 بررسی رابطه متقابل نابرابری درآمد روستایی و رشد بخش کشاورزی درایران: رهیافت خودرگرسیون برداری داده های پانلی (Panel-VAR) (دریافت مقاله) فصلنامه اقتصاد کشاورزی دوره: 13، شماره: 4
37 بررسی شاخص‌های فقر روستایی و عوامل مؤثر بر آن در ایران (دریافت مقاله) فصلنامه اقتصاد و توسعه کشاورزی دوره: 33، شماره: 1
38 بررسی عبور قیمت جهانی مواد غذایی به قیمت های داخلی در ایران (دریافت مقاله) فصلنامه نظریه های کاربردی اقتصاد دوره: 3، شماره: 4
39 بررسی عدم حضور ویژگی ها در آزمون انتخاب با رویکرد ویژگی های غیرحضوری درون زا (مطالعه موردی مصرف کنندگان چای ارگانیک در شهر تهران) (دریافت مقاله) تحقیقات اقتصاد و توسعه کشاورزی ایران دوره: 50، شماره: 3
40 بررسی کارایی فنی تولیدکنندگان توت فرنگی در شهرستان سنندج (دریافت مقاله) مجله دانش کشاورزی و تولید پایدار دوره: 22، شماره: 5
41 بررسی نا برابری کارایی فنی بخش کشاورزی استان های ایران با تاکید بر نقش متغیر اقلیمی (دریافت مقاله) فصلنامه اقتصاد کشاورزی دوره: 17، شماره: 2
42 بررسی وجود محدودیت بودجه در تولید گندم آبی استان آذربایجان شرقی: به کارگیری یک فرم تابعی تعمیم یافته برای تابع تولید غیر مستقیم (دریافت مقاله) فصلنامه اقتصاد کشاورزی دوره: 8، شماره: 3
43 بررسی همبستگی قیمت نفت، نرخ ارز و قیمت نهاده های وارداتی صنعت طیور در ایران: بکارگیری رهیافت مفاصل تاکی شکل (دریافت مقاله) فصلنامه اقتصاد و توسعه کشاورزی دوره: 31، شماره: 3
44 به کارگیری رهیافت کاپیولا برای مدل سازی وابستگی قیمت نفت و نرخ ارز با قیمت نهاده های وارداتی صنعت دام ایران (دریافت مقاله) فصلنامه اقتصاد کشاورزی دوره: 12، شماره: 2
45 پیش بینی تولید، صادرات و واردات بخش کشاورزی ایران: ترکیب روش های اقتصادسنجی و پویایی های سیستم (دریافت مقاله) فصلنامه اقتصاد کشاورزی دوره: 15، شماره: 1
46 تاثیر تجارت خارجی بر رشد ارزش افزوده بخش کشاورزی (مطالعه موردی: کشورهای گروه D-۸) (دریافت مقاله) تحقیقات اقتصاد و توسعه کشاورزی ایران دوره: 52، شماره: 2
47 تاثیر سناریوهای اقلیمی و مدیریتی بر بخش کشاورزی و تخلیه منابع آبی در ایران: کاربرد الگوی پویایی های سیستم (دریافت مقاله) فصلنامه اقتصاد و توسعه کشاورزی دوره: 31، شماره: 1
48 تاثیر شوک های نقدینگی بر قیمت مواد غذایی در ایران: کاربرد رهیافت مدل خودرگرسیون برداری عامل افزوده (FAVAR) (دریافت مقاله) فصلنامه اقتصاد و توسعه کشاورزی دوره: 27، شماره: 4
49 تاثیر کاهش بارندگی بر تولید، صادرات و واردات اقلام اصلی تجارت خارجی محصولات کشاورزی ایران: به کارگیری رویکرد شبیه سازی مونت کارلو (دریافت مقاله) فصلنامه اقتصاد کشاورزی دوره: 10، شماره: 2
50 تاثیرپذیری انواع مختلف گردشگری از یکدیگر در منطقه آزاد ارس: کاربرد رهیافت مدل سازی معادلات ساختاری (SEM) (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا و برنامه ریزی دوره: 21، شماره: 61
51 تجزیه و تحلیل مخارج غذایی خانوارهای ایرانی با الگوی سن - دوره - هم گروه و رگرسیون تلفیقی (دریافت مقاله) فصلنامه نظریه های کاربردی اقتصاد دوره: 5، شماره: 1
52 تحلیل اثرات پروتکل کیوتو و توافق‌نامه پاریس بر انتشار CO2: به کارگیری رهیافت‌های رگرسیون تفاضل در تفاضل و جورسازی براساس نمره‌ی تمایل (دریافت مقاله) فصلنامه اقتصاد و توسعه کشاورزی دوره: 33، شماره: 3
