دکتر حمیدرضا احدی

دکتر حمیدرضا احدی استاديار دانشگاه علم و صنعت ایران دانشکده مهندسی راه آهن

دکتر حمیدرضا احدی

Dr. Hamidreza Ahadi

استاديار دانشگاه علم و صنعت ایران دانشکده مهندسی راه آهن

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 ارایه مدلی برای ارزیابی و اولویت بندی احداث خطوط ریلی جدید با استفاده از روش ترکیبی تحلیل شبکه ای و مهندسی ارزش (دریافت مقاله) فصلنامه مهندسی حمل و نقل دوره: 9، شماره: 2
2 ارزیابی عملکرد زنجیره تامین در صنعت ریلی با استفاده از مدل اسکور ؛ مطالعه موردی شرکت واگن سازی تهران (دریافت مقاله) فصلنامه مهندسی حمل و نقل دوره: 11، شماره: 4
3 اولویت بندی روشهای حمل و نقل عمومی در شهر تهران به منظور اصلاح نظام تخصیص بودجه (دریافت مقاله) فصلنامه مهندسی حمل و نقل دوره: 4، شماره: 3
4 بررسی سهم بازار حمل و نقل ریلی فرآورده های نفتی (دریافت مقاله) فصلنامه مهندسی حمل و نقل دوره: 5، شماره: 1
5 بکارگیری روش AHP فازی گروهی در انتخاب بهترین تأمین کننده ناوگان ریلی (دریافت مقاله) فصلنامه مهندسی حمل و نقل دوره: 4، شماره: 2
6 تحلیل دینامیکی پارامترهای موثر در مطلوبیت کریدورهای ترانزیت ریلی بار؛مطالعه موردی محور سرخس – بندر عباس (دریافت مقاله) فصلنامه مهندسی حمل و نقل دوره: 5، شماره: 2
7 مدل دینامیکی ارزیابی و سنجش مطلوبیت کریدورهای ترانزیت ریلی؛ مطالعة موردی کریدور ریلی بندرعباس- سرخس (دریافت مقاله) پژوهشنامه حمل و نقل دوره: 18، شماره: 1
8 یک روش ترکیبی سروکوال و تاپسیس سلسله مراتبی بر اساس مجموعه های فازی نوع۲ برای ارزیابی کیفیت خدمات (مطالعه موردی: کیفیت خدمات حمل و نقل عمومی شهرکرد) (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت بهره وری دوره: 11، شماره: 3
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 An ARIMA based Railway Freight Demand Prediction in Iran in 2025 (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی پیشرفتهای اخیر در مهندسی راه آهن
2 An integrated (BSC-FDEA) framework for performance evaluation of intelligent transportation systems (ITS) (دریافت مقاله) چهاردهمین کنفرانس بین المللی مهندسی حمل و نقل و ترافیک
3 ارائه مدل تخمین سطح مطلوبیت کریدورهای ریلی ترانزیت بار از ایران؛ مطالعه موردی محور سرخس- بندرعباس (دریافت مقاله) دهمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع
4 ارائه یک رویکرد جدید برای آنالیز هزینه ها در سیستم های مختلف حمل و نقل (مطالعه موردی؛ صنعت حمل و نقل کشور ترکیه) (دریافت مقاله) چهاردهمین کنفرانس بین المللی مهندسی حمل و نقل و ترافیک
5 ارائه یک متدولوژی ابداعی برای انجام مطالعات تطبیقی در صنعت حمل و نقل ریلی با استفاده از روش ترکیبی AHP و DEA (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی پیشرفتهای اخیر در مهندسی راه آهن
6 ارایه مدل ارزیابی ریسک سوانح خروج از خط در راه آهن جمهوری اسلامی ایران (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی تصادفات جاده ای، سوانح ریلی و هوایی
7 ارایه مدل جدید ارزیابی اقتصادی احداث و توسعه خطوط حومه ای: مطالعه موردی مسیر تهران-شهریار (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس بین المللی پیشرفت های اخیر در مهندسی راه آهن
8 ارزیابی اولویت بندی طرح های توسعه شبکه راه آهن با استفاده از فرآیند تحلیل سلسله مراتبی (دریافت مقاله) پانزدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع
9 ارزیابی بهره وری نیروی انسانی در راه آهن ایران با استفاده از روش ترکیبی تحلیل سلسله مراتبی و تحلیل پوششی داده ها (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس بین المللی پیشرفتهای اخیر در مهندسی راه آهن
10 ارزیابی پیمانکاران پروژه نگهداری و تعمیرات خط و سازه های راه آهن با استفاده از روش بهترین- بدترین ؛مطالعه موردی محور جنوب (دریافت مقاله) هشتمین کنفرانس بین المللی پیشرفت های اخیر در مهندسی راه آهن
11 ارزیابی عملکرد شرکتبهره برداری راه آهن شهری تهران و حومه با استفاده از روش کارت امتیاز متوازن (دریافت مقاله) یازدهمین کنفرانس مهندسی حمل و نقل و ترافیک ایران
12 ارزیابی کارایی ایستگاه های مترو شهر تهران با استفاده از روش تحلیل پوششی داده ها (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس بین المللی تحلیل پوششی داده ها
