دکتر وحید فرتاشوند

دکتر وحید فرتاشوند عضو کمیته علمی  دانشگاه الزهرا، دانشکده هنر

دکتر وحید فرتاشوند

Dr. Vahid Fartashvand

عضو کمیته علمی دانشگاه الزهرا، دانشکده هنر

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.