دکتر صمد نژاد ابراهیمی

دکتر صمد نژاد ابراهیمی

دکتر صمد نژاد ابراهیمی

Dr. Samad Nejad Ebrahimi

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 اثر کاربرد برگی گاما آمینو بوتیریک اسید بر برخی خصوصیات بیوشیمیایی و بیان ژن های PAL وCHS در انگور رقم قزل اوزوم (Vitis vinifera L) (دریافت مقاله) مجله پژوهش های تولید گیاهی دوره: 30، شماره: 1
2 ارزیابی فعالیت های زیست شناختی اسانس و عصاره های صمغ گیاه وشا (Dorma ammoniacum D. ) (دریافت مقاله) مجله پژوهش های تولید گیاهی دوره: 27، شماره: 4
3 ارزیابی فنل کل، فلاونوئید و پتانسیل آنتی اکسیدانی اندام های مختلف دو جنس Papaver و Glaucium جمع آوری شده از نقاط مختلف ایران (دریافت مقاله) مجله پژوهش های تولید گیاهی دوره: 26، شماره: 2
4 ارزیابی فیتوشیمیایی و آنتی اکسیدانی اسانس گیاه دارویی Matricaria chamomilla L. همزمان با امواج فراصوت و تقطیر با آب (دریافت مقاله) مجله اکوفیتوشیمی گیاهان دارویی دوره: 10، شماره: 2
5 استخراج و شناسایی ترکیبات جاذب فرابنفش در توتیای دریایی گونه Echinometra mathaei (دریافت مقاله) فصلنامه فیزیولوژی و بیوتکنولوژی آبزیان دوره: 8، شماره: 3
6 Herbal Interventions in Poultry Production: Addressing Disease Risks and Antibiotic Resistance (دریافت مقاله) مجله علوم طیور و بیماریهای طیور دوره: 1، شماره: 4
7 Investigation of Phytochemical Variability, Antioxidant Activity and Ecological Conditions of Native Iranian Glycyrrhiza glabra L. (دریافت مقاله) مجله بین المللی علوم و فنون باغبانی دوره: 7، شماره: 4
8 Phenological effects on forage quality of Salvia limbata in natural rangelands (دریافت مقاله) مجله علوم محیط زیستی و نوآوری تکنولوژی آسیای مرکزی دوره: 2، شماره: 1
9 The effect of hydroalcoholic extract of Cichorium intybus leaf on aryl hydrocarbon receptor expression in the testis of Wistar rats exposed to cigarette smoke (دریافت مقاله) مجله گیاهان دارویی ابن سینا دوره: 13، شماره: 1
10 بررسی اثر روش های مختلف خشک کردن بر مدت زمان خشک شدن و برخی خصوصیات فیتوشیمیایی .Solidago virgaurea L (دریافت مقاله) مجله اکوفیتوشیمی گیاهان دارویی دوره: 10، شماره: 1
11 بررسی تأثیر سطوح مختلف گوگرد بر رشد، صفات کیفی و عملکرد گل گیاه دارویی آرنیکای چامیسو (Arnica chamissonis Less. ssp. foliosa) (دریافت مقاله) مجله علوم باغبانی دوره: 33، شماره: 2
12 بررسی خصوصیات فیتوشیمیایی پوست ژنوتیپ های انار ایرانی و معرفی آن به عنوان افزودنی غذایی طبیعی (دریافت مقاله) دوماهنامه پژوهشهای علوم و صنایع غذایی ایران دوره: 19، شماره: 6
13 بررسی ردپای طبیعت در نهشته‌های گیاهی یک انبیق شیشه‌ای هزار ساله به روش کروماتوگرافی گازی کوپل شده با طیف‌سنج جرمی ((GC-MS) (دریافت مقاله) دوفصلنامه پژوهه باستان سنجی دوره: 6، شماره: 1
14 بررسی محتوای ترکیبات فنلی، فلاونوئیدی و لئوکارپوزاید در اندام و مراحل فنولوژیکی مختلف گیاه دارویی Solidago virga-urea L. (دریافت مقاله) فصلنامه علوم باغبانی ایران دوره: 54، شماره: 1
