دکتر صدیقه هاشمی بناب

دکتر صدیقه هاشمی بناب عضو هیات علمی دانشگاه ارومیه

دکتر صدیقه هاشمی بناب

Dr. Sedigheh Hashemi Bonab

عضو هیات علمی دانشگاه ارومیه

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 ارزش کاهش آلودگی زیست محیطی رودخانه ی آجی چای تبریز از دید شهروندان تبریزی (دریافت مقاله) فصلنامه اقتصاد کشاورزی دوره: 6، شماره: 4
2 ارزیابی عوامل موثر بر پذیرش روشهای غیر مکانیکی حفاظت خاک در راستای حفظ پایداری (مطالعه موردی: شهرستان ارومیه) (دریافت مقاله) مجله دانش کشاورزی و تولید پایدار دوره: 28، شماره: 4
3 برآورد ارزش بهبود کیفیت هوای شهر تهران: کاربرد روش آزمون انتخاب (دریافت مقاله) فصلنامه محیط شناسی دوره: 45، شماره: 2
4 برآورد ارزش خدمات غیر مصرفی زمین های کشاورزی برای ساکنان مناطق شهری با استفاده از تکنیک آزمون انتخاب بررسی موردی: استان مازندران (دریافت مقاله) فصلنامه اقتصاد کشاورزی دوره: 6، شماره: 3
5 بررسی کارایی زیست محیطی و فنی در تولید انگور شهرستان بیجار با رویکرد نهاده محور (دریافت مقاله) مجله دانش کشاورزی و تولید پایدار دوره: 33، شماره: 3
6 بررسی کارایی مصرف آب و عوامل موثر بر آن در تولید انگور در شهرستان بیجار (دریافت مقاله) مهندسی آبیاری و آب ایران دوره: 12، شماره: 3
7 تعیین الگوی کشت محصولات زراعی همسو با کشاورزی پایدار با رویکرد برنامهریزی کسری خطی چند هدفی (مطالعه موردی: شهرستان اردبیل) (دریافت مقاله) مجله دانش کشاورزی و تولید پایدار دوره: 28، شماره: 3
8 تغییر کاربری اراضی کشاورزی و خسارت های اقتصادی-زیست محیطی (دریافت مقاله) فصلنامه اقتصاد کشاورزی دوره: 8، شماره: 2
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 اثر صادرات بر رشد اقصادی با استفاده از روش همجمعی ARDL (دریافت مقاله) کنفرانس ملی دیده بانی آینده زمین با محوریت آب و هوا، کشاورزی و محیط زیست
2 ارزیابی پایداری زیست محیطی کشت چغندر قند در شهرستان ارومیه با استفاده از ردپای اکولوژیک (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی و هفتمین کنفرانس ملی کشاورزی ارگانیک و مرسوم
3 ارزیابی خسارات زیست محیطی ساخت سد های بزرگ در ایران (مطالعه موردی: سد شهید مدنی تبریز) (دریافت مقاله) نخستین همایش بین المللی جامع محیط زیست
4 برآورد ارزش بهبود کیفیت هوای جنوب غربی تهران با کاربرد آزمون انتخاب (دریافت مقاله) سومین همایش یافته های نوین در محیط زیست و اکوسیستم های کشاورزی
5 برآورد ارزش کاهش آلودگی رودخانه زرینه رود سقز با استفاده از روش ارزش گذاری مشروط (CVM) با انتخاب دوگانه یک بعدی به روش ناپارامتری و مقایسه آن با روش پارامتری (دریافت مقاله) پنجمین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار
6 برآورد تمایل به پرداخت ساکنان شهر ایلام جهت کاهش خسارات زیست محیطی ناشی ازگرد و غبار (دریافت مقاله) هفتمین همایش ملی مدیریت آلودگی هوا و صدا
7 بررسی الگوی مصرف کالاهای خوراکی در ایران با استفاده از آزمون جدایی پذیری (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس اقتصاد کشاورزی ایران
8 بررسی تمایل به دریافت کشاورزان عوامل موثر بر پذیرش تولید هلوی سالم در ارومیه (دریافت مقاله) سومین کنفرانس ملی سالانه اقتصاد، مدیریت و حسابداری
