دکتر فرناز برزین پور

دکتر فرناز برزین پور عضو هیات علمی دانشگاه علم و صنعت ایران

دکتر فرناز برزین پور

Dr. Farnaz Barzinpour

عضو هیات علمی دانشگاه علم و صنعت ایران

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 A Mathematical Model for Multiple-Load AGVs in Tandem Layout (دریافت مقاله) دوفصلنامه بهینه سازی در مهندسی صنایع دوره: 13، شماره: 1
2 A Multi-objective Hierarchical Location-allocation Model for the Healthcare Network Design Considering a Referral System (دریافت مقاله) ماهنامه بین المللی مهندسی دوره: 31، شماره: 2
3 An augmented sweep clustering method for inventory-routing problem with simultaneous pickup and delivery considering lateral transshipment between repair centers (دریافت مقاله) فصلنامه بین المللی مهندسی صنایع و تحقیقات تولید دوره: 31، شماره: 1
4 Assignment of injuries and medical supplies in urban crisis management (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات کاربردی در مهندسی صنایع دوره: 6، شماره: 3
5 ارائه مدل سناریو محور چندهدفه برای مکان یابی تخصیص تسهیلات پشتیبان مبتنی بر راهبردهای حمایتی در بحران سیل (مطالعه ی موردی: شهر قم) (دریافت مقاله) مجله ی مهندسی صنایع و مدیریت شریف دوره: 39، شماره: 1
6 ارائه ی مدل ریاضی دوهدفه برای مسئله ی زمان بندی پرستاران با در نظر گرفتن ترجیحات پرستار مبتنی بر تحلیل پوششی داده ها (دریافت مقاله) مجله ی مهندسی صنایع و مدیریت شریف دوره: 36، شماره: 22
7 ارائه ی مدل مکان یابی تخصیص دوهدفه و برنامه ریزی ظرفیت در طراحی شبکه ی تسهیلات سلامت (دریافت مقاله) مجله ی مهندسی صنایع و مدیریت شریف دوره: 34، شماره: 1
8 ارائه یک مدل ریاضی چند هدفه برای تخصیص اعضای پیوندی به بیماران در شبکه زنجیره تامین پیوند اعضای ایران (دریافت مقاله) مجله چشم انداز مدیریت صنعتی دوره: 7، شماره: 3
9 Coordination of Pricing and Inventory Decisions in a Fresh-product Supply Chain Considering the Competition between New and Old Products (دریافت مقاله) فصلنامه بین المللی مهندسی صنایع و تحقیقات تولید دوره: 31، شماره: 3
10 بررسی پایداری در طراحی زنجیره تامین (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت زنجیره تامین دوره: 19، شماره: 56
11 بهینه یابی هزینه انرژی و برداشت آب از منابع سطحی در یک سیستم آبرسانی نمونه (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های سیاستگذاری و برنامه ریزی انرژی دوره: 6، شماره: 3
12 شناسایی و تعیین مقدار آسیب سازه ها با روش به روزرسانی مدل ارتعاش-محور و بکارگیری الگوریتم بهینه سازی مبتنی بر آموزش و یاد گیری (دریافت مقاله) مجله ی مهندسی عمران شریف دوره: 37، شماره: 11
13 مسیریابی روبات متحرک با استفاده از روشی جدید مبتنی بر الگوریتم ژنتیک با طول آرایه متغیر (دریافت مقاله) فصلنامه بین المللی مهندسی صنایع و مدیریت تولید دوره: 22، شماره: 2
14 مقایسه دقت مدل های فراابتکاری و اقتصادسنجی در پیش بینی سری-های زمانی مالی دارای حافظه بلندمدت (مطالعه ی موردی؛ شاخص سهام صنعت سیمان در ایران) (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات مالی دوره: 13، شماره: 31
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 A multi—objectiVe mathematical model for nurse scheduling problem with hybrid DEA and augmented a—constraint method: a case study (دریافت مقاله) چهاردهمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع
2 A new model for location routing problem with considering time windows and inventory control decisions (دریافت مقاله) هشتمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع
3 A New Optimization via Invasive Weeds Algorithm for Dynamic Facility Layout Problem (دریافت مقاله) دهمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع
4 A Robust Model for Aggregate Production Planning: Solving with Particle Swarm Optimization (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی انجمن تحقیق در عملیات ایران
5 ارائه الگوریتم ژنتیک برای مساله کنترل موجودی با چند تامین کننده و افق برنامه ریزی محدود (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع
6 ارائه الگوریتم فرا ابتکاری برای حل مدل احتمالی مکانیابی بیمارستان و نقاط انتقال در حالت چند دوره ای در زمان بحران (دریافت مقاله) دوازدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع
7 ارائه الگوی فرهنگی مطلوب جهت زیر ساخت مدیریت دانش در سازمان های پروژه محور (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس بین المللی مدیریت
8 ارائه چارچوب مفهومی طراحی نقش دانش برای سازمان های پروژه محور (دریافت مقاله) هشتمین کنفرانس بین المللی مدیریت
