دکتر حسن منصف

دکتر حسن منصف عضو هیات علمی دانشگاه تهران

دکتر حسن منصف

Dr. Hasan Monsef

عضو هیات علمی دانشگاه تهران

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 جایابی و ظرفیت یابی هم زمان منابع تولید پراکنده و ادوات حفاظتی با استفاده از ترکیب الگوریتم کلونی مورچگان و تحلیل سلسله مراتبی (دریافت مقاله) فصلنامه مهندسی و مدیریت انرژی دوره: 1، شماره: 1
2 رویکردی جدید بر توسعه پست های فوق توزیع مبتنی بر وزن دهی فازی ویژگی های الکتریکی و جغرافیایی شبکه توزیع مورد مطالعه (دریافت مقاله) فصلنامه مهندسی برق دانشگاه تبریز دوره: 42، شماره: 1
3 رویکردی جدید در برنامه ریزی توسعه شبکه انتقال با در نظر گرفتن ارزش واقعی کفایت مبتنی بر کلونی مصنوعی زنبور عسل اصلاح شده (دریافت مقاله) مجله هوش محاسباتی در مهندسی برق دوره: 2، شماره: 4
4 طراحی و ارزیابی اقتصادی طولانی مدت سیستم های خورشیدی و باتری کاربران مسکونی در کانادا (دریافت مقاله) نشریه تحقیقات کاربردی در برق ، کامپیوتر و سیستم های انرژی دوره: 1، شماره: 2
5 مدل سازی و شبیه سازی سیستم قدرت با رویکرد پدافند غیرعامل در مقابل حملات الکترومغناطیسی (دریافت مقاله) مجله پدافند غیر عامل دوره: 5، شماره: 4
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 Analysis and Optimization of Wind Diesel System (دریافت مقاله) دومین همایش داخلی برق
2 اثر سیم گارد و برقگیر در حفاظت خطوط فوق توزیع در برابر صاعقه و آنالیز حساسیت به پارامتر های مختلف (دریافت مقاله) بیست و نهمین کنفرانس بین المللی برق
3 ارائه روش جدید برای برنامهریزی توسعه شبکه انتقال بر مبنای تصمیمگیری چندمعیاره (دریافت مقاله) بیست و چهارمین کنفرانس بین المللی برق
4 ارائه روشی جدید برای مدلسازی شبکه قابلیت اطمینان واحد فتوولتاییک (دریافت مقاله) بیست و هفتمین کنفرانس بین المللی برق
5 ارائه مدلی نوین برای مدیریت بهینه انرژی در بخش مسکونی (دریافت مقاله) سومین کنفرانس منطقه ای سیرد
6 ارائه یک روش ترکیبی برای مدلسازی نیروگاه بادی درارزیابی قابلیت اطمینان سیستم های قدرت (دریافت مقاله) بیست و پنجمین کنفرانس بین المللی برق
7 استفاده از روش شاخه و کران به منظور حل مسئله برنامه ریزی توسعه احتمالاتی شبکه انتقال با در نظر گرفتن قابلیت اطمینان (دریافت مقاله) هجدهمین کنفرانس ملی دانشجویی مهندسی برق ایران
8 الگوریتم متوقف کننده عملکرد رله های حفاظتی ترانسفورماتور هنگام وقوع جریان هجومی (دریافت مقاله) هجدهمین کنفرانس بین المللی برق
9 الگوی تدوین راهبرد فناوری در صنعت برق ایران (دریافت مقاله) بیست و دومین کنفرانس بین المللی برق
10 برنامه ریزی توسعه تولید در محیط تجدید ساختار یافته با در نظر گرفتن قیود قابلیت اطمینان (دریافت مقاله) دوازهمین کنفرانس دانشجویی مهندسی برق ایران
11 برنامه ریزی توسعه تولیدات پراکنده با درنظرگرفتن نایقینیها با استفاده از آنالیز سلسله مراتبی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی نیروگاههای برق