53 تحلیل تعیین کننده های تمایل به پرداخت اضافی مصرف کنندگان برای میوه ها و سبزیجات عاری از آفت کش در شهر مرند (دریافت مقاله) فصلنامه اقتصاد و توسعه کشاورزی دوره: 25، شماره: 4
54 تحلیل عامل های پایداری کشاورزی و منابع طبیعی دراستان آذربایجان شرقی (دریافت مقاله) فصلنامه اقتصاد کشاورزی دوره: 11، شماره: 1
55 تحلیل عوامل موثر بر رفتار مصرفی گوشت ماهی در بین خانوارهای شهرستان تبریز (دریافت مقاله) فصلنامه اقتصاد و توسعه کشاورزی دوره: 27، شماره: 3
56 تدوین و اولویت بندی راهبردهای بازاریابی فرآورده های لبنی شرکت پگاه آذربایجان شرقی: کاربرد رهیافت تحلیل سلسله مراتبی (دریافت مقاله) فصلنامه اقتصاد کشاورزی دوره: 11، شماره: 4
57 تعیین الگوی کشت محصولات زراعی با تاکید بر کشاورزی پایدار در اراضی زیر سد علویان (دریافت مقاله) مجله دانش کشاورزی و تولید پایدار دوره: 24، شماره: 2
58 دامنه عبور نرخ تعرفه واردات به قیمت محصولات کشاورزی در مناطق شهری و روستایی ایران (دریافت مقاله) فصلنامه اقتصاد و توسعه کشاورزی دوره: 31، شماره: 4
59 سرریز نوسان قیمت در بازار محصولات کشاورزی: مطالعه موردی بازار گوشت گوسفند استان آذربایجان شرقی (دریافت مقاله) فصلنامه اقتصاد کشاورزی دوره: 8، شماره: 1
60 سنجش تاثیر اجرای سیاست قیمت تضمینی جو: به کارگیری رهیافت جورسازی بر پایه نمره تمایل (PSM) (دریافت مقاله) فصلنامه اقتصاد کشاورزی دوره: 12، شماره: 1
61 سنجش میزان پایداری کشاورزی استان آذربایجان شرقی با رهیافت برنامه ریزی توافقی (دریافت مقاله) فصلنامه اقتصاد و توسعه کشاورزی دوره: 31، شماره: 4
62 شناسایی عوامل تاثیرگذار بر وصول مطالبات بانک کشاورزی در شهرستان مراغه: کاربرد مدل لاجیت ترتیبی (دریافت مقاله) تحقیقات اقتصاد و توسعه کشاورزی ایران دوره: 47، شماره: 1
63 عوامل موثر بر بکارگیری سیستم های نوین آبیاری در توسعه کشاورزی پایدار (مطالعه موردی: شهرستان بستان آباد، استان آذربایجان شرقی) (دریافت مقاله) مجله دانش کشاورزی و تولید پایدار دوره: 30، شماره: 3
64 عوامل موثر بر تقاضای گردشگری منطقه آزاد ارس با رهیافت مدل معادلات ساختاری (دریافت مقاله) تحقیقات اقتصاد و توسعه کشاورزی ایران دوره: 48، شماره: 4
65 عوامل موثر بر تقاضای مواد خوراکی: کاربرد سیستم تقاضای تقریبا آیده آل سانسورشده درجه دوم با متغیرهای سن دوره کوهورت (دریافت مقاله) فصلنامه اقتصاد کشاورزی دوره: 11، شماره: 3
66 قیمت گذاری اختیار معامله آسیایی با استفاده از شبیه سازی مونت کارلو: مطالعه موردی کنجاله سویا (دریافت مقاله) فصلنامه اقتصاد کشاورزی دوره: 12، شماره: 3
67 کارایی بیمه شاخص بارندگی برای محصول جو دیم در شهرستان هشترود (دریافت مقاله) نشریه آبیاری و زهکشی ایران دوره: 12، شماره: 3
68 کاربرد الگوهای رگرسیون ضربی در شناسایی عامل های موثر بر به کارگیری عملیات مدیریت تلفیقی آفات در استان خوزستان (دریافت مقاله) فصلنامه اقتصاد کشاورزی دوره: 10، شماره: 3
69 کاربرد درخت دوجمله ای در تعیین قیمت اختیارمعامله آسیایی و محاسبه پارامترهای حساسیت ریسک (مطالعه موردی کنجاله سویا و ذرت دانه ای) (دریافت مقاله) فصلنامه اقتصاد و توسعه کشاورزی دوره: 32، شماره: 1
