مهندس رسول طباطبایی

مهندس رسول طباطبایی

مهندس رسول طباطبایی

Rasoul Tabatabaei

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.