مهندس علی امرائی

مهندس علی امرائی معاون آموزشی و پژوهشی دانشگاه

مهندس علی امرائی

Ali Amraee

معاون آموزشی و پژوهشی دانشگاه

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 ارائه الگوی بهینه مداخله دربافت های فرسوده شهری با استفاده از GIS و روش AHP (موردی:محله سرتپوله شهرسنندج) (دریافت مقاله) اولین کنفرانس معماری و فضاهای شهری پایدار
2 ارائه الگوی بهینه مداخله دربافت های فرسوده شهری بااستفاده ازgisوروش AHP موردی:محله سرتپوله شهرسنندج (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی عمران، معماری و توسعه پایدار شهری
3 ارزیابی روانشناسی رنگها در معماری بناهای تاریخی از دیدگاه حضور پذیری در فضانمونه موردی: تکیه بیگلربیگی کرمانشاه (دریافت مقاله) نهمین کنفرانس بین المللی پژوهشهای نوین در عمران، معماری، مدیریت شهری و محیط زیست
4 بازشناسی و ارزیابی مولفه های حس و تعلقات مکانی در تداعی هویت معماری فضاهای شهری پویا (بررسی موردی: خیابان مدرس کرمانشاه) (دریافت مقاله) دومین کنگره بین المللی سازه ، معماری و توسعه شهری
5 بازشناسی هویت و زیبایی و تحلیل مکانیابی بهینه فضاهای سبزشهری بافت های سنتی پیرامون میادین شاخص شهرهای اسلامی بااستفاده ازسیستم اطلاعات جغرافیایی GIS نمونه موردی: میدان وزیری کرمانشاه وبافت پیرامون (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی عمران، معماری و توسعه پایدار شهری
6 بررسی ارزیابی زیست محیطی استراتژیک برای توسعه پایدار (دریافت مقاله) اولین همایش ملی پژوهش های جامعه محور در کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست
7 بررسی اهمیت نور در معماری مساجد ایران؛( نمونه موردی مسجد شیخ لطف الله اصفهان) (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس بین المللی پژوهش در علوم و مهندسی و چهارمین کنگره بین المللی عمران، معماری و شهرسازی آسیا
8 بررسی تطبیقی پوشاک اقوام لر و کرد با تاکید بر اهمیت زیبائی شناختی پوشش ایرانی - اسلامی و تاثیرات آن در توسعه گردشگری فرهنگی (مطالعه موردی استان لرستان و کرمانشاه) (دریافت مقاله) دومین همایش ملی گردشگری و طبیعت گردی ایران زمین
9 بررسی تطبیقی غار میر ملاس لرستان با غار لاسکو فرانسه (دریافت مقاله) اولین همایش ملی گردشگری وطبیعت گردی ایران زمین
10 بررسی تطبیقی فرم وشکل با تأکید برخلق فضا وزیباشناختی درمعماری (دریافت مقاله) کنفرانس ملی معماری و منظر شهری پایدار
11 بررسی تطبیقی موزاییک در معماری دوره ی ساسانی با دوره ی بیزانس(روم شرقی) (دریافت مقاله) اولین همایش بین المللی نوآوری و تحقیق در هنر و علوم انسانی
12 بررسی توانمندی های گردشگری شهرستان کوهدشت، با تکیه بر جاذبه های باستانی، مذهبی و اکوتوریسم منطقه در جهت دستیابی به توسعه پایدار گردشگری (دریافت مقاله) دومین همایش ملی گردشگری و طبیعت گردی ایران زمین
13 بررسی جایگاه گنبد در معماری مساجد اسلامی ایران؛( نمونه موردی: مسجد جامعاصفهان) (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی فناوری های نوین در مهندسی معماری و شهرسازی ایران
14 بررسی مطالعات اقلیمی استان کرمانشاه با رویکرد طراحی اقلیمی در معماری در جهت آسایش محیطی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی معماری، مرمت، شهرسازی و محیط زیست پایدار
15 بررسی مطالعات معماری بناهای درون گذر معتضدالدوله وزیری شهرستان کرمانشاه با تکیه بر زیبایی شناسی و تاکید بر مرمت بنا (دریافت مقاله) اولین همایش ملی معماری، مرمت، شهرسازی و محیط زیست پایدار
16 بررسی مولفه های فراشناختی حاصل از تغییرات کالبدی فضایی محیط های یادگیری با رویکردی بر خلاقیت تاثیرگذار در فضاهای آموزشی مورد مطالعه : دانشجویان رشته های معماری شهری ،معماری روستایی و گرافیک تزیینی و محیطی مرکز آموزش علمی - کاربردی میراث بیستون کرمانشاه (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی پژوهش در علوم و تکنولوژی
17 بررسی نقاشی های غار شهر لرستان (دریافت مقاله) دومین کنفرانس معماری ،شهرسازی ،عمران و محیط زیست
18 بررسی نقش طبیعت در فضاهای باز مدارس با تاکید بر ارتقای کیفیت آموزش و تاثیرات آن بر افزایش خلاقیت دانش آموزان با ارائه الگوهای پیشنهادی (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس بین المللی نوآوری در مهندسی معماری و شهرسازی
19 بررسی و تحلیل دروس رشته کاردانی معماری دانشگاه جامع علمی-کاربردی و تاثیرات آن در توسعه پایدار (دریافت مقاله) اولین کنفرانس معماری و فضاهای شهری پایدار
