دکتر مرتضی مولایی

دکتر مرتضی مولایی عضو هیات علمی دانشگاه ارومیه

دکتر مرتضی مولایی

عضو هیات علمی دانشگاه ارومیه

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 آسیب‌شناسی نظام نظرسنجی سیاسی در جمهوری اسلامی ایران (دریافت مقاله) فصلنامه جامعه شناسی سیاسی ایران دوره: 1، شماره: 3
2 ارزیابی تاثیر آلاینده های زیست محیطی بر کارایی فنی گاوداری های شیری شهرستان سراب به روش تحلیل مرزتصادفی (دریافت مقاله) تحقیقات اقتصاد و توسعه کشاورزی ایران دوره: 48، شماره: 1
3 استفاده از الگوهای برنامه ریزی فازی در تخصیص بهینه ی آب (دریافت مقاله) دوفصلنامه مهندسی آب دوره: 1، شماره: 1
4 برآورد ارزش بهبود وضعیت زیست محیطی دریاچه ارومیه: کاربرد روش آزمون انتخاب (دریافت مقاله) فصلنامه اقتصاد و توسعه کشاورزی دوره: 27، شماره: 4
5 برآورد ارزش حفاظتی اکوسیستم جنگلی ارسباران بااستفاده از روش ارزش گذاری مشروط (دریافت مقاله) فصلنامه اقتصاد کشاورزی دوره: 3، شماره: 2
6 برآورد ارزش حفاظتی گل سوسن چلچراغ با استفاده از روش ارزش گذاری مشروط با انتخاب دوگانه یک بعدی (دریافت مقاله) فصلنامه اقتصاد و توسعه کشاورزی دوره: 25، شماره: 3
7 برآورد کارایی زیست محیطی نهاده-محور محصولات کشاورزی مطالعه موردی: کارایی زیست محیطی تولید برنج (دریافت مقاله) فصلنامه اقتصاد کشاورزی دوره: 11، شماره: 2
8 برآورد کارایی زیست محیطی و زیان اقتصادی تولید چغندرقند در حوضه آبریز دریاچه ارومیه (بخش های مرکزی و نازلو چای) (دریافت مقاله) مجله دانش کشاورزی و تولید پایدار دوره: 32، شماره: 3
9 برآورد کارایی فنی آب آبیاری و کارایی فنی هزینه آب آبیاری در تولید چغندرقند در حوضه آبریز دریاچه ارومیه (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات منابع آب ایران دوره: 17، شماره: 3
10 برآورد کارایی فنی و کارایی زیست محیطی گاوداری های شیری شهرستان سراب (رویکرد تحلیل پوششی داده ها) (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های علوم دامی دوره: 25، شماره: 4
11 برآورد مدلهای ارزشگذاری مشروط با انتخاب دو گانه دو بعدی با استفاده از مدلهای رگرسیونی پروبیت به ظاهر نامرتبط (دریافت مقاله) تحقیقات اقتصاد و توسعه کشاورزی ایران دوره: 44، شماره: 2
12 بررسی ارتباط بین تولید ناخالص داخلی و ردپای اکولوژیکی به عنوان شاخص تخریب محیط زیست (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات اقتصادی دوره: 50، شماره: 4
13 بررسی دیدگاه جوامع محلی در حفاظت و احیای دریاچه ارومیه: کاربرد رهیافت بیزین سلسله مراتبی برای تحلیل داده های آزمون انتخاب (دریافت مقاله) فصلنامه اقتصاد و توسعه کشاورزی دوره: 31، شماره: 4
14 بررسی رابطه همجمعی در آمد سرانه و انتشار سرانه ی دی اکسید کربن و وجود منحنی کوزنتس زیست محیطی دی اکسید کربن در ایران (دریافت مقاله) فصلنامه علوم محیطی دوره: 8، شماره: 1
15 بررسی عوامل موثر بر رضایت مندی از نصب کنتورهای هوشمند چاه های آب زیرزمینی در حوضه آبریز دریاچه ارومیه (دریافت مقاله) مهندسی آبیاری و آب ایران دوره: 13، شماره: 3
16 بررسی کارایی مصرف آب و عوامل موثر بر آن در تولید انگور در شهرستان بیجار (دریافت مقاله) مهندسی آبیاری و آب ایران دوره: 12، شماره: 3
17 بررسی ناهمگنی ترجیحات در رابطه با احیای دریاچه ارومیه: کاربرد مدل کلاس پنهان چند سطحی (دریافت مقاله) فصلنامه اقتصاد و توسعه کشاورزی دوره: 30، شماره: 4
18 تاثیر روش های استخراج اطلاعات از پرسش نامه بر مقدار تمایل به پرداخت در ارزش گذاری مشروط (مطالعه موردی: اکوسیستم جنگلی ارسباران) (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات اقتصادی دوره: 45، شماره: 1
19 تاثیر سرمایه گذاری مستقیم خارجی بر رشد اقتصادی در ایران (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشنامه اقتصادی دوره: 6، شماره: 21
