دکتر محمدحسن علامت ساز

دکتر محمدحسن علامت ساز دانشکده فیزیک، دانشگاه صنعتی اصفهان

دکتر محمدحسن علامت ساز

Dr. MohammadHasan Alamatsaz

دانشکده فیزیک، دانشگاه صنعتی اصفهان

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 اثر غیرخطی بودن مواد روی نوار ممنوعه برای مدهای TE و TM در شبکه‌های مربعی و مثلثی (دریافت مقاله) مجله پژوهش فیزیک ایران دوره: 18، شماره: 3
2 ارزیابی دز جذبی ذرات پروتون و نوترون در تومور و بافت سالم کبد در پروتون درمانی با روش مونت کارلو (دریافت مقاله) مجله پژوهش فیزیک ایران دوره: 21، شماره: 4
3 ارزیابی عدم قطعیت دز جذبی پروستات در اثر تورم بافت و تغییر مکان چشمه های پرتوزا در براکی تراپی با روش مونت کارلو (دریافت مقاله) مجله پژوهش فیزیک ایران دوره: 20، شماره: 4
4 ارزیابی عدم قطعیت دز دریافتی ناشی از جابجایی چشمه ها در براکی تراپی پروستات با روش مونت کارلو (دریافت مقاله) فصلنامه سنجش و ایمنی پرتو دوره: 8، شماره: 4
5 استخراج ضریب انباشت تابش های گاما به صورت تابع چند جمله ای در حفاظ های کروی دولایه ای (آب – سرب) (دریافت مقاله) مجله پژوهش فیزیک ایران دوره: 13، شماره: 4
6 بررسی آسیب های ماده وراثتی سلول ناشی از پرتوهای پروتون و یون های کربن با کد MCDS در مقایسه با نتایج شبیه ساز مونت کارلوی Geant۴-DNA (دریافت مقاله) مجله پژوهش فیزیک ایران دوره: 23، شماره: 1
7 روشی برای شبیه سازی ترابرد فوتون در ماده (دریافت مقاله) مجله پژوهش فیزیک ایران دوره: 1، شماره: 4
8 شبیه‌سازی مونت کارلو آسیب‌های میکروسکوپی DNA به‌ وسیله الکترون‌های keV 30 با کد Geant4-DNA (دریافت مقاله) مجله پژوهش فیزیک ایران دوره: 19، شماره: 3
9 محاسبه ضرایب انباشت پرتودهی تابش های گاما برای چشمه های صفحه ای و تیغه های دولایه آب و سرب و بررسی تاثیرات پراکندگی همدوس بر این ضرایب (دریافت مقاله) مجله پژوهش فیزیک ایران دوره: 10، شماره: 4
10 محاسبه ضرایب انباشت پرتوگیری تابش های گاما برای چشمه های نقطه ای در آب و سرب (دریافت مقاله) مجله پژوهش فیزیک ایران دوره: 3، شماره: 1
11 مدل سازی ترمیم NHEJ آسیب های DNA ناشی از پرتوهای الکترونی محاسبه شده با کمک کدهای MCNPX و –DNA۴Geant (دریافت مقاله) مجله علوم و فنون هسته ای دوره: 43، شماره: 4
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 محاسبه توزیع دز ذرات اولیه و ثانویه در پروتون درمانی مغز (دریافت مقاله) کنفرانس فیزیک ایران 1393
2 محاسبه میزان دز دریافتی کبد و بافتهای اطراف آن در پروتون درمانی (دریافت مقاله) کنفرانس فیزیک ایران 1393