دکتر محمدمهدی مجاهدی موخر

دکتر محمدمهدی مجاهدی موخر استادیار دانشگاه علامه طباطبایی

دکتر محمدمهدی مجاهدی موخر

Dr. Mohammad Mahdi Mojahedi Moakhar

استادیار دانشگاه علامه طباطبایی

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 ارزیابی عملکرد خدمات بانکداری الکترونیک (اینترنت بانک، همراه بانک، هم بانک و تلفن بانک) مطالعه موردی مشتریان شعب منتخب بانک صادرات درتهران 1395 (دریافت مقاله) دوفصلنامه تحلیل­ های اقتصادی توسعه ایران دوره: 4، شماره: 1
2 الگوسازی یک اقتصاد بدون بهره با استفاده از چارچوب نسل های تداخلی (دریافت مقاله) فصلنامه اقتصاد و الگو سازی ( اقتصاد سابق) دوره: 9، شماره: 3
3 برآورد ماندگاری نظام های پولی و محیط های تورمی و تاثیر آن بر درجه عبور نرخ ارز: مطالعه موردی کشورهای درحال توسعه با نظام پولی لنگرگاه ارزی (دریافت مقاله) فصلنامه اقتصاد و الگو سازی ( اقتصاد سابق) دوره: 12، شماره: 1
4 بررسی تاثیر بلند مدت بانکداری الکترونیک بر میزان نگهداری اسکناس و مسکوک توسط مردم (دریافت مقاله) دوفصلنامه تحلیل­ های اقتصادی توسعه ایران دوره: 3، شماره: 4
5 بررسی شکاف نرخ رشد بهینه و تحقق یافته حجم پول در اقتصاد ایران (دریافت مقاله) فصلنامه اقتصاد باثبات دوره: 2، شماره: 1
6 تاثیر بازدهی نرخ ارز در چندک های مختلف بازدهی سهام - رهیافت رگرسیون کوانتیل (دریافت مقاله) فصلنامه مجلس و راهبرد دوره: 27، شماره: 103
7 تاثیر رفتار بازتوزیعی بر پس انداز و انباشت سرمایه(در چارچوب الگوی نسل های همپوشان) (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشنامه اقتصادی دوره: 18، شماره: 71
8 تبیین ماهیت بانکداری غربی، بانکداری بدون ربا، بانکداری اسلامی (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات بنیادین علوم انسانی دوره: 6، شماره: 4
9 تصریح یک مدل تورمی برای اقتصاد ایران با بهره گیری از بنیان های خرد اقتصادی (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات مدلسازی اقتصادی دوره: 2، شماره: 7
10 جبران کاهش ارزش پول اعتباری و دوگان مثلی- قیمی؛ نگرشی موضوع‌شناسانه (دریافت مقاله) دوفصلنامه مطالعات اقتصاد اسلامی دوره: 13، شماره: 1
11 چارچوب نظری عرضه پول (مقایسه تطبیقی اقتصاد متعارف و اقتصاد با رویکردی اسلامی) (دریافت مقاله) فصلنامه راهبرد اقتصادی دوره: 8، شماره: 28
12 مدلسازی الگوی رفتار بین نسلی از عملکرد بانکداری ذخیره ی جزیی با تاکید بر رهیافت موریس آله (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات مدلسازی اقتصادی دوره: 2، شماره: 5
13 نقد و بررسی دلالت ها، چالش ها و راهکارهای بانکداری متعارف در اقتصاد ایران (دریافت مقاله) مجله اقتصاد و بانکداری اسلامی دوره: 6، شماره: 21
14 نقدی بر ریشه های ذهنی نرخ بهره، رهیافتی عقلی مبتنی بر فلسفه ی اسلامی (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات اقتصادی دوره: 53، شماره: 3
مقالات کنفرانسی