15 بررسی و مقایسه فیتوشیمیایی اسانس و عملکرد آنتی اکسیدانی سرشاخه های گیاه دارویی Juniperus Sabina L. در رویشگاه های مختلف مازندران و گلستان (دریافت مقاله) مجله اکوفیتوشیمی گیاهان دارویی دوره: 7، شماره: 4
16 بررسی ویژگی های مورفولوژیکی، عملکردی و فیتوشیمیایی Solidago virgaurea L. (دریافت مقاله) مجله تحقیقات گیاهان دارویی و معطر ایران دوره: 37، شماره: 6
17 بررسی ویژگی های مورفولوژیکی، عملکردی و فیتوشیمیایی گیاه دارویی پریلا ارغوانی (Perilla frutescens var. crispa) در سه مکان مختلف کشت (دریافت مقاله) فصلنامه بوم شناسی کشاورزی دوره: 14، شماره: 3
18 بهینه سازی کپسوله کردن تیمول در شبکه پلیمری ژلاتین و کاراگینان و بررسی اثر ضدبیوفیلمی آن در برابر باکتری دریایی .spBacillus (دریافت مقاله) فصلنامه فیزیولوژی و بیوتکنولوژی آبزیان دوره: 11، شماره: 3
19 تاثیر ازن و عصاره مرزه خوزستانی بر ماندگاری و کیفیت آریل های انار رقم ملس ساوه (دریافت مقاله) فصلنامه علوم باغبانی ایران دوره: 53، شماره: 4
20 تاثیر اسانس و عصاره برخی گیاهان دارویی خانواده چتریان درتخریب زیرالنون شیرابه شکمبه گاو (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات دامپزشکی دوره: 74، شماره: 3
21 تاثیر پیش تیمارهای سرمادهی مرطوب و اسیدجیبرلیک بر بهبود جوانه زنی بذر دو رقم گیاه دارویی علف طلایی اروپایی (Solidago virgaurea L.) (دریافت مقاله) مجله تحقیقات بذر دوره: 11، شماره: 38
22 ترکیبات جاذب ماوراءبنفش شبه مایکوسپورین در برخی ماکروجلبک های خلیج فارس و امکان کاربرد آن در فرمولاسیون کرم های ضد آفتاب (دریافت مقاله) مجله بوم شناسی آبزیان دوره: 9، شماره: 4
23 شناسایی مواد باقیمانده در عطردان های شیشه ای از دوره اشکانی تا سده های نخست دوره اسلامی به روش کروماتوگرافی گازی کوپل شده با طیف سنج جرمی(GC-MS) (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات باستان شناسی دوره: 13، شماره: 1
24 شناسایی و مقایسه میان الیاف گیاهی غیر چوبی (کتان،شاهدانه،کنف و پنبه) با الیاف کاغذهای نسخ خطی قرون ۵، ۷ الی ۱۲ ه.ق متعلق به موزه ملی ملک (دریافت مقاله) دوفصلنامه پژوهه باستان سنجی دوره: 7، شماره: 2
25 غنی سازی رنگدانه های آنتوسیانینی آب انار به کمک رزین‎ های پلیمری و تهیه پودر حاصل از آن به روش خشک ‎کن پاششی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش و نوآوری در علوم و صنایع غذایی دوره: 10، شماره: 1
26 مطالعه صفات مورفولوژیکی، فیتوشیمیایی و ظرفیت آنتی اکسیدانی مرزنگوش یونانی (Origanum vulgare spp. hirtum) کاشته شده در شمال تهران (دریافت مقاله) مجله علوم و فنون باغبانی ایران دوره: 24، شماره: 2
27 مقایسه خواص فیزیکوشیمیایی و پروفایل اسیدهای چرب روغن هسته گیاه دارویی Citrus aurantium L. در روش های مختلف استخراج (دریافت مقاله) مجله اکوفیتوشیمی گیاهان دارویی دوره: 10، شماره: 2
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 ارزیابی فیتوشیمیایی گونه های مریم گلی بومی ایران از نظر مقدار تریترپنوییدهای ضد سرطان (دریافت مقاله) نهمین کنگره علوم باغبانی ایران
2 Discovery of new natural inhibitors for aldosterone synthase (CYP۱۱B۲) for treating cardiovascular disease (دریافت مقاله) اولین همایش بین المللی و دهمین همایش ملی بیوانفورماتیک ایران