9 بررسی حاشیه خرده فروشی و کارایی بازار محصولات کشاورزی در شهر ارومیه (مطالعه موردی: هلو و شلیل) (دریافت مقاله) دهمین همایش سراسری محیط زیست انرژی و منابع طبیعی پایدار
10 بررسی رقابت پذیری و مزیت نسبی تولید محصولات عمده زراعی در شهرستان ارومیه (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی برنامه ریزی و مدیریت محیط زیست
11 بررسی عوامل تشکیل دهنده رفتار مصرف کنندگان روغن زیتون در شهر ارومیه (دریافت مقاله) همایش ملی کشاورزی و سلامت
12 بررسی عوامل موثر بر پذیرش بیمه محصولات باغی ( مطالعه موردی: محصول گردو در منطقه اورامانات) (دریافت مقاله) هفتمین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار
13 بررسی عوامل موثر بر پذیرش بیمه محصولات باغی مطالعه موردی: محصول گردو در منطقه اورامانات (دریافت مقاله) هفتمین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار
14 بررسی عوامل موثر بر ترجیحات و میزان تمایل به پرداخت مصرف کنندگان شهر ارومیه برای سیب ارگانیک (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره علوم باغبانی ایران
15 بررسی عوامل موثر بر تمایل به پرداخت مصرف کنندگان جهت کاهش آثار استفاده از نهاده های شیمیایی در تولید محصولات کشاورزی در شهر ارومیه (مطالعه موردی: گوجه فرنگی) (دریافت مقاله) ششمین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار
16 بررسی کانال های فروش آلبالو در شهرستان خوی (دریافت مقاله) همایش ملی کشاورزی و سلامت
17 بررسی معیارهای موثر در خرید و مصرف شیره انگور بین خانوارهای شهر ارومیه (دریافت مقاله) همایش ملی کشاورزی و سلامت
18 بررسی میزان مصرف روغن زیتون در بین خانوارهای شهر ارومیه (دریافت مقاله) همایش ملی کشاورزی و سلامت
19 بررسی نگرش کشاورزان نسبت به حفاظت خاک و نحوه ی پذیرش آن ها در اراضی زراعی کشاورزی شهرستان ارومیه (دریافت مقاله) سومین همایش ملی مدیریت بحران،ایمنی، بهداشت، محیط زیست و توسعه پایدار
20 بررسی و ارزیابی عوامل موثر در بکارگیری انرژیهای سبز به جای انرژیهای فسیلی با رویکرد توسعه پایدار (مطالعه موردی: بخش کشاورزی شهرستان ارومیه) (دریافت مقاله) سومین همایش ملی مدیریت بحران،ایمنی، بهداشت، محیط زیست و توسعه پایدار
21 تعیین الگوی بهینه ی زراعی پایدار مبتنی بر معیارهای اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی در حوضه آبریز دریاچه ارومیه (مطالعه موردی: شهرستان ارومیه) (دریافت مقاله) سومین همایش ملی مدیریت بحران،ایمنی، بهداشت، محیط زیست و توسعه پایدار
22 تعیین الگوی کشت در راستای کشاورزی پایدار با استفاده از برنامه ریزی کسری چندهدفی (مطالعه موردی:شهرستان پارس آباد) (دریافت مقاله) اولین کنگره بین المللی و چهارمین کنگره ملی آبیاری و زهکشی ایران
23 رویکرد ترکیبی تحلیل سلسله مراتبی و تاپسیس برای تعیین ارزش وزنی شاخص ها و ارزیابی پایداری کشاورزی (مطالعه موردی: شهرستان های منتخب استان اردبیل) (دریافت مقاله) سومین همایش یافته های نوین در محیط زیست و اکوسیستم های کشاورزی
24 عوامل موثر بر پذیرش روش های آبیاری نوین از سوی کشاورزان در شهرستان همدان(مطالعه ی موردی: دهستان شوردشت) (دریافت مقاله) دوازدهمین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار
25 عوامل موثر بر پذیرش و توسعه ی سیستم های آبیاری تحت فشار در شهرستان بناب (دریافت مقاله) چهارمین کنگره بین المللی توسعه کشاورزی، منابع طبیعی، محیط زیست و گردشگری ایران