دکتر مهدی شمس

دکتر مهدی شمس استادیار دانشکده علوم ریاضی گروه:آمار و کاربردها دانشگاه کاشان

دکتر مهدی شمس

Dr. Mehdi Shams

استادیار دانشکده علوم ریاضی گروه:آمار و کاربردها دانشگاه کاشان

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 A Proposed Preference Index For Ranking Fuzzy Numbers Based On $alpha$-Optimistic Values (دریافت مقاله) مجله تحریریه ی آنالیز ریاضی سهند دوره: 15، شماره: 1
2 آمار‌ه‌های کمکی چگونه می‌توانند آگاهی بخش باشند؟ (دریافت مقاله) فصلنامه ریاضی و جامعه دوره: 4، شماره: 2
3 استقلال توابع هم وردا و ناوردا در خانواده نرمال تعمیم یافته (دریافت مقاله) دوفصلنامه اندیشه آماری دوره: 23، شماره: 1
4 The Generalized Inequalities via Means and Positive Linear Mappings (دریافت مقاله) مجله تحریریه ی آنالیز ریاضی سهند دوره: 19، شماره: 2
5 برآورد مینیماکس مجانبی-موضعی برای پارامترهای توزیع نرمال چند متغیره (دریافت مقاله) دوفصلنامه اندیشه آماری دوره: 27، شماره: 1
6 بسندگی احتمالاتی و بسندگی الگوریتمی از دیدگاه نظریه اطلاع (دریافت مقاله) دوفصلنامه اندیشه آماری دوره: 22، شماره: 1
7 توزیع های پایدار و مدل سازی داده های با دم سنگین (دریافت مقاله) دوفصلنامه فرهنگ و اندیشه ریاضی دوره: 38، شماره: 65
8 روش های MCMC و رگرسیونی در تحلیل امواج گرانشی (دریافت مقاله) پژوهش های علمی در فیزیک نظری و کاربردی دوره: 1، شماره: 1
9 مدل سازی توزیع های تقسیم پذیر نامتناهی با استفاده از توابع هم وردا و ناوردا (دریافت مقاله) دوفصلنامه اندیشه آماری دوره: 21، شماره: 1
10 مروری بر کاربردهای خانواده نمایی در استنباط آماری (دریافت مقاله) دوفصلنامه اندیشه آماری دوره: 23، شماره: 2
11 مسئله پالایش در معادلات دیفرانسیل تصادفی و کاربرد آن در برآوردیابی (دریافت مقاله) دوفصلنامه اندیشه آماری دوره: 24، شماره: 1
12 نقدهایی بر نظریه های معنا در فلسفه تحلیلی ادبیات (دریافت مقاله) دوفصلنامه فلسفه دوره: 45، شماره: 2
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 آزمون برای ریشه های واحد در یک مدل سری زمانی نامانا (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی فناوری های نوین در علوم
2 اثبات احتمالی و جبری برای نامساوی میانگین−واریانس (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی پژوهش های کاربردی در علوم پایه (ریاضی، شیمی و فیزیک)
3 Fuzzy Cumulative Distribution Function and its Properties (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی پژوهش در مهندسی، علوم و تکنولوژی
4 تحلیل بازی هگز از دیدگاه نظریه تصمیم (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس ملی و دومین کنفرانس بین المللی بازی های رایانه ای؛ فرصت ها و چالش ها
5 ترکیبات خطی مشاهدات متقارن و کاربرد آن در دقت بینایی سنجی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی ریاضیات صنعتی
6 تصمیم گیری در یک بازی رایانه ای (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس ملی و دومین کنفرانس بین المللی بازی های رایانه ای؛ فرصت ها و چالش ها
7 تقریب اندازه احتمال مانا در یک ماتریس تصادفی نامتناهی (دریافت مقاله) هفتمین همایش ملی ریاضی دانشگاه پیام نور
8 خواص تابع گاما و نقش اساسی آن در آمار و احتمال (دریافت مقاله) هفتمین همایش ملی ریاضی دانشگاه پیام نور
9 سری زمانی اتورگرسیو مرتبه اول با عملگر مجموع تصادفی متغیرهای مستقل و هم توزیع هندسی و خطای دوجمله ای منفی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی فناوری های نوین در علوم
10 کاربردهای سری های زمانی در موسیقی (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی معماری و ریاضیات
11 مدل شمارشی بر اساس زمان بین دو ورود گامبل (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی فناوری های نوین در علوم
12 مدل های زنجیر مارکوف برای تولید سری های زمانی سرعت وزش باد (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی فناوری های نوین در علوم
13 مدلهای اتورگرسیو و مدلهای با تاخیر توزیع شده (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی فناوری های نوین در علوم
14 هشت اثبات برای نامساوی انحراف کرانگین (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی پژوهش های کاربردی در علوم پایه (ریاضی، شیمی و فیزیک)
15 هم خطی، ناهم واریانسی و پیامدهای آن (دریافت مقاله) دومین همایش ملی پژوهش های کاربردی در ریاضی و فیزیک
16 همبستگی ازدیدگاه بیزی (دریافت مقاله) دومین همایش ملی پژوهش های کاربردی در ریاضی و فیزیک