12 برنامه ریزی توسعه شبکه انتقال با در نظر گرفتن ارزش واقعی کفایت خطوط بااستفاده ازتلفیق الگوریتم ابتکاری و کلونی مصنوعی زنبور عسل (دریافت مقاله) بیست و هفتمین کنفرانس بین المللی برق
13 برنامه ریزی جامع توسعه دینامیکی شبکه توزیع با درنظر گرفتن قابلیت اطمینان، عدم قطعیت و ملاحظات بهره برداری، در حضور تولیدات پراکنده (دریافت مقاله) بیست و نهمین کنفرانس بین المللی برق
14 برنامهریزی به مدار آمدن واحدهای نیروگاهی با در نظر گرفتن قیود امنیت بر اساس قوانین بازار برق ایران (دریافت مقاله) دوازهمین کنفرانس دانشجویی مهندسی برق ایران
15 برنامهریزی بهمدار آمدن واحدهای نیروگاهی با در نظر گرفتنقیود امنیت و قابلیت اطمینان در سیستمهای قدرت مدرن (دریافت مقاله) بیست و سومین کنفرانس بین المللی برق
16 بهره برداری بهینه از ترانسفورماتورهای توزیع شبکه با توجه به ضریب متوسط بار ماکزیمم (دریافت مقاله) هجدهمین کنفرانس بین المللی برق
17 بهرهبرداری یکپارچه نیروگاه بادی وتلمبه ذخیرهای برای شرکت در بازار برق (دریافت مقاله) بیست و چهارمین کنفرانس بین المللی برق
18 پایدار سازی رله دیفرانسیلی ترانسفورماتور قدرت در هنگام اشباع ترانسفورماتورهای جریان با استفاده از مشخصه توان ظاهری (دریافت مقاله) بیست و پنجمین کنفرانس بین المللی برق
19 تاثیر تلفات و ظرفیت خطوط انتقال برقیمت انرژی الکتریکی در بازار برق (دریافت مقاله) دومین کنفرانس و نمایشگاه مدیریت و بهینه سازی انرژی
20 تاثیر قیمتگذاری ناحیهای توان راکتیو بر برنامه مشارکت واحدها (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی نیروگاههای برق
21 تخصیص تلفات انتقال با استفاده از معادلات توان متقابل خطوط (دریافت مقاله) بیست و چهارمین کنفرانس بین المللی برق
22 تخصیص عادلانه هزینه تلفات انتقال در سیستم های قدرت مدرن (دریافت مقاله) بیست و سومین کنفرانس بین المللی برق
23 تخصیص هزینة شبکة انتقال با درنظرگرفتن اهمیت ظرفیت خالی خطوط (دریافت مقاله) بیستمین کنفرانس بین المللی برق
24 تخمین فلش ولتاژ با استفاده از روش مونت کارلو (دریافت مقاله) بیست و ششمین کنفرانس بین المللی برق
25 تسویه بازار همزمان انرژی و رزرو چرخان در سیستم قدرت تجدید ساختار یافته بر اساس قابلیت اطمینان مطلوب مصرف کنندگان (دریافت مقاله) بیست و چهارمین کنفرانس بین المللی برق
26 تشخیص خطاهای پی در پی درشبکه های قدرت با استفاده از سیستم خبره (دریافت مقاله) دهمین کنفرانس بین المللی برق
27 تعیین اندازه و نوع ذخیره ساز جهت مشارکت مزرعه بادی در بازار برق (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی دانشجویان و مهندسان برق و انرژی های پاک
28 تعیین محل خطا در خطوط انتقال انرژی (دریافت مقاله) سیزدهمین کنفرانس بین المللی برق
29 تنظیم فازی کنترل کننده دمای بخار فوق داغ واحد بخاری (دریافت مقاله) بیستمین کنفرانس بین المللی برق
30 توسعه دینامیک پست های فوق توزیع با استفاده از ماتریس احتمالِ برگرفته شده از شرایط توأم جغرافیایی و الکتریکیِ شبکه توزیع (دریافت مقاله) بیست و ششمین کنفرانس بین المللی برق
31 جایابی بهینه و همزمان منابع تولید پراکنده و ادوات حفاظتی با استفاده از الگوریتم ژنتیک (GA) والگوریتم کلونی مورچگان (ACS) (دریافت مقاله) اولین همایش منطقه ای مهندسی برق