70 کاربرد روش های ناپارامتریک اصلاح شده در ارزیابی کارایی فنی تولید چغندرقند ایران (دریافت مقاله) فصلنامه اقتصاد و توسعه کشاورزی دوره: 31، شماره: 2
71 کاربرد مدل کنترل بهینه در برداشت آب از منابع زیرزمینی (مطالعه موردی: دشت عجب شیر) (دریافت مقاله) فصلنامه اقتصاد و توسعه کشاورزی دوره: 25، شماره: 2
72 محاسبه ارزش در معرض خطر پرتفوی: کاربرد رهیافت کاپیولا (دریافت مقاله) مجله مهندسی مالی و مدیریت اوراق بهادار دوره: 8، شماره: 30
73 محاسبه حق بیمه شاخص های آب و هوایی گندم دیم میانه:کاربرد رهیافت تابع مفصل تاکی شکل قابل رسم دی واین کاپیولا (دریافت مقاله) فصلنامه اقتصاد کشاورزی دوره: 9، شماره: 3
74 محاسبه نسبت بهینه پوشش ریسک برای نهاده ذرت وارداتی صنعت طیور ایران (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های علوم دامی دوره: 26، شماره: 1
75 مقایسه الگوهای خطی و غیرخطی در ارزیابی عبور قیمت جهانی به قیمت داخلی مواد غذایی در ایران (دریافت مقاله) فصلنامه اقتصاد کشاورزی دوره: 10، شماره: 4
76 مقایسه انواع مختلف تابع های مفصل تاکی شکل در محاسبه حق بیمه شاخص آب و هوایی و تعیین غرامت پلکانی جو دیم شهرستان اهر (دریافت مقاله) فصلنامه اقتصاد کشاورزی دوره: 11، شماره: 2
77 نقش ویژگی های لکسیکوگرافیک در مصرف کنندگان گوشت ماهی در راستای توسعه و تجاری سازی محصولات نوین شیلاتی (دریافت مقاله) تحقیقات اقتصاد و توسعه کشاورزی ایران دوره: 48، شماره: 3
78 ویژگی های روانشناختی موثر بر کارآفرینی دانشجویان دانشکده کشاورزی دانشگاه تبریز (دریافت مقاله) دوفصلنامه علوم ترویج و آموزش کشاورزی ایران دوره: 11، شماره: 1
79 هم جمعی فصلی و الگوی تصحیح خطای فصلی:کاربردی برای تحلیل رفتار فصلی بازار تخم مرغ استان های شمالغرب کشور (دریافت مقاله) تحقیقات اقتصاد و توسعه کشاورزی ایران دوره: 49، شماره: 1
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 آزمون نامانایی تورم در ایران: کاربرد آزمون ریشه واحد غیرخطی پانل (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس ملی مدیریت، اقتصاد و حسابداری
2 ارتباط میان عملکرد، رفتار ی ساختار در بازار مواد غذاییوآشامیدنی؛ کاربرد معادلات همزمان پانل (دریافت مقاله) اولین همایش ملی اقتصاد صنعتی ایران
3 ارزیابی موفقیت سه نظام آموزشی در تقویت قابلیت های کارآفرینی دانشجویان کشاورزی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس سالانه مدیریت، نوآوری و کارآفرینی
4 الگوی بهینه کشت محصولات زراعی شهرستان مرند با تاکید بر استفاده مطلوب از آب مجازی (دریافت مقاله) سومین کنفرانس ملی هیدرولوژی ایران
5 اندازه گیری کارایی اقتصادی تولیدکنندگان سورگوم جارویی_ مطالعه موردی منطقه میانه (دریافت مقاله) اولین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار
6 اندازه گیری کارایی فنی تولید برنج درشهرستان میانه (دریافت مقاله) کنفرانس علوم کشاورزی و محیط زیست
7 اندازه گیری کارایی فنی مزارع پرورش ماهی قزل آلا مطالعه موردی شهرستان میانه (دریافت مقاله) کنفرانس علوم کشاورزی و محیط زیست
8 اندازه گیری کارایی فنی، تخصیصی و اقتصادی گاوداری های شیری نیمه صنعتی شهرستان بستان آباد (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی مهندسی محیط زیست