9 ارائه روش SA جهت زمانبندی در سیستم تولیدسلولی بادرنظرگرفتن فرآیند تولید چندگانه (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس ملی مهندسی صنایع
10 ارائه روش رقابت استعماری توسعه یافته برای حل مدل پیشنهادی مسئله سیستم تولید سلولی با در نظر گیری تخصیص اپراتور (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی مدیریت و مهندسی صنایع
11 ارائه مدل امکانی استوار مبتنی بر CVaR جدید جهت برنامه ریزی یکپارچه شبکه تسهیلات سلامت سلسله مراتبی و تخصیص منابع انسانی (دریافت مقاله) سیزدهمین کنفرانس بین المللی انجمن ایرانی تحقیق در عملیات
12 ارائه مدل بهینه سازی دوهدفه استوار سناریو محور برای مسئله مکانیابی-تخصیص ایستگاه های پهپادی در زنجیره تامین سلامت (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی بهینه سازی سیستم های تولیدی و خدماتی
13 ارائه مدل دو هدفه طراحی شبکه زنجیره تامین حلقه بسته چند محصولی و چند دوره ای با در نظر گرفتن قابلیت اطمینان (دریافت مقاله) چهاردهمین کنفرانس بین المللی انجمن ایرانی تحقیق در عملیات
14 ارائه مدل مسیریابی وسیله نقلیه ناهمگن با محدودیت حداکثر طول تور برای سیستم انبارهای متقاطع (دریافت مقاله) نهمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع و سیستم­ ها
15 ارائه یک سیستم خبره جهت مدیریت ریسک در سازمان های پروژه محور (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی مدیریت استراتژیک پروژه ها
16 ارائه یک مدل تخصیص بهینه مکان انبارش با درنظرگرفتن تخصیص پشتیبان و حداکثر سطح پاسخگویی؛مطالعه موردی: انبار مرکزی شرکت مواد غذایی گلستان (دریافت مقاله) دوازدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع
17 ارایه رویکرد زمانبندی فعالانه احتمالی برای برنامه ریزی تیم های نجات در یک شبکه در زمان بعد از وقوع فاجعه (دریافت مقاله) سیزدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع
18 ارایه مدل دوهدفه مکانیابی- تخصیص چنددورهای در طراحی شبکه سلامت (دریافت مقاله) سیزدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع
19 ارایه یک مدل ترکیبی ارزیابی عملکرد مبتنی بر روش کارت امتیازی متوازن و تکنیک های تصمیم گیری چند شاخصه (دریافت مقاله) دومین همایش بین المللی انسجام مدیریت و اقتصاد در توسعه
20 ارایه یکت روش فراابتکاری برای حل مسیله بهینه سازی سبد سهام تحت محدودیت کاردینال (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی انجمن تحقیق در عملیات ایران
21 ارزیابی رضایت مشتریان شرکت قطارهای مسافری رجاء بر اساس شاخصهای پیشنهادی (دریافت مقاله) یازدهمین کنفرانس مهندسی حمل و نقل و ترافیک ایران
22 Fiber Optic network design of Telecommunication Infrastructure Company under uncertainty conditions: Application and adapting NSGA-II and MOPSO (دریافت مقاله) هجدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع
23 Maintenance planning of bridge networks using a binary particle swarm optimization algorithm (دریافت مقاله) چهاردهمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع
24 Optimizing the flow of knowledge sharing in the supply chain using metaheuristic algorithm (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی محاسبات نرم
25 Solid waste location and routing mathematical models: a survey (دریافت مقاله) سیزدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع
26 بررسی اثر مولفه های مدیریت دانش بر شاخص های تصمیم گیری استراتژیک مدیران ارشد (مطالعه موردی بانک ملی ایران) (دریافت مقاله) کنفرانس ملی مدیریت و مهندسی صنایع ایران
27 بررسی و طبقه بندی علل تاخیرات در پروژه های ساخت مطالعه موردی پروژه های نیروگاهی (دریافت مقاله) همایش ملی یافته های نوین در مهندسی عمران
28 بررسی و مقایسه روشهای انالیز تاخیرات در پروژه های ساخت (دریافت مقاله) همایش ملی یافته های نوین در مهندسی عمران
29 پایش سلامت سازه ها با استفاده از روش بروزرسانی مدل اجزاء محدود و روش شبکه عصبی (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره ملی مهندسی عمران
30 پیش بینی آثار سناریوهای مختلف هدفمندی یارانه ها بر تقاضای برق خانگی با استفاده از شبکه های عصبی (دریافت مقاله) دهمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع
31 پیش بینی مدت زمان انتظار در لیست پیوند کلیه به کمک الگوریتم های یادگیری ماشین (دریافت مقاله) هجدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع
32 حل مدل یکپارچه برنامه ریزی تولید و تشکیل سلول پویا با الگوریتم هوش جمعی (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع
33 حل مساله زمانبندی پروژه های دارای محدودیت منابع RCPSP با استفاده ازالگوریتم جستجوی ممنوع ( Tabu Search ) (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی مدیریت پروژه
