دکتر سید علی مسیبی

دکتر سید علی مسیبی استادیار دانشکده مهندسی راه آهن دانشگاه علم و صنعت ایران

دکتر سید علی مسیبی

Dr. Ali Mosayebi

استادیار دانشکده مهندسی راه آهن دانشگاه علم و صنعت ایران

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 بررسی اثر ترانشه های v شکل جهت کاهش ارتعاشهای محیطی ناشی از حرکت قطار (دریافت مقاله) فصلنامه مهندسی حمل و نقل دوره: 3، شماره: 1
2 بررسی تاثیرنیروی حرارتی ریل دررفتاردینامیکی خط تحت اثربارمتحرک (دریافت مقاله) فصلنامه مهندسی حمل و نقل دوره: 13، شماره: 1
3 مطالعه ی موردی بر روی تاثیر شکل گودال های باز و پر در کاهش ارتعاشات ناشی از عبور قطار (دریافت مقاله) مجله ی مهندسی عمران شریف دوره: 30، شماره: 1
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 اثرات ناهمواری های تصادفی در ارتعاشات قطار با استفاده از مدل نیم بوژی (دریافت مقاله) سومین کنگره بین المللی عمران ، معماری و توسعه شهری
2 ارائه روش حفاری بهینه دستگاه حفاری مکانیزه با تحلیل پایداری تونل ها در زمین های مچاله شونده (مطالعهموردی تونل چم شیر) (دریافت مقاله) هشتمین کنفرانس بین المللی پیشرفت های اخیر در مهندسی راه آهن
3 ارزیابی آلودگی بالاست به روش آزمایش غیر مخرب ضربه- پاسخ (دریافت مقاله) هفدهمین همایش بین المللی حمل و نقل ریلی
4 استفاده از روش تزریق دوغاب تحت فشاردر تثبیت بسترهای سست خطوط راه آهن (دریافت مقاله) اولین همایش ملی سازه، زلزله، ژئوتکنیک
5 CONSTRUCTION OF MV -ALGEBRAS (دریافت مقاله) هشتمین همایش ملی ریاضی دانشگاه پیام نور
6 بررسی تاثیر اثر قفل شدگی برشی بین دانه های بالاست بر رفتار دینامیکی خط تحت اثر بار متحرک (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس بین المللی پیشرفت های اخیر در مهندسی راه آهن
7 بررسی رفتار مکانیکیبالاست در خطوط ریلی با استفاده از روش اجزاء مجزاء (DEM) (دریافت مقاله) ششمین کنگره ملی مهندسی عمران
8 بررسی ضوابط و معیارهای محوطه های مانور در ایستگاه های تشکیلاتی (دریافت مقاله) هشتمین کنفرانس بین المللی پیشرفت های اخیر در مهندسی راه آهن
9 بررسی مزایا و معایب خطوط ریلی بالاستی و بدون بالاست (دریافت مقاله) هشتمین کنفرانس بین المللی پژوهش در علوم و مهندسی و پنجمین کنگره بین المللی عمران، معماری و شهرسازی آسیا
10 بررسی مشخصات بالاست استفاده شده در خطوط بالاستی راه آهن ایران(نمونه موردی بالاست خط آپرین-ملکی) (دریافت مقاله) هشتمین کنفرانس بین المللی پیشرفت های اخیر در مهندسی راه آهن
11 طراحی مدل تخصیص مزایای انگیزشی کارکنان شرکت راه آهن بر اساس معیارهای موثر در عملکرد راه آهن بااستفاده از روش سلسله مراتبی (دریافت مقاله) هشتمین کنفرانس بین المللی پیشرفت های اخیر در مهندسی راه آهن
12 عوامل موثر بر تزریق دوغاب با فشار بسیار بالا 1 جهت تثبیت بستر سست راه آهن (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس بین المللی پیشرفت های اخیر در مهندسی راه آهن
13 مروری بر اثر ماشین پایدارساز بر روی تغییرات مقاومت جانبی و سختی قائم خطوط بالاستی (دریافت مقاله) هشتمین کنفرانس بین المللی پیشرفت های اخیر در مهندسی راه آهن
14 مروری بر انواع خرابی های رایج سیستم دال خط و روش های ترمیم آن (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس بین المللی پیشرفتهای اخیر در مهندسی راه آهن
15 مروری بر روش های تثبیت بستر خطوط راه آهن دارای ترافیک (دریافت مقاله) اولین همایش بین المللی معماری، عمران، علوم زمین و محیط زیست سالم