دکتر غلامعلی شفابخش

دکتر غلامعلی شفابخش عضو هیات علمی دانشگاه سمنان

دکتر غلامعلی شفابخش

Dr. gholamali ShafaBakhsh

عضو هیات علمی دانشگاه سمنان

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 آنالیز حساسیت جریان ترافیک بزرگراه های برون شهری نسبت به عوامل هندسی مسیر (دریافت مقاله) فصلنامه مدل سازی در مهندسی دوره: 5، شماره: 19
2 آنالیز حساسیت مصرف سوخت در حمل و نقل جاده ای نسبت به عوامل هندسی مسیر (دریافت مقاله) فصلنامه مدل سازی در مهندسی دوره: 13، شماره: 42
3 ارایه مدل انتخاب وسیله نقلیه برای دسترسی زمینی به فرودگاه، (مطالعه موردی: فرودگاه بین المللی شهید هاشمی نژاد مشهد) (دریافت مقاله) فصلنامه مهندسی حمل و نقل دوره: 10، شماره: 1
4 ارایه مدل پیشبینی پتانسیل شیارشدگی آسفالت با استفاده از پارامترهای خروجی متراکمکننده ژیراتوری (دریافت مقاله) پژوهشنامه حمل و نقل دوره: 10، شماره: 1
5 ارایه مدل تخمین عدد روانی آسفالت با استفاده از منحنی تنش برشی و شیب تراکم ژیراتوری (دریافت مقاله) پژوهشنامه حمل و نقل دوره: 10، شماره: 2
6 ارزیابی ایمنی روسازی بتنی در آتش سوزی تونل (دریافت مقاله) نشریه مهندسی حفاظت از حریق دوره: 8، شماره: 48
7 ارزیابی تاثیر حرکت گروهی عابران در سرویس دهی پیاده روهای شهری (دریافت مقاله) فصلنامه مهندسی حمل و نقل دوره: 8، شماره: 3
8 ارزیابی خصوصیات مکانیکی و دوامی روسازی بتن ژئوپلیمری حاوی خاکستر بادی و دوده سیلیسی (دریافت مقاله) فصلنامه مهندسی حمل و نقل دوره: 12، شماره: 4
9 امکان سنجی اجرای دیوارخاک مسلح باژئوسنتتیک و بررسی موردی آن درجاده ویژه گلستان (دریافت مقاله) پژوهشنامه حمل و نقل دوره: 5، شماره: 1
10 انتخاب الگوریتم بهینه شبکه عصبی در تحلیل روسازی های انعطاف پذیر راه ها (دریافت مقاله) فصلنامه مدل سازی در مهندسی دوره: 8، شماره: 21
11 انتخاب الگوریتم بهینه شبکه عصبی مصنوعی برای تحلیل روسازی صلب راه ها (دریافت مقاله) فصلنامه مهندسی حمل و نقل دوره: 3، شماره: 1
12 اولویت بندی اصلاح نقاط پرحادثه راه ها با کمک شبکه عصبی مصنوعی (دریافت مقاله) فصلنامه مدل سازی در مهندسی دوره: 8، شماره: 20
13 اولویت بندی پارامترهای موثر بر تصادفات براساس مدل های تصادفات داخلی و خارجی (دریافت مقاله) نشریه علمی دانش انتظامی مازندران دوره: 1، شماره: 2
14 اولویت بندی توسعه مسیرهای جاده ای کریدور شرقی کشور (دریافت مقاله) فصلنامه جاده دوره: 27، شماره: 71
15 Finite Element Investigation of Load Transfer Efficiency in Jointed Plain Concrete Pavements (دریافت مقاله) مجله پیشرفت تحقیقات محاسباتی در علوم و مهندسی کاربردی دوره: 3، شماره: 2
16 Identification Methods of Accident Hotspots and Providing a Model for Evaluating the Number and Severity of Accidents on Roadways (دریافت مقاله) نشریه بین المللی مهندسی حمل و نقل دوره: 10، شماره: 1
17 New Model for Visco-Elastic Behavior of Asphalt Mixture with Combined Effect of Stress and Temperature (دریافت مقاله) ماهنامه بین المللی مهندسی دوره: 31، شماره: 6
18 بررسی آزمایشگاهی اثر مشترک مقدار ریزدانه، سیمان، و مقاومت فشاری طرح اختلاط بهینه بتن غلتکی روسازی (دریافت مقاله) پژوهشنامه حمل و نقل دوره: 17، شماره: 3
19 بررسی پتانسیل شیارشدگی و مدول برجهندگی مخلوط آسفالت لاستیکی حاوی الیاف پارافیبر (دریافت مقاله) فصلنامه مهندسی حمل و نقل دوره: 13، شماره: 2
20 بررسی تاثیر استفاده از سرباره فولاد و اندودهای سطحی مختلف بر عملکرد مقاومت برشی بین لایه ای روسازی مرکب (دریافت مقاله) فصلنامه مهندسی حمل و نقل دوره: 11، شماره: 2
21 بررسی تاثیردرصدونوع افزودنی ها برپارامترهای مقاومتی مخلوطهای بازیافت سردباکف قیر (دریافت مقاله) پژوهشنامه حمل و نقل دوره: 7، شماره: 1
22 بررسی و تحلیل سختی بسترماسه ای زیربناهای حمل ونقل بااستفاده ازآزمایشهای امواج سطحی پیوسته وبارگذاری صفحه (دریافت مقاله) پژوهشنامه حمل و نقل دوره: 3، شماره: 4
23 تحلیل عددی اثر مجموعه چرخ های انواع هواپیماها در تعیین نواحی بحرانی روسازی صلب باند فرودگاه (دریافت مقاله) فصلنامه مدل سازی در مهندسی دوره: 10، شماره: 29
24 تحلیل عددی روسازی انعطاف پذیر راه به روش میکروسازه ای (دریافت مقاله) فصلنامه مدل سازی در مهندسی دوره: 13، شماره: 40
25 رفتارمصالح دانه ای درهنگام بارگذاری ومقایسه نتایج شبیه سازی عددی و تجربی آنها (دریافت مقاله) پژوهشنامه حمل و نقل دوره: 2، شماره: 2
26 شبیه سازی حرکت عابرین پیاده با استفاده از مدل نیروی اجتماعی (دریافت مقاله) فصلنامه مدل سازی در مهندسی دوره: 11، شماره: 34
27 شناسایی و اولویت بندی معیارهای مؤثر در اولویت بندی نقاط حادثه خیز با استفاده از تکنیک DEMATEL (دریافت مقاله) فصلنامه جاده دوره: 24، شماره: 68
28 مدل پراکنش آلاینده ها با ترکیب منابع انتشار حمل و نقلی با استفاده از مدل IVE-ADMS برای راه ها و پایانه ها و مدل ICAO-ADMS برای فرودگاه ها – مطالعه موردی: کلانشهر تهران (دریافت مقاله) فصلنامه مهندسی حمل و نقل دوره: 14، شماره: 3
29 مدل ریاضی تصادفات جاده های دوخطه برون شهری استان بوشهر باتوجه به ویژگیهای رویه راه (دریافت مقاله) پژوهشنامه حمل و نقل دوره: 2، شماره: 1
30 مدل سازی پاسخ بهینه روسازی آسفالتی به کمک روش اجزای محدود (دریافت مقاله) فصلنامه مدل سازی در مهندسی دوره: 14، شماره: 47
31 مدلسازی تخصیص ناوگان اتوبوسرانی شهری با استفاده از شبکههای عصبی مصنوعی مطالعه موردی: مشهد مقدس (دریافت مقاله) فصلنامه مهندسی حمل و نقل دوره: 1، شماره: 3
32 مطالعه عددی تأثیر مشخصات چرخ هواپیماهای مسافری در میزان صدمات واردبر روسازی فرودگاه (دریافت مقاله) فصلنامه مهندسی حمل و نقل دوره: 1، شماره: 1
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 Airport Runway Flexible Pavement Thickness Designing Results Examination by Designing Software (دریافت مقاله) نهمین کنگره بین الملی مهندسی عمران
2 An increase in drivers’ awareness by separate tail and brake lamp colors (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی حوادث رانندگی و جاده ای
3 analysis of noise pollution due to traffic on pavements (دریافت مقاله) نهمین کنگره بین الملی مهندسی عمران
4 Analysis the Factors Influence Traveling Behavior of Students (دریافت مقاله) ششمین کنگره ملی مهندسی عمران
5 اثرسنجی احداث پل روگذر روی میدان بر مشخصات جریان ترافیکی (مطالعه موردی میدان معلم شهر سمنان) (دریافت مقاله) نوزدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی حمل و نقل و ترافیک
6 ارائه راهکار مناسب جهت افزایش طول عمر مخلوط های آسفالت SMA با استفاده از نانو اکسید سیلیس (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی دستاوردهای نوین پژوهشی در مهندسی عمران معماری شهرسازی
7 ارائه مدل ریسک شناسایی و اولویت بندی نقاط پرحادثه برای جاده های دوخطه برون شهری (دریافت مقاله) هجدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی حمل و نقل و ترافیک
8 ارائه مدل و بررسی عملکرد داول در روسازی بتنی راه ها با استفاده از تحلیل المان محدود سه بعدی (دریافت مقاله) دهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران
9 ارایه مدل و ارزیابی عوامل تاثیرگذار بر مقاومت فشاری نمونه های بتنی حاوی الیاف بازیافتی بر اساس نتایج آزمایشگاهی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی رویه های بتنی
10 ارتقاء دوام روسازی های بتنی در مناطق شمالی کشور با استفاده از مصالح نوین (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی رویه های بتنی
11 ارزیابی آزمایشگاهی اثر پودر ضایعاتی زغال سنگ بر خصوصیات فیزیکی و مکانیکی روسازی بتنی متخلخل (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی رویه های بتنی