34 حل مساله موازنه هزینه - زمان پروژه با در نظر گرفتن محدودیت منابع با استفاده از الگوریتم ژنتیک چند شاخصه (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی مدیریت پروژه
35 حل مسئله زمانبندی پروژه تحت شرایط محدودیت منابع با استفاده از الگوریتم فرا ابتکاری زنبور های عسل (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس بین المللی مدیریت پروژه
36 حل مسئله مکانیابی هاب تک تخصیصه وباظرفیت نامحدودبابکارگیری یک الگوریتم تبریدشبیه سازی شده کارا (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی الگوریتم های فراابتکاری و کاربردهای آن در علوم و مهندسی
37 روش جدید خوشه بندی برای کنترل توازن بار و افزایش طول عمر در شبکه های حسگر بی سیم (دریافت مقاله) دومین همایش ملی پژوهش های کاربردی در علوم کامپیوتر و فناوری اطلاعات
38 روش جدید سایزدهی اندازه بافر در مدیریت پروژه زنجیره بحرانی با فعالیت های تصادفی (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس بین المللی مدیریت پروژه
39 رویکرد شبکه عصبی به حل مسائل زمان بندی جریان کارگاهی (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس بین المللی مدیریت فناوری اطلاعات و ارتباطات
40 زمان بندی پرستاران با در نظر گرفتن ترجیحات پرستار برای نوبت های کاری (مطالعه موردی: بخش آی سی یو بیمارستان) (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع و سیستم­ها
41 شناسایی و الویت بندی شاخص های انتخاب پیمانکار در سازمانهای پروژه محور با رویکرد کارت امتیازی متوازن (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی مدیریت استراتژیک پروژه ها
42 شناسایی و اولویت بندی معیارهای تاثیرگذار در انتخاب مکان بهینه مراکز درمانی در زمان وقوع بحران (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی سالانه تحولات نوین در مدیریت، اقتصاد و حسابداری
43 طراحی زنجیره تامین پایدار جهت مواد غذایی فسادپذیر مبتنی بر زمان تولید و تحویل (دریافت مقاله) هشتمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع و سیستم ها
44 طراحی سیستم ارزیابی پیمانکاران معاونت بهره برداری شرکت برق منطقه ای فارس (دریافت مقاله) بیست و ششمین کنفرانس بین المللی برق
45 طراحی شبکه تسهیلات سلامت تحت محدودیت بودجه و منابع انسانی (دریافت مقاله) دوازدهمین کنفرانس بین المللی انجمن ایرانی تحقیق در عملیات
46 طراحی شبکه تسهیلات سلامت سلسله مراتبی با درنظر گرفتن برنامه ریزی منابع انسانی (دریافت مقاله) چهاردهمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع
47 طراحی شبکه زنجیره تامین سبز روغن موتور در یک مطالعه موردی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی اقتصاد کاربردی و تجارت
48 طراحی شبکه زنجیره تامین سبز روغن موتور در یک مطالعه موردی (دریافت مقاله) دوازدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع
49 طراحی مدل ارزیابی کارایی تحلیل پوششی داده ها بر اساس فاصله از مرزهای کارآمد و ناکارآمد در شعب بانک (مطالعه موردی) (دریافت مقاله) نهمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع و سیستم­ ها
50 طراحی مدل مفهومی لایه های دانش در سازمانهای پروژه محور (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی مدیریت پروژه
51 طراحی نقشه راه پیاده سازی مدیریت دانش پروژه (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس بین المللی مدیریت پروژه
52 طراحی یک الگوریتم پرندگان برای مساله مسیریابی حمل و نقل با ناوگان عمومی و خصوصی با تقاضای فازی (دریافت مقاله) نهمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع
53 عوامل موثر در ایجاد یک برند مواد غذایی مهم در بازار جهانی و ایران (دریافت مقاله) دومین همایش ملی علوم و صنایع غذایی
54 مروری بر ادبیات طراحی زنجیره تامین پایا با تمرکز بر سیستم های سلامت (دریافت مقاله) دهمین کنفرانس بین المللی انجمن تحقیق در عملیات ایران
55 مروری بر مقالات انتخاب تامین کنندگان در زنجیره تامین با استفاده از DEA و NETWORK DEA (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی مدیریت و مهندسی صنایع
56 مسیله مکان یابی - مسیریابی در سیستم توزیع کالای فاسدشدنی با تقاضای وابسته به زمان تحویل (دریافت مقاله) چهاردهمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع
57 مکان یابی هاب حداکثر پوشش فازی دوهدفه با در نظرگرفتن قابلیت اطمینان، امکان ارسال مستقیم وانواع وسایل حمل و نقل (دریافت مقاله) دوازدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع
58 نقش مدیریت دانش دردستیابی به مزیت رقابتی پایدار: مطالعه مروری (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس ملی و اولین کنفرانس بین المللی مدیریت دانش