دکتر محمدامیر نجفقلی پور

دکتر محمدامیر نجفقلی پور عضو هیات علمی دانشگاه صنعتی شیراز

دکتر محمدامیر نجفقلی پور

Dr. MohammadAmir Najafgholipour

عضو هیات علمی دانشگاه صنعتی شیراز

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 Experimental Investigation of the Unreinforced Small Masonry Walls under Bidirectional Seismic Loading (دریافت مقاله) فصلنامه زلزله شناسی و مهندسی زلزله دوره: 15، شماره: 2
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 ارایه رابطه تجربی برای تخمین فرکانس اصلی برج های تاریخی مصالح بنایی (دریافت مقاله) پنجمین کنگره بین المللی عمران ، معماری و توسعه شهری
2 ارزیابی آزمایشگاهی و عددی رفتار اتصال خمشی فولادی متداول تیر به ستون با مقطع دوبل (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس ملی و دومین کنفرانس بین المللی سازه و فولاد
3 ارزیابی مدلسازی رفتار تیر عمیق با استفاده از نظریه های میدان فشاری اصلاح شده و مدل میدان تنش توزیع شده (دریافت مقاله) نهمین کنفرانس ملی بتن
4 ارزیابی نیاز لرزه ای ستون ها در قاب های مهاربند همگرای ویژه فولادی با استفاده از تحلیل دینامیکی غیر خطی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی و ششمین کنفرانس ملی زلزله و سازه
5 ارزیابی نیاز لرزهای ستونها در قابهای مهاربند همگرای ویژه فولادی با دو دهانه مهاربند متوالی با استفاده از تحلیل دینامیکی غیر خطی (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس ملی سازه و فولاد
6 استفاده از تحلیل استاتیکی و دینامیکی در ارزیابی رفتار دیافراگم در ساختمان های بتن مسلح خمشی (دریافت مقاله) چهارمین کنگره بین المللی عمران ، معماری و توسعه شهری
7 Comparative Study of Design Forces of Cast-In-Place Reinforced Concrete Diaphragms in Different Standards (دریافت مقاله) پانزدهمین کنفرانس ملی بتن و بیست و یکمین همایش روز بتن، بزرگداشت استاد احمد حامی
8 EXPERIMENTAL STUDY ON THE SEISMIC BEHAVIOR OF STEEL BEAM TO BOX-COLUMN MOMENT RESISTING CONNECTIONS WITH DIFFERENT COLUMN STIFFENERS (دریافت مقاله) هشتمین کنفرانس بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله
9 بررسی آزمایشگاهی اثر دانه بندی ماسه و عیار سیمان بر روی مشخصات مکانیکی ملات های بنایی (دریافت مقاله) هشتمین کنفرانس ملی بتن ایران
10 بررسی آزمایشگاهی اثر نسب آب به سیمان و دانه بندی ماسه بر روانی و مقاومت ملات های بنایی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی پژوهش های کاربردی در مهندسی عمران(مهندسی سازه و مدیریت ساخت)
11 بررسی آزمایشگاهی تقویت تیرهای آسیب دیده بتنی با ورق های خمشی و برشی فولادی (دریافت مقاله) دهمین کنفرانس ملی بتن
12 بررسی آزمایشگاهی رفتار تیر بتنی با وصله مکانیکی در بارگذاری استاتیکی رفت و برگشتی (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس ملی و دومین کنفرانس بین المللی مصالح و سازه های نوین در مهندسی عمران
13 بررسی آزمایشگاهی رفتار خمشی تیرهای بتن مسلح ترمیم شده با ورق های FRP تحت بارهای رفت و برگشتی (دریافت مقاله) دهمین کنفرانس ملی بتن
14 بررسی آزمایشگاهی رفتار درون صفحه پانل های مصالح بنایی غیرمسلح تقویت شده توسط رویه بتن الیافی فولادی (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره ملی مهندسی عمران
15 بررسی آزمایشگاهی رفتار وصله پوششی با میلگرد پرمقاومت تحت بارگذاری چرخه ای (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس ملی و دومین کنفرانس بین المللی مصالح و سازه های نوین در مهندسی عمران
16 بررسی آزمایشگاهی مقاومت دیوار بنایی با آجر سه گل (دریافت مقاله) چهارمین همایش بین المللی مهندسی سازه
17 بررسی تحلیلی اثر تیر ضعیف بر رفتار لرزه ای قاب های مهاربند همگرای هشتی شکل (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی و ششمین کنفرانس ملی زلزله و سازه
18 بررسی تحلیلی اثر مقاومت تیر بر رفتار لرزه ای قاب های مهاربندی همگرای هشتی (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس ملی سازه و فولاد
19 بررسی عددی رفتار اتصالات تیر به ستون قوطی با سخت کننده قایم در ستون (دریافت مقاله) هشتمین کنفرانس ملی سازه و فولاد
20 بررسی عددی رفتار لرزه ای اتصال خمشی تیر با ورق اتصال به ستون قوطی (دریافت مقاله) هشتمین کنفرانس ملی سازه و فولاد
21 بررسی عملکرد دیوارهای بنایی غیرمسلح در زلزله سرپل ذهاب (دریافت مقاله) هشتمین کنفرانس بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله
22 بررسی عوامل موثر بر مقاومت برشی درون صفحه دیوارهای مصالح بنایی تقویت شده توسط رویه بتن الیافی فولادی (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس ملی پژوهشهای کاربردی در مهندسی عمران، معماری و مدیریت شهری و پنجمین نمایشگاه تخصصی انبوه سازان مسکن و ساختمان استان تهران
23 بررسی مدل های مختلف کمانش میلگرد در اعضای بتن مسلح (دریافت مقاله) سومین کنگره بین المللی عمران , معماری و شهرسازی معاصر
24 بررسی مقایسه ای نیروهای لرزه ای طراحی دیافراگم های بتنی مسلح درجا درآیین نامه های مختلف (دریافت مقاله) پانزدهمین کنفرانس ملی بتن و بیست و یکمین همایش روز بتن، بزرگداشت استاد احمد حامی
25 به کارگیری روش RK4و TVDRK در حل معادله حرکت سازه یک درجه آزادی (دریافت مقاله) اولین همایش سراسری مباحث کلیدی در مهندسی عمران ، معماری و شهرسازی ایران
26 بهبود رفتار اتصال خمشی تیر به ستون با ورق اتصال جهت استفاده در قاب خمشی فولادی ویژه (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره ملی مهندسی عمران
27 تاثیر مقدار و نوع الیاف فولادی بر مشخصات مکانیکی بتن های الیافی (دریافت مقاله) دهمین کنفرانس ملی بتن
28 سلامت سنجی در سازه های خرپا و قاب با استفاده از الگوریتم تکاملی یک و چند هدفه ازدحام ذرات (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی پژوهش های کاربردی در مهندسی سازه و مدیریت ساخت