پروفسور حیدرعلی شایانفر

پروفسور حیدرعلی شایانفر دانشکده مهندسی برق، دانشگاه علم و صنعت ایران

پروفسور حیدرعلی شایانفر

Prof. Heidarali Shayanfar

دانشکده مهندسی برق، دانشگاه علم و صنعت ایران

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.