دکتر جواد حسین زاد

دکتر جواد حسین زاد دانشیار دانشکده کشاورزی دانشگاه تبریز

دکتر جواد حسین زاد

Dr. Javad Hosseinzad

دانشیار دانشکده کشاورزی دانشگاه تبریز

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 اثرات اقتصادی تغییر اقلیم و سناریوهای مدیریت منابع آب: کاربرد مدل هیدرو -اقتصادی مبتنی بر ریسک (دریافت مقاله) فصلنامه اقتصاد و توسعه کشاورزی دوره: 34، شماره: 4
2 ارائه مدل انتخاب ناوگان ماشینی مزارع چندکشتی بر اساس برنامه ریزی خطی عدد صحیح (دریافت مقاله) مجله دانش کشاورزی و تولید پایدار دوره: 21، شماره: 1
3 ارزش گذاری اقتصادی منافع زیست محیطی برنامه های کاهش مصرف سموم شیمیایی (مطالعه موردی: استان خوزستان) (دریافت مقاله) مجله دانش کشاورزی و تولید پایدار دوره: 20، شماره: 4
4 ارزیابی ریسک کمبود آب با استفاده از مدل برنامه ریزی تصادفی دومرحله ای تعاملی (مطالعه موردی: محدوده مطالعاتی مرند) (دریافت مقاله) فصلنامه اقتصاد و توسعه کشاورزی دوره: 35، شماره: 2
5 ارزیابی شاخص های پایداری کشاورزی تحت سناریوهای اقلیمی و مدیریت منابع آب در حوضه آبریز آجی چای (دریافت مقاله) مجله دانش کشاورزی و تولید پایدار دوره: 32، شماره: 1
6 ارزیابی عملکرد مالی واحدهای مرغداری گوشتی شهرستان تبریز (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های علوم دامی دوره: 26، شماره: 4
7 ارزیابی همزمان کارایی تکنیکی و ریسک تولیدی سیب زمینی کاران استان اردبیل (دریافت مقاله) تحقیقات اقتصاد و توسعه کشاورزی ایران دوره: 47، شماره: 3
8 اندازه گیری درجه تمرکز بازار شیر در استان آذربایجان شرقی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های علوم دامی دوره: 29، شماره: 4
9 برآورد ارزش اقتصادی آب در تولید جو در شبکه آبیاری دشت قزوین (دریافت مقاله) فصلنامه دانش آب و خاک دوره: 22، شماره: 1
10 برآورد ارزش اقتصادی آب در تولید محصول گندم (مطالعه موردی: منابع زیرزمینی شهرستان دامغان) (دریافت مقاله) مجله دانش کشاورزی و تولید پایدار دوره: 20، شماره: 1
11 برخی ازآثار اقتصادی حذف یارانه کود شیمیایی در تولید محصول پیاز ( مطالعه موردی دشت تبریز ) (دریافت مقاله) مجله دانش کشاورزی و تولید پایدار دوره: 22، شماره: 1
12 بررسی اجزاء ردپای آب گندم و جو در استان آذربایجان شرقی (دریافت مقاله) مجله تحقیقات آب و خاک ایران دوره: 52، شماره: 4
13 بررسی خط فقر غذایی خانوارهای شهری در ایران (دریافت مقاله) فصلنامه اقتصاد کشاورزی دوره: 10، شماره: 1
14 پیش بینی تولید، صادرات و واردات بخش کشاورزی ایران: ترکیب روش های اقتصادسنجی و پویایی های سیستم (دریافت مقاله) فصلنامه اقتصاد کشاورزی دوره: 15، شماره: 1
15 تاثیر آزادسازی تجارت محصولات کشاورزی بر قیمت مواد غذایی در ایران (دریافت مقاله) فصلنامه اقتصاد و توسعه کشاورزی دوره: 36، شماره: 4
16 تاثیر تغییر نرخ ارز بر قیمت نهاده های اصلی دام و طیور (دریافت مقاله) تحقیقات اقتصاد و توسعه کشاورزی ایران دوره: 48، شماره: 1
17 تاثیر شاخص های بارندگی روی مصرف منابع آب زیرزمینی و الگوی کشت (مطالعه موردی: دشت شبستر از حوزه دریاچه ارومیه) (دریافت مقاله) نشریه آبیاری و زهکشی ایران دوره: 13، شماره: 1
18 تاثیر کاهش یارانه حامل های انرژی بر میزان استخراج منابع آب زیرزمینی (مطالعه موردی: دشت شبستر از حوزه دریاچه ارومیه) (دریافت مقاله) فصلنامه دانش آب و خاک دوره: 33، شماره: 1
19 تاثیرنگرش به ریسک بر بهره وری کل عامل های تولید در زیر بخش زراعت (دریافت مقاله) فصلنامه اقتصاد کشاورزی دوره: 14، شماره: 2
20 تحلیل اثربخشی سناریو های قیمتی و غیرقیمتی آب آبیاری جهت سازگاری با تغییر اقلیم: کاربرد مدل هیدرو- اقتصادی (مطالعه موردی: شهرستان سراب) (دریافت مقاله) مهندسی آبیاری و آب ایران دوره: 13، شماره: 2
21 تحلیل ساختار تولید و صرفه های اقتصادی در تولید چغندرقند ایران (دریافت مقاله) مجله دانش کشاورزی و تولید پایدار دوره: 23، شماره: 3
22 تحلیل شکست ساختاری در ترجیحات مصرف کنندگان گوشت قرمز و گوشت مرغ در ایران (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های علوم دامی دوره: 26، شماره: 1
23 تحلیل کارایی تکنیکی و شکاف تکنولوژی واحدهای مرغداری گوشتی شهرستان سنندج (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های علوم دامی دوره: 26، شماره: 3
24 تعیین الگوی کشت محصولات زراعی با تاکید بر کشاورزی پایدار در اراضی زیر سد علویان (دریافت مقاله) مجله دانش کشاورزی و تولید پایدار دوره: 24، شماره: 2
25 تعیین اندازه بهینه مزارع برنج استان گیلان (دریافت مقاله) فصلنامه اقتصاد و توسعه کشاورزی دوره: 23، شماره: 2
26 تعیین میزان برداشت آب از منابع زیرزمینی بر اساس مدیریت هزینه ( مطالعه موردی: دشت عجب شیر) (دریافت مقاله) فصلنامه دانش آب و خاک دوره: 22، شماره: 2
27 توسعه مدل بهینه سازی تحت شرایط عدم قطعیت برای تخصیص منابع آب (مطالعه موردی: آبخیز مرند) (دریافت مقاله) پژوهشنامه مدیریت حوزه آبخیز دوره: 12، شماره: 24
28 جایگاه مدیریت منابع آب در توسعه کشاورزی (مطالعه موردی: دشت تبریز) (دریافت مقاله) تحقیقات اقتصاد و توسعه کشاورزی ایران دوره: 44، شماره: 3
29 رابطه ساختار بازار عسل با کارایی فنی در واحدهای تولیدکننده عسل در ایران (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های علوم دامی دوره: 33، شماره: 2
30 زمینه ها و سازوکارهای مدیریت آب کشاورزی در دشت تبریز (دریافت مقاله) فصلنامه دانش آب و خاک دوره: 23، شماره: 2
31 زمینه یابی ایجاد بیمه شاخص آب و هوایی پیشنهادی در محصول گندم دیم شهرستان اهر (دریافت مقاله) تحقیقات اقتصاد و توسعه کشاورزی ایران دوره: 45، شماره: 2
32 سرریز ریسک نرخ ارز بر قیمت گوشت مرغ و نهاده های اصلی آن در ایران (دریافت مقاله) فصلنامه اقتصاد و توسعه کشاورزی دوره: 32، شماره: 3
33 کارایی تکنیکی و ریسک تولید در مزارع پرورش ماهی سردآبی شهرستان کامیاران (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های علوم دامی دوره: 25، شماره: 2
34 کاربرد الگوهای رگرسیون ضربی در شناسایی عامل های موثر بر به کارگیری عملیات مدیریت تلفیقی آفات در استان خوزستان (دریافت مقاله) فصلنامه اقتصاد کشاورزی دوره: 10، شماره: 3
35 کاربرد مدل کنترل بهینه در برداشت آب از منابع زیرزمینی (مطالعه موردی: دشت عجب شیر) (دریافت مقاله) فصلنامه اقتصاد و توسعه کشاورزی دوره: 25، شماره: 2
36 کاربرد مدل های سیستمی در تحلیل تقاضای کالاهای خوراکی در ایران (دریافت مقاله) تحقیقات اقتصاد و توسعه کشاورزی ایران دوره: 45، شماره: 3
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 ارتباط کارایی فنی با سطح زیرکشت مزارع گندم دیم شهرستان اهر (دریافت مقاله) دوازدهمین کنفرانس تخصصی ملی اقتصاد کشاورزی
2 ارزشگذاری اقتصادی منافع زیست محیطی برنامههای کاهش مصرف سموم شیمیایی (مطالعه موردی: استان خوزستان) (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس اقتصاد کشاورزی ایران
3 ارزیابی بهره وری آب در تولید محصولات عمده کشاورزی استانهای آذربایجانشرقی و اردبیل (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی و هفتمین کنفرانس ملی کشاورزی ارگانیک و مرسوم
4 برآورد ارزش اقتصادی آب در تولید محصول پسته (مطالعه موردی: منابع زیرزمینی شهرستان دامغان) (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس اقتصاد کشاورزی ایران
5 بررسی تاثیر سیاستهای دولت بر مزیتهای نسبی (مطالعه موردی: تولیدات باغی منتخب استان آذربایجان شرقی) (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس اقتصاد کشاورزی ایران
6 بررسی رابطه الگوی کشت با شاخص مزیت نسبی و ضریب حمایت موثر ( مطالعه موردی : محصولات کشاورزی استان آذربایجان شرقی ) (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس اقتصاد کشاورزی ایران
7 بررسی مزیت نسبی محصولات زراعی شهرستانهای دره شهر و شیروان چرداول (دریافت مقاله) ششمین همایش یافته های پژوهشی کشاورزی
8 بررسی وضعیت نسبت های مالی تشکل های آب بران در شهرستان مراغه (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی و ششمین کنفرانس ملی کشاورزی ارگانیک و مرسوم
9 بهینه سازی ترکیب کشت محصولات زراعی شهرستان باسمنج تبریز بر اساس شاخص های پایداری (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی توسعه با محوریت کشاورزی ، محیط زیست و گردشگری
10 پیش بینی تجاری- اقتصادی بخش کشاورزی ایران: ترکیب روش های اقتصادسنجی و پویایی های سیستم (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی و ششمین کنفرانس ملی کشاورزی ارگانیک و مرسوم
11 پیش بینی تولید و نیروی کار بخش کشاورزی ایران: ترکیب اقتصادسنجی و پویایی های سیستم (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی و ششمین کنفرانس ملی کشاورزی ارگانیک و مرسوم
12 تاثیر آزادسازی تجارت محصولات کشاورزی بر قیمت مواد غذایی در ایران (دریافت مقاله) دوازدهمین کنفرانس تخصصی ملی اقتصاد کشاورزی
13 تاثیر اندازه مزارع و تکنولوژی بر بهره وری عوامل تولید واحدهای پرورش ماهی شهرستان کامیاران (دریافت مقاله) چهارمین کنگره ملی کشاورزی ارگانیک و مرسوم
14 تحلیل آثار تغییرات قیمت فرآورده های لبنی بر رفاه تولیدکنندگان و مصرف کنندگان در ایران (دریافت مقاله) دوازدهمین کنفرانس تخصصی ملی اقتصاد کشاورزی
15 تحلیل اثرات مزیت نسبی، مقادیر منابع و سودآوری اجتماعی بر الگوی بهینه کشت شهرستان دره شهر (دریافت مقاله) سومین کنگره ملی کشاورزی ارگانیک و مرسوم
16 تحلیل روند تغییر تکنولوژی و صرفههای ناشی از مقیاس در صنعت طیورگوشتی استانهای ایران (دریافت مقاله) دوازدهمین کنفرانس تخصصی ملی اقتصاد کشاورزی
17 تعیین حد بهینه تخصیص کود شیمیایی در تولیدمحصول ارگانیک (مطالعه موردی پیازدشت تبریز) (دریافت مقاله) دومین کنگره ملی کشاورزی ارگانیک و مرسوم
18 سنجش بهره وری عوامل تولید سیب زمینی آبی در استان اردبیل (دریافت مقاله) سومین کنگره ملی کشاورزی ارگانیک و مرسوم
19 سنجش سطح توسعه کشاورزی و مدیریت منابع آب در مناطق روستایی دشت تبریز (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس مدیریت منابع آب ایران
20 عوامل مؤثر بر پذیرش تکنولوژیهای کشاورزی پایدار در میان زارعین گندمکار دیم شهرستان مرند (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس اقتصاد کشاورزی ایران
21 مدیریت آب کشاورزی دردشت تبریز (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس مدیریت منابع آب ایران
22 مدیریت منابع آب کشاورزی بر پایه عدم قطعیت و ارزیابی ریسک کمبود آب (مطالعه موردی: محدوده مطالعا تی شبستر) (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس بین المللی مهندسی محیط زیست و منابع طبیعی
23 نحوه تاثیرگذاری نهاده های شیمیایی در ریسک تولید سیب زمینی استان اردبیل (دریافت مقاله) سومین کنگره ملی کشاورزی ارگانیک و مرسوم