32 جایابی و ظرفیتیابی بهینه و همزمان منابع تولید پراکنده و ادوات حفاظتی با استفاده از ترکیب الگوریتم کلونی مورچگان (ACS) و تحلیل سلسله مراتبی (AHP) (دریافت مقاله) بیست و پنجمین کنفرانس بین المللی برق
33 حفاظت از بارهای حساس سیستم توزیع در برابر کمبود و بیشبود ولتاژهای نامتقارن مبتنی بر سیستم کنترل سریع و موثر DVR (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس حفاظت و کنترل سیستم های قدرت
34 رقابتی کردن بازار برق با حل مسأله TEP در محیط تجدید ساختار یافته (دریافت مقاله) بیست و چهارمین کنفرانس بین المللی برق
35 روش جدید برای یافتن تعداد و مکان بهینه ادوات حفاظتی در شبکه های توزیع مجهز به تولید پراکنده (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس حفاظت و کنترل سیستم های قدرت
36 روش جدید تست دینامیکی رله های دیستانس (دریافت مقاله) یازدهمین کنفرانس مهندسی برق
37 روش جدید تشخیص جریان خطای داخلی از جریان هجومی در ترانسفورماتور قدرت (دریافت مقاله) دومین کنفرانس حفاظت و کنترل سیستم های قدرت
38 روش جدید تشخیص جریان هجومی از خطای داخلی ترانسفورماتور بر مبنای تخمین گر پنجره متحرک (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس منطقه ای سیرد
39 روش نوین تشخیص خطای داخلی ترانسفورماتور قدرت با استفاده از محاسبه اندوکتانس ورودی ترانسفورماتور (دریافت مقاله) بیست و ششمین کنفرانس بین المللی برق
40 روشی توسعه یافته و کاربردی برای پیش بینی باربلند مدت شبکه های توزیع (دریافت مقاله) چهاردهمین کنفرانس بین المللی برق
41 روشی جدید برای محاسبه قیمت فروش برق با استفاده از تعادل نش (دریافت مقاله) بیست و پنجمین کنفرانس بین المللی برق
42 رویکردی جدید بر پیش بینی ورشکستگی بنگاه های اقتصادی قابل پذیرش در بورس برق و انرژی با استفاده از اتوماتای یادگیر (دریافت مقاله) بیست و ششمین کنفرانس بین المللی برق
43 سیستم بادی- دیزلی بدون استفاده از سیستم ذخیره ساز انرژی (دریافت مقاله) دومین همایش ملی مهندسی برق ایران
44 شبیه سازی تجهیزات پست های فشار قوی برای مقابله با تهدیدات الکترومغناطیسی (دریافت مقاله) بیست و نهمین کنفرانس بین المللی برق
45 شناسایی خطاهای مبدل HVDC با استفاده از تبدیل موجک و بکارگیری شبکه عصبی RBF احتمالی (دریافت مقاله) بیست و سومین کنفرانس بین المللی برق
46 طراحی بهینه زیرسیستم‌های اندازه‌گیری و مخابراتی در سیستم مدیریت ناحیه گسترده (دریافت مقاله) کنفرانس شبکه های هوشمند 92
47 طراحی موتور القایی تکفاز با خازن دائم بکمک الگوریتم PSO بهبودیافته (دریافت مقاله) بیست و چهارمین کنفرانس بین المللی برق
48 کاربرد شبکه پتری (PETRI NET) در مدلسازی و عیب یابی سیکل آب و بخار واحد نیروگاه بخاری (دریافت مقاله) پانزدهمین کنفرانس بین المللی برق
49 کاهش استرس شبکه از طریق اصلاح منحنی بار توسط استفاده از شبکه هوشمند (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس حفاظت و کنترل سیستم های قدرت
