آقای دکتر مهدی رضایی

دکتر مهدی رضایی عضوء هئیت علمی دانشکده کشاورزی دانشگاه صنعتی شاهرود

آقای دکتر مهدی رضایی

Dr. Mahdi Rezaii

عضوء هئیت علمی دانشکده کشاورزی دانشگاه صنعتی شاهرود

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی آقای دکتر مهدی رضایی در همایشها و کنفرانس ها

سمت رویداد برگزار کننده سال
دبیر علمی همایش ملی گیاهان دارویی دانشگاه صنعتی شاهرود – انجمن گیاهان دارویی ایران، شاهرود اسفند 1395

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 اثربخشی درمان فراشناختی بر اندیشه خودکشی بیماران افسرده تحت درمان دارویی (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات روان شناسی بالینی دوره: 6، شماره: 22
2 ارزیابی تنوع فنوتیپی اکوتیپ های یونجهMedicago sativa ایران (دریافت مقاله) فصلنامه علوم گیاهان زراعی ایران دوره: 41، شماره: 1
3 اصول تدوین قوانین و مقررات برای اینترنت با تاکید بر مصوبات یونسکو و شورای اروپا (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش حقوق عمومی دوره: 15، شماره: 42
4 الزامات بودجه ریزی عملیاتی در ایران (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش حقوق عمومی دوره: 18، شماره: 51
5 بایسته های حقوقی بودجه نهادگرا (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش حقوق عمومی دوره: 17، شماره: 48
6 برآورد نیازهای دمایی شش رقم تجاری زردآلوی منطقه شاهرود در شرایط آزمایشگاهی و مزرعه ای (دریافت مقاله) فصلنامه به زراعی کشاورزی دوره: 14، شماره: 1
7 تأثیر شوک قیمت نفت بر نوسانات قیمت طلا (دریافت مقاله) ماهنامه «علوم انسانی اسلامی» دوره: 1، شماره: 10
8 تست بازیابی نانو فوتوکاتالیست (TiO(2)/Fe(2)O(3 مورد استفاده در فرایند حذف یون سمی سرب موجود در آب آلوده (دریافت مقاله) فصلنامه علمی پژوهشی طب انتظامی دوره: 4، شماره: 1
9 درآمدی بر مفهوم اصل تناسب در حقوق عمومی اقتصادی موردکاوی مفهوم تصاحب عمومی اموال خصوصی در رویه قضایی ایالات متحده امریکا (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش حقوق عمومی دوره: 18، شماره: 53
10 مدل سازی و بهینه کردن مقاومت روزن های زیتون در شرایط تنش شوری ناشی از کلرید سدیم با استفاده از شبکه عصبی مصنوعی و الگوریتم ژنتیک (دریافت مقاله) فصلنامه به زراعی کشاورزی دوره: 15، شماره: 4
11 معرفت شناسی ثبوتی گزارههای حقوقی (با تکیه بر نظرگاه فلسفی حقوق اسلامی) (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش حقوق عمومی دوره: 15، شماره: 39
12 نقش سود و ارزش دفتری در ارزیابی قیمت سهام و تعیین رابطه آن با سود پیش بینی شده (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات تجربی حسابداری مالی دوره: 4، شماره: 14
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 بررسی تغییرات هزینه سرمایه سهام عادی طی چرخه عمر شرکت های پذیزفته شده در بورس اوراق بهادار تهران (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی اقتصاد، مدیریت، حسابداری با رویکرد ارزش آفرینی
2 آزمون آزمایشگاهی سیستم پایش تلفات محصول واحد تمیز کننده کمباین (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی پژوهشهای کاربردی در علوم کشاورزی
3 آسیب شناسی بخش اکتشاف معادن ایران و ارایه راهکارهای اجرایی جهت بهبود آن (دریافت مقاله) اولین همایش بین المللی پژوهش و پیشرفت در علوم زمین
4 آشکار سازی تابلوها با دوربین تلفن همراه جهت کمک به نابینایان (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی بازشناسی الگو و تحلیل تصویر
5 آلودگی آبهای زیرزمینی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی راهکارهای دستیابی به توسعه پایدار
6 اثر نوع پایه بر درصد موفقیت پیوند رومیزی، استقرار و بقاء تاک در انگور رقم سفید بی دانه (Vitis vinifera cv. Sefid Bidaneh) (دریافت مقاله) اولین همایش ملی گیاهان دارویی، طب سنتی و کشاورزی ارگانیک
7 اثر نوع پایه بر درصد موفقیت پیوند سبز اسکنه، استقرار و بقاء تاک در انگور رقم سفید بی دانه (Vitis vinifera cv. Sefid Bidaneh) (دریافت مقاله) اولین همایش ملی گیاهان دارویی، طب سنتی و کشاورزی ارگانیک
8 اثر نوع پایه بر درصد موفقیت پیوند سبز، استقرار و بقاء تاک در انگور رقم سفید بی دانه (Vitis vinifera cv. Sefid Bidaneh) (دریافت مقاله) اولین همایش ملی گیاهان دارویی، طب سنتی و کشاورزی ارگانیک
9 اثرات اقتصادی و اجتماعی منابع طبیعی جنگل درایران (دریافت مقاله) سومین همایش ملی مقابله با بیابان زایی و توسعه پایدار تالاب های کویری ایران
10 اثربخشی طرحواره درمانی هیجان (EST) بر طرحواره های هیجانی بیماران مبتلا به افسردگی اساسی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی روان شناسی و علوم رفتاری
11 اثرکودهای بیولوژیک برعملکردکمی و کیفی گیاه دارویی زیره سبز (دریافت مقاله) دوازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
12 اخلاق زیستی در نانوبیوتکنولوژی (دریافت مقاله) هشتمین همایش بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران و چهارمین همایش ملی امنیت زیستی
13 ارائه یک مدل جدید ریاضی جهت تعیین قیمت و طول دوره وارانتی محصولات نو (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع
14 ارتباطات سیاسی و ساختار سرمایه در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی مدیریت و حسابداری
15 ارتقا و بهبود شاخص های زیست محیطی سطوح دست خورده و دامپ های منطقه مس سرچشمه با ایجاد پوشش گیاهی پایدار (دریافت مقاله) اولین همایش ملی مدیریت پایدار منابع خاک و محیط زیست
16 ارزیابی توان اکولوژیک با هدف مدیریت جامع کاربری های مختلف بااستفاده از سامانه اطلاعات جغرافیایی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی راهکارهای دستیابی به توسعه پایدار
17 ارزیابی روشهاَی مختلف برآورد تبخیر و تعرق پتاوسیل در ایستگاه سینوپتیک بیارجمند (دریافت مقاله) سومین همایش ملی دانشجویی مرتع، آبخیز و بیابان
18 ارزیابی عملکرد کمی و کیفی زیره سبز تحت تاثیر کودهای زیستی و شیمیایی نیتروژن (دریافت مقاله) همایش ملی محیط زیست و تولیدات گیاهی
19 ارزیاتی میزان آمادگی پیاد سازی سیستم مدیریت کیفیت فراگیر TQM در سازمان فروش شرکت ایران خودرو (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی حسابداری و مدیریت و اولین کنفرانس کارآفرینی و نوآوری های باز
20 استخراج یون کروم از پسابهای صنعتی توسط غشاء مایع توده ای (دریافت مقاله) نهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران
21 استفاده از شیمی کانی آمفیبول در تعیین گرما- فشارسنجی تودههای گرانیتوئیدی شمالغرب ساوه، ایران مرکزی (دریافت مقاله) پنجمین همایش ملی زمین شناسی دانشگاه پیام نور
22 استفاده از قابلیتهای GIS و RS در تهیه نقشه سیمای فرسایش آبی حوزه آبخیز امام چای (دریافت مقاله) سومین همایش ملی مدیریت جامع منابع آب
23 انتخاب سقف بهینه تیرچه و بلوک، کامپوزیت، دال دوطرفه، تیرچه کرمیت با محاسبات و در نظر گرفتن متغیرهای مواد مصرفی و هزینه (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی رویکردهای نو در مهندسی عمران،معماری و شهرسازی
24 اندازه گیری نیروی کشش تسمه موتور در حالت دینامیکی و بررسی عوامل تاثیرگذار بر آن (دریافت مقاله) هفتمین همایش بین المللی موتور های درونسوز
25 اولویت بندی سرمایه گذاری در فعالیت های معدنی در راستای اهداف اقتصاد مقاومتی (دریافت مقاله) اولین همایش بین المللی پژوهش و پیشرفت در علوم زمین
26 اولویت بندی عوامل موثردرزمین لغزش های استان فارس (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی راهکارهای دستیابی به توسعه پایدار
27 بازیابی مبتنی بر محتوای تصاویر با استفاده از هیستوگرامهای رنگ فازی (دریافت مقاله) یازدهمین کنفرانس سیستم های فازی ایران
28 برآورد نیاز سرمایی و گرمایی گلدهی چند واریته زردآلو در شاهرود (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی پژوهشهای کاربردی در علوم کشاورزی
29 بررسی آثار تکانه های نامتقارن قیمت نفت برشاخص سهام صنایع مختلف (دریافت مقاله) دهمین همایش ملی حسابداری ایران
30 بررسی ادبیات داستانی در قرآن کریم با تأکید بر داستان حضرت سلیمان (ع) (دریافت مقاله) همایش ملی ادبیات غنایی
31 بررسی ارتباط رضایت مشتری و مشتری مداری با سودآوری مشتری (دریافت مقاله) کنگره بین المللی مدیریت، اقتصاد و توسعه کسب و کار
32 بررسی استفاده از آجرهای بازیافتی شکسته به عنوان شن در بتن های بازیافتی (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس ملی و دومین کنفرانس بین المللی مصالح و سازه های نوین در مهندسی عمران
33 بررسی پارامترهای موثر بر درصد خلوص UF4 و میزان اورانیوم کل (دریافت مقاله) همایش بین المللی جایگاه چرخه سوخت هسته ای در توسعه فن آوری و تحقیقات
34 بررسی تاثیر تعارض کار-خانواده بر بیگانگی کاری کارکنان (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی مدیریت، کسب و کار و حسابداری
35 بررسی تاثیر دمای محیط بر جذب عناصر فسفر و نیتروژن در چند پایه تجاری پسته در شرایط کنترل شده (دریافت مقاله) همایش ملی رهیافت های علمی در صنعت طلای سبز، پسته
36 بررسی تاثیر مسئولیت اجتماعی شرکت بر عملکرد مالی شرکت ها: رویکردها و نظریه ها (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی مدیریت، چالشها و راهکارها
37 بررسی تاثیر هیومیک اسید و دور آبیاری و اثر متقابل آن ها بر میزان ترک خوردگی میوه انار(Punica granatum) (دریافت مقاله) دومین همایش ملی پژوهش های کاربردی در علوم کشاورزی
38 بررسی تاثیر هیومیک اسید، دورآبیاری و اثر متقابل آنها بر ویژگی های کمی و کیفی میوه انار(Punica granatum) (دریافت مقاله) دومین همایش ملی پژوهش های کاربردی در علوم کشاورزی
39 بررسی تاثیرکودهای زیستی برصفات مورفولوژیک دوگونه ازگیاهان دارویی آویشن Thymus spp.) (دریافت مقاله) دوازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
40 بررسی تئوری های جاری شدن و ارائه برنامه کامپیوتری برای رسم دایره فوهر و محاسبه تنش سه بعدی در روی صفحات دلخواه (دریافت مقاله) سیزدهمین کنفرانس دانشجویان مهندسی عمران سراسر کشور
41 بررسی تبخیروتعرق پتانسیل و واقعی حوزه آبخیز گیسور گناباد (دریافت مقاله) سومین همایش ملی مدیریت جامع منابع آب
42 بررسی تجربی عملکرد هر یک از اجزاء سامانه تسمه متعلقات در موتور احتراق داخلی (دریافت مقاله) هشتمین همایش موتورهای درونسوز
43 بررسی تجربی و عددی تنش در میل لنگ موتور (دریافت مقاله) هشتمین همایش موتورهای درونسوز
44 بررسی تعاملات اقوام در شهر ماکو در سال 1393 (دریافت مقاله) سومین کنگره علمی پژوهشی سراسری توسعه و ترویج علوم تربیتی و روانشناسی،جامعه شناسی و علوم فرهنگی اجتماعی ایران
45 بررسی تنوع مورفولوژیکی توده های گردو (Juglans regia L) شهرستان آزادشهر (دریافت مقاله) دومین همایش ملی گیاهان دارویی و کشاورزی پایدار
46 بررسی حرارتی واشر سرسیلندر چندلایه فلزی به روش تجربی (دریافت مقاله) دهمین همایش بین المللی موتورهای درونسوز
47 بررسی دو تیمار هورمونی جیبرلین، بنزیل آمینوپورین و دما و اثر متقابل آنها در تحریک جوانه زنی آویشن شیرازی (Thymus vulgaris) (دریافت مقاله) اولین همایش منطقه ای گیاهان دارویی شمال کشور
48 بررسی دوره های ترسالی و خشکسالی با استفاده از شاخص های مختلف در حوزه آبخیز میاندشت اسفراین (دریافت مقاله) دومین همایش منطقه ای توسعه پایدار منابع طبیعی در حاشیه جنوب دریای خزر
49 بررسی رابطه بین اقلام تعهدی غیر عادی و توان پیش بینی جریان های نقدی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی مدیریت و حسابداری
50 بررسی رابطه بین حاکمیت شرکتی و پویایی ساختار سرمایه با تاکید بر نقش تعدیل کنندگی رقابت در بازار محصول (دریافت مقاله) اولین همایش حسابداری،مدیریت و اقتصاد با رویکرد پویایی اقتصاد ملی
51 بررسی رابطه بین مسئولیت اجتماعی شرکت و جمع گرایی کارکنان (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس ملی و دومین کنفرانس بین المللی حسابداری و مدیریت
52 بررسی رابطه حسابداری مدیریت استراتژیک بر عملکرد شرکتها (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی جهت گیری های نوین در مدیریت، اقتصاد و حسابداری
53 بررسی رابطه سازگاری اجتماعی با تاب آوری و سبک های مقابله با استرس در دانش آموزان معلول جسمس حرکتی مقطع متوسطه شهرستان تربت حیدریه (دریافت مقاله) نخستین همایش ملی توانمندسازی فردی اجتماعی افراد با نیازهای ویژه
54 بررسی ژئوشیمی سنگ درونگیر کانسار مس دیان(جنوب دامغان) (دریافت مقاله) اولین همایش زمین شمیی کاربردی ایران
55 بررسی عددی تاثیر ایجاد برش در بال بر روی ضریب دبی سرریزهای کنگره ای (دریافت مقاله) اولین همایش سراسری مباحث کلیدی در مهندسی عمران، معماری و شهرسازی ایران
56 بررسی علل افت تحصیلی دانش آموزان مقاطع دبیرستان شهر دیهوک در ده سال گذشته (دریافت مقاله) دومین کنگره بین المللی توانمند سازی جامعه در حوزه علوم اجتماعی، روانشناسی و علوم تربیتی
57 بررسی عوامل موثردرتخریب برخی تالابهای ایران (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی راهکارهای دستیابی به توسعه پایدار
58 بررسی کارایی روش حجم محدود درتحلیل جریان روی سرریز اوجی (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی پژوهشهای کاربردی در مهندسی عمران، معماری و مدیریت شهری
59 بررسی کارایی مدل های ریاضی تخمین اضافه فشار ناشی از انفجار مواد منفجره با استفاده از داده های میدانی (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی عمران،معماری و شهرسازی ایران معاصر
60 بررسی گردشگری سلامت در جزیره کیش بر اساس نیاز سنجی درمانی کشور های حاشیه خلیج فارس (دریافت مقاله) ششمین همایش ملی فرهنگی گردشگری خلیج همیشه فارس
61 بررسی لیست فلورستیک حوزه آبخیز گیسور گناباد (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی راهکارهای دستیابی به توسعه پایدار
62 بررسی مدیریت دام و مرتع و ارائه راهکارهای مناسب جهت احیا ء پوشش گیاهی در حوزه آبخیز گیسور (دریافت مقاله) نخستین همایش ملی جهاد اقتصادی در عرصه کشاورزی و منابع طبیعی
63 بررسی مراکز تست توربین بادی در دنیا با هدف مکانیابی و احداث مرکز تست توربین بادی پژوهشگاه نیرو (دریافت مقاله) بیست و نهمین کنفرانس بین المللی برق
64 بررسی مشکلات موجود در حوزه آبخیز اصفاک از دیدگاه اقتصادی واجتماعی (دریافت مقاله) نخستین همایش ملی جهاد اقتصادی در عرصه کشاورزی و منابع طبیعی
65 بررسی معیارها و ویژگی های بیابان (دریافت مقاله) سومین همایش ملی مقابله با بیابان زایی و توسعه پایدار تالاب های کویری ایران
66 بررسی مقایسه ای این محتوای اطلاعاتی سود و جریان نقدی افراطی در بورس اوراق بهادار تهران (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی حسابداری و مدیریت