13 ارزیابی کارایی راه آهن ج.ا. ایران در بخش حمل بار با استفاده ازروش ترکیبی تحلیل سلسله مراتبی و تحلیل پوششی داده ها (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس بین المللی پیشرفت های اخیر در مهندسی راه آهن
14 ارزیابی کارایی نمایندگی های فروش بلیت شرکت قطارهای مسافری رجاء در شهر تهران با استفاده از روش ترکیبی کارت امتیازی متوازن و تحلیل پوششی داده ها (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس بین المللی تحلیل پوششی داده ها
15 ارزیابی و اولویت بندی پروژه های ریلی راه آهن ج.ا. ایران بر اساس معیارهای مهندسی ارزش (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی مهندسی ارزش و مدیریت هزینه
16 ارزیابی و اولویت بندی تکمیل پروژه های نیمه تمام ریلی با رویکرد ارتقا بهره وری (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس بین المللی پیشرفت های اخیر در مهندسی راه آهن
17 ارزیابی و اولویت بندی طرح های توسعه بندرخشک آپرین با استفاده از روش تحلیل سلسله مراتبی (دریافت مقاله) هشتمین کنفرانس بین المللی پیشرفت های اخیر در مهندسی راه آهن
18 افزایش قدرت رقابت در صنعت حمل و نقل ریلی از طریق کاهش هزینه های تخلیه و بارگیری (دریافت مقاله) یازدهمین همایش بین المللی حمل و نقل ریلی
19 امکان سنجی افزایش سهم بازارحمل و نقل ریلی فرآورده های نفتی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی زیرساختهای حمل و نقل
20 انتخاب تامین کنندگان در زنجیره تامین صنعت ریلی با روش ترکیبی بهترین-بدترین و تئوری بازی ها ؛ مطالعه موردی شرکت مپنا (دریافت مقاله) هجدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع
21 اولویت بندی تامین کنندگان خارجی ناوگان ریلی با استفاده ازروش تحلیل سلسله مراتبی فازی گروهی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی زیرساختهای حمل و نقل
22 اولویت بندی روش های حمل کالا در یک سیستم لجستیک صنعتی با استفاده از روش SAW، مطالعه موردی صنعت خودروسازی (دریافت مقاله) چهاردهمین کنفرانس بین المللی مهندسی حمل و نقل و ترافیک
23 اولویت بندی روشهای مقابله با مشکل ماسه گیری خطوط راه آهن در مناطق کویری با استفاده از روش تحلیل سلسله مراتبی گروهی: (مطالعه موردی مسیر شورهگز-رودشور) (دریافت مقاله) هفدهمین همایش بین المللی حمل و نقل ریلی
24 اولویت بندی طرحهای توسعه شبکه ریلی تک خطه به دوخطه با استفاده از روش تحلیل سلسله مراتبی گروهی (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس بین المللی پیشرفت های اخیر در مهندسی راه آهن
25 اولویت بندی مشتریان در شرکت های حمل و نقل ریلی مسافری با استفاده از روش ترکیبیبهترین – بدترین و تکنیک های داده کاوی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی بهینه سازی سیستم های تولیدی و خدماتی
26 Development a Framework for Prioritizing and Selection of Civil Projects Contractors at Tehran Municipality (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی پژوهش در علوم و مهندسی
27 Evaluating the Operational Efficiency of Railway Regions in Iran (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی پیشرفتهای اخیر در مهندسی راه آهن
28 Supply Chain Performance Evaluation Models; A Literature Review (دریافت مقاله) هشتمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع
29 بخش بندی مشتریان در شرکت های حمل و نقل ریلی مسافری با استفاده از روش ترکیبی تحلیل سلسله مراتبیو خوشه بندی دو مرحله ای (دریافت مقاله) هشتمین کنفرانس بین المللی پیشرفت های اخیر در مهندسی راه آهن
30 برآورد تابع تقاضای بار برای راه آهن ناحیخ شمال با استفاده از روش های اقتصاد سنجی (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی پیشرفتهای اخیر در مهندسی راه آهن
31 برآورد تابع تقاضای بار در راه آهن ج.ا.ایران و پیش بینی میزان تقاضا مبتنی بر طراحی سناریو قیمت سوخت (دریافت مقاله) دوازدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی حمل و نقل و ترافیک
32 برآورد تابع تقاضای بار معدنی راه آهن ج.ا.ا به کمک روش های اقتصادسنجی (دریافت مقاله) پانزدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع
33 بررسی اثرات اقتصادی جداول زمان بندی اعزام قطار در راه آهن (دریافت مقاله) نوزدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی حمل و نقل و ترافیک
34 بررسی تاثیر اتصال بندر چابهار به شبکه ریلی کشور در سهم بازار حمل و نقل ریلی بار (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس بین المللی پیشرفت های اخیر در مهندسی راه آهن
35 بررسی سانحه خروج از خط قطار مسافری زاهدان- تهران با استفاده از سیستم طبقه بندی و تجزیه و تحلیلعوامل انسانی (دریافت مقاله) هشتمین کنفرانس بین المللی پیشرفت های اخیر در مهندسی راه آهن
36 بررسی کاربردهای تصمیم گیری چند معیاره در مدیریت سیستم های زنجیره تامین (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی ابزار و تکنیکهای مدیریت
37 بررسی کاربردهای مهندسی ارزش در پروژههای حمل ونقل (دریافت مقاله) کنفرانس ملی مهندسی ارزش و مدیریت هزینه
38 بررسی و تحلیل آماری علل تاخیر در اجرای پروژه های عمرانی ریلی و ارائه مدل برآورد خسارت اقتصادی تاخیرات (DED) (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی پیشرفتهای اخیر در مهندسی راه آهن
39 پیش بینی آینده حمل و نقل ریلی بار در ایران مبتنی بر طراحی سناریو (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس بین المللی پیشرفتهای اخیر در مهندسی راه آهن
40 پیشنهاد الگوی کانون ارزیابی برای جذب ، نگهداری و ارتقاء نیروی انسانی در راه آهن ج.ا. ایران (دریافت مقاله) شانزدهمین همایش بین المللی حمل و نقل ریلی
41 تحلیل دینامیکی عوامل موثر بر مطلوبیت سرمایه گذاری بخش خصوصی در صنعت ریلی (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس بین المللی پیشرفت های اخیر در مهندسی راه آهن
42 تحلیل هزینه - منفعت اقدامات کاهش ریسک سوانح خروج از خط در راه آهن جمهوری اسلامی ایران (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی تصادفات جاده ای، سوانح ریلی و هوایی
43 توسعه فرآیند محاسبه گاباری بهینه خطوط راه آهن (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی پیشرفتهای اخیر در مهندسی راه آهن
44 رتبه بندی تامین کنندگان به کمک معیارهای موثر در صنعت حمل و نقل ریلی با استفاده از تحلیل سلسله مراتبی فازی (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی تحقیق در عملیات ایران
45 رتبه بندی موانع اجرای لجستیک معکوس در صنعت ریلی با استفاده از روش ترکیبی بهترین-بدترین و مدلسازی دینامیکی (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس بین المللی پیشرفت های اخیر در مهندسی راه آهن
46 سیستم جامع مدیریت ایمنی در حمل و نقل ریلی (دریافت مقاله) نهمین همایش حمل و نقل ریلی
47 طراحی مدلی پویا برای ارزیابی عملکرد در صنعت حمل و نقل ریلی با رویکرد کارت امتیاز متوازن؛ مطالعه موردی شرکت قطارهای مسافری رجا (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس بین المللی پیشرفتهای اخیر در مهندسی راه آهن
48 طراحی یک مدل تصمیم گیری مبتنی برمعیارهای مهندسی ارزش به منظور الویت بندی و انتخاب پروژه های ریلی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی مهندسی صنایع و سیستم ها
49 عوامل موثر در مطلوبیت کریدورهای ترانزیت ریلی (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس بین المللی پیشرفت های اخیر در مهندسی راه آهن
50 مدل ارزیابی اقتصادی نوسازی واگنهای مسافری؛ مطالعه موردی شرکت قطارهای مسافری رجا (دریافت مقاله) نهمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع و سیستم­ ها
51 مدیریت لجستیک ریلی در شرایط بحران (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس بین المللی پیشرفت های اخیر در مهندسی راه آهن
52 مروری بر روش های سنجش و ارزیابی اقتصادی جداول زمان بندی سفر در راه آهن (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی بهینه سازی سیستم های تولیدی و خدماتی
53 مروری بر کاربردهای مهندسی ارزش در پروژههای عمرانی (دریافت مقاله) سیزدهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران
54 مروری بر کاربردهای مهندسی ارزش در صنعت حمل و نقل ریلی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی توانمندی مدیریت، مهندسی صنایع، حسابداری و اقتصاد
55 معرفی معیارهای کلیدی و روش های حل مسله انتخاب تامین کنندگان (دریافت مقاله) دوازدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع
56 مکانیابی شهرک صنعتی تخصصی ریلی با استفاده از روش تحلیل سلسله مراتبی فازی گروهی (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی تحقیق در عملیات ایران
57 موانع اجرای لجستیک معکوس در صنعت ریلی با استفاده از روش ترکیبی بهترین-بدترین و مدلسازی دینامیکی (دریافت مقاله) هجدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع