دکتر امیر محمدی نژاد

دکتر امیر محمدی نژاد استادیار دانشکده علوم کشاورزی و صنایع غذایی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران

دکتر امیر محمدی نژاد

Dr. Amir Mohamadi Nejad

استادیار دانشکده علوم کشاورزی و صنایع غذایی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 ارزیابی آثار رفاهی سیاست مکانیزاسیون در تولید صنعت چغندرقند ایران (کاربرد رهیافت معادلات به ظاهر نامرتبط پانل) (دریافت مقاله) فصلنامه اقتصاد مالی دوره: 9، شماره: 30
2 بررسی اثر عوامل اقتصادی و غیراقتصادی بر عملکرد محیط زیست: مدل پنل دیتای فضایی برای کشورهای حوزه خلیج فارس (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های برنامه و توسعه دوره: 2، شماره: 4
3 بررسی اقتصادی عملکرد واحدهای تولید تخم مرغ خوراکی ایران طی سال های ۸۵-۱۳۷۵ (دریافت مقاله) مجله پژوهش های ترویج و آموزش کشاورزی دوره: 1، شماره: 1
4 بررسی حساسیت سودآوری محصولات کشاورزی نسبت به نوسان متغیرهای اقلیمی (مطالعه موردی:استان خوزستان) (دریافت مقاله) تحقیقات اقتصاد و توسعه کشاورزی ایران دوره: 51، شماره: 3
5 بررسی رابطه مصرف انرژی و بهره وری کل عوامل تولید کشاورزی با کاربرد رهیافت رگرسیون چندک در بخش کشاورزی ایران (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشنامه اقتصاد انرژی ایران دوره: 9، شماره: 34
6 بررسی عملکرد بیمه ای صنعت پرورش مرغ گوشتی با اجرای روش مبتنی بر مذاکره (دریافت مقاله) فصلنامه اقتصاد کشاورزی دوره: 16، شماره: 1
7 تاثیر اعتبارات بر انگیزه سرمایه گذاری بخش کشاورزی و تبیین جامعه شناختی آن (دریافت مقاله) فصلنامه جامعه شناسی سیاسی ایران دوره: 5، شماره: 6
8 تعیین آثار رفاهی سیاست بهبود تکنولوژی تولید چغندرقند (دریافت مقاله) دوفصلنامه چغندرقند دوره: 27، شماره: 2
9 تغییرات اقلیمی و عملکرد محصولات کشاورزی در ایران (مطالعه موردی: استان خوزستان) (دریافت مقاله) فصلنامه اقتصاد کشاورزی دوره: 12، شماره: 2
10 مطالعه ارتباط غیر خطی مصرف انرژی و تورم در بخش کشاورزی (دریافت مقاله) فصلنامه اقتصاد و توسعه کشاورزی دوره: 35، شماره: 3
11 مقایسه ی استانی عملکرد واحدهای تولید مرغ گوشتی ایران در دهه ی 70 (دریافت مقاله) فصلنامه اقتصاد کشاورزی دوره: 3، شماره: 3
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 اثرات اقتصادی خاکورزی حفاظتی در جهان (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی مدیریت تغییر و تحول
2 ارتباط مکانیزاسیون با مدیریت و بهره وری منابع اب درتولید گندم آبی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی مکانیزاسیون و فناوری های نوین در کشاورزی
3 اندازه گیری تغییرات بهره وری کل عوامل تولید محصولات زراعی ایران با استفاده از شاخص مالم کوئیست (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس بین المللی تحلیل پوششی داده ها
4 اندازه گیری تغییرات کارایی و پیشرفت تکنولوژیکی صنعت مرغداری پرورش گوشتی کشور برای سال های 1369-79 (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس اقتصاد کشاورزی ایران
5 Effective Factors on consumers behavior of organic agricultural products among citizens in Tehran Township (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس بین المللی علوم صنایع غذایی،کشاورزی ارگانیک و امنیت غذایی
6 Identifying Green Marketing Strategies and Studying Organic Producer’s Awareness toward Green Marketing Mix Strategies in Iran (دریافت مقاله) هشتمین کنفرانس بین المللی پژوهش در مدیریت، اقتصاد و توسعه
7 برآورد ارزش تفریحی وطبیعت گردی پارک جنگلی النگدره گرگان (دریافت مقاله) همایش منطقه ای توریسم و توسعه
8 بررسی بازار صادراتی کشمش استان زنجان با تاکید بر اصل مزیت نسبی صادرات (مطالعه موردی: زنجان) (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی آینده مهندسی و تکنولوژی
9 بررسی تاثیر حق آب بر ارزش اجاره ای زمین های کشاورزی صیفی کاران شهرستان لامرد (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی اقتصاد، حسابداری، مدیریت و علوم اجتماعی
10 بررسی تاثیر درجه مکانیزاسیون عملیات زراعی و برخی نهاده های تولید بر عملکرد گندم آبی (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی پژوهشهای کاربردی در علوم کشاورزی
11 بررسی تنوع ژنتیکی مقاومت به بیماری لکه موجی درارقام سیب زمینی (دریافت مقاله) دوازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
12 بررسی عوامل مؤثر بر بهره وری کل عوامل تولید صنعت پرورش مرغ گوشتی ایران برای سال های 85-1369 (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس اقتصاد کشاورزی ایران
13 بررسی نگرش مصرف کنندگان و عوامل موثر بر پذیرش محصول گوشت پرنده کوچک(مطالعه موردی: شهر تهران) (دریافت مقاله) کنفرانس سراسری تحقیق در علوم کشاورزی ، منابع طبیعی و محیط زیست
14 پیش بینی صادرات پوست و چرم ایران با استفاده از شبکه های عصبی مصنوعی و الگوی ARIMA (دریافت مقاله) اولین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار
15 تحلیل کارایی فنی تولید نیشکر با تاکید بر سن و رقم مطالعه موردی: کشت و صنعت میان آب (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی یافته های نوین در علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست
16 توسعه صادرات محصولات عمده باغی، چالشها و راهکارها (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس اقتصاد کشاورزی ایران
17 عوامل مؤثر بر مشارکت در بازار تولیدکنندگان استان سیستان و بلوچستان با رویکرد هزینه های مبادله: مطالعه موردی محصول خرما (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی مدیریت، کارآفرینی و توسعه اقتصادی
18 مدیریت بهینه تأمین آب کشاورزی با رویکردتوسعه پایدار(مقایسه روشهای تصمیم گیری چند معیاره) (مطالعه موردی: حوضه آبریز پلدشت استان آذربایجان غربی) (دریافت مقاله) اولین همایش ملی چالش های منابع آب و کشاورزی
19 مقایسه اقتصادی مراحل کاشت داشت و برداشت گندم دردو روش مکانیزه و سنتی درشهرستان نقده (دریافت مقاله) اولین همایش ملی مکانیزاسیون و فناوری های نوین در کشاورزی