دکتر سروناز تربتی

دکتر سروناز تربتی استادیار علوم ارتباطات اجتماعی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شرق

دکتر سروناز تربتی

Dr. Sarvnaz Torbati

استادیار علوم ارتباطات اجتماعی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شرق

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 افسون زدگی سوژه های هیستریک در دوران پساحقیقت کرونا و رسانه های مجازی (دریافت مقاله) دوفصلنامه شناخت دوره: 15، شماره: 1
2 بازخوانی افلاطونی سوژه در فیلم سینمایی گاو، ساخته داریوش مهرجویی (دریافت مقاله) مجله جامعه شناسی ایران دوره: 21، شماره: 3
3 بازنمایی مهارت‌های ارتباطی در پویانمایی‌های ایرانی و غیرایرانی با نگاه کلیشه جنسیت (دریافت مقاله) پژوهشنامه زنان دوره: 11، شماره: 32
4 بررسی ارتباط نگاه محور در فیس بوک: برساخت فانتزی و گفتمان هیستریک (با رویکرد لکان) (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات رسانه های نوین دوره: 2، شماره: 8
5 بررسی فعالیت اجتماعی و فرهنگی روشنفکران در شبکه های اجتماعی مجازی و تاثیر آن بر فرهنگ سیاسی دانشجویان (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات فرهنگی و ارتباطات دوره: 15، شماره: 55
6 برساخت فانتزی و تحلیل سوژه ی هیستریک درگفتمان فیسبوک با تاکید بر ابژه ی نگاه خیره (دریافت مقاله) دوفصلنامه شناخت دوره: 10، شماره: 2
7 پدیدار شناسی هرمنوتیک ارتباطات انسانی مبتنی بر حکایت؛ با تاکید بر مفهوم مجال در میتوس (دریافت مقاله) دوفصلنامه فلسفه دوره: 48، شماره: 1
8 تجربه زیسته فرهنگ سیاسی دانشجویان در شبکه های اجتماعی (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات فرهنگ ارتباطات دوره: 20، شماره: 47
9 تحلیل گفتمان انتقادی پیام های فرهنگی و سیاسی بیلبوردهای شهرداری تهران (دریافت مقاله) فصلنامه علمی رسانه های دیداری و شنیداری دوره: 14، شماره: 1
10 تحلیل گفتمان انتقادی جوک در خصوص توافق هسته ای؛ بازنمایی توافق هسته ای در جوک فارسی (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات رسانه های نوین دوره: 4، شماره: 15
11 تحلیل مقایسه‌ای بازنمایی مهارت‌های ارتباطی در پویانمایی‌های ایرانی و غیرایرانی (دریافت مقاله) دوفصلنامه مطالعات میان رشته ­ای در رسانه و فرهنگ دوره: 9، شماره: 18
12 دیپلماسی توییتری ایران در سال خروج امریکا از برجام ؛یک گام به پیش (دریافت مقاله) دوفصلنامه مطالعات میان رشته ­ای در رسانه و فرهنگ دوره: 11، شماره: 1
13 رابطه میان میزان و نوع مصرف رسانه ای (رادیو و تلویزیون) با مهارت های زندگی شهروندان تهرانی (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات فرهنگ ارتباطات دوره: 23، شماره: 58
14 شناخت و تاثیر واقعیت مجازی در ارتباطات نوین انسانی (دریافت مقاله) مجله مدیریت فرهنگ سازمانی دوره: 3، شماره: 2
15 قدرت نرم کانون اصلی روایت استراتژیک در قدرت دیپلماسی (بررسی سه روایت در مورد ایران) (دریافت مقاله) پژوهشنامه علوم سیاسی دوره: 16، شماره: 2
16 کاربست نظریه پنجره جوهری در تحلیل روابط اجتماعی (بر اساس رویکرد تحلیلی یونگ) (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات میان رشته ای ارتباطات و رسانه دوره: 4، شماره: 14
17 مطالعه کیفی تربیت جنسی نوجوانان و عوامل زمینه ساز آن با تاکید بر روابط میان فردی با والدین مطالعه موردی: دختران و پسران نوجوان دوره متوسطه ساکن شهر تهران (دریافت مقاله) مجله مطالعات جامعه شناسی دوره: 12، شماره: 45
18 نقد کهن الگویی روابط اجتماعی در رمان های سیال ذهن ایرانی (مطالعه موردی: این سگ می خواهد رکسانا را بخورد) (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات فرهنگی و ارتباطات دوره: 19، شماره: 72
19 نقش اینستاگرام در توسعه برند شخصی (مورد مطالعه: کاربران ایرانی اینستاگرام، 1398) (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشهای ارتباطی دوره: 27، شماره: 103
20 نقش سبک های دلبستگی در مهارت های ارتباطی و ارزیابی نمرات تحصیلی دانشجویان (دریافت مقاله) فصلنامه توسعه­ آموزش جندی­ شاپور دوره: 12، شماره: 1
21 واکاوی ارتباطات میان فردی با تاکید بر سوژه ی خط خورده ی لکان ( مورد مطالعه: تحلیل روابط میان فردی در فیلم سینمایی برادرم خسرو) (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات رسانه های نوین دوره: 6، شماره: 23
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 بررسی تاثیر روابط عمومی الکترونیک برتوسعه و تحول درشرکت واحداتوبوسرانی شهرتهران (دریافت مقاله) کنفرانس سالانه پژوهش در علوم انسانی و مطالعات اجتماعی
2 بررسی نقش فیس بوک بر دوستی اعضای متاهل عضو (دریافت مقاله) دومین همایش ملی رسانه، ارتباطات و آموزش های شهروندی
3 بررسی نقش فیسبوک بر دوستی اعضا ی متاهل عضو (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی مدیریت و اقتصاد پویا ایران -مالزی
4 جوک به مثابه گفتمان و برساخت کلیشه های منفی هویت قومیتی (دریافت مقاله) دومین همایش ملی رسانه، ارتباطات و آموزش های شهروندی
5 رسانه های هژمونیک و برساخت سوژه ی شهروندی (دریافت مقاله) چهارمین کنگره بین المللی عمران ، معماری و توسعه شهری
6 مطالعه کیفی تربیت جنسی نوجوانان و عوامل زمینه ساز آن با تاکید بر روابط میان فردی با والدین مطالعه موردی: دختران و پسران نوجوان دوره متوسطه ساکن شهر تهران (دریافت مقاله) دومین کنفرانس حقوق،علوم سیاسی و علوم انسانی
7 نسبت رسانه و شهروندی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی رسانه، ارتباطات و آموزش های شهروندی