دکتر مرتضی بهروزی فر

دکتر مرتضی بهروزی فر عضو هیات علمی موسسه مطالعات بین المللی انرژی ایران

دکتر مرتضی بهروزی فر

Dr. Morteza Behrouzifar

عضو هیات علمی موسسه مطالعات بین المللی انرژی ایران

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.