غزاله ملاجانی

 غزاله ملاجانی متخصص سیستم‏‌های نمک‌زدایی آب

غزاله ملاجانی

متخصص سیستم‏‌های نمک‌زدایی آب

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.