دکتر جوانشیر عزیزی مبصر

دکتر جوانشیر عزیزی مبصر دانشگاه محقق اردبیلی

دکتر جوانشیر عزیزی مبصر

Dr. Javanshir Azizi mobser

دانشگاه محقق اردبیلی

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 ارزیابی آسیب‎پذیری ذاتی آلودگی آب زیرزمینی دشت ارومیه با استفاده از مدل های دراستیک و دراستیک اصلاح شده (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات منابع آب ایران دوره: 14، شماره: 5
2 ارزیابی توانایی توابع انتقالی پارامتریک برای برآورد شاخه جذب منحنی مشخصه آب خاک (مطالعه موردی: شهرستان بویین زهرا) (دریافت مقاله) فصلنامه علوم و مهندسی آبیاری دوره: 39، شماره: 3
3 ارزیابی عملکرد داده های بازتحلیل شده Era-۵ در تخمین بارش روزانه و ماهانه در استان اردبیل (دریافت مقاله) مجله تحقیقات آب و خاک ایران دوره: 51، شماره: 11
4 ارزیابی فنی سامانه‌های آبیاری بارانی کلاسیک ثابت با آبپاش متحرک در دشت اردبیل (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش آب در کشاورزی دوره: 34، شماره: 3
5 ارزیابی کارآیی راکتور زیستی با مقطع مثلثی برای حذف نیترات پساب کشاورزی (دریافت مقاله) مجله تحقیقات آب و خاک ایران دوره: 51، شماره: 5
6 ارزیابی کارایی مدل آکواکراپ برای گیاه ذرت تحت مدیریت آب و کود (مطالعه موردی: شهرستان شوش) (دریافت مقاله) مجله فناوری های پیشرفته در بهره وری آب دوره: 2، شماره: 1
7 ارزیابی هیجده مدل تبخیر و تعرق مرجع در شرایط آب و هوایی دشت اردبیل (دریافت مقاله) پژوهش های حفاظت آب و خاک دوره: 24، شماره: 6
8 بررسی عملکرد رآکتور زیستی تراشه چوب برای حذف نیترات از پساب ها (دریافت مقاله) مجله تحقیقات آب و خاک ایران دوره: 52، شماره: 4
9 پتانسیل‎یابی اراضی مستعد برای اجرای سامانه‎های آبیاری تحت فشار در دشت اردبیل (دریافت مقاله) فصلنامه علوم و مهندسی آبیاری دوره: 43، شماره: 2
10 تاثیر مقادیر مختلف آبیاری و کود نیتروژن با حضورآب زیرزمینی بر عملکرد ذرت بهاره (دریافت مقاله) فصلنامه دانش آب و خاک دوره: 27، شماره: 1
11 تحلیل حساسیت نرم افزار Hydrus نسبت به داده های ورودی در شبیه سازی حرکت آب و جذب ریشه گیاه مرجع چمن (دریافت مقاله) فصلنامه مدل سازی و مدیریت آب و خاک دوره: 2، شماره: 3
12 تحلیل لکه های داغ سنجه های سیمای سرزمین و شاخص رواناب سیمای سرزمین در استان اردبیل (دریافت مقاله) فصلنامه بوم شناسی کاربردی دوره: 11، شماره: 1
13 تخمین پارامترهای هیدرولوژیکی و هیدروژئولوژیکی حوضه آبخیز با استفاده از مدل SWAT (مطالعه موردی: حوضه بالخلوچای) (دریافت مقاله) فصلنامه دانش آب و خاک دوره: 26، شماره: 4
14 حذف آرسنیک در محیط آبی با روش اسمز معکوس و نانوذره آهن صفر ظرفیتی (دریافت مقاله) مجله آب و فاضلاب دوره: 28، شماره: 112
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 آنالیز حساسیت مدل پنمن -مانتیث -فائو به منظور بررسی عوامل مؤثر در تبخیر و تعرق مرجع در شهرستانهای سنقر و قصر شیرین (دریافت مقاله) چهارمین همایش ملی مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی
2 آنالیز حساسیت مدل پنمن مانیث فائو به منظور بررسی عوامل موثر در تبخیر و تعرق مرجع در اردبیل و پارس اباد (دریافت مقاله) دومین کنگره ملی کشاورزی ارگانیک و مرسوم
3 ارزیابی آسیب پذیری آلودگی آب زیرزمینی دشت ارومیه با استفاده از روش های SI و DRASTIC Modified (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی و ششمین کنفرانس ملی کشاورزی ارگانیک و مرسوم
4 ارزیابی پارامترهای طراحی زهکش زیرزمینی با پوشش مصنوعی نوع PP450 و PP700 درمقایسه با فیلتر های شن و ماسه در نخیلات آبادان (دریافت مقاله) دومین همایش ملی مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی
5 ارزیابی پتانسیل آسیب پذیری آلودگی آب زیرزمینی دشت ارومیه با استفاده از روش DRASTIC (دریافت مقاله) اولین سمینار ملی بررسی چالش ها و راهکارهای مهندسی و مدیریتی دریاچه ارومیه
6 ارزیابی پتانسیل آسیب پذیری آلودگی آب زیرزمینی دشت ارومیه با استفاده از روش SI (دریافت مقاله) اولین سمینار ملی بررسی چالش ها و راهکارهای مهندسی و مدیریتی دریاچه ارومیه
7 ارزیابی روشهای محاسبه تبخیر و تعرق مرجع درمقایسه با روش استاندارد FAO 56 (دریافت مقاله) دومین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار
8 ارزیابی فنی سیستم آبیاری قطره ای نواری در کشت سیب زمینی (مطالعه موردی: دشت اردبیل) (دریافت مقاله) اولین کنگره بین المللی و چهارمین کنگره ملی آبیاری و زهکشی ایران
9 ارزیابی و ارایه معادلاتی برای برآورد تبخیر از سطح خاک لخت (دریافت مقاله) اولین کنفرانس تحقیقات بنیادین در علوم کشاورزی و زیست محیطی
10 استخراج معادله مناسب برای تخمین تلفات تبخیر و بادبردگی (منطقه مورد مطالعه : شهرستان سرعین) (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی و ششمین کنفرانس ملی صیانت از منابع طبیعی و محیط زیست
11 استفاده از شبکه های عصبی در ارزیآبی کیفی رودخانه کرخه (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس هیدرولیک ایران
12 استفاده از مدل های DRASTIC Modified و SINTACS برای تهیه آسیب پذیری آلودگی آبخوان دشت ارومیه (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی و ششمین کنفرانس ملی کشاورزی ارگانیک و مرسوم
13 اشتقاق معادلاتی برای برآورد تبخیرمرحله دوم و سوم از سطح خاک لخت (دریافت مقاله) دومین همایش ملی مدیریت منابع طبیعی با محوریت آب،سیل و محیط زیست
14 اعتبارسنجی پایگاه های اطلاعات بارش CPC و TRMMبر اساس شاخص های آماری جدول طبقه بندی (دریافت مقاله) سیزدهمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری و سومین همایش ملی صیانت از منابع طبیعی و محیط زیست با محوریت آبخیزداری و صیانت از منابع طبیعی و محیط زیست
15 برآورد تابش خورشیدی روزانه از دمای هوای اندازه گیری شده در دشت همدان (دریافت مقاله) دومین کنگره ملی کشاورزی ارگانیک و مرسوم
16 براورد فر سایش خاک و تولید رسوب حوزه ابخیز چم اسیاب مطالعه موردی با استفاده از مدل MPSIAC در محیط ARC GIS (دریافت مقاله) اولین همایش ملی مدیریت منابع آب اراضی ساحلی
17 بررسی اثر خشکسالی در شمال استان اردبیل با استفاده از شاخص SPI (دریافت مقاله) دومین کنگره ملی آبیاری و زهکشی ایران
18 بررسی اثر مدیریت کود و کم آبیاری بر میزان عملکرد و اجزای عملکرد لوبیا چیتی در شهرستان اردبیل (دریافت مقاله) سومین همایش ملی مدیریت آب در مزرعه (تقاضا محوری آب)
19 بررسی تاثیر باد روی پارامترهای یکنواختی پخش آب سیستم آبیاری بارانی (منطقه مورد مطالعه : شهرستان سرعین) (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی و ششمین کنفرانس ملی صیانت از منابع طبیعی و محیط زیست
20 بررسی تغییرات تبخیر- تعرق گیاه مرجع چمن با استفاده از لایسیمتر در منطقه سردسیر (مطالعه موردی:شهر اردبیل) (دریافت مقاله) دومین همایش ملی صیانت از منابع طبیعی و محیط زیست
21 بررسی تغییرات کیفیت آب رودخانه با استفاده از مدل QUAL2Kw (دریافت مقاله) سومین همایش ملی مدیریت منابع آب نواحی ساحلی
22 بررسی توزیع شوری در خاک در شرایط کم آبیاری در آبیاری قطره ای (دریافت مقاله) اولین کنفرانس مهندسی و فن آوری
23 بررسی حذف نیترات در راکتور زیستی با مقطع مستطیلی با مواد آلی مختلف (دریافت مقاله) دومین همایش بین المللی و سومین همایش ملی کشاورزی، محیط زیست و امنیت غذایی
24 بررسی دقت داده های بارش پایگاه اطلاعاتیAPHRODITEدر برآورد مقدار بارشروزانه سطح حوضه آبریز سفیدرود (دریافت مقاله) سیزدهمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری و سومین همایش ملی صیانت از منابع طبیعی و محیط زیست با محوریت آبخیزداری و صیانت از منابع طبیعی و محیط زیست
25 بررسی عملکرد فیلتراسیون فیلترهای مصنوعی زهکشی زیرزمینی، PP450 , PP700 در مقایسه با فیلترهای شن و ماسه ای در نخیلات آبادان (دریافت مقاله) دومین همایش ملی مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی
26 بررسی کارایی نوع ماده آلی و زمان ماند هیدرولیکی برای حذف نیترات پساب کشاورزی در بایوراکتور ذوزنقه ای (دریافت مقاله) چهارمین کنگره بین المللی توسعه کشاورزی، منابع طبیعی، محیط زیست و گردشگری ایران
27 بررسی کیفیت آب شرب دشت مشگین شهر با استفاده از شاخص کیفیت آب زیرزمینی (GQI) (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی و ششمین کنفرانس ملی کشاورزی ارگانیک و مرسوم
28 بررسی و شناخت خصوصیات جریان آب از قبیل فشارهای اعمالی از طرف جریان بر روی سازه و پرش های هیدرولیکی در سد گیوی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین در علوم فنی و مهندسی
29 برنامه ریزی آبیاری گیاه لوبیا چیتی تحت الگوی کم آبیاری با استفاده از شاخص CWSI (مطالعه موردی: شهرستان اردبیل) (دریافت مقاله) سومین همایش ملی مدیریت آب در مزرعه (تقاضا محوری آب)
30 پایش خشکسالی استان بوشهر براساس نمایه SPI دهکها و درصد نرمال (دریافت مقاله) دومین همایش ملی صیانت از منابع طبیعی و محیط زیست
31 پایش و پیش بینی خشکسالی شهرستان خلخال با کمک شاخص SPI و زنجیره مارکوف (دریافت مقاله) دومین همایش ملی مدیریت منابع آب نواحی ساحلی
32 پهنه بندی کیفی آب زیرزمینی دشت مشگین شهر برای مصارف کشاورزی (دریافت مقاله) پنجمین همایش ملی مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی و سومین کنگره ملی آبیاری و زهکشی ایران
33 پیش بینی جریان رودخانه با استفاده از دادههای سنجش از دور و شبکه عصبی مصنوعی NARX (مطالعه موردی : رودخانه قره سو استان اردبیل ) (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی و هفتمین کنفرانس ملی کشاورزی ارگانیک و مرسوم
34 پیش بینی جریان ماهانه ورودی به مخزن سد با استفاده از تحلیل سری های زمانی (مطالعه موردی: سد مخزنی سبلان و یامچی در استان اردبیل) (دریافت مقاله) شانزدهمین کنفرانس هیدرولیک ایران
35 تاثیر پذیری منابع آب زیرزمینی حوضه های مختلف استان کرمان از شیب حوضه ها (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی مدلسازی گیاه، آب، خاک و هوا
36 تخمین آورد رسوب در یک حوضهء فاقد داده رسوب مطالعه موردی:حوضه آبریز کشور (دریافت مقاله) سومین کنفرانس مدیریت منابع آب