20 بررسی و تحلیل شاخص توسعه انسانی (HDI) در شهرستان های استان کردستان (دریافت مقاله) اولین همایش ملی معماری، مرمت، شهرسازی و محیط زیست پایدار
21 بررسی هویت و عناصر هویت ساز در معماری سنتی (نمونه موردی خوانه خواجه باروخ کرمانشاه ) (دریافت مقاله) نهمین کنفرانس بین المللی پژوهشهای نوین در عمران، معماری، مدیریت شهری و محیط زیست
22 پژوهشی بر نقش گرافیک محیطی آتلیه های معماری در راستای کیفیت بخشی به ایده های دانشجویان (نمونه موردی: دانشجویان رشته معماری مرکز اموزش علمی - کاربردی میراث بیستون کرمانشاه) (دریافت مقاله) دومین کنگره بین المللی سازه ، معماری و توسعه شهری
23 تاثیر کیفیت های بصری محیط بر نقاشی دیواری (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی و پنجمین کنفرانس ملی عمران، معماری، هنر و طراحی شهری
24 تاثیر معماری داخلی بر ارتقای عملکرد کارکنان در محیط های اداری (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس بین المللی تحقیقات بین رشته ای در عمران، معماری و مدیریت شهری قرن ۲۱
25 تاثیر مولفه های کالبدی (رنگ، بافت، فرم) بر ارتقا سطح یادگیری کودکان در فضاهای آموزشی (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس بین المللی تحقیقات بین رشته ای در عمران، معماری و مدیریت شهری قرن ۲۱
26 تحلیل عملکردی میزان استفاده از انرژی های تجدید پذیر در ساختمان های آموزشی با نگرشی بر پایداری در معماری بررسی موردی: مرکز علمی کاربردی میراث بیستون کرمانشاه (دریافت مقاله) اولین همایش بین المللی نوآوری و تحقیق در هنر و علوم انسانی
27 تحلیلی بر تاثیرات گرافیک محیطی بر هویت بصری و زیبا سازی شهری در راستای هویت بخشیدن به فضای شهری نمونه موردی: مناطق نوبهار و مدرس شهرکرمانشاه (دریافت مقاله) کنفرانس ملی معماری، عمران، شهرسازی و افق های هنر اسلامی در بیانیه گام دوم انقلاب
28 تدوین عوامل کالبدی موثر در ارتقاء اجتماع پذیری پیاده راه های شهری معاصر؛ ۰نمونه موردی: پیاده راه بلوار طاق بستان کرمانشاه) (دریافت مقاله) هفتمین همایش ملی معماری، شهرسازی و گردشگری (پژوهشهای کاربردی و راهکارهای نوین)
29 جایگاه نقاشی دیواری تهران درعصرحاضر(نمونه موردی ؛ خیابان ولی عصرتهران) (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس بین المللی عمران،معماری و مدیریت شهری
30 راهبردی بر خلاقیت در طراحی معماری بررسی راهکارهای آموزشی در جهت پرورش خلاقیت در دانشجویان (دروس طراحی معماری) (دریافت مقاله) اولین همایش ملی معماری، مرمت، شهرسازی و محیط زیست پایدار
31 رویکردهای عرفانی وتجلی عالم مثال در نگاره های ایرانی.نمونه موردی:بررسی تطبیقی هنر نگارگری مکتب تیموری وصفویه با تأکید بر رنگ وعناصر بصری (دریافت مقاله) کنفرانس ملی معماری و منظر شهری پایدار
32 رهیافتی بر کاربرد شیشه و تایلهای شیشه ای در طراحی داخلی با نگرشی بر زیبایی شناسی در معماری و نقش آن در تولید ملی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی معماری، مرمت، شهرسازی و محیط زیست پایدار
33 زلزله : بایدونبایدها، پیامدها و تاثیرات آن برکالبدشهری مطالعه موردی: بررسی زلزله خیزی شهرستان دورود بانگرشی بربهسازی ونوسازی شهری (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی عمران، معماری و توسعه پایدار شهری
34 زلزله:بایدونبایدها،پیامدهاوتاثیرات آن برکالبد شهری مطالعه موردی:بررسی زلزله خیزی شهرستان دورود با نگرشی بر بهسازی و نوسازی شهری (دریافت مقاله) اولین همایش ملی معماری، مرمت، شهرسازی و محیط زیست پایدار
35 سنجش و ارزیابی توان اکولوژیک جهت توسعه فیزیکی سکونتگاه های انسانی با استفاده از GIS (موردی: شهر سنندج) (دریافت مقاله) اولین همایش بین المللی و چهارمین همایش ملی عمران شهری
36 شناسایی و اولویت بندی مکان های بهینه برای مراکز آموزشی با استفاده روش های تحلیل تصمیم گیری چند معیاره (منطقه مورد مطالعه : منطقه 7 شهرداری اهواز) (دریافت مقاله) دومین کنگره بین المللی سازه ، معماری و توسعه شهری
37 واکاوی معناشناسی رنگ در معماری داخلی مسکونی (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی و پنجمین کنفرانس ملی عمران، معماری، هنر و طراحی شهری
38 واکاوی، تحلیل و ارزیابی معیارهای چندگانه تاثیرگذار بر ارتقاء کیفیت فضایی خیابان های درون شهری در راستای بهبود عملکرد و تقویت تعاملات محیطی بررسی موردی: خیابان مدرس کرمانشاه (دریافت مقاله) هفتمین کنگره سالانه بین المللی عمران، معماری و توسعه شهری