دکتر محمدصادق معرفت

دکتر محمدصادق معرفت استاد دانشکده فنی دانشگاه تهران

دکتر محمدصادق معرفت

Dr. MohammadSadegh Marefat

استاد دانشکده فنی دانشگاه تهران

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 ارزیابی آزمایشگاهی جزئیات جدید برای اتصال دال تخت پیش تنیده به ستون فولادی (دریافت مقاله) نشریه مهندسی سازه و ساخت دوره: 8، شماره: 49
2 ارزیابی آزمایشگاهی ستون های بتن مسلح با میلگردهای ساده با انواع وصله های همپوشانی بهسازی شده به روش تسلیح گذاری در نزدیک سطح (دریافت مقاله) مجله ی مهندسی عمران شریف دوره: 35، شماره: 4
3 ارزیابی آزمایشگاهی ستون های بتنی مسلح به میلگرد ساده تحت بارگذاری تناوبی جانبی (دریافت مقاله) فصلنامه مهندسی عمران و محیط زیست دانشگاه تبریز دوره: 43، شماره: 71
4 Seismic Assessment of Six-Meter Spans Plain Concrete Arch Bridge (دریافت مقاله) فصلنامه زلزله شناسی و مهندسی زلزله دوره: 15، شماره: 1
5 بررسی اثرات نسبت ابعاد و حجم تقریبی الیاف بر روی خصوصیات مکانیکی بتن مسلح شده با الیاف فولادی ترکیبی (دریافت مقاله) فصلنامه رویکردهای نوین در مهندسی عمران دوره: 2، شماره: 2
6 دقت نتایج ظرفیت باربری شمع حاصل از اندازه گیری های دینامیکی بااستفاده از روش PDA (دریافت مقاله) مجله ی مهندسی عمران شریف دوره: 26، شماره: 1
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 آنالیز شکنندگی لرزه ای برای ساختمان های بتن مسلح متداول (دریافت مقاله) نهمین کنگره بین الملی مهندسی عمران
2 آنالیز شکنندگی لرزه ای برای ساختمان های بتن مسلح متداول (دریافت مقاله) چهارمین کنگره ملی مهندسی عمران
3 اثر باز توزیع لنگر بر ایمنی در طراحی لرزه ای سازه های بتن مسلح (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی مهندسی و مدیریت زیرساختها
4 ارزیابی ظرفیت باقیمانده پل دو دهانه قوسی بتن وزنی بر پایه نتایج آزمایش بارگذاری (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس بین المللی مهندسی عمران
5 اهمیت ابزارهای فولادی هلیکس گونه در طراحی اتصالات شکل پذیر بتنی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله
6 Damage Assessment of Beams of Aging Concrete Buildings Reinforced by Plain (دریافت مقاله) چهارمین کنگره ملی مهندسی عمران
7 Dynamic load testing and FE model updating based on frequency response of a plain concrete arch bridge (دریافت مقاله) نهمین کنگره بین الملی مهندسی عمران
8 Seismic assessment of twenty-meter spans plain concrete arch bridge (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی مقاوم سازی
9 باز توزیع لنگر در طراحی لرزه ای ساختمان های بتن مسلح (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله
10 بررسی آزمایشگاهی اثر بار محوری بر رفتار لرزه ای اتصالات خارجی تیر به ستون بتنی مسلح به میلگرد ساده (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله
11 بررسی آزمایشگاهی رفتار رفت و برگشتی قاب خمشی بتن آرمه با شکل پذیری متوسط (دریافت مقاله) هشتمین کنفرانس بین المللی مهندسی عمران، سازه و زلزله
12 بررسی آزمایشگاهی رفتار لرزه ای ستونهای بتن مسلح در ساختمانهای متداول تحت اثر بارهای دوره ای و یکطرفه (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی بتن و توسعه
13 بررسی آزمایشگاهی و مقایسه رفتار فشاری بتن الیافی هیبریدی با بتن الیافی (دریافت مقاله) همایش ملی مهندسی عمران ، شهرسازی و توسعه پایدار
14 بررسی آزمایشگاهی و مقایسه رفتار کششی غیر مستقیم بتن الیافی هیبریدی با بتن الیافی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی توسعه پایدار شهری
15 بررسی آزمایشگاهی- تحلیلی رفتار لرزه ای دیوارهای آجری با مقاومت برشی ضعیف (دریافت مقاله) هشتمین کنگره بین المللی مهندسی عمران
16 بررسی اثر تعداد دهانه بر ظرفیت استاتیکی پلهای قوسی بتنی غیرمسلح (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی عمران، معماری و توسعه پایدار شهری
17 بررسی اثرات دور پیچFRP بر روی رفتار لغزش-پیوستگی میلگرد با بتن (دریافت مقاله) هشتمین کنگره بین المللی مهندسی عمران
18 بررسی راه حل های مشکلات پل تله زنگ بر مبنای نتایج آزمایش میدانی (دریافت مقاله) اولین کنگره ملی مهندسی عمران
19 بررسی راه حل های مشکلات پل تله زنگ بر مبنای نتایج آزمایش میدانی (دریافت مقاله) هفتمین همایش حمل و نقل ریلی
20 بررسی رفتار دینامیکی پل قوسی بتنی غیر مسلح اکبر آباد ناشی از تحریکات لرزه ای (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی آکوستیک و ارتعاشات
21 بررسی رفتار دینامیکی پل قوسی بتنی غیرمسلح اکبرآباد تحت اثر حرکت قطارهای با سرعت بالا (دریافت مقاله) اولین همایش ملی راه آهن سریع السیر در ایران
