دکتر محمد حسن صانعی پور

دکتر محمد حسن صانعی پور دانشیار دانشکده ادبیات و زبان های خارجی گروه:الهیات و معارف اسلامی- علوم قرآن وحدیث دانشگاه کاشان

دکتر محمد حسن صانعی پور

Dr. Mohammad Hasan Saneipur

دانشیار دانشکده ادبیات و زبان های خارجی گروه:الهیات و معارف اسلامی- علوم قرآن وحدیث دانشگاه کاشان

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 بررسی پیوستگی کارگفتی آیه ۷۱ سوره هود بر اساس مدل کلان ساختار وان دایک (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های ادبی - قرآنی دوره: 10، شماره: 3
2 تاویل پژوهی فریقین در آیات ۲۲ و ۲۳ سوره القیامه (دریافت مقاله) پژوهشنامه تاویلات قرآنی دوره: 4، شماره: 8
3 تحلیل ساختار کارگفت انذار در قرآن کریم (دریافت مقاله) پژوهش های زبانشناختی قرآن دوره: 3، شماره: 1
4 جایگاه نظریه افعال گفتاری در تبیین سرشت وحی بر مبنای آرای ولترستورف (دریافت مقاله) دوفصلنامه هستی و شناخت دوره: 6، شماره: 1
5 حدیث انگاری زمخشری در الکشاف و تاثیر تفسیر روایی ثعلبی بر آن (دریافت مقاله) دوفصلنامه حدیث پژوهی دوره: 8، شماره: 1
6 راز تحدی های گوناگون قرآن براساس دیدگاه معناشناختی ایزوتسو (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش نامه معارف قرآنی دوره: 6، شماره: 22
7 رفتارسازی زبان؛ رویکردی قرآنی (دریافت مقاله) دوفصلنامه کتاب قیم دوره: 8، شماره: 19
8 صورت بندی های حوزه معنایی «روابط زناشویی» در زبان عربی عصر نزول و تحلیل کاربری آن در قرآن کریم (دریافت مقاله) پژوهش های زبانشناختی قرآن دوره: 2، شماره: 2
9 نقد دیدگاه مفسران پیرامون آیات دال برعدم نزاهت بیان خداوند در قرآن (دریافت مقاله) تحقیقات علوم قرآن و حدیث دوره: 17، شماره: 3
10 نقد محتوایی روایات عبدالله بن سلام در مجمع البیان (دریافت مقاله) دوفصلنامه حدیث پژوهی دوره: 13، شماره: 2
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 معیار های شناخت صراط مستقیم در نهج البلاغه (دریافت مقاله) نخستین جشنواره تالیفات علمی برتر علوم انسانی اسلامی جایزه ویژه علامه جعفری