دکتر زهرا طالب پور

دکتر زهرا طالب پور دبیر  کارگروه تخصصی شیمی و عضو کمیته علمی دانشگاه: دانشگاه الزهرا، دانشکده شیمی

دکتر زهرا طالب پور

Dr. Zahra Talebpour

دبیر کارگروه تخصصی شیمی و عضو کمیته علمی دانشگاه: دانشگاه الزهرا، دانشکده شیمی

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.