دکتر مهدی رشیدی

دکتر مهدی رشیدی استادیار، گروه مدیریت دولتی، دانشکده مدیریت، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران.

دکتر مهدی رشیدی

Dr. Mehdi Rashidi

استادیار، گروه مدیریت دولتی، دانشکده مدیریت، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران.

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 ادراک طردشدگی کارکنان و پنهان سازی دانش: نقش تعدیل گری استرس شغلی و استقلال شغلی (نمونه پژوهش: اداره کل گمرکات خراسان جنوبی) (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت دانش سازمانی دوره: 5، شماره: 3
2 بررسی عوامل زمینه ساز بهبود سطح ادراک شده از خلاقیت تیم و تاثیر آن بر کارآفرینی سازمانی (دریافت مقاله) فصلنامه ابتکار و خلاقیت در علوم انسانی دوره: 13، شماره: 1
3 طراحی مدل تقویت ماندگاری سازمانی کارکنان دانشپایه: با استفاده از فن دلفی (دریافت مقاله) فصلنامه مشاوره شغلی و سازمانی دوره: 7، شماره: 23
4 طراحی مدل تقویت ماندگاری سازمانی کارکنان دانشپایه: با استفاده از فن دلفی (دریافت مقاله) فصلنامه مشاوره شغلی و سازمانی دوره: 6، شماره: 21
5 طراحی و تبیین مدل حفظ و نگه داری کارکنان دانش پایه (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشهای مدیریت منابع انسانی دوره: 7، شماره: 1
6 طراحی و تبیین مدل حفظ و نگه داری کارکنان دانش پایه (دریافت مقاله) پژوهش های مدیریت منابع انسانی دوره: 7، شماره: 1
7 مطالعه و تحلیل تاثیر رهبری ارتقا دهندهی سلامت بر قصد ماندن کارکنان (دریافت مقاله) فصلنامه مشاوره شغلی و سازمانی دوره: 11، شماره: 41
8 میانجی گری هوش هیجانی در رابطه میان استرس در دوران کووید-۱۹ و بهره وری کارکنان شرکت گاز خراسان جنوبی (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت بهره وری دوره: 17، شماره: 3
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 اثر گذاری مدیریت الکترونیکی منابع انسانی بر شایستگی و عملکرد کارکنان (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی چالش ها و راهکارهای نوین در مهندسی صنایع و مدیریت و حسابداری
2 اثر گذاری مدیریت الکترونیکی منابع انسانی بر عملکرد کارکنان با نقش واسطه ای شایستگی کارکنان (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی چالش ها و راهکارهای نوین در مهندسی صنایع و مدیریت و حسابداری
3 امکان سنجی تشکیل موسسه مستقل تامین مالی خرد در ایران ( گامی به سوی تقویت فعالیت های اقتصادی جامعه روستایی) (دریافت مقاله) اولین همایش ملی توسعه فعالیتهای اقتصادی
4 بررسی ارتباط بین نسبت گردش کل دارایی ها و شاخص های بهره وری در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی مدیریت، کارآفرینی و توسعه اقتصادی
5 بررسی درک مشتری از کارعاطفی کارکنان و اثر آن بر وفاداری مشتری و واکنش های عاطفی مشتریان (مورد مطالعه: شعب بانک صادرات بیرجند) (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی چالش ها و راهکارهای نوین در مهندسی صنایع و مدیریت و حسابداری
6 بررسی درک مشتری از کارعاطفی کارکنان و اثر آن بر وفاداری مشتری: نقش میانجی واکنش های عاطفی مشتریان (مورد مطالعه: شعب بانک صادرات بیرجند) (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی چالش ها و راهکارهای نوین در مهندسی صنایع و مدیریت و حسابداری
7 بررسی نقش رهبری ارتقادهنده سلامت کارکنان بر اعتماد آنها به مدیریت مطالعه موردی : سازمان تامین اجتماعی خراسان جنوبی (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس ملی در مدیریت،حسابداری و اقتصاد با تاکید بر بازاریابی منطقه ای و جهانی
8 تاثیر عوامل شغلی و سازمانی بر سلامت روان کارکنان (مورد مطالعه: دانشگاه بیرجند) (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس ملی تازه یافته ها در مدیریت و مهندسی صنایع با تاکید بر کارآفرینی در صنایع
9 حکمت عملی در مدیریت: مبانی، مفاهیم و رهنمودها (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس بین المللی حسابداری و مدیریت با رویکرد علوم پژوهشی نوین
10 شناخت و طراحی سازمان های فرآیند محور (دریافت مقاله) اولین کنفرانس سالانه مدیریت، نوآوری و کارآفرینی
11 مدیریت استعداد و نقش آن در خلق مزیت رقابتی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس سالانه مدیریت، نوآوری و کارآفرینی
12 مطالعه و بررسی تاثیر عوامل یادگیری شناختی منابع انسانی بر توسعه پایدار سازمانی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی جهش علوم مدیریت، اقتصاد و حسابداری