12 ارزیابی آزمایشگاهی استفاده از پودر ضایعاتی سیلیس در روسازی بتنی متخلخل (دریافت مقاله) سومین کنفرانس ملی مصالح و سازه های نوین در مهندسی عمران
13 ارزیابی آزمایشگاهی تاثیر نانو مواد بر خصوصیات تغییر شکل ماندگار قیر (دریافت مقاله) ششمین همایش ملی قیر و آسفالت ایران
14 ارزیابی آزمایشگاهی خستگی نمونه های آسفالتی گرم اصلاح شده با نانوذراتTiO2 (دریافت مقاله) دهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران
15 ارزیابی آزمایشگاهی عملکرد شیارشدگی مخلوط های آسفالتی حاوی قیر اصلاح شده با نانو و پلیمر (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس ملی پژوهشهای کاربردی در مهندسی عمران، معماری و مدیریت شهری و پنجمین نمایشگاه تخصصی انبوه سازان مسکن و ساختمان استان تهران
16 ارزیابی اثرات سرعت وسایل نقلیه برایمنی فرآیند سبقت گیری درراه های اصلی برون شهری مطالعه موردی: محور بیرجند - قائن (دریافت مقاله) سومین کنگره بین المللی عمران ، معماری و توسعه شهری
17 ارزیابی اقتصادی گزینه های تعمیر و نگهداری روسازی راه ها با استفاده از نرم افزار HDM-4 مطالعه موردی محور سمنان-فیروزکوه (دریافت مقاله) هشتمین کنگره ملی مهندسی عمران
18 ارزیابی انتشار آلودگی هوا ناشی از حمل و نقل شهری در تقاطع های چراغدار با نرم افزار ترافیکی - IVE مطالعه موردی: چهارراه ولیعصر تهران (دریافت مقاله) هفدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی حمل و نقل و ترافیک
19 ارزیابی ایمنی روسازی بتنی در آتش سوزی تونل (دریافت مقاله) سومین کنفرانس ملی رویه های بتنی
20 ارزیابی تاثیر افزایش جمعیت سالخورده در سرعت حرکتی عابرین پیاده ایران (دریافت مقاله) دوازدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی حمل و نقل و ترافیک
21 ارزیابی تاثیر نانو اکسید آلومینیوم بر شیارشدگی مخلوط های آسفالت ماستیک درشت دانه (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی یافته های نوین پژوهشی در مهندسی عمران، معماری ومدیریت شهری
22 ارزیابی تاثیر نانو اکسیذ سیلیس بر رفتار ویسکوالاستیک مخلوط های آسفالت ماستیک درشت دانه (دریافت مقاله) دهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران
23 ارزیابی تاثیر وسایل سفر مختلف در بروز تصادفات شهری با استفاده از رگرسیون وزن دارجغرافیایی مطالعه موردی: شهر مشهد (دریافت مقاله) شانزدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی حمل و نقل و ترافیک
24 ارزیابی تحلیلی تاثیر توزیع تنش غیر یکنواخت و فشار باد چرخ بر تحلیل روسازی آسفالتی (دریافت مقاله) هشتمین کنگره ملی مهندسی عمران
25 ارزیابی خرابی شیارشدگی در مخلوط های آسفالت SMAاصلاح شده با نانو اکسید آهن (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی عمران ، معماری و زیرساخت های شهری
26 ارزیابی رفتار برجهندگی لایه های آسفالتی روسازی انعطاف پذیر در شرایط دمایی و بارگذاری متفاوت (دریافت مقاله) چهارمین کنگره بین المللی عمران ، معماری و توسعه شهری
27 ارزیابی رفتار برجهندگی لایه های آسفالتی روسازی انعطاف پذیر در شرایط دمایی و بارگذاری متفاوت (دریافت مقاله) نهمین همایش قیر و آسفالت ایران
28 ارزیابی عملکردی مدل برگر و مدل ارایه شده بر پایه تکنیک برنامه نویسی ژنتیک در تخمین رفتار ویسکو الاستیک بتن آسفالتی به کمک سیستم منطق فازی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی محاسبات نرم
29 ارزیابی عوامل تاثیرگذار بر آلودگی هوا در مدل پیشنهادی شهر مشهد (دریافت مقاله) چهاردهمین کنفرانس بین المللی مهندسی حمل و نقل و ترافیک
30 ارزیابی و مدلسازی تاثیر دور به عنوان هندسی بر عملکرد سبقتگیری وسایل نقلیه در جاده های دوخطه برون شهری (مطالعه موردی:محور قائن-بیرجند) (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی دستاوردهای نوین پژوهشی در مهندسی عمران معماری شهرسازی
31 ارزیابی وضعیت روسازی خط آهن محور سمنان-دامغان و ارایه راهکارهای مناسب جهت ارتقای آن (دریافت مقاله) یازدهمین همایش بین المللی حمل و نقل ریلی
32 ارزیابی وضعیت روسازی فرودگاه بر اساس روش نیروی هوایی آمریکا (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی مهندسی و مدیریت زیرساختها
33 امکان سنجی استفاده از نانو اکسید آلومینیوم در ساخت مخلوط های آسفالتی با هدف افزایش مقاومت در برابر تغییر شکل ماندگار (دریافت مقاله) سومین کنفرانس سراسری نوآوری های اخیر در مهندسی عمران، معماری و شهرسازی
34 امکان سنجی استفاده از نانو مواد در ساخت مخلوط های آسفالتی با هدف افزایش دوره بهره برداری (دریافت مقاله) سومین کنفرانس ملی مصالح و سازه های نوین در مهندسی عمران
35 انتخاب سامانه حمل ونقل عمومی مناسب برای دسترسی به فرودگاه بین المللی گرگان با استفده از روش تحلیل سلسله مراتبی فازی (دریافت مقاله) سیزدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی حمل و نقل و ترافیک
36 اولویت بندی پارامترهای موثر بر تصادفات بر اساس مدل های تعداد،شدت وریسک تصادفات (دریافت مقاله) اولین همایش ملی ترافیک، ایمنی و راهکارهای اجرایی ارتقاء آن
37 اولویت بندی پارامترهای موثربرتصادفات جاده ای براساس مدلهای تصادفات (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی تصادفات جاده ای، سوانح ریلی و هوایی
38 Development of Asphalt Concrete Stiffness Modulus Prediction Models Using Genetic Programming (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین در عمران، معماری و شهرسازی
39 Evaluation of Rumble Strips on Crash Reduction (دریافت مقاله) هفتمین کنگره ملی مهندسی عمران
40 Hierarchical Data Clustering Analysis of Rural Traffic Accidents, Case study: Semnan-Garmsar Road (دریافت مقاله) هشتمین کنگره ملی مهندسی عمران
41 Introducing a Fundamental Skid Resistance Asphalt Mix Design (دریافت مقاله) اولین همایش بین ­المللی قیر
42 Investigation on the fatigue resistance of hot thin asphalt concrete modified by nano-silica (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس ملی پژوهش های کاربردی در مهندسی عمران، معماری و مدیریت شهری و ششمین نمایشگاه تخصصی انبوه سازان مسکن و ساختمان استان تهران
43 Investigation on the fatigue resistance of hot thin asphalt concrete modified by nano-silica (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس ملی فناوری های نوین در مهندسی عمران، معماری و شهرسازی
44 Overview of warm mix asphalt and it`s performance (دریافت مقاله) سومین کنفرانس ملی مصالح و سازه های نوین در مهندسی عمران
45 Performance of Geocell base course (دریافت مقاله) سومین کنفرانس ملی مصالح و سازه های نوین در مهندسی عمران
46 Proposed Recommendations to Minimize Wet Surface Accidents (دریافت مقاله) اولین همایش بین ­المللی قیر
47 REVIEW OF ADVANCE EMERGENCY MANAGEMENT IN GAS PIPELINES INCIDENTS: ENVIRONMENTAL IMPACTS MITIGATION (دریافت مقاله) اولین کنفرانس حمل و نقل مواد خطرناک و اثرات زیست محیطی آن
48 بررسی آزمایشگاه تاثیر نانو اکسید آهن بر مدول سفتی مخلوطهای آسفالت ماستیک درشت دانه (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی عمران ، معماری و زیرساخت های شهری
49 بررسی آزمایشگاهی تاثیر افزودنی نانوسیلیس بر مدول سفتی مخلوط آسفالتی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی مهندسی راه وترابری
50 بررسی آزمایشگاهی تاثیر ذرات نانواکسید تیتانیوم Nano TiO۲ بر حساسیت رطوبتی مخلوط آسفالتی داغ (دریافت مقاله) سیزدهمین همایش ملی و نمایشگاه قیر، آسفالت و ماشین آلات