9 اندازهگیری کارایی اقتصادی مزارع پرورش ماهی قزل آلا مطالعه موردی شهرستان میانه (دریافت مقاله) دومین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار
10 اندازهگیری کارایی فنی و اقتصادی مزارع پرورش ماهی قزل آلا مطالعه موردی شهرستان میانه (دریافت مقاله) دومین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار
11 برآورد ارزش تفریحی منطقه آزاد ارس مطالعه موردی شهرستان جلفا: روش هزینه سفر (دریافت مقاله) همایش ملی گردشگری، سرمایه های ملی و چشم انداز آینده
12 برآورد تقاضای لبنیات در دهک های مختلف درآمدی خانوارهای روستایی ایران (دریافت مقاله) اولین همایش ملی پیشرفت ها و چالش ها در علوم، مهندسی و فناوری
13 برآورد تقاضای لبنیات در دهک های مختلف درآمدی خانوارهای شهری ایران (دریافت مقاله) اولین همایش ملی پیشرفت ها و چالش ها در علوم، مهندسی و فناوری
14 برآورد تقاضای لبنیات در دهکهای مختلف درآمدی خانوارهای ایرانی (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس بین المللی اقتصاد، مدیریت و علوم مهندسی
15 برآورد عرضه و تقاضای کل و زیر بخش کشاورزی در اقتصاد ایران: کاربرد رهیافت ARMAX غیرخطی مقید (دریافت مقاله) چهارمین کنگره بین المللی توسعه کشاورزی، منابع طبیعی، محیط زیست و گردشگری ایران
16 برآورد مازاد رفاهی ویژگی های جنگل های ارسباران (کاربرد رهیافت رتبه بندی مشروط) (دریافت مقاله) چهارمین کنگره بین المللی توسعه کشاورزی، منابع طبیعی، محیط زیست و گردشگری ایران
17 برآوردتابع تولید لوبیا دراستان زنجان (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی توسعه پایدار، راهکارها و چالش ها با محوریت کشاورزی ، منابع طبیعی، محیط زیست و گردشگری
18 بررسی آثار تغییرات اقلیمی بر عملکرد ذرت دانهای در ایران کابرد رهیافت اقتصادسنجی فضایی با دادههای پانلی (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی اقتصاد، حسابداری، مدیریت و علوم اجتماعی
19 بررسی اثر کم آبیاری بر سطح زیر کشت برنج و سورگوم جارویی با استفاده از روش PMP (دریافت مقاله) اولین کنگره علمی پژوهشی توسعه و ترویج علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست ایران
20 بررسی بهره وری پرورش ماهی قزل الا در استان اذربایجان شرقی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی یافته ­های نوین در پژوهش­های کشاورزی و منابع طبیعی
21 بررسی بهره وری تولید گندم و عوامل مؤثر بر آن (مطالعه موردی: منطقه ترکمنچای) (دریافت مقاله) دومین همایش ملی تنوع زیستی و تاثیر آن بر کشاورزی و محیط زیست
22 بررسی بهره وری عوامل تولید محصولات گلخانه ای در شهرستان تبریز (دریافت مقاله) اولین همایش ملی یافته ­های نوین در پژوهش­های کشاورزی و منابع طبیعی
23 بررسی بهرهوری تولید گندم و عوامل مؤثر بر آن مطالعه موردی: منطقه ترکمانچای (دریافت مقاله) دومین سمینار ملی امنیت غذایی
24 بررسی تاثیر برخی متغیرهای کلان اقتصادی بر رشد اقتصادی،رهیافت آزمون باند (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی مدیریت و کسب و کار
25 بررسی حاشیه بازاریابی سیب زمینی راهی به سوی توسعه پایدار این محصول مطالعه موردی سیب زمینی کاران شهرستان قروه (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی راه کارهای دستیابی به توسعه پایدار ( کشاورزی،منابع طبیعی و محیط زیست)
26 بررسی حاشیه بازاریابی محصول پرتقال در شهرستان محمودآباد (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی اقتصاد، مدیریت، حسابداری و علوم اجتماعی
27 بررسی رابطه بین بهره وری و اندازه مطلوب واحدهای پرورش دهنده مرغ تخمگذار خراسان رضوی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی مهندسی ومدیریت کشاورزی، محیط زیست و منابع طبیعی پایدار
28 بررسی رابطه میان سرمایه گذاری ورشدبخش کشاورزی ایران بااستفاده ازیک الگوی خودرگرسیونی باوقفه های توزیعی گسترده ardl (دریافت مقاله) دومین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار
29 بررسی رشد بهره وری تولید گوشت مرغ در شهرستان میانه (دریافت مقاله) اولین همایش ملی یافته ­های نوین در پژوهش­های کشاورزی و منابع طبیعی
30 بررسی عوامل موثربرپذیرش کم آبیاری درسطح مزارع برنج و سورگوم جارویی شهرستان میانه (دریافت مقاله) دومین همایش ملی مهندسی و مدیریت کشاورزی، محیط زیست و منابع طبیعی پایدار
31 بررسی کارایی پرورش ماهی قزل آلا در شهرستان میانه (دریافت مقاله) دومین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار
32 بررسی کارایی فنی واحدهای پرورش دهنده مرغ تخمگذار استان خراسان رضوی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی مهندسی ومدیریت کشاورزی، محیط زیست و منابع طبیعی پایدار
33 بررسی مخارج کل واقعی لبنیات در دهک های مختلف درآمدی خانوارهای روستاییایران (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی یافته های نوین در علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست
34 بررسی مخارج کل واقعی لبنیات در دهکهای مختلف درآمدی خانوارهای شهریایران (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی یافته های نوین در علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست
35 بررسی وضعیت گواهی ها و بازارهای جهانی محصولات ارگانیک (دریافت مقاله) نخستین کنفرانس ملی بازاریابی و برندهای حامی محیط زیست
36 پذیرش کم آبیاری توسط تولیدکنندگان برنج و سورگوم جارویی- مطالعه موردی منطقه میانه (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی مهندسی محیط زیست
37 پیش بینی تجاری- اقتصادی بخش کشاورزی ایران: ترکیب روش های اقتصادسنجی و پویایی های سیستم (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی و ششمین کنفرانس ملی کشاورزی ارگانیک و مرسوم
38 پیش بینی تولید و نیروی کار بخش کشاورزی ایران: ترکیب اقتصادسنجی و پویایی های سیستم (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی و ششمین کنفرانس ملی کشاورزی ارگانیک و مرسوم
39 پیش بینی وصول مطالبات در بانک کشاورزی با روش هموارسازی نمایی ساده (دریافت مقاله) همایش ملی پدافند غیر عامل در بخش کشاورزی
40 تاثیرسرمایه گذاری بررشدبخش کشاورزی ایران بااستفاده ازروش خودرگرسیون برداری var برای دوره زمانی 1338-1385 (دریافت مقاله) دومین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار
41 تحلیل عملکرد بانک کشاورزی میانه (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس بین المللی تحلیل پوششی داده ها