37 تعیین انعطاف پذیری هیدرولیکی کانال درجه دو N در شبکه آبیاری مغان با استفاده از مدل HEC-RAS (دریافت مقاله) بیستمین کنفرانس هیدرولیک ایران
38 تعیین حساسیت هیدرولیکی سازه های کنترل جریان در شرایط بهره برداری (مطالعه موردی: بخشی از شبکه آبیاری مغان) (دریافت مقاله) پنجمین کنگره ملی آبیاری و زهکشی ایران
39 تعیین کاربری اراضی با استفاده از شاخص NDVI با استفاده از دادههای سنجش از دور (مطالعه موردی : دشت اردبیل ) (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی و هفتمین کنفرانس ملی کشاورزی ارگانیک و مرسوم
40 حذف آرسنیک از آب آشامیدنی با روش نانوذرات آهن صفر ظرفیتی (دریافت مقاله) نخستین همایش بین المللی جامع محیط زیست
41 حذف فسفات از فاضلاب شهری اردبیل با استفاده از فن اوری نانو (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی علوم، مهندسی و فناوری های محیط زیست
42 حذف نیترات از پساب شهری با استفاده از نانو ذره اکسید رویZnO (دریافت مقاله) دومین همایش ملی صیانت از منابع طبیعی و محیط زیست
43 حذف نیترات از فاضلاب شهری اردبیل با استفاده از فن آوری نانو (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی یافته های پژوهشی در کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست
44 رسم منحنی مشخصه رطوبتی آب خاک و برازش بهترین منحنی باتوجه به مدل های مختلف ارائه شده برای آن (دریافت مقاله) چهارمین همایش ملی مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی
45 شبیه سازی برخی خصوصیات کیفی رودخانه بالیخلی چای اردبیل با استفاده از مدل QUAL2KW (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی یافته های نوین در علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست
46 شبیه سازی دمای آب و اکسیژن خواهی بیولوژیکی کربنی سریع رودخانه با استفاده از مدل QUAL2Kw (دریافت مقاله) اولین کنگره بین المللی و چهارمین کنگره ملی آبیاری و زهکشی ایران
47 شبیه سازی نیترات و اکسیژن محلول رودخانه بالیخلی چای اردبیل با استفاده از مدل QUAL2Kw (دریافت مقاله) ششمین همایش و جشنواره ملی محیط زیست و بحران های پیش رو
48 عنوان بررسی وضعیت خشکسالی و اثرات اقتصادی– اجتماعی آن در شهرستان جهرم (دریافت مقاله) دومین همایش ملی صیانت از منابع طبیعی و محیط زیست
49 کاربرد فاضلاب شهری تصفیه شده در تغذیه مصنوعی آبخوانها (دریافت مقاله) اولین همایش سازگاری با کم آبی
50 مدل سازی کیفیت آب رودخانه با استفاده از مدل QUAL2Kw (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی و ششمین کنفرانس ملی کشاورزی ارگانیک و مرسوم
51 مطالعه پروفیل سطح آب بر روی سرریز (در حالت دبی حداکثر) به منظور تعیین ارتفاع بهینه در قسمت های کانال تقرب، اوجی سرریز و کانال تندآب در سد گیوی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین در علوم فنی و مهندسی
52 مقایسه روش های مختلف تبخیر و تعرق پتانسیل در دشت اردبیل (دریافت مقاله) دومین کنگره ملی کشاورزی ارگانیک و مرسوم
53 مقایسه هدایت هیدرولیکی اشباع برآورد شده توسط توابع انتقالی مختلف و مدل فرکتال با مقادیر اندازه گیری شده در مزرعه به روش شانی (دریافت مقاله) سیزدهمین کنفرانس هیدرولیک ایران
54 واسنجی دو مرحلهای بلوک گچی (دریافت مقاله) دومین همایش ملی صیانت از منابع طبیعی و محیط زیست