50 کلیدزنی انتقال بهینه ، کاهش هزینه بهره برداری در مقابل کاهش جریان اتصال کوتاه (دریافت مقاله) دهمین کنفرانس حفاظت و کنترل سیستم های قدرت
51 کنترل توربین بادی با ژنراتور آسنکرون تغدیه دوبل، برای کار در نقطه بازده ماکزیمم (دریافت مقاله) بیست و دومین کنفرانس بین المللی برق
52 کنترل ژنراتور القایی دو سو تغذیه (DFIG) توربین بادی با هدف حداکثرسازی کمیت و کیفیت توان اکتیو تولیدی (دریافت مقاله) بیست و هشتمین کنفرانس بین المللی برق
53 کنترل موتور IPM با استراتژی حداکثر گشتاور به ازای جریان ورودی و با کمک شبکه های عصبی مصنوعی (دریافت مقاله) هفدهمین کنفرانس بین المللی برق
54 مد لسازی بازار برق با حضور واحدهای تجدیدپذیربرای برنام هریزی بهینه سیستم قدرت (دریافت مقاله) بیست و سومین کنفرانس بین المللی برق
55 مدل تصمیم‌گیری برای مدیریت هوشمند انرژی در ریزشبکه‌های مسکونی (دریافت مقاله) بیست و هشتمین کنفرانس بین المللی برق
56 مدل سازی دقیق ترانس های اندازه گیری با استفاده از معادلات حالت (دریافت مقاله) پانزدهیمن کنفرانس مهندسی برق ایران
57 مدل سازی و شبیه سازی سیستم قدرت با رویکرد پدافند غیرعامل در مقابل حملات الکترومغناطیسی (دریافت مقاله) هشتمین کنفرانس ملی فرماندهی و کنترل ایران (C۴I)
58 مدل‌سازی سیستم هوشمند مدیریت انرژی یک ریزشبکه مبتنی بر روش‌های داده کاوی (دریافت مقاله) بیست و هشتمین کنفرانس بین المللی برق
59 مدیریت بحران ناشی از تهدیدات الکترومغناطیسی در سیستم قدرت (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی مدیریت بحران و HSE در شریان های حیاتی، صنایع و مدیریت شهری
60 مشارکت نیروگاه بادی در کنترل فرکانس شبکه با کار در ناحیه ی فراسرعت (دریافت مقاله) دهمین کنفرانس حفاظت و کنترل سیستم های قدرت
61 مطالعات امپدانس الکترودزمین عمودی به روش مدل توزیع پارامتری (دریافت مقاله) بیست و یکمین کنفرانس بین المللی برق
62 مقایسه عملکرد هارمونیکی توربین بادی در دو فضای هارمونیکی و زمانی با استفاده ازآنالیز کنترل برداری ژنراتور دوبل تغذیه (دریافت مقاله) بیست و هفتمین کنفرانس بین المللی برق
63 مکان یابی پس تهای فوق توزیع در شبکه های بزر گمقیاس با استفاده از تلفیق الگوریتم های ابتکاری و تکامل یافته با در نظر گرفتن اثر نایقین یها (دریافت مقاله) بیست و هفتمین کنفرانس بین المللی برق
64 ملاحظاتی در مورد طراحی نیروگاههای تولید برق کشور به منظور کاهش آسیبپذیری آنها در شرایط جنگی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس نیروگاههای برق
65 نگرشی نوین بر مکان یابی چند هدفه واحدهای اندازه گیری فازور در حضور اندازه گیرهای غیرسنکرون با توجه به ارزش واقعی تخمین حالت در سیستم های قدرت (دریافت مقاله) بیست و ششمین کنفرانس بین المللی برق
66 ورود و خروج واحدهای تولید انرژی در سیستم قدرت تجدید ساختار یافته با استفاده از الگوریتم مورچگان (دریافت مقاله) بیستمین کنفرانس بین المللی برق
67 یک الگوریتم ابتکاری برای تعیین حوزه سرویس دهی ترانسفورماتورهای توزیع با درنظر گرفتن نایقینی ها درقطع سرویس رسانی به مشترکین (دریافت مقاله) کنفرانس منطقه ای سیرد