دکتر عبداله یونسی

دکتر عبداله یونسی دانشکده مهندسی برق دانشگاه کانکتیکات، آمریکا.

دکتر عبداله یونسی

Dr. Abdollah Younesi, PhD

دانشکده مهندسی برق دانشگاه کانکتیکات، آمریکا.

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.