دکتر بهمن رمضانی

دکتر بهمن رمضانی استاد، گروه جغرافیا، واحد رشت، دانشگاه آزاد اسلامی، رشت

دکتر بهمن رمضانی

Dr. Bahman Ramezani

استاد، گروه جغرافیا، واحد رشت، دانشگاه آزاد اسلامی، رشت

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 ارزیابی اثرات زیست محیطی طرح های توسعه گردشگری در منطقه آزاد انزلی (دریافت مقاله) مجله جغرافیا و مطالعات محیطی دوره: 8، شماره: 32
2 ارزیابی خشکسالی و سنجش آسیب پذیری اقلیمی استان گیلان (دریافت مقاله) مجله جغرافیا و مطالعات محیطی دوره: 11، شماره: 42
3 بررسی بارش – رواناب در حوضه آبریز شهرک ماسوله (دریافت مقاله) فصلنامه اطلاعات جغرافیایی ( سپهر) دوره: 11، شماره: 41
4 بررسی روند تغییرات دما- بارش در غرب گیلان با تکیه بر خشکسالی (دریافت مقاله) فصلنامه اطلاعات جغرافیایی ( سپهر) دوره: 8، شماره: 32
5 بررسی و تحلیل سود حسابداری و سود مالیاتی در نظام مالی بازرگانی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های مدیریت در جهان اسلام دوره: 2، شماره: 3
6 بررسی و شناخت عوامل مثبت و تاثیرگذار بازاریابی در جذب و رضایت مشتریان (دریافت مقاله) فصلنامه رهیافت های نوین در مطالعات اسلامی دوره: 2، شماره: 3
7 پیامدهای محیط زیستی توسعه توریسم با استفاده از روش ماتریس ارزیابی اثرات سریع (مطالعه موردی: ساحل چاف تا چمخاله، گیلان) (دریافت مقاله) فصلنامه علوم و تکنولوژی محیط زیست دوره: 21، شماره: 4
8 تحلیل عددی ازون سطحی و بررسی رابطه آن با شرایط همدیدی جو شهر تهران (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیای طبیعی دوره: 15، شماره: 58
9 رویکرد به مدیریت یکپارچه محیطی در سازماندهی سواحل کشور (فرصت ها، چالش ها و راهکارها) (دریافت مقاله) فصلنامه اطلاعات جغرافیایی ( سپهر) دوره: 21، شماره: 841
10 سنجش ابعاد آسیب پذیری گیلان نسبت به خشکسالی با مدل GAMA و SUM Fuzzy، AHP (دریافت مقاله) مجله علوم جغرافیایی دوره: 18، شماره: 40
11 شناخت پراکندگی جغرافیایی شیوع سرطان معده در استان گیلان (دریافت مقاله) فصلنامه علوم و تکنولوژی محیط زیست دوره: 13، شماره: 2
12 طراحی برنامه ریزی گردشگری دژ باستانی قلعه رودخان فومن-گیلان(تعیین ظرفیت برد محیط) (دریافت مقاله) فصلنامه نگرش های نو در جغرافیای انسانی دوره: 5، شماره: 1
13 غار بوزخانه ماسوله (گیلان): صعود و تحقیق مشترک کمیته غارشناسی ایران و معاونت پژوهشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت (دریافت مقاله) فصلنامه اطلاعات جغرافیایی ( سپهر) دوره: 4، شماره: 14
14 کلاسه بندی زمانی و مکانی بارش سنگین درگیلان با استفاده از GIS (دریافت مقاله) مجله علوم جغرافیایی دوره: 11، شماره: 22
15 مطالعات جغرافیای طبیعی، بستر سازنده طرح های توسعه روستایی (دریافت مقاله) فصلنامه اطلاعات جغرافیایی ( سپهر) دوره: 7، شماره: 28
16 مقایسه روش های CVI و AHP در ارزیابی خشکسالی و سنجش آسیب پذیری اقلیمی استان گیلان (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیای طبیعی دوره: 14، شماره: 54
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 ارزیابی آسیب پذیری زیست محیطی گردشگری سواحل بندر انزلی با استفاده از مدل SWOT (دریافت مقاله) اولین همایش ملی جغرافیا و گردشگری در هزاره سوم
2 The degree - day method to estimate the residential heating natural gas consumption in Guilan province, Iran, South western of Caspian Sea (دریافت مقاله) همایش بین المللی تغییر اقلیم، پیامدها،سازگاری و تعدیل
3 برآورد مقدار بارندگی یک ساعته با دوره بازگشت ده ساله در شرق گیلان (دریافت مقاله) همایش بین المللی تغییر اقلیم، پیامدها،سازگاری و تعدیل
4 بررسی تاثیر نوسانات بارش برمیزان تولید محصولات کشاورزی در شهرستان رودبار (مورد مطالعاتی: محصول زیتون) (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی هواشناسی و مدیریت آب کشاورزی
5 بررسی تغییرات مولفه های بیلان هیدرو کلیماتولوژی مناطق کوهستانی محدوده مطالعاتی لاهیجان-چابکسر (دریافت مقاله) همایش منطقه ای بحران آب و خشکسالی
6 بررسی رابطه بارش و رواناب در حوضه آبخیز سد برنجستانک (دریافت مقاله) پنجمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران
7 پهنه بندی آمایشی به منظور توسعه اکوتوریسم پارک جنگلی قلغه رودخان فومن با استفاده از مدل AHP (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی توسعه پایدار، راهکارها و چالش ها با محوریت کