دکتر حسین تک تبار فیروزجائی

دکتر حسین تک تبار فیروزجائی دانشیار گروه زبان و ادبیات عربی دانشکده ادبیات دانشگاه قم

دکتر حسین تک تبار فیروزجائی

Dr. Hussein Tak Tabar Firoozjaei

دانشیار گروه زبان و ادبیات عربی دانشکده ادبیات دانشگاه قم

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 المیتاشعر فی الشعر العربی المعاصر (دریافت مقاله) فصلیه دراسات الادب المعاصر دوره: 14، شماره: 56
2 بررسی تطبیقی خرد در شاهنامه و الادب الصغیر و الادب الکبیر علمی- پژوهشی (دریافت مقاله) دوفصلنامه ادبیات تطبیقی دوره: 7، شماره: 13
3 بررسی موارد اختلافی تعیین مرجع ضمایر در ترجمه های قرآن(مکارم شیرازی، رضایی و صفوی) (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات علوم قرآنی دوره: 9، شماره: 36
4 تحلیل سوره طور بر مبنای سبک شناسی گفتمانی میشل فوکو (دریافت مقاله) مطالعات سبک شناختی قرآن کریم دوره: 5، شماره: 9
5 تحلیل طرح واره های تصوری ضرب المثل های فرائدالادب و نقش آن در انعکاس فرهنگ (دریافت مقاله) دوماهنامه جستارهای زبانی دوره: 9، شماره: 4
6 تحلیل فرمالیستی سوره مبارکه قمر (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات علوم قرآنی دوره: 9، شماره: 34
7 تحلیل و نقد کتاب تحلیل همانندناپذیری (اعجاز) قرآن در آموزه های قرآن و سنت (دریافت مقاله) پژوهشنامه انتقادی متون و برنامه های علوم انسانی دوره: 22، شماره: 7
8 جواب شرط محذوف در قرآن و شیوه‌های ترجمه آن (با تکیه بر ادات شرط لو، لولا، إن و مَن) (دریافت مقاله) پژوهش های زبانشناختی قرآن دوره: 7، شماره: 1
9 دراسه استراتیجیات مراعاه الادب فی الصحیفه السجادیه (دریافت مقاله) مجله الجمعیه الایرانیه للغه العربیه و آدابها دوره: 14، شماره: 49
10 دراسه الآراء النحویه الخلافیه بین ابن مالک وابن الناظم (بالترکیز علی الفیه ابن مالک وشرحها لابن الناظم) (دریافت مقاله) مجله بحوث فی اللغه العربیه دوره: 8، شماره: 14
11 دراسه الاستعاره المفاهیمیه للصور الحیوانیه فی الامثال الشعبیه الفلسطینیه وفقا لنظریه "لایکوف "و "جونسون" (دریافت مقاله) المجله اللغه العربیه و آدابها دوره: 17، شماره: 3
12 سبک شناسی سوره قمر (دریافت مقاله) فصلنامه سراج منیر دوره: 9، شماره: 30
13 فلسطین در شعر سید علی موسوی گرمارودی و علی فوده (دریافت مقاله) کاوش نامه ادبیات تطبیقی دوره: 7، شماره: 27
14 نقش های کاربردشناختی صلوات در گفتار فارسی زبانان ایرانی و عرب زبانان عراقی (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات قرآنی و فرهنگ اسلامی دوره: 1، شماره: 2
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 ادبیات پایداری در دیوان نزار قبانی (دریافت مقاله) همایش ملی فرهنگ ایثار و شهادت
2 بررسی تطبیقی شعر داروگ نیما یوشیچ و انشوده المطر بدر شاکر سیاب (دریافت مقاله) همایش ادبیات فارسی معاصر