67 بررسی مقایسه ای تلفات درایوهای القایی سه فاز با تکیه بر مبدلهای ماتریسی و اینورتری (دریافت مقاله) اولین کنفرانس سراسری اصلاح الگوی مصرف انرژی الکتریکی
68 بررسی میزان آگاهی از حقوق و تکالیف شهروندی در بین شهروندان ساکن سنندج و عوامل موثر بر آن (دریافت مقاله) نخستین همایش ملی مدیریت یکپارچه شهری و نقش آن در توسعه پایدار
69 بررسی میزان ارتعاشات عقب کمباین در حوزه زمان در شرایط مختلف کاری (دریافت مقاله) دهمین کنگره ملی مهندسی ماشین های کشاورزی (بیوسیستم) و مکانیزاسیون ایران
70 بررسی نقش افسانه های عامیانه و جدید در ادبیات کودک و نوجوان ایران زمین (دریافت مقاله) همایش ملی ادبیات غنایی
71 بررسی نقش داستان در ادبیات غنایی با تأکید بر داستان عاشقانه ی «یوسف و زلیخا» (دریافت مقاله) همایش ملی ادبیات غنایی
72 بررسی وضعیت ماشین های کشاورزی با استفادها ز آنالیز ذرات فرسایشی و روانکارها (دریافت مقاله) سومین کنفرانس دانشجویی مهندسی ماشینهای کشاورزی
73 بررسی وضعیت موجود مکانیزاسیون و ارائه راهکارهای مناسب توسعه آن درمنطقه آباده فارس (دریافت مقاله) چهارمین کنگره ملی مهندسی ماشین های کشاورزی و مکانیزاسیون
74 بررسی ومطالعات ژئوشیمیایی درقسمتی ازپهنه زون گرگان - رشت (دریافت مقاله) چهارمین همایش ملی زمین شناسی اقتصادی
75 بررسی ویژگیهای معماری بناهای مذهبی خراسان در دوره تیموری (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی معماری، شهرسازی، عمران، هنر و محیط زیست؛ افق های آینده، نگاه به گذشته
76 بهینه سازی شرایط کشت بافت و باززایی درون شیشه ای ریزنمونه های هبپوکوتیل و کوتیلدون گیاه زردآلو (Prunus armeniaca L.) (دریافت مقاله) دومین همایش ملی گیاهان دارویی و کشاورزی پایدار
77 پایش وضعیت موتور در آزمونهای دوام، با استفاده از تحلیل روغن (دریافت مقاله) ششمین همایش موتورهای درونسوز
78 پتانسیل استفاده از فناوری نانو در توسعه و تولید بهینه از مخازن گازی با رویکرد توسعه مخازن گازی ایران (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی و بین المللی نفت، گاز، پالایش و پتروشیمی
79 پتانسیلهای شبه حل پذیر دوبعدی (دریافت مقاله) کنفرانس فیزیک ایران 1385
80 پتانسیلهای شبه هرمیتی شبه حل پذیر یک بعدی (دریافت مقاله) کنفرانس فیزیک ایران 1386
81 پژوهشی در زندگی فریدالدین عطار نیشابوری (دریافت مقاله) دومین همایش ملی بازشناسی مشاهیر و مفاخرخراسان در ادب پارسی 
82 پهنه بندی ضریب آبدهی ویژه دشت چمچمال با استفاده از نتایج مدل ریاضی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی هیدرولوژی ایران
83 پیش بینی تراوایی با استفاده از اطلاعات چاه پیمایی و ترکیب تکنیک نوین الگوریتم تکامل تفاضلی و شبکه های عصبی مصنوعی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی فناوری های نوین در صنایع نفت و گاز
84 پیش بینی مقاومت کششی تیر های برق بتنی به کار رفته در خطوط توزیع برق با استفاده از شبکه فازی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی مهندسی عمران،معماری ومدیریت بحران
85 پیش پردازش داده های ورودی به شبکه عصبی مصنوعی برای برآورد تبخیر روزانه با تبدیل موجکی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی مدلسازی گیاه، آب، خاک و هوا
86 تاثیر اخلاق در کسب و کار (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی حماسه سیاسی (با رویکردی بر تحولات خاورمیانه) و حماسه اقتصادی (با رویکردی بر مدیریت و حسابداری)
87 تاثیر استفاده از الیاف UPVC در مشخصات فیزیکی و دوام بتن (دریافت مقاله) پنجمین کنگره بین المللی عمران ، معماری و توسعه شهری
88 تاثیر الگوی سنجش یادگیری (تکوینی و تراکمی) بر میزان پیشرفت آمادگی دانش آموزان دوره دوم ابتدایی (دریافت مقاله) همایش ملی مدیریت و آموزش
89 تاثیر اندازه شرکت بر دانش حسابداری و استقرار سیستم حسابداری در سازمان (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی دست آوردهای نوین پژوهشی مدیریت حسابداری اقتصاد
90 تاثیر تکنیک اسموپرایمینگ بذر بر صفات جوانه زنی و سرعت جوانه زنی سورگوم دانه ای (کیمیا) جهت کاربرد در مناطق خشک و کم بازده ایران (دریافت مقاله) دومین همایش ملی کشاورزی و توسعه پایدار (فرصتها و چالشهای پیش رو)
91 تاثیر معیارهای مالی و غیر مالی بر انگیزش کارکنان جهت مشارکت در هدف گذاری های سازمانی (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی حسابداری و مدیریت با رویکرد علوم پژوهشی نوین
92 تاثیرنسبت جایگزینی سرامیک در مشخصات مکانیکی و دوام بتن های بازیافتی (دریافت مقاله) پنجمین کنگره بین المللی عمران ، معماری و توسعه شهری
93 تاریخچه سنگسار در ادیان الهی و بررسی حکم سنگسار از دید فقه و حقوق بشر (دریافت مقاله) اولین همایش ملی یافته های نوین در علوم انسانی و امنیت اجتماعی
94 تأثیر توسعه مالی بر رشد اقتصادی در ایران (دریافت مقاله) دومین همایش بین المللی مدیریت، اقتصاد و توسعه
95 تحلیل تنش و کرنش بر روی غلتک کاری در فرآیند نورد گرم با استفاده از شیوه المان محدود (دریافت مقاله) دهمین کنفرانس ملی مهندسی ساخت و تولید
96 تحلیل خرابی استوانه موتور دیزل دریایی (دریافت مقاله) دهمین همایش بین المللی موتورهای درونسوز
97 تحلیل خرابی استوانه موتور دیزل دریایی (دریافت مقاله) نهمین همایش بین المللی موتور های درونسوز
98 تحلیل خرابی ترک چندراهه خروجی موتور پرخوران دارای نواقص ساختاری تحت بارگذاری حرارتی بر اساس ضریب شدت تنش بحرانی با استفاده از شبیه سازی اجزای محدود (دریافت مقاله) دهمین همایش بین المللی موتورهای درونسوز
99 تحلیلی بر سنجش ابعادی اختلالات شخصیت در DSM-V و تأثیر پذیری آن از مدل پنج عاملی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی روان شناسی و علوم رفتاری
100 تخصیص بهینه کمی ریسک با استفاده از رویکرد پویایی سیستم (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس بین المللی مدیریت پروژه
101 تخصیص بهینه کمی ریسک برخورد به زون ریزشی با استفاده از رویکرد پویایی سیستم (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس بین المللی مدیریت پروژه
102 تخمین پتانسیل تولید پلت از منابع زیست توده چوبی در ایران (دریافت مقاله) سومین همایش ملی سوخت، انرژی و محیط زیست
103 تطابق ارزش از نگاه مشتری در مقابل ارزش از نگاه شرکت (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس ملی و دومین کنفرانس بین المللی حسابداری و مدیریت
104 تعامل میان گزارش های زیست محیطی و تحول حسابداری مدیریت (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی جایگاه مدیریت و حسابداری در دنیای نوین کسب و کار، اقتصاد و فرهنگ
105 تعیین معیارها و روش انتخاب مکان مناسب جهت احداث مرکز تست و تحقیقات باد در کشور (دریافت مقاله) همایش ملی سوخت، انرژی و محیط زیست
106 توانمندسازی منابع انسانی: کلید ارتقای بهرهوری سازمانها (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس بین المللی حسابداری و مدیریت و سومین کنفرانس کارآفرینی و نوآوری های باز
107 توسعه زندگی روستایی در مناطق بیابانی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی بیابان
108 توسعه زندگی عشایری در مناطق بیابانی باتاکید بر یکجا نشینی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی بیابان
109 تولید بیوگاز از هضم بی‌هوازی کود مرغی: اثر غلظت مواد جامد آلی در بازده بیوگاز (دریافت مقاله) چهارمین همایش بیوانرژی ایران (بیوماس و بیوگاز)
