دکتر عبدالرحمن میرزاخانی

دکتر عبدالرحمن میرزاخانی استادیار دانشگاه علوم انتظامی امین

دکتر عبدالرحمن میرزاخانی

استادیار دانشگاه علوم انتظامی امین

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 آسیب شناسی بکارگیری فراگیران آموزشی در ماموریت کنترل اغتشاشات (مورد مطالعه: استان اصفهان، اغتشاشات آبان ماه ۱۳۹۸) (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های مدیریت انتظامی دوره: 17، شماره: 4
2 الگوی ساز و کارهای مشارکت مردمی با پلیس در تامین امنیت پایدار (دریافت مقاله) فصلنامه امنیت ملی دوره: 13، شماره: 49
3 بررسی رابطه اعتماد سازمانی و اثربخشی کارکنان کلانتریها و پاسگاه­های انتظامی (دریافت مقاله) فصلنامه علمی منابع انسانی ناجا دوره: 5، شماره: 37
4 بررسی رابطه هوش سازمانی مدیران وفرماندهان پلیس با سلامت سازمانی (دریافت مقاله) فصلنامه نظارت و بازرسی دوره: 1393، شماره: 28
5 پیشگیری ازتکرار بزهکاری بر پایه میانجیگری پلیس (دریافت مقاله) دوفصلنامه حقوق تطبیقی دوره: 3، شماره: 2
6 تاثیر اقدامات مدیریت انتظامی در پیشگیری وضعی از جرم (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های مدیریت انتظامی دوره: 13، شماره: 3
7 تاثیر رفتار شهروندی سازمانی برکیفیت خدمات کلانتری‎ها و پاسگاه های انتظامی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های دانش انتظامی دوره: 17، شماره: 1
8 تاثیر رهبری اخلاقی بر پیشگیری از فرسودگی شغلی کارکنان با نقش واسط نشاط سازمانی (دریافت مقاله) فصلنامه علمی منابع انسانی ناجا دوره: 17، شماره: 71
9 تاثیر رهبری تحول آفرین بر تحقق رویکرد جامعه محوری پلیس با نقش میانجی فرهنگ و ارزش های اخلاقی در محیط کار (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های مدیریت انتظامی دوره: 15، شماره: 3
10 تاثیر رهبری مشارکت جو بر تحقق رویکرد پیشگیرانه پلیس محله محور با نقش میانجی دانش سازمانی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های دانش انتظامی دوره: 24، شماره: 4
11 راهبردهای توسعهی پلیس محله محور در ایران (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های مدیریت انتظامی دوره: 9، شماره: 2
12 راهبردهای خدمات انتظامی مبتنی بر مکتب شهید سلیمانی در گام دوم انقلاب اسلامی (دریافت مقاله) مطالعات مدیریت راهبردی دفاع ملی دوره: 5، شماره: 19
13 سرمایه انسانی و تحقق رویکرد جامعه محوری پلیس (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های مدیریت انتظامی دوره: 12، شماره: 1
14 نقش سرمایه اجتماعی در کاهش آثار تهدیدهای نرم (با نگاهی به فرماندهی و مدیریت آینده پلیس) (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های مدیریت انتظامی دوره: 9، شماره: 0
15 نقش مهارت های ارتباطی کارکنان اجرایی پلیس بر اثربخشی سازمانی (دریافت مقاله) فصلنامه علمی منابع انسانی ناجا دوره: 10، شماره: 56
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 اولویت بندی معیارهای مبتنی بر آمایش سرزمین مناطق مرزی (دریافت مقاله) همایش علمی پژوهشی مرز، مناسبات اجتماعی و توسعه فرهنگی
2 بررسی رابطه ی انسجام اجتماعی بر گرایش ارتباط اجتماعی مردم با پلیس (دریافت مقاله) همایش ملی پلیس و تعامل ارتباطی اجتماعی
3 رابطه ی مهارت های ارتباطی کارکنان اجرایی پلیس با مشارکت شهروندان (مورد مطالعه: کلانتری های حوزهی غرب تهران) (دریافت مقاله) همایش ملی پلیس و تعامل ارتباطی اجتماعی
4 نقش پلیس در احیای عدالت ترمیمی سنتی مبتنی بر آموزه های دینی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی دین,معنویت و کیفیت زندگی
5 نقش تدابیر پیش گیرنده ی غیر کیفری در پیشگیری از جرائم (دریافت مقاله) سومین همایش ملی آسیب های اجتماعی
6 نقش توانمندسازی کارکنان کلانتریها و پاسگاهها درپیشگیری انتظامی از جرم (دریافت مقاله) چهارمین همایش بین المللی مدیریت، روانشناسی و علوم اجتماعی