دکتر محسن کاظمی نژاد

دکتر محسن کاظمی نژاد استاد، دانشکده علم مواد و مهندسی، دانشگاه صنعتی شریف

دکتر محسن کاظمی نژاد

Dr. Mohsen Kazeminezhad

استاد، دانشکده علم مواد و مهندسی، دانشگاه صنعتی شریف

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 اثر نسبت سرعت دورانی ابزار به سرعت خطی و تعداد پاس جوشکاری بر پایداری حرارتی-مکانیکی آلومینیوم تغییر شکل پلاستیک شدید داده شده جوشکاری شده با فرایند اصطکاکی-تلاطمی و پودر هیبریدی آلومینا/گرافیت (دریافت مقاله) دوفصلنامه علوم و فناوری جوشکاری ایران دوره: 8، شماره: 1
2 تاثیر دمای آنیل فوق سریع بر ریزساختار فولاد کم کربن به شدت تغییر شکل یافته (دریافت مقاله) فصلنامه مواد نوین دوره: 11، شماره: 40
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 اثر اندازه دانه اولیه بر توزیع خواص مکانیکی سیم مسی نورد شده (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس شکل دهی فلزات و مواد ایران
2 Effect of Pre- and Post-Heat Treatment on Severely Plastic Deformed Low-Carbon Steels (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی و چهارمین کنفراس ملی مهندسی مواد، متالورژی و معدن
3 Thermo-mechanical stability of severely plastic deformed aluminum joined by friction stir welding and graphite/Al۲O۳ hybrid powder: The effect of rotation speed to traverse speed ratio and number of welding passes (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی جوشکاری و آزمایش های غیرمخرب و بیست و دومین کنفرانس ملی جوش و بازرسی و یازدهمین کنفرانس ملی آزمایش های غیرمخرب
4 بررسی اثر فرآیند جوشکاری اصطکاکی -اغتشاشی (FSW) بر جذب انرژی ورقهای آلومینیومی 1050 (دریافت مقاله) چهاردهمین کنفرانس ملی جوش و بازرسی و سومین کنفرانس ملی آزمایشهای غیر مخرب
5 بررسی پارامترهای شکل دهی در فرآیند پرس در کانال لوله ای: آزمایش و شبیه سازی (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس شکل دهی فلزات و مواد ایران
6 بررسی تاثیر عملیات حرارتی بر نانو ساختار مکانیکی آلیاژ آلومینیوم 7075 تحت فرآیند اصطکاکی اغتشاشی (دریافت مقاله) پنجمین همایش مشترک انجمن مهندسی متالورژی ایران و انجمن ریخته گری ایران
7 بررسی تاثیرحرارت ورودی برروی خواص مکانیکی وریزساختاری دراتصال آلیاژAA3003-H18 توسط جوشکاری اصطکاکی اغتشاشی (دریافت مقاله) دومین همایش بین المللی و هفتمین همایش مشترک انجمن مهندسی متالورژی ایران و انجمن علمی ریخته گری ایران
8 بررسی تأثیر مقادیر بالای کرنش اولیه در ورق فولادی کم کربن بر ریزساختار و خواص مکانیکی جوش مقاومتی نقطه ای (دریافت مقاله) چهارمین همایش مشترک انجمن مهندسین متالورژی و انجمن ریخته گری ایران
9 بررسی خواص مکانیکی اتصال غیرهم جنس ورق های مسی و آلومینیمی به شدت تغییر شکل یافته به روش جوشکاری اصطکاکی-اغتشاشی (دریافت مقاله) سیزدهمین کنفرانس ملی جوش و بازرسی و دومین کنفرانس ملی آزمایش های غیرمخرب
10 بررسی خواص مکانیکی و ریزساختار اتصال غیرهم جنس ورق های مسی وآلومینیومی به شدت تغییر شکل یافته به روش جوشکاری اصطکاکی-اغتشاشی (دریافت مقاله) اولین همایش بین المللی و ششمین همایش مشترک انجمن مهندسی متالورژی ایران
11 بررسی رفتار آنیلی مس به شدت تغییر شکل یافته (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس شکل دهی فلزات و مواد ایران
12 بررسی ریزساختار و خواص آلیاژ آلومینیوم 7075 تحت فرایند اصطکاکی اغتشاشی (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس شکل دهی فلزات و مواد ایران
13 بررسی ریزساختار و خواص مکانیکی ورق فولادی کم کربن پس از تغییر شکل پلاستیک شدید در قالب کنگره ای (دریافت مقاله) سمپوزیوم فولاد 1388
14 پایداری حرارتی -مکانیکی آلومینیوم تغییر شکل پلاستیک شدید داده شده جوشکاری شده با فرآیند اصطکاکی- تلاطمی و پودر هیبریدی آلومینا/گرافیت: اثر نسبت سرعت دورانی ابزار به سرعت خطی وتعداد پاس جوشکاری (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی جوشکاری و آزمایش های غیرمخرب و بیست و دومین کنفرانس ملی جوش و بازرسی و یازدهمین کنفرانس ملی آزمایش های غیرمخرب
15 پیش بینی اندازه دانه فریت و خواص کششی یکنوع فولاد ساده کم کربن (دریافت مقاله) ششمین کنگره سالانه انجمن مهندسین متالورژی ایران
16 تاثیر تغییر شکل و آنیل بر جذب انرژی ورق های آلیاژ آلومینوم سری 5000 حین فرآیند پارگی (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس شکل دهی فلزات و مواد ایران
17 تاثیر عملیات حرارتی بر توزیع سختی مفتول های فولادی کم کربن پس از فرآیند کشش سیم و پیرکرنشی استاتیکی (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس شکل دهی فلزات و مواد ایران
18 تاثیر نورد سرد و گرم بر خواص مکانیکی مس تغییر شکل شدید یافته (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس بین المللی مهندسی مواد و متالورژی و یازدهمین همایش ملی مشترک انجمن مهندسی متالورژی و مواد ایران و انجمن علمی ریخته گری
19 تعیین سینتیک تبلورمجدد ورقهای مسی پس از تغییرفرم پلاستیک شدید درقالب دندانهای (دریافت مقاله) اولین همایش ملی مس
20 تعیین میدان کرنش وپخش جانبی در فرآیند نورد تخت سیم به کمک آنالیز عددی (دریافت مقاله) نهمین کنگره سالانه انجمن مهندسین متالورژی ایران
21 شبیه سازی آزمون کشش نانوسیم نیکلی با استفاده از روش دینامیک مولکولی (دریافت مقاله) چهارمین همایش مشترک انجمن مهندسین متالورژی و انجمن ریخته گری ایران