دکتر جلال اکبری

دکتر جلال اکبری دانشیار دانشگاه بوعلی سینا دانشکده مهندسی

دکتر جلال اکبری

Dr. Jalal Akbari

دانشیار دانشگاه بوعلی سینا دانشکده مهندسی

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 ارزیابی اثر الیاف های فولادی و شیشه ای بر خواص مکانیکی بتن (دریافت مقاله) نشریه علمی پژوهش های تجربی در مهندسی عمران دوره: 2، شماره: 2
2 ارزیابی رفتار لرزه ای قاب های بتنی مسلح طراحی شده با روش های نیرو و انرژی (دریافت مقاله) فصلنامه علوم و مهندسی زلزله دوره: 5، شماره: 4
3 ارزیابی شاخص ایمنی و کالیبراسیون ضرایب بار و مقاومت تیرهای بتنی مسلح تحت اثر تلاش های خمشی، برشی و پیچشی (دریافت مقاله) نشریه مهندسی سازه و ساخت دوره: 3، شماره: 4
4 انتخاب و مقیاس سازی بهینه ی شتاب نگاشت ها برای تحلیل دینامیکی غیرخطی سازه ها (دریافت مقاله) فصلنامه علوم و مهندسی زلزله دوره: 3، شماره: 1
5 بررسی و تبیین جایگاه استراتژیک مدیریت ارتباطات در حفظ محیط زیست روستاها (مطالعه موردی استان همدان) (دریافت مقاله) فصلنامه مسکن و محیط روستا دوره: 31، شماره: 140
6 بهبود روش انتگرال گیری دقیق مرتبه اول برای تحلیل دینامیکی سازه ها با معکوس سازی ماتریس حالت (دریافت مقاله) دوفصلنامه روشهای عددی در مهندسی دوره: 35، شماره: 2
7 شناسایی آسیب در مسائل تنش– کرنش مسطح بااستفاده از داده های مودال (دریافت مقاله) فصلنامه مهندسی عمران فردوسی دوره: 31، شماره: 4
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 ارزیابی اثر نوع میرایی بر رفتار لرزه ای قاب های خمشی فولادی (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی عمران ، معماری و زیرساخت های شهری
2 ارزیابی اثرنوع میرایی دربرآورد پارامترهای مهندسی درقابهای خمشی فولادی (دریافت مقاله) همایش بین المللی معماری عمران وشهرسازی در آغاز هزاره سوم
3 ارزیابی رفتار لرزه ای قابهای مهاربندی شده زانویی (دریافت مقاله) سومین کنفرانس ملی زلزله و سازه
4 ارزیابی رفتارستونهای بتنی مسلح دربرابربارگذاری سریع (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی عمران، معماری و توسعه پایدار شهری
5 CALCULATION OF LATERAL LOADS ON BUILDING BASED ON ENERGY METHOD (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله
6 Reliability-Based Design of Reinforced Concrete Beams for Shear (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس ملی سالیانه بتن ایران
7 Reliability-based design of steel beams (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی و ششمین کنفرانس ملی زلزله و سازه
8 Structural Dynamics Analysis Using Non-Uniform Fast Fourier Transform in Frequency Domain (دریافت مقاله) هشتمین کنگره ملی مهندسی عمران
9 Transformation of Earthquake loadings into Equivalent Static Loads (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی مقاوم سازی
10 بررسی تأثیر درصدهای مختلف الیاف فولادی و شیشه بر خواص مکانیکی بتن (دریافت مقاله) سومین کنگره بین المللی عمران ، معماری و توسعه شهری
11 بررسی روش طراحی لرزه ای ترکیبی بر مبنای نیرو تغییر مکان، در مقایسه با روش نیرویی استانداد 2800 (دریافت مقاله) کنفرانس ملی تحقیقات بنیادین در عمران،معماری و شهرسازی
12 بررسی عددی رفتار ورقهای اتصال در مهاربندهای کمانش ناپذیر (دریافت مقاله) هفتمین کنگره ملی مهندسی عمران
13 بررسی کاربرد سیستم ترکیبی ازمهاربندهای برون محور و زانویی یا پیکربندی قیچی (دریافت مقاله) سومین کنفرانس ملی زلزله و سازه
14 بهینه سازی سازه های پیوسته تحت بارگذاری زلزله (دریافت مقاله) هفتمین کنگره ملی مهندسی عمران
15 تحلیل قابلیت اعتمادسازه های اسکلتی فولادی (دریافت مقاله) هشتمین کنگره ملی مهندسی عمران
16 تحلیل مسائل تنش-کرنش مسطح با استفاده از روش نوار محدود (دریافت مقاله) هشتمین کنگره ملی مهندسی عمران
17 شناسایی آسیب در قاب ها با استفاده از تبدیل موجک گسسته و انرژی سیگنال (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی و هفتمین کنفرانس ملی مصالح و سازه های نوین در مهندسی عمران
18 طراحی بهینه لرزه ای قابهای فولادی با استفاده ازروشهای گرادیانی و الگوریتم ژنتیکی (دریافت مقاله) هفتمین کنگره ملی مهندسی عمران
19 طراحی پلاستیک با کنترل مکانیزم قاب های خمشی فولادی با عملکرد بهینه لرزه ای (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی نقش مهندسی عمران در کاهش مخاطرات
20 طراحی پی های سطحی بر اساس تحلیل قابلیت اعتماد (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی مکانیک خاک و مهندسی پی
21 طراحی لرزه ای قاب های خمشی فولادی با استفاده از روش ضریب زلزله ی اصلاح شده (دریافت مقاله) چهارمین همایش بین المللی مهندسی سازه
22 کنترل فعال بهینه سازه های غیرخطی با مدل رفتاری Bouc-wen (دریافت مقاله) سومین کنفرانس ملی زلزله و سازه
23 کنترل فعال بهینه سازه های فولادی بارفتار غیرخطی با استفاده ازکنترلر منطق فازی (دریافت مقاله) هشتمین کنگره ملی مهندسی عمران
24 کنترل فعال غیر خطی سازه های بتن مسلح با استفاده از محرک جرمی فعال (دریافت مقاله) هفتمین کنگره ملی مهندسی عمران
25 محاسبه پیچش تیرهای بتنی مسلح با استفاده از شبکه عصبی مصنوعی و آیین نامه بتن ایران (دریافت مقاله) نهمین کنگره بین الملی مهندسی عمران
26 مدل چسبان جرم متمرکز برای ساختمانهای بتن آرمه دارای دیوار برشی با پلان نامتقارن کد A) (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس ملی سالیانه بتن ایران