3 Discovery of new natural inhibitors for Human epidermal growth factor receptor-۲ (HER۲) for treating Breast cancer disease (دریافت مقاله) اولین همایش بین المللی و دهمین همایش ملی بیوانفورماتیک ایران
4 Discovery of Potential Inhibitors for Trihydroxynaphthalene Reductase (۳HNR) by virtual screening (دریافت مقاله) بیست دومین کنگره میکروب شناسی ایران (مجازی)
5 Identification and Quantification of Phenolic Compounds from Different Iranian Varieties Pomegranate Peel (دریافت مقاله) بیست و یکمین کنگره ملی و نهمین کنگره بین المللی زیست شناسی ایران
6 Inhibitory properties of enzymes involved in the Quorum Sensing process in Pseudomonas aeruginosa by molecular modeling (دریافت مقاله) بیست و یکمین کنگره بین المللی میکروب شناسی ایران
7 Inhibitory properties of enzymes involved in the Quorum Sensing process in Pseudomonas aeruginosa by molecular modeling (دریافت مقاله) بیست و یکمین کنگره ملی و نهمین کنگره بین المللی زیست شناسی ایران
8 Molecular docking and ADME studies of natural compounds against bitter taste receptors( TAS۲Rs ) (دریافت مقاله) یازدهمین همایش ملی و دومین همایش بین المللی بیوانفورماتیک ایران
9 Molecular docking and ADME studies of natural compounds againstprime targets of HIV (دریافت مقاله) یازدهمین همایش ملی و دومین همایش بین المللی بیوانفورماتیک ایران
10 Molecular docking and ADMET properties of natural products against the Cathepsin D, in breast cancer (دریافت مقاله) نهمین همایش بیوانفورماتیک ایران
11 بررسی خواص مهارکنندگی آنزیمهای دخیل در فرآیند کوروم سنسینگ در باکتری سودوموناس آئروژینوزا به روش مدلسازی مولکولی (دریافت مقاله) بیست و یکمین کنگره ملی و نهمین کنگره بین المللی زیست شناسی ایران
12 تاکسونومی عددی در سه گونه ارس Juniperus excelsa، Juniperus sabina و Juniperus communis بر اساس صفات مورفولوژیک در پایه های ماده (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره علوم باغبانی ایران
13 شناسایی ترکیبات فنولی و فلاونوییدکل موجود در عصاره هیدرو الکلی برگ گیاه آلاله برف زی (.Ficaria kochii (Ledeb.) Iranshahr & Rech.f)در مرحله فنولوژیکی گلدهی کامل (دریافت مقاله) ششمین کنگره ملی سالانه یافته های نوین در علوم کشاورزی و منابع طبیعی، محیط زیست و گردشگری
14 شناسایی عصاره هیدروالکلی برگ گیاه آلاله برف زی ( Ficaria kochii (Ledeb.) Iranshahr and (Rech.f. در مرحله فنولوژیکی میوه دهی (دریافت مقاله) دوازدهمین کنگره علوم باغبانی ایران
15 شناسایی کمی و کیفی ترکیبات فنولی پوست ژنوتیپ های مختلف انار ایران (دریافت مقاله) بیست و یکمین کنگره ملی و نهمین کنگره بین المللی زیست شناسی ایران
16 مقایسه میزان آلکالوئیدهای دارویی در دو گونه خشخاش بومی ایران (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره علوم باغبانی ایران
17 مقایسه میزان کاتچین در عصاره اتانولی و اتیل استات اندام زمینی گیاه آلاله برف زی ( Ficaria (kochii (Ledeb.) Iranshahr and Rech.f. در مرحله فنولوژیکی رشد رویشی (دریافت مقاله) دوازدهمین کنگره علوم باغبانی ایران