دکتر طاهره کاغذچی

دکتر طاهره کاغذچی استاد دانشکده مهندسی شیمی دانشگاه صنعتی امیرکبیر

دکتر طاهره کاغذچی

Dr. Tahereh Kaghazchi

استاد دانشکده مهندسی شیمی دانشگاه صنعتی امیرکبیر

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 آموزش رشته های نوین مهندسی شیمی مهندس تبدیل گاز طبیعی (دریافت مقاله) فصلنامه آموزش مهندسی ایران دوره: 5، شماره: 17
2 ارزیابی اشتغال زنان در رشته های فنی و مهندسی (دریافت مقاله) فصلنامه آموزش مهندسی ایران دوره: 6، شماره: 24
3 پارک های تحقیقاتی محلی برای رسیدن به تکنولوژی های پیشرفته (دریافت مقاله) فصلنامه آموزش مهندسی ایران دوره: 5، شماره: 20
4 زنان و میزان حضور آنها در رشته های تحصیلی و شغل های مهندسی (دریافت مقاله) فصلنامه آموزش مهندسی ایران دوره: 7، شماره: 28
5 کاربرد غشاء مایع در فرآیندهای جداسازی (دریافت مقاله) دوفصلنامه علوم و مهندسی جداسازی دوره: 1، شماره: 1
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 A detailed analysis of facilitated transport in a membrane (دریافت مقاله) دوازدهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران
2 An Experimental and Modeling Investigation on Facilitated Transport Separation of Propylene-Propane Mixture (دریافت مقاله) ششمین کنگره بین المللی مهندسی شیمی
3 استخراج املاح منیزیم از سنگهای دولومیت ایرا ن به شیوه لیچینگ تحت فشار گاز دی اکسید کربن (دریافت مقاله) نهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران
4 استخراج یون کروم از پسابهای صنعتی توسط غشاء مایع توده ای (دریافت مقاله) نهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران
5 استفاده از غشاء مایع جهت جداسازی یون کروم (VI) از پساب های صنعتی (دریافت مقاله) دهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران
6 استفاده از مخلوط ضایعات کشاورزی برای تولید کربن فعال (دریافت مقاله) دوازدهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران
7 انتقال حرارت و رژیم جریان در فرآیند تغلیظ آب سیب توسط تبخیر کننده با فیلم ریزان (دریافت مقاله) سیزدهمین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک
8 Emulsion Liquid Membrane Pertraction of Gold (III) Ions from Aqueous Solutions (دریافت مقاله) نهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران
9 Extraction of Chromium Ion (VI) Using Bulk Liquid Membrane (دریافت مقاله) پنجمین کنگره بین المللی مهندسی شیمی
10 Extraction of Gold (III) Ions from Aqueous Solutions Using Surfactant Liquid Membrane (دریافت مقاله) هشتمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران
11 Liquid-Liquid Extraction of phenol from aqueous solutions (دریافت مقاله) هفتمین کنگره ملی مهندسی شیمی
12 Optimization Olefin-Paraffin operating condition through membrane /distillation hybrid system (دریافت مقاله) اولین همایش ملی تکنولوژی های نوین در شیمی و پتروشیمی
13 PHENOLREMOVAL FROMWASTEWATER BY MODIFIED CLAY (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی نفت، گاز، پتروشیمی و نیروگاهی
14 Separation of a Propylene-Propane Mixture by a Facilitated Transport Membrane (دریافت مقاله) پنجمین کنگره بین المللی مهندسی شیمی
15 Simultaneously extraction and stripping of iodine in a bulk liquid membrane pertractor (دریافت مقاله) ششمین کنگره بین المللی مهندسی شیمی
16 Yield prediction in activated carbon production process using artificial neural network and genetic algorithm (دریافت مقاله) چهاردهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران
17 بازیابی املاح با ارزش منیزیم از تلخابه به روش کریستالیزاسیون جزء به جزء (دریافت مقاله) هشتمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران
18 بازیافت فنل از پسابهای غلیظ به کمک تکنولوژی غشاء مایع امولسیونی (دریافت مقاله) هشتمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران
19 بررسی اثرنوع ماده اولیه در خواص کربن فعال (دریافت مقاله) نهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران
20 بررسی ایزومری شدن آنزیمی گلوکز به فروکتوز در یک جت راکتور با جریان پائین رونده (دریافت مقاله) نهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران
21 بررسی فرایند میکروفیلتراسیون آب پنیر (دریافت مقاله) نهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران
22 بهبود عملکرد غشاءها در صنعت گاز به کمک نانوتکنولوژی (دریافت مقاله) نخستین کنگره بین المللی نانوفنآوری و کاربردهای آن در صنایع نفت، گاز و پتروشمی
23 بهینه سازی عملکرد سلول جمسون در واحد الکترولیز (EW) مجتمع مس سرچشمه (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران
24 توصیف منحنی های شکست جذب جیوه از محلول های آبی بر روی کربن های فعال گوگردی با استفاده از مدل توماس (دریافت مقاله) شانزدهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران
25 جداسازی گزینشی دی اکسیدکربن از مخلوطهای گازی با استفاده از غشاءهای انتقال تسهیل یافته (دریافت مقاله) اولین کنفرانس پتروشیمی ایران
26 جذب کادمیوم از محلولهای آبی توسط کربن فعال ساخته شده از ضایعات کشاورزی (دریافت مقاله) دهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران
27 مدلسازی سیستم جذب رادون آب آشامیدنی توسط کربن فعال (دریافت مقاله) هشتمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران
28 مدلسازی سینتیکی نفوذی جذبسطحی جیوه از محلولهای آبی توسط کربنهای فعال گوگردی در سیستمهای ناپیوسته (دریافت مقاله) اولین همایش ملی تکنولوژی های نوین در شیمی و پتروشیمی
29 مدلسازی و کاربرد راکتورهای سیلکونی با دو جریان برخوردی در سیستم های جامد - مایع (دریافت مقاله) دهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران
30 مطالعه جذب تعادلی یون جیوه (Hg(II بر روی کیتوسان (دریافت مقاله) نهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران
31 مطالعه جذب یون جیوه بر روی جاذب زیستی کیتوسان (دریافت مقاله) اولین کنفرانس پتروشیمی ایران