20 تحلیل کارایی فنی با استفاده از ردپای اکولوژیکی و ظرفیت زیستی (دریافت مقاله) مجله دانش کشاورزی و تولید پایدار دوره: 33، شماره: 2
21 تعیین کننده های تمایل به مهاجرت خانوارهای روستایی حوضه آبریز دریاچه ارومیه (دریافت مقاله) تحقیقات اقتصاد و توسعه کشاورزی ایران دوره: 53، شماره: 2
22 تمایل به پرداخت برای بازدید از منطقه تاریخی اشکفت سلمان (مقایسه ی رو شهای پارامتری و غیرپارامتری ارزش گذاری مشروط) (دریافت مقاله) دوفصلنامه گردشگری و اوقات فراغت دوره: 2، شماره: 3
23 شناسایی عوامل موثر در رفتارهای محیط زیستی ساکنان حوضه دریاچه ارومیه: کاربرد روش تحلیل عاملی (دریافت مقاله) تحقیقات اقتصاد و توسعه کشاورزی ایران دوره: 47، شماره: 2
24 عوامل موثر بر میزان مصرف منابع اکولوژیک در ایران با رویکرد اقتصادی (دریافت مقاله) فصلنامه علوم و تکنولوژی محیط زیست دوره: 22، شماره: 8
25 قیمت سایه ای آلاینده های گاوداری های شیری شهرستان سراب با استفاده از روش پارامتری تابع فاصله ستاده (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های علوم دامی دوره: 26، شماره: 4
26 کاربرد نظریه داده بنیاد در تحلیل تاثیر خشک شدن دریاچه ارومیه بر معیشت خانوارهای روستایی حوضه دریاچه ارومیه (دریافت مقاله) دوفصلنامه علوم ترویج و آموزش کشاورزی ایران دوره: 15، شماره: 2
27 مدلسازی ترجیحات ساکنین حوضه دریاچه ارومیه در رابطه با احیای آن: کاربرد روش رتبه بندی مشروط (دریافت مقاله) فصلنامه اقتصاد کشاورزی دوره: 12، شماره: 4
28 مقایسه کارایی فنی تولید گندم بین استان های مجری طرح نظام نوین ترویج کشاورزی و سایر استان ها (دریافت مقاله) تحقیقات اقتصاد و توسعه کشاورزی ایران دوره: 54، شماره: 1
29 مقایسه ی کارایی آماری روش استخراج دوگانه ی یک بعدی با دوگانه ی دوبعدی در ارزش گذاری مشروط (دریافت مقاله) تحقیقات اقتصاد و توسعه کشاورزی ایران دوره: 53، شماره: 4
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 اثر بحران آب بر دریاچه ارومیه و برآورد ارزش بهبود وضعیت زیست محیطی آن (دریافت مقاله) دومین همایش ملی تغییر اقلیم و تاثیر آن بر کشاورزی و محیط زیست
2 اثر تغییرات اقلیم بر عملکرد دو محصول گندم و جو دیم در استان آذربایجان غربی (دریافت مقاله) سومین همایش یافته های نوین در محیط زیست و اکوسیستم های کشاورزی
3 ارزیابی پایداری زیست محیطی کشت چغندر قند در شهرستان ارومیه با استفاده از ردپای اکولوژیک (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی و هفتمین کنفرانس ملی کشاورزی ارگانیک و مرسوم
4 ارزیابی تاثیرسیاست یکپارچه سازی اراضی بر روی کارایی فنی برنج کاران در شهرستان بابلسر (دریافت مقاله) سومین همایش یافته های نوین در محیط زیست و اکوسیستم های کشاورزی
5 ارزیابی توان تفریحی و زیست محیطی پارک جنگلی چیتگر و ارائه راهکارهایی جهت مدیریت پایدار آن (دریافت مقاله) دومین همایش و نمایشگاه تخصصی مهندسی محیط زیست
6 ارزیابی شاخص های ناپایداری زیست محیطی شهر ارومیه (دریافت مقاله) سومین همایش یافته های نوین در محیط زیست و اکوسیستم های کشاورزی
7 ارزیابی عوامل خسارت‌زا در صنعت طیور گوشتی ایران (دریافت مقاله) اولین کنگره ملی علوم و فناوریهای نوین کشاورزی
8 استفاده از الگوهای برنامه ریزی فازی در تخصیص بهینه ی آب (دریافت مقاله) سومین همایش ملی مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی
9 امکانیابی اجرای سناریوهای تغییر سیستم های آبیاری و تغییر سیستم های کشاورزی (کشاورزی حفاظتی) جهت کاهش 40 درصدی مصرف آب کشاورزی در شهرستان ارومیه SWOT (دریافت مقاله) چهاردهمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران
10 برآورد ارزش اقتصادی آب در تولید برنج در شهرستان بابل (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی توسعه با محوریت کشاورزی ، محیط زیست و گردشگری
11 برآورد ارزش تفریحی پارک جنگلی ارومیه با استفاده از روش ارزش گذاری مشروط(مقایسه روش های پارامتری و غیر پارامتری) (دریافت مقاله) دومین همایش ملی گردشگری و طبیعت گردی ایران زمین
12 برآورد ارزش تفریحی پارک جنگلی ارومیه با استفاده از روش ارزشگذاری مشروط (دریافت مقاله) ششمین همایش یافته های پژوهشی کشاورزی
13 برآورد ارزش تفریحی سد حسنلو (دریافت مقاله) سومین کنگره علمی پژوهشی توسعه و ترویج علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست ایران
14 برآورد ارزش گذاری اقتصادی - تفرجگاهی ابشار مارمیشوو تعیین عوامل موثر بر تمایل به پرداخت با استفاده از روش ارزش گذاری مشروط (CVM) (دریافت مقاله) سومین همایش یافته های نوین در محیط زیست و اکوسیستم های کشاورزی
15 برآورد تمایل به پرداخت خانوارهای شهرارومیه برای خرید سبزیجات سالم و عاری ازسموم و کودهای شیمیایی (دریافت مقاله) دومین همایش ملی حفاظت وبرنامه ریزی محیط زیست
16 برآورد تمایل به پرداخت و مصرف تخم مرغ ارگانیک در شهر ارومیه (دریافت مقاله) سومین کنگره علمی پژوهشی توسعه و ترویج علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست ایران
17 برآورد تمایل به پرداخت هزینه بهای اضافی دانشجویان دانشگاه ارومیه در قبال بهبود کیفیت غذای سلف های دانشجویی (با استفاده از مدل لوجیت) (دریافت مقاله) اولین همایش ملی پژوهش های جامعه محور در کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست
18 برآورد مازاد رفاهی ویژگی های جنگل های ارسباران (کاربرد رهیافت رتبه بندی مشروط) (دریافت مقاله) چهارمین کنگره بین المللی توسعه کشاورزی، منابع طبیعی، محیط زیست و گردشگری ایران
19 برآورد منافع اقتصادی- زیست محیطی کاهش خطرات استفاده از کودهای شیمیایی (دریافت مقاله) دومین همایش ملی برنامه ریزی،حفاظت،حمایت از محیط زیست وتوسعه پایدار
20 برآورد میزان تمایل به پرداخت و مصرف آبمیوه ارگانیک در شهر ارومیه (دریافت مقاله) سومین کنگره علمی پژوهشی توسعه و ترویج علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست ایران
21 بررسی اثر تغییرات اقلیم بر عملکرد و ریسک عملکرد دو محصول گندم و جو دیم در استان آذربایجان شرقی (دریافت مقاله) هفتمین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار
22 بررسی اثر تغییرات اقلیم بر عملکرد و ریسک عملکرد دو محصول گندم و جو دیم در استان آذربایجان شرقی (دریافت مقاله) هفتمین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار
23 بررسی اثرات تغییر اقلیم (میزان بارندگی،درجه حرارت )بر عملکردگندم آبی شهر ارومیه (دریافت مقاله) دومین همایش ملی تغییرات اقلیم و مهندسی توسعه پایدار کشاورزی و منابع طبیعی
24 بررسی ارتباط کوتاه مدت و بلند مدت انتشارگاز CO2، تولید غلات و امنیت غذایی در ایران (دریافت مقاله) دهمین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار
25 بررسی ارتباط کوتاه مدت و بلندمدت انتشار 2CO ، تولیدغلات در ایران (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی مهندسی محیط زیست
26 بررسی تاثیر سیاست های حمایتی دولت بر تولید گندم (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی توسعه با محوریت کشاورزی ، محیط زیست و گردشگری
27 بررسی تاثیر نرخ ارز حقیقی بر صادرات زعفران ایران با استفاده از مدل خود رگرسیون با وقفه توزیعی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی پژوهش های جامعه محور در کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست
28 بررسی شاخص فرسایش پذیری خاک در جنگل های ارسباران (دریافت مقاله) چهاردهمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران
29 بررسی عوامل مؤثر بر پذیرش و بکارگیری سیستم های آبیاری تحت فشار از سوی کشاورزان مطالعه موردی شهرکهنه شهر (دریافت مقاله) اولین کنگره علمی پژوهشی توسعه و ترویج علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست ایران
30 بررسی عوامل موثر بر انتخاب داروهای گیاهی و شیمیایی در شهر ارومیه (دریافت مقاله) دومین همایش ملی گیاهان دارویی دیم ایران