22 بررسی سختی مؤثر تیر وستون و اثر فرضیات مختلف بر طرح لرزه ای قابهای بتنی مسلح (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله
23 بررسی ضابطه بازتوزیع لنگر در آئین‌نامه بتن ایران (آبا) از نقطه نظر طراحی لرزه‌ای (دریافت مقاله) سومین کنگره ملی مهندسی عمران
24 بررسی عملکرد لرزه ایی سیستم خودبرگرداننده و اتلاف گرهای انرژی در دیوار هایی با رفتار گهواره ایی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی یافته های نوین در مهندسی عمران
25 بررسی و ارائه معیارهای طراحی در روش عملکردی برای اعضای بتنی مسلح به میلگرد ساده بر پایه نتایج تحقیقات آزمایشگاهی در ساختمانهای بتنی قدیمی (دریافت مقاله) سومین کنگره ملی مهندسی عمران
26 بررسی و ارائه معیارهای طراحی در روش عملکردی برای ستونهای بتنی مسلح بر پایه نتایج تحقیقات آزمایشگاهی در ساختمانهای متداول (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی بتن و توسعه
27 بهبود رفتار لرزه ای قاب های خمشی بتن آرمه با اعمال محدودیت نسبت ارتفاع تیر به پهنای ستون در اتصالات (دریافت مقاله) پانزدهمین کنفرانس ملی بتن و بیست و یکمین همایش روز بتن، بزرگداشت استاد احمد حامی
28 پردازش ارتعاشات محیطی به روش شناسایی تصادفی زیرفضا (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس بین المللی مهندسی عمران
29 تحلیل غیرخطی یک پل قوسی بتنی غیر مسلح دو دهانه بیست متری تحت اثر بارهای استاتیکی (دریافت مقاله) نهمین کنگره بین الملی مهندسی عمران
30 تخمین میزان میرایی پلهای قوسی بتنی غیرمسلح با استفاده ازتحلیل دینامیکی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی آکوستیک و ارتعاشات
31 تراز بندی بارگذاری موج برای طراحی و ارزیابی سکوهای منطقه پارس جنوبی (دریافت مقاله) هفتمین کنگره بین المللی مهندسی عمران
32 تعیین ضرایب بار و مقاومت برای تعمیر و تقویت ستونهای بتن مسلح بوسیله پلیمر فیبرهای کربن (دریافت مقاله) اولین کنگره ملی مهندسی عمران
33 تقویت لرزه ای اتصال تیر به ستون خارجی مسلح به آرماتور ساده توسط نبشیهای پیش تنیده (دریافت مقاله) همایش بین المللی معماری عمران وشهرسازی در آغاز هزاره سوم
34 توصیف آماری عدم قطعیت های موجود درپارامترهای مقاطع بتن آرمه برای شرایط کارگاهی در تهران (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس بین المللی مهندسی عمران
35 شبیه سازی رفتار تیرهای بتنی مسلح به میلگرد ساده (دریافت مقاله) چهارمین کنگره ملی مهندسی عمران
36 شبیه سازی رفتارگهواره ای مقید برای ستونهای بتنی مسلح به میلگرد ساده تحت بارافزاینده ی جانبی (دریافت مقاله) هفتمین کنگره ملی مهندسی عمران
37 کاربرد بتن الیافی در جایگزینی تسلیحات متداول در پوششهای قطعات پیش ساخته ی تونلهای حفاری شده با دستگاه TBM (دریافت مقاله) پانزدهمین کنفرانس دانشجویان عمران سراسر کشور
38 کنترل ارتعاشات پل تله زنگ به کمک میراگر جرمی تنظی مشده (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس بین المللی مهندسی عمران
39 محاسبه توزیع احتمالاتی ارتفاع موج حداکثر سالانه خلیج فارس در منطقه پارس جنوبی برای بارگذاری های حالت حدی نهایی (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس هیدرولیک ایران
40 محاسبه توزیع احتمالاتی ارتفاع موج حداکثر سالانه منطقه پارس جنوبی (دریافت مقاله) هفتمین کنگره بین المللی مهندسی عمران
41 مدلسازی عددی و بررسی تأثیرات میانقابهای آجری بر رفتار قابهای خمشی بتن مسلح (دریافت مقاله) هشتمین کنگره بین المللی مهندسی عمران
42 مروری بر معیارهای طراحی لرزهای ساختمان-های بتنی براساس عملکرد (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس ملی بتن ایران
43 مطالعه آزمایشگاهی رفتار میانقاب های مصالح بناییدارای بازشودر ساختمان های بتن مسلح موجود (دریافت مقاله) دهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران
44 مطالعه پارامتری بازتوزیع لنگر در طراحی لرزه ای ساختمان های بتن مسلح (دریافت مقاله) چهارمین کنگره ملی مهندسی عمران
45 مطالعة آزمایشگاهی رفتار لرزه‌ای اعضای بتنی ‌مسلح به میلگرد ساده در ساختمانهای قدیمی تحت اثر بارهایرفت و برگشتی و یکطرفه (دریافت مقاله) سومین کنگره ملی مهندسی عمران
46 معیارهای دوران پلاستیک وشاخص خسارت در روش طراحی عملکردی در ساختمانهای بتنی مسلح بر اساس مطالعات آزمایشگاهی (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله
47 مقایسه نتایج رفتار میانقابهای آجری در دو حالت مدلسازی اجزاء محدود و مدلسازی با المان معادل فشاری در قابهای خمشی بتن مسلح (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی مهندسی و مدیریت زیرساختها
48 نقدی بر ضوابط آیین نامه ای قابهای خمشی بتن آرمه با شکل پذیری متوسط (دریافت مقاله) هشتمین کنفرانس بین المللی مهندسی عمران، سازه و زلزله
49 وضعیت سنجی سازه أی پل تله زنگ به کمک آزمایش بارگذاری (دریافت مقاله) هفتمین همایش حمل و نقل ریلی