دکتر مهران آوخ کیسمی

دکتر مهران آوخ کیسمی عضو هیئت علمی سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی- دانشیار

دکتر مهران آوخ کیسمی

Dr. Mehran Avakh Keysami

عضو هیئت علمی سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی- دانشیار

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 اثربخشی باکتری پروبیوتیکی Bacillus subtilis بر رشد و بازماندگی لارو ماهی کپورمعمولی در حوضچه های غیرخاکی (دریافت مقاله) فصلنامه محیط زیست جانوری دوره: 13، شماره: 3
2 بررسی تنوع ژنتیکی ماهی کپورمعمولی (Cyprinus carpio) پرورشی در استان های گیلان ومازندران با استفاده از نشانگرهای ریزماهواره ای (دریافت مقاله) فصلنامه محیط زیست جانوری دوره: 12، شماره: 1
3 بهینه سازی محیط کشت BG11 به منظور افزایش تأثیر ضدقارچی سیانوباکتری Cyanobacterium sp. PGU1 علیه برخی بیمارگرهای قارچی گیاهان (دریافت مقاله) دو فصلنامه کنترل بیولوژیک آفات و بیماریهای گیاهی دوره: 5، شماره: 1
4 جداسازی و شناسایی فلور باکتریایی دستگاه گوارش مولدین ماهی کپور نقره ای ( Hypophthalmichthys molitrix) (دریافت مقاله) فصلنامه محیط زیست جانوری دوره: 14، شماره: 4
5 جداسازی و شناسایی گونه های غالب ویبریو درمیگوهای پرورشی تعدادی از کارگاه های پرورش میگوی حله بوشهر (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات دامپزشکی دوره: 55، شماره: 2
6 غربال گری فلور باکتریایی جداسازی شده از دستگاه گوارش مولدین ماهی کپور نقره ای (Hypophthalmichthys molitrix) به عنوان پروبیوتیک (دریافت مقاله) فصلنامه محیط زیست جانوری دوره: 14، شماره: 1
7 مطالعه آسیب شناسی انگل Diclobothrium armatum در آبشش فیل ماهیان پرورشی در گیلان (دریافت مقاله) فصلنامه محیط زیست جانوری دوره: 11، شماره: 3
8 مقاله علمی – پژوهشی: اثرات تغذیه ای کرم سفید (Enchytaerus albidus) بر بیوسنجه های رشد ماهی گلدفیش رنچو (Carassius auratus) (دریافت مقاله) مجله آبزیان زینتی دوره: 10، شماره: 3
9 مقایسه هم آوری مولدین ماده ماهی کپورمعمولی (Cyprinus carpio) پرورشی استان های گیلان و مازندران و ارتباط آن با طول، وزن و سن مولدین (دریافت مقاله) فصلنامه محیط زیست جانوری دوره: 13، شماره: 1
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 آلودگیهای منطقه پارس جنوبی و راهکارهای پیشگیری و مدیریت آن (دریافت مقاله) همایش بین المللی خلیج فارس
2 اثر آنتاگونیستی عصارهی متانولی سیانوباکتری phormidium- SP بر قارچ بیماریسای گیاهیRizoctonia solani (دریافت مقاله) هشتمین همایش بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران و چهارمین همایش ملی امنیت زیستی
3 استحصال و بهره وری آب باران در آبیاری کشت توام ماهی و برنج در منطقه کیسم آستانه اشرفیه (دریافت مقاله) سومین همایش ملی مدیریت آب در مزرعه (تقاضا محوری آب)
4 بررسی آلودگی زویونوز ویبریو در میگوهای پرورشی سایت دلوار بوشهر (دریافت مقاله) شانزدهمین کنگره دامپزشکی ایران
5 بررسی اثربخشی بومی بودن پروبیوتیک در مقایسه با پروبیوتیک غیر بومی در پرورش آبزیان (دریافت مقاله) شانزدهمین کنگره دامپزشکی ایران
6 بررسی تنوع ژنتیکی ماهی کپور معمولی (Cyprinus carpio) پرورشی دراستانهای گیلان ومازندران با استفاده از نشانگرهای ریزماهواره ای (دریافت مقاله) ششمین کنگره بین المللی توسعه کشاورزی، منابع طبیعی، محیط زیست و گردشگری ایران
7 بررسی عوامل محیطی موثر در بروز لکه سیاه در میگوی سفید غربی پرورشی (دریافت مقاله) شانزدهمین کنگره دامپزشکی ایران
8 بررسی فون بنتیک خورهای سلطانی ولشکری شهرستان بوشهر در ساحل خلیج فارس (دریافت مقاله) همایش بین المللی خلیج فارس
9 بررسی میزان افزایش تراکم کشت ماهی کپور در مزارع پرورش ماهیان گرمابی با هدف ارتقای عملکردی از طریق کاهش مصرف آب و اشغال زمین (دریافت مقاله) سومین همایش ملی مدیریت آب در مزرعه (تقاضا محوری آب)
10 بررسی وضعیت کارآفرینی دانش آموختگان رشته کاردانی تکثیر و پرورش میگو و عوامل موثر بر آن (دریافت مقاله) همایش ملی توسعه کارآفرینی در آموزش های علمی - کاربردی کشاورزی
11 بررسی ومقایسه کیفیت آب مخازن پرورشی ماهیان خاویاری وپساب آنها به منظوراستفاده درسیستم بازگردشی (دریافت مقاله) دومین همایش بین المللی کشاورزی، صنایع غذایی و محیط زیست
12 تنوع فیتوپلانکتونها در تالاب پریشان (دریافت مقاله) اولین همایش منطقه ای اکوسیستم های آبی داخلی ایران
13 جداسازی و خالص سازی گروه های باکتریایی آب و رسوب و پساب مخازن پرورش ماهیان خاویاری (دریافت مقاله) دومین همایش بین المللی کشاورزی، صنایع غذایی و محیط زیست
14 غربالگری فلور باکتریایی میگوی آب شیرین به منظور تهیه پروبیوتیک با استفاده از مدل ریاضی (دریافت مقاله) اولین کنگره ملی علوم آزمایشگاهی دامپزشکی
15 فعالیت آوتاگوویستی سیانوباکتری Phormidium sp دربرابر باکتری بیماری زای انسانی klebsiella pneumoniae (دریافت مقاله) هشتمین همایش بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران و چهارمین همایش ملی امنیت زیستی
16 مقایسه روش تشخیص بیوشیمیایی و روش نرم افزار بیولوگ در شناسایی فلور باکتریایی میگوی آب شیرین (دریافت مقاله) اولین کنگره ملی علوم آزمایشگاهی دامپزشکی
17 مقایسه روش های مختلف فعالیت ضد باکتریایی در غربالگری فلور باکتریایی میگوی آب شیرین به منظور تهیه پروبیوتیک (دریافت مقاله) اولین کنگره ملی علوم آزمایشگاهی دامپزشکی
18 نقش آموزش تخصصی علمی کاربردی در افزایش وضعیت اشتغال (دریافت مقاله) همایش نقش فناوری اطلاعات در اشتغال