31 بررسی عوامل موثر بر تمایل به پرداخت مصرف کنندگان برای مصرف شیرارگانیک در شهر ارومیه (دریافت مقاله) اولین همایش ملی اقتصاد، مدیریت و مهندسی مالی با تاکید بر تولید، پشتیبانی ها و مانع زدایی ها
32 بررسی مزیتنسبی تولید محصول سیر شهرستان همدان با روش ماتریس تحلیل سیاستی (PAM) (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی مهندسی محیط زیست
33 تاثیر انتشار 2CO بر عملکرد، تولید و سطح زیرکشت محصول جو در ایران (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی مهندسی محیط زیست
34 تحلیل SWOT سناریوهای پیشنهادی ستاد احیا دریاچه ارومیه (مشاغل جایگزین و به کاشت) برای کاهش 40 درصدی مصرف آب کشاورزی (دریافت مقاله) چهاردهمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران
35 تحلیل روند تغییرات بهره وری کل عوامل تولید در تولید گندم ایران: کاربرد شاخص هیکس مورستین (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی یافته های نوین در علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست
36 تحلیل غیرپارامتری روش ارزش گذاری مشروط مطالعه موردی: برآورد ارزش تفریحی پارک جنگلی ارومیه (دریافت مقاله) دومین همایش ملی حفاظت وبرنامه ریزی محیط زیست
37 تحلیل هزینه- فایده کشت سیب زمینی ارگانیک با روش مرسوم در شهرستان سراب (دریافت مقاله) چهارمین کنگره ملی کشاورزی ارگانیک و مرسوم
38 تعیین الگوی بهینه کشت محصولات زراعی سازگار با محیط زیست و منابع طبیعی در شهرستان نظرآباد (دریافت مقاله) سومین همایش یافته های نوین در محیط زیست و اکوسیستم های کشاورزی
39 تعیین الگوی کشت بهینه در راستای مدیریت آب کشاورزی ( مطالعه ی موردی شهرستان ارومیه ) (دریافت مقاله) سومین کنگره علمی پژوهشی توسعه و ترویج علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست ایران
40 جایگاه ارزیابی اقتصادی طرحهای آبخیزداری در مدیریت منابع طبیعی در ایران (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست ایران
41 روند تغییرات کاتیون آب های زیرزمینی دشت میاندوآب و رابطه آن با هدایت الکتریکی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی مهندسی عمران، معماری و شهرسازی
42 شاخص پایداری آب کشاورزی در تبریز (دریافت مقاله) همایش ملی راهکارهای پیش روی بحران آب در ایران و خاورمیانه
43 عوامل موثر بر پذیرش انگور ارگانیک از سوی مصرف کنندگان در شهر ارومیه (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی و هفتمین کنفرانس ملی کشاورزی ارگانیک و مرسوم
44 کمک های خارجی ،جهانی شدن اقتصادی وآلودگی محیط زیست (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی توسعه با محوریت کشاورزی ، محیط زیست و گردشگری
45 کنتور هوشمند آب: روشی نوین برای جلوگیری از مصرف بیرویه آب های زیرزمینی و عوامل موثر بر رضایت کشاورزان از نصب کنتور هوشمند (مطالعه موردی: حوضه آبریز دریاچه ارومیه) (دریافت مقاله) اولین کنگره بین المللی و چهارمین کنگره ملی آبیاری و زهکشی ایران
46 مبادله آب مجازی به منظور بهبود بهره وری در مصرف آب(مطالعه موردی استان ارومیه) (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی توسعه با محوریت کشاورزی ، محیط زیست و گردشگری
47 معیارها و روش های تعیین ناحیه حفاظت سرچاهی (حریم بهداشتی چاه) - محاسبات موردی برای چاه آب شرب شماره 33 شهرستان ارومیه (دریافت مقاله) اولین کنگره ملی مهندسی عمران
48 مقایسه آزمون های ایستایی و هم انباشتگی نسل اول و دوم در استفاده از داده های تابلویی: مطالعه موردی کشورهای گروه D8 (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی الگوهای مدیریت در عصر پیشرفت
49 مقایسه روش های استخراج تمایل به پرداخت در روش ارز شگذاری مشروط (مطالعه موردی: برآورد ارزش حفاظتی اکوسیستم جنگلی ارسباران) (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس اقتصاد کشاورزی ایران