51 بررسی آزمایشگاهی مقاومت شکست مخلوط آسفالتی گرم اصلاح شده با نانو اکسید سیلیس با استفاده از آزمون خمش نیم دایره SCB (دریافت مقاله) دوازدهمین کنگره ملی مهندسی عمران
52 بررسی آسیب پذیری زیرساخت های ریلی ناشی از عوامل انسانی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی مهندسی و مدیریت زیرساختها
53 بررسی اثر شرایط آب و هوایی بر روند خرابی روسازیهای آسفالتی با استفاده از نرم افزار 4-HDM (مطالعه موردی: محورهای برون شهری استان خراسان رضوی) (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره ملی مهندسی عمران
54 بررسی ارائه مدل ریاضی به منظور برآورد هزینه نگهداری راه (دریافت مقاله) ششمین کنگره ملی مهندسی عمران
55 بررسی انواع تقاطعات غیرهمسطح و انتخاب تقاطع بهینه باتوجه به ظرفیت و سرعت (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی زیرساختهای حمل و نقل
56 بررسی تاثیر تکنولوژی و سن ناوگان حملونقل شهری در نشر آلودگی هوا مطالعه موردی: خیابان فرهنگ ساری (دریافت مقاله) پانزدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی حمل و نقل و ترافیک
57 بررسی تاثیر حجم ترافیک و سرعت متوسط ناوگان در میزان انتشار آلاینده های ناشی از حملونقل در خیابان های شهری – مطالعه موردی: خیابان فرهنگ ساری (دریافت مقاله) چهاردهمین کنفرانس بین المللی مهندسی حمل و نقل و ترافیک
58 بررسی تاثیر دما بر روی وقوع خرابی شیارشدگی در مخلوط های آسفالت ماستیک درشت دانه اصلاح شده با نانو اکسید آلومینیوم (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی مهندسی عمران
59 بررسی تاثیر کپسول های حاوی جوانساز بر مکانیسم شکست مخلوط های آسفالتی گرم در دمای پایین (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس بین المللی و ششمین کنفرانس ملی عمران، معماری، هنر و طراحی شهری
60 بررسی تاثیر نانو اکسید سیلیس بر پدیده شیارشدگی مخلوط های آسفالت ماستیک درشت دانه (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی دستاوردهای نوین پژوهشی در مهندسی عمران معماری شهرسازی
61 بررسی تاثیرسرعت حرکت باربرتحلیل روسازی آسفالتی بااستفاده ازشبکه ی عصبی مصنوعی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی زیرساختهای حمل و نقل
62 بررسی تاثیرمشخصات مصالح رویه درمیزان تنش و کرنش عمودی روسازی انعطاف پذیربادرنظرگرفتن رفتارالاستیک خاک (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی زیرساختهای حمل و نقل
63 بررسی تاثیرنوارهای لرزاننده فرورفته شانه برتراز صدای محیط (دریافت مقاله) دومین همایش ملی مدیریت آلودگی هوا و صدا
64 بررسی تانیر زئولیت به عنوان افزودنی جایگزین سیمان در تثبیت خاکهای سست (دریافت مقاله) سومین کنفرانس ملی پژوهش های نوین در مهندسی و علوم کاربردی
65 بررسی چگونگی حرکت قطار های مغناطیسی (دریافت مقاله) چهاردهمین کنفرانس دانشجویان عمران سراسر کشور
66 بررسی حساسیت رطوبتی مخلوط آسفالتی متخلخل حاوی گیلسونایت و کربن بلک با استفاده از روش طیف سنجی (دریافت مقاله) ششمین کنگره ملی عمران، معماری و توسعه شهری
67 بررسی راهکارهای موجود مقابله با خرابی شیارشدگی در مخلوط های آسفالتی (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس ملی دستاوردهای اخیر در مهندسی عمران،معماری و شهرسازی
68 بررسی روشهای ارزیابی سوددهی سرمایه گذاری روی سیستم های هوشمند حمل و نقل و توسعه زیرساختها (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس مهندسی حمل و نقل و ترافیک ایران
69 بررسی سیستم مدیریت تعمییر و نگهداری پل های بتنی (دریافت مقاله) چهاردهمین کنفرانس دانشجویان عمران سراسر کشور
70 بررسی سیستم مدیریت روسازی (PMS) در کشورهای مختلف (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی پژوهشهای کاربردی در مهندسی عمران، معماری و مدیریت شهری
