دکتر احمد همایونی

دکتر احمد همایونی استادیار دانشگاه صنعتی اراک

دکتر احمد همایونی

Dr. Ahmad Homayouni

استادیار دانشگاه صنعتی اراک

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.