42 تحلیل عوامل موثر بر نگرش دامداران نسبت به نژادهای اصلاح شده گوسفند: مطالعه موردی شهرستان اهر (دریافت مقاله) کنفرانس ملی اقتصاد کشاورزی دانش بنیان و کارآفرین
43 تخصیص بهینه آب در اراضی شهرستان میانه (دریافت مقاله) اولین کنگره ملی زیست شناسی و علوم طبیعی ایران
44 تخصیص بهینه آب وتعیین الگوی بهینه کشت با روش برنامه ریزی ریاضی مثبت در شهرستان میانه (دریافت مقاله) اولین کنگره سراسری فناوریهای نوین ایران با هدف دستیابی به توسعه پایدار
45 تعیین الگوی بهینه کشت توام با ریسک در استان آذربایجان شرقی (دریافت مقاله) دومین همایش ملی پژوهش های کاربردی در علوم کشاورزی
46 تعیین الگوی بهینه کشت محصولات زراعی در شهرستان میانه (دریافت مقاله) اولین کنگره ملی زیست شناسی و علوم طبیعی ایران
47 تعیین الگوی بهینه کشت و تخصیص بهینه آب با روش برنامه ریزی مثبت در شهرستان میانه (دریافت مقاله) اولین کنگره سراسری فناوریهای نوین ایران با هدف دستیابی به توسعه پایدار
48 تعیین الگوی بهینه کشت وزمین با روش PMP با در نظر گرفتن کشش عرضه محصولات (دریافت مقاله) اولین کنگره سراسری فناوریهای نوین ایران با هدف دستیابی به توسعه پایدار
49 تعیین کارایی فنی، تخصیصی و اقتصادی برنجکاران شهرستان میانه با استفاده از رهیافت تحلیل پوششی دادهها (دریافت مقاله) دومین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار
50 تعیین مدل مناسب جهت پیش بینی وصول مطالبات در بانک کشاورزی با استفاده از داده های سری زمانی (دریافت مقاله) همایش ملی پدافند غیر عامل در بخش کشاورزی
51 تعیین و بررسی بازارهای هدف صادراتی کشمش ایران با استفاده از روش غربالگری (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی کشاورزی و توسعه
52 شاخص قیمت محصولات کشاورزی، قیمت نفت و نرخ دلار: شواهدی ازهم جمعی پانلی (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس بین المللی ایده های نوین در کشاورزی، محیط زیست و گردشگری
53 شبیه سازی و برآورد عرضه و تقاضای جمعی بخش نفت در اقتصاد ایران: کاربرد رهیافت ARMAX (دریافت مقاله) نهمین کنفرانس بین المللی نفت گاز پالایش و پتروشیمی با رویکرد توسعه ارتباط بین دولت دانشگاه و صنعت
54 عوامل موثر بر تمایل به پرداخت نرخ افزوده مصرف کنندگان برای تخم مرغ محلی در شهر تبریز (کاربرد مدل لاجیت ترتیبی تعمیم یافته ) (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی و هفتمین کنفرانس ملی کشاورزی ارگانیک و مرسوم
55 کاربرد برنامه ریسی مثبت در تخصیص بهینه زمین در فعا لیت های زراعی شهرستان میانه (دریافت مقاله) اولین کنگره سراسری فناوریهای نوین ایران با هدف دستیابی به توسعه پایدار
56 محاسبه کارایی فنی مزارع سورگوم جارویی و عوامل مؤثر بر آن (دریافت مقاله) اولین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار
57 محاسبه کارایی فنی، تخصیصی و اقتصادی گاوداری های شیری سنتی شهرستان بستان آباد (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی مهندسی محیط زیست
58 مطالعه کارایی اقتصادی گاوداریهای شیری صنعتی- مطالعه موردی شهرستان بستان آباد (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی مهندسی محیط زیست