110 جوانان و اشتغال مطالعه موردی بیکاری و علل و پیامدهای آن در استان کردستان (دریافت مقاله) دومین همایش انجمن جمعیت شناسی ایران
111 حذف نویز تصاویر دیجیتال به روش تطبیق بلوک و فیلتر سه بعدی وبهبود آن به کمک تطبیق بلوک فازی (دریافت مقاله) یازدهمین کنفرانس سیستم های فازی ایران
112 حفاظت غیر سازه ای ساختمان ها در برابر انفجار (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی عمران،معماری و شهرسازی ایران معاصر
113 حقوق طبیعی و قانونی (دریافت مقاله) سومین کنفرانس سراسری حقوق و مطالعات قضایی
114 دادگاه (دریافت مقاله) سومین کنفرانس سراسری پژوهش های نوین در حقوق و علوم اجتماعی
115 رابطه سواد فضای مجازی با سرمایه انسانی در سازمان ها (دریافت مقاله) دومین همایش ملی رسانه، ارتباطات و آموزش های شهروندی
116 ردیابی اهداف پرنده در تصاویر دوربین متحرک با استفاده از تبدیل لاپلاس و مورفولوژی تطبیقی (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی پژوهشهای کاربردی در مهندسی کامپیوتر و فن آوری اطلاعات
117 ریسک سود مازاد، ارز شهای ذاتی و قیمت های سهام در 30 شرکت بورس اوراق بهادار (دریافت مقاله) سومین همایش ملی سالیانه علوم مدیریت نوین
118 زمین شناسی، پترو گرافی و پترولوژی سنگهای آتشفشانی الیگومیوسن شمال ایران مرکزی (دریافت مقاله) نوزدهمین همایش سالانه انجمن زمین شناسی ایران و نهمین همایش ملی زمین شناسی دانشگاه پیام نور
119 سیمای مناطق بیابانی با تاکید بر بیابانهای ایران (دریافت مقاله) سومین همایش ملی مقابله با بیابان زایی و توسعه پایدار تالاب های کویری ایران
120 طراحی مسیر زباله و خط تولید RDF برای یک نیروگاه زباله سوز با ظرفیت 1200 تن در روز از زباله شهر تهران (دریافت مقاله) چهارمین همایش ملی مدیریت پسماند
121 طراحی و ساخت دستگاه سنجش عملکرد جاذب ارتعاشی در سیستم پایش تفات دانه کمباین (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی پژوهشهای کاربردی در علوم کشاورزی
122 طراحی یک کشتی هوایی و بررسی رفتار دینامیکی آن در برابر اغتشاشات جوی (دریافت مقاله) همایش ملی آشنایی با فناوریهای روز در زمینه مهندسی مکانیک
123 فراوانی گونه های تک یاخته های تیلریا و بازیا در نشخوارکنندگان بزرگ و کوچک کشتار شده در کشتارگاه سراب در سال 1392 (دریافت مقاله) اولین همایش ملی یافته های نوین در پژوهشهای کشاورزی و منابع طبیعی
124 گازیسازی زیستتوده باگاس نیشکر در راکتور بستر ثابت فروکشند: مدل تعادلی و پتانسیل تولید گاز سنتز (دریافت مقاله) دهمین کنگره ملی مهندسی ماشین های کشاورزی (بیوسیستم) و مکانیزاسیون ایران
125 گزارش های حقوقی (دریافت مقاله) سومین کنفرانس سراسری حقوق و مطالعات قضایی
126 گزارشگری توسعه پایدار و مسئولیت اجتماعی شرکت ها (دریافت مقاله) سومین کنفرانس ملی حسابداری، مدیریت مالی و سرمایه گذاری
127 مالکیت خصوصی (دریافت مقاله) سومین کنفرانس سراسری حقوق و مطالعات قضایی
128 مداخله در بافت های فرسوده با رویکرد تحلیلی تاریخی، در قالب طراحی کانون معنوی شهر کرمانشاه در بافت تاریخی (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی مهندسی شهرسازی، عمران، معماری
129 مدل سازی عددی کمانش ستون در تیرها و قاب ها با فنرهای انتقالی و چرخشی (دریافت مقاله) سیزدهمین کنفرانس دانشجویان مهندسی عمران سراسر کشور
130 مدلسازی سیستمهای فتوولتائیک مستقل از شبکه به کمک نرم افزار و بکارگیری آن در برق رسانی به روستاهای دورافتاده در ایران (دریافت مقاله) شانزدهمین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک
131 مدلسازی کیفی فرآیند تخصیص ریسک با استفاده از تفکر سیستمی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی مدیریت استراتژیک پروژه ها