71 بررسی علل تصادفات ورودی شهرها و سازماندهی فضاهای پیرامون در جهت ایمن سازی (دریافت مقاله) سیزدهمین کنفرانس دانشجویان مهندسی عمران سراسر کشور
72 بررسی عملکرد سرباره فولاد در لایه های تثبیت نشده روسازی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی مهندسی عمران، توسعه هوشمند و سیستم های پایدار
73 بررسی عملکرد فنی و اجرایی روسازیهای بتنی الیافی در ایستگاه های BRT (مطالعه موردی شهر تهران) (دریافت مقاله) دومین کنگره بین المللی علوم و مهندسی
74 بررسی عوامل مؤثر درافزایش ایمنی خطوط ریلی (دریافت مقاله) چهاردهمین کنفرانس دانشجویان عمران سراسر کشور
75 بررسی عوامل موثر در افزایش ایمنی خطوط ریلی (دریافت مقاله) چهاردهمین کنفرانس دانشجویان عمران سراسر کشور
76 بررسی عوامل مهم و تاثیرگذار در نگهداری راه ها (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی مهندسی عمران، توسعه هوشمند و سیستم های پایدار
77 بررسی کاربرد زباله بیمارستانی برای اصلاح مخلوط آسفالتی (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی معماری،عمران،شهرسازی،محیط زیست و افق های هنر اسلامی در بیانیه گام دوم انقلاب
78 بررسی کاربرد ژئوگرید برای کنترل تغییر شکل های دائمی مخلوط آسفالتی گرم (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی معماری، عمران، شهرسازی، محیط زیست و افق های هنر اسلامی در بیانیه گام دوم انقلاب
79 بررسی کاربرد ضرایب تعدیل کننده تصادفات (AMFs) در مدیریت تصادفات انحراف از مسیر (دریافت مقاله) هشتمین کنفرانس مهندسی حمل و نقل و ترافیک ایران
80 بررسی مشخصات انواع ژئوسنتتیک ها با کارکرد زهکش در طرح های عمرانی (دریافت مقاله) چهاردهمین کنفرانس دانشجویان عمران سراسر کشور
81 بررسی میدانی اندازه ارتفاع چشم راننده ارایه شده درآیین نامه طرح هندسی راه های ایران (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی زیرساختهای حمل و نقل
82 بررسی نتایج حاصل از طراحی روسازی صلب راه ها با استفاده از نرم افزارها (دریافت مقاله) ششمین کنگره ملی مهندسی عمران
83 بررسی نحوه استفاده از مهار انتهایی حفاظهای حاشیه راه جهت کاهش تصادفات، مطالعه موردی محور تبریز آذرشهر (دریافت مقاله) چهارمین کنگره ملی مهندسی عمران
84 بررسی نحوه عملکرد "سیستم اطلاعات برای محاسبه ضرایب کاهش تصادف" (دریافت مقاله) چهارمین کنگره ملی مهندسی عمران
85 بررسی و ارزیابی روش های مقابله با یخبندان پل ها در شبکه راه ها (دریافت مقاله) اولین همایش ملی جغرافیا، شهرسازی و توسعه پایدار
86 بررسی و ارزیابی عملکرد فناوریهای مخلوط آسفالتی گرم با استفاده از نرمافزار راهنمای طراحی مکانستیک-تجربی (دریافت مقاله) ششمین همایش ملی قیر و آسفالت ایران
87 بررسی و تحلیل انواع خرابی ها در خطوط ریلی (دریافت مقاله) چهاردهمین کنفرانس دانشجویان عمران سراسر کشور
88 بررسی و تحلیل نقش مواد خطرناک در بروز بزرگترین سانحه ریلی کشور (انفجار قطار در ایستگاه خیام نیشابور) (دریافت مقاله) اولین کنفرانس حمل و نقل مواد خطرناک و اثرات زیست محیطی آن
89 بررسی و طبقه بندی روشهای مختلف آزمونهای دینامیکی شمع (دریافت مقاله) نخستین کنفرانس بهسازی زمین
90 برنامه "هشیاری و آمادگی هنگام شرایط اضطراری در سطح منطقه " سازمان حفاظت از محیط‌زیست ملل متحد (دریافت مقاله) اولین کنفرانس حمل و نقل مواد خطرناک و اثرات زیست محیطی آن
91 بهسازی روسازی های آسفالتی با تثبیت لایه اساس به روش بازیافت سرد (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی مهندسی راه وترابری
92 تاثیر بارنامتقارن چرخ روی رفتار خمشی و خرابی تراورس های بتنی خط آهن (دریافت مقاله) یازدهمین همایش بین المللی حمل و نقل ریلی
93 تاثیر شرایط آب و هوایی بر روند اضمحلال روسازی انعطاف پذیر آسفالتی جهت انتخاب گزینه مناسب بهسازی مسیر با استفاده از نرم افزار HDM-4 (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس ملی پژوهشهای کاربردی در مهندسی عمران، معماری و مدیریت شهری
94 تاثیر نوع فیلر بر خواص مکانیکی و دوام بتن آسفالتی روسازی ها (دریافت مقاله) چهاردهمین کنفرانس دانشجویان عمران سراسر کشور
95 تحلیل ریسک و تعیین مسیرهای ایمن برای حمل و نقل مواد خطرناک (با استفاده از الگوریتم های نوین) (دریافت مقاله) اولین کنفرانس حمل و نقل مواد خطرناک و اثرات زیست محیطی آن
96 تحلیل سه بعدی تراکم کرنل متداول و شبکه ای تصادفات برون شهری مطالعه موردی: محور سمنان-گرمسار (دریافت مقاله) چهاردهمین کنفرانس بین المللی مهندسی حمل و نقل و ترافیک
97 تحلیل و ارائه مدلهای حرکت گردشگر در نقاط گردشگری شهری (دریافت مقاله) اولین کنفرانس برنامه ریزی و مدیریت شهری
98 تخمین اثر جمعیت افراد سالخورده در جریان حرکتی سایر افراد در پیادهروها با استفاده ازروش شبیه سازی میکرو (دریافت مقاله) نهمین کنگره بین الملی مهندسی عمران
99 تعیین نرخ انتشار آلاینده های ناشی از هواپیما در فرودگاه بین المللی مهرآباد (دریافت مقاله) شانزدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی حمل و نقل و ترافیک
100 ردیابی ناوگان ریلی به کمک سامانه رادیویی RFID (دریافت مقاله) چهاردهمین کنفرانس دانشجویان عمران سراسر کشور
101 روشهای نوین مدیریت ضایعات و نخاله های ساختمانی در صنعت ساختمان (دریافت مقاله) چهاردهمین کنفرانس دانشجویان عمران سراسر کشور
102 سیستمهای اطلاعاتی مکانی ( GIS ) و نقش آن در تصمیم گیری مدیریت بهینه تاسیسات زیر بنایی صنعت حمل و نقل ریلی (دریافت مقاله) چهاردهمین کنفرانس دانشجویان عمران سراسر کشور
103 شبیه سازی عددی رفتار محیط های دانه ای (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس بین المللی مهندسی عمران
104 شبیه سازی عددی رفتار محیط های دانه ای (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس بین المللی مهندسی عمران
105 شبیه سازی و کالیبراسیون تردد عابرین پیاده در تقاطع چراغدار با استفاده از نرم افزار Aimsun (مطالعه ی موردی تقاطع مخابرات شهر بجنورد) (دریافت مقاله) هفدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی حمل و نقل و ترافیک
106 شناخت عوامل بروز تصادف در ورودی شهرها (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی معماری،عمران،شهرسازی،محیط زیست و افق های هنر اسلامی در بیانیه گام دوم انقلاب
107 شناسایی عوامل موثر در رفتار رانندگان به هنگام سبقت در جاده های دوخطه دوطرفه برون شهری (دریافت مقاله) شانزدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی حمل و نقل و ترافیک
108 طراحی روسازی صلب و انعطاف پذیر فرودگاه با استفاده از نرم افزار LEDFAA (دریافت مقاله) چهاردهمین کنفرانس دانشجویان عمران سراسر کشور
109 طراحی روسازی های صلب و انعطاف پذیر راه و فرودگاه با استفاده از نرم افزار مهندسین ارتش ایالات متحده آمریکا (دریافت مقاله) چهاردهمین کنفرانس دانشجویان عمران سراسر کشور
110 عملیات جوشکاری درزریل و تاثیر آن در فرآیند تعمیر و نگهداری خطوطریلی (دریافت مقاله) چهاردهمین کنفرانس دانشجویان عمران سراسر کشور
111 فناوریهای نوین در نگهداری زمستانی زیرساخت های حمل و نقل جاده ای (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی مهندسی و مدیریت زیرساختها
112 کاربرد پلیمر در اصلاح خوص قیر و تهیه آسفالت پلیمری (دریافت مقاله) چهاردهمین کنفرانس دانشجویان عمران سراسر کشور
113 کاربرد تکنولوژی های نوین ساختمانی در کاهش آلودگی هوا و محیط زیست (دریافت مقاله) اولین همایش ملی فن آوری های نوین صنعت ساختمان
114 کاربرد مواد نوین ساختمانی در کاهش آلودگی هوا و محیط زیست (دریافت مقاله) همایش ملی مواد نو
115 کاهش زمان عکس العمل و افزایش دقت رانندگان با تغییر رنگ چراغ عقب وسایل نقلیه از قرمز به زرد (دریافت مقاله) یازدهمین کنفرانس مهندسی حمل و نقل و ترافیک ایران
116 مدلسازی تاثیر حجم وسایل نقلیه بر ایمنی سبقت گیری در جاده های دوخطه برون شهری (مطالعه موردی : محور قائن-بیرجند) (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی دستاوردهای نوین پژوهشی در مهندسی عمران معماری شهرسازی
117 مدلسازی درجه خدمت دهی روسازی های انعطاف پذیر راهها با استفاده از شبکه عصبی مصنوعی (دریافت مقاله) ششمین کنگره ملی مهندسی عمران
118 مدیریت نگهداری راه ها با استفاده از HDM-4 (دریافت مقاله) چهاردهمین کنفرانس دانشجویان عمران سراسر کشور
119 مروری بر تاثیر نانومواد در بهبود عملکرد قیر و مخلوط آسفالتی در برابر خرابی شیارشدگی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی مهندسی عمران، توسعه هوشمند و سیستم های پایدار
120 مروری بر مطالعات تغییرشکل دایمی روسازی های مسلح شده با ژئوگرید با روش های آزمایشگاهی، میدانی و تسریع شده (دریافت مقاله) یازدهمین کنفرانس بین المللی توسعه پایدار و عمران شهری
121 مطالعه اثر متغیرهای میکرومکانیک در زمان جریان مصالح راهسازی (دریافت مقاله) هفتمین کنگره بین المللی مهندسی عمران
122 مطالعه اثرات ترمیم روسازی انعطاف پذیر آسفالتی بر کاهش مصرف سوخت با استفاده از نرم افزار 4-HDM (مطالعه موردی: راههای برون شهری استان خراسان رضوی) (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره ملی مهندسی عمران
123 مطالعه تاثیر فاصله گذاری قائم لایه های ژئوسنتتیک بر پایداری داخلی دیوار خاک مسلح (دریافت مقاله) هفتمین کنگره بین المللی مهندسی عمران
124 مطالعه عددی اثر خرابی هواپیماهای پهن پیکر بر روسازی باند فرودگاه (دریافت مقاله) ششمین کنگره ملی مهندسی عمران
125 مطالعه عددی اثر نوع هواپیما بر میزان خرابی وارده بر روسازی های انعطاف پذیر و صلب فرودگاه ها (دریافت مقاله) هشتمین کنگره بین المللی مهندسی عمران
126 مطالعه عددی تاثیر رفتار دینامیکی تایر بر پاسخ روسازی آسفالتی (دریافت مقاله) سومین کنفرانس سراسری نوآوری های اخیر در مهندسی عمران، معماری و شهرسازی
127 مطالعه و بررسی سیستم های نوین حمل و نقل شهری (دریافت مقاله) چهاردهمین کنفرانس دانشجویان عمران سراسر کشور
128 مطالعه و سیر تحول در مدلهای تخصیص ترافیک به شبکه (دریافت مقاله) نهمین کنفرانس مهندسی حمل و نقل و ترافیک ایران
129 مقایسه اثرات ایمنی حداکثر سرعت مجاز یکسان و متفاوت برای خودروهای سواری و باری (دریافت مقاله) هشتمین کنفرانس مهندسی حمل و نقل و ترافیک ایران
130 مقایسه روش های مختلف ارزیابی اقتصادی سود هزینه گزینه های -تناوبی تعمیر و نگهداری درچرخه ی عمر روسازی راه (دریافت مقاله) نهمین کنگره بین الملی مهندسی عمران
131 مقایسه نتایج آزمایشگاهی برای تعیین حد روانی با استفاده از دو آزمایش جام کاساکرانده و نفوذ مخروط (دریافت مقاله) هفتمین کنگره ملی مهندسی عمران
132 مقایسه نتایج طراحی روسازی های انعطاف پذیر و صلب فرودگاه ها توسط نرم افزارهای PCASE و LEDFAA (دریافت مقاله) هشتمین کنگره بین المللی مهندسی عمران
133 مکان یابی بهینه پارکینگ های طبقاتی با نرم افزارGIS (دریافت مقاله) دهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران
134 مکانیابی تسهیلات شهری با استفاده از سیستم های اطلاعات جغرافیای (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی مهندسی و مدیریت زیرساختها
135 مکانیک محیط های دانه ای " روش میکروسازه ای " (دریافت مقاله) نخستین کنفرانس بهسازی زمین
136 میکروشبیه سازی حرکت گروهی عابران پیاده (دریافت مقاله) پانزدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی حمل و نقل و ترافیک
137 نقش روسازی خط آهن در ایمنی ناوگان عبوری حامل مواد خطرناک (همراه با مطالعه موردی) (دریافت مقاله) اولین کنفرانس حمل و نقل مواد خطرناک و اثرات زیست محیطی آن
138 نقش مصالح و تکنولوژی های نوین در سبک سازی و مقاوم سازی سازه ها (دریافت مقاله) اولین همایش ملی فن آوری های نوین صنعت ساختمان