دکتر یحیی کبیر

دکتر یحیی کبیر دانشیار گروه فلسفه، پردیس فارابی دانشگاه تهران

دکتر یحیی کبیر

Dr. Yahya Kabir

دانشیار گروه فلسفه، پردیس فارابی دانشگاه تهران

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 امکان سنجی اثبات پذیری گزاره های دینی با تاکید بر مبناگروی کلاسیک (دریافت مقاله) فصلنامه فلسفه دین دوره: 16، شماره: 1
2 Criteria for interpreting similar verses from Mulla Sadra's point of view (دریافت مقاله) دوفصلنامه قرآن و روشنگری دینی دوره: 3، شماره: 2
3 The Use of the Word “‘Ishq” in Religious Texts (دریافت مقاله) مجله مطالعات اسلامی معاصر دوره: 2، شماره: 2
4 بررسی ادله عقلی و نقلی اندیشه تقارن حدوث نفس و بدن از دیدگاه ملاصدرا و اندیشمندان نخستین امامیه (دریافت مقاله) فصلنامه فلسفه دین دوره: 12، شماره: 4
5 بررسی دیدگاه ملاشمسای گیلانی در مورد علم خداوند (دریافت مقاله) فصلنامه فلسفه دین دوره: 17، شماره: 2
6 بررسی مبانی فلسفه تعلیم و تربیت در آراء افلاطون (دریافت مقاله) فصلنامه فلسفه دین دوره: 1، شماره: 3
7 بررسی و نقد دیدگاه قاضی سعید قمی در مورد صفات خداوند با تاکید بر صفت علم الهی (دریافت مقاله) فصلنامه فلسفه دین دوره: 18، شماره: 3
8 تبیین اصالت وجود از نظر ملاصدرا با توجه به تفاسیر آن (دریافت مقاله) مجله فلسفه و کلام اسلامی دوره: 54، شماره: 1
9 تحلیل کیفیت حصول معرفت انسان از دیدگاه میرزا جواد تهرانی (ره) (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های اعتقادی کلامی دوره: 10، شماره: 3
10 تناقض مفهومى و فقدان مصداقى در باب قاعده الواحد با تاکید بر تقریر محقق طوسى (دریافت مقاله) دو فصلنامه پژوهش های هستی شناختی دوره: 5، شماره: 10
11 جایگاه کشف و شهود در منظومه معرفت دینی و معیار واقع نمایی آن از منظر عرفای اسلام (دریافت مقاله) فصلنامه فلسفه دین دوره: 12، شماره: 1
12 حسن و قبح عقلی از دیدگاه محققان اسلامی (دریافت مقاله) مجله حقوق خصوصی دوره: 3، شماره: 8
13 سیر تحول رویکردهای الهیاتی جدید و شاخصه های آنها (دریافت مقاله) فصلنامه فلسفه دین دوره: 13، شماره: 4
14 شهید صدر و مساله استقراء (دریافت مقاله) دوفصلنامه فلسفه دوره: 5، شماره: 4
15 فاعلیت ایجادی از دیدگاه ملاصدرا و ابن سینا (دریافت مقاله) فصلنامه فلسفه دین دوره: 11، شماره: 1
16 فلسفه انسان شناسی از نگاه حکمت برتر (دریافت مقاله) مجله مدیریت فرهنگ سازمانی دوره: 4، شماره: 1
17 نظریه خلود در عذاب، با تکیه بر دیدگاه ملاصدرا و حکیم سبزواری (دریافت مقاله) فصلنامه حکمت اسلامی دوره: 7، شماره: 25
18 نگاهی دوباره به قرینه گرایی (بررسی رابطه عقل و ایمان از دیدگاه کلیفورد همراه با تحلیل و بررسی قرینه گرایی) (دریافت مقاله) فصلنامه فلسفه دین دوره: 8، شماره: 11
19 وحدت هستی از منظر حکمت و عرفان برتر (دریافت مقاله) فصلنامه فلسفه دین دوره: 2، شماره: 4