132 مدیریت ارزش سبز در هتل ها (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی معماری و شهرسازی پایدار - دبی و مصدر
133 مروری بر خواص اصلاح شده ی بتن های دوده سیلیسی با مقاومت بالا - بتن تازه (دریافت مقاله) سیزدهمین کنفرانس دانشجویان مهندسی عمران سراسر کشور
134 مسئولیت اجتماعی محیطی شرکت ها و مسائل زیست محیطی (دریافت مقاله) کنگره بین المللی مدیریت، اقتصاد و توسعه کسب و کار
135 مسیولیت مدنی و کارشناسان یاور دادگستری – جستاری کوتاه در مفاهیم (دریافت مقاله) کنگره بین المللی جامع حقوق ایران
136 مسیولیث درکسب و کار (دریافت مقاله) سومین کنفرانس سراسری پژوهش های نوین در حقوق و علوم اجتماعی
137 مشخصات مکانیکی بتن های گوگردی ساخته شده از سنگدانه نامرغوب (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی عمران،معماری و شهرسازی ایران معاصر
138 معرفی مدل ریاضی برای تخمین اضافه فشار ناشی از انفجار مواد منفجره بر مبنای داده های میدانی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی عمران ، معماری و طراحی شهری
139 مقابله با خشکسالی با اجرای عملیات آبخیزداری (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی راهکارهای دستیابی به توسعه پایدار
140 مقایسه اثر سبکسازی عناصر غیر سازهای ساختمان در رفتار، قیمت تمام شده و سرعت اجرای مصالح مختلف (دریافت مقاله) چهاردهمین کنفرانس دانشجویان مهندسی عمران سراسر کشور
141 مقایسه تاثیرکودهای زیستی، آلی و شیمیایی بر مواد موثره گیاه دارویی کتان روغنی (Linum usitatissimum) (دریافت مقاله) همایش ملی محیط زیست و تولیدات گیاهی
142 مقایسه عملکرد دو کنترل کنند ه ی PI وPI ریست شونده برای کنترل موقعیت یک سیستم الکتروپنوماتیکی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی رویکردهای نوین و کاربردی در مهندسی مکانیک
143 مقایسه عملکرد لرزه ای مهاربندهای واگرا و زانویی در سیستم قاب خمشی (دریافت مقاله) چهارمین کنگره بین المللی عمران ، معماری و توسعه شهری
144 مقایسه میزان واقعیت سىجی بیماران مبتلا به افسردگی اساسی با افراد عادی با استفاد از آزمون رورشاخ (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی روان شناسی و علوم رفتاری
145 منابع آب و خاک در بهره برداری بهینه از کاربرد پرایمینگ برخصوصیات کیفی جوانهزنی و گیاهچههای ذرت ( 704 K.Sc ) (دریافت مقاله) همایش ملی دستاوردهای نوین در زراعت
146 مهندسی ابرشبکه های نوری دو بعدی برای بررسی افت و خیز ها در فرایند تولید هماهنگ دوم چند فرکانسی (دریافت مقاله) سومین همایش ملی مهندسی اپتیک و لیزر ایران
147 ناآرامی های موجود در کشورهای همسایه غربی ایران و اثرات آن بر صنعت پایه سیمان (دریافت مقاله) پنجمین همایش ملی مدیریت و حسابداری
148 نامسای مونوگمی برای درهم تنیدگی سیستم سه کیوتریت (دریافت مقاله) کنفرانس فیزیک ایران 1387
149 نقش تامین انرژی و آب در توسعه پایدار مناطق روستایی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی توسعه پایدار در سیستم های مهندسی انرژی، آب و محیط زیست
150 نقش شهرداریهادرکنترل ساخت وسازهای شهری پرونده های ساختمانی، کمسیون ماده 100 و 5 (دریافت مقاله) همایش ملی معماری پایدار و توسعه شهری
151 نقش هویت کالبدی در بازآفرینی محلات سنتی نمونه موردی : محله جوانشیر شهر کرمانشاه (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی دستاوردهای نوین پژوهشی در مهندسی عمران، معماری و مدیریت شهری
152 نهان گذاری مقاوم تصاویر دیجیتال در حوزه تبدیل موجک با استفاده از رگرسیون بردار پشتیبان (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی پردازش سیگنال و سیستم های هوشمند