دکتر محمدرضا فریدونی

دکتر محمدرضا فریدونی گروه آموزشی الهیات ، دانشکده علوم انسانی دانشگاه بوعلی سینا، همدان

دکتر محمدرضا فریدونی

Dr. Mohamadreza Fereydooni

گروه آموزشی الهیات ، دانشکده علوم انسانی دانشگاه بوعلی سینا، همدان

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 تحلیل کمی و کیفی احادیث مورد اهتمام عارفان مسلمان در متون عرفانی (دریافت مقاله) فصلنامه نقد، تحلیل و زیبایی شناسی متون (قندپارسی سابق) دوره: 5، شماره: 2
2 تحلیل کمی و کیفی حدیث قرب نوافل از دیدگاه عارفان مسلمان (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های اعتقادی کلامی دوره: 11، شماره: 4
3 تربیت معنوی بر پایه فقر ذاتی در صحیفه سجادیه (دریافت مقاله) دوفصلنامه علمی دعاپژوهی دوره: 2، شماره: 3
4 تقارب محتوایی آموزه های عرفان اسلامی و روانشناسی فردی آدلر (دریافت مقاله) فصلنامه عرفان اسلامی دوره: 18، شماره: 71
5 نظریه وحدت متعالی دین (دریافت مقاله) مجله الهیات تطبیقی دوره: 6، شماره: 13
6 نقش اسلام در تحقق وحدت ادیان (دریافت مقاله) دوفصلنامه الهیات قرآنی دوره: 2، شماره: 2
7 واکاوی تاثیر اراده الهی در تلاش های جمعی و مفهوم شناسی برکت در سازمان (دریافت مقاله) دوفصلنامه اندیشه مدیریت راهبردی دوره: 9، شماره: 2
8 واکاوی فنون نوین داستان نویسی در قصص قرآن کریم (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات علوم قرآنی دوره: 6، شماره: 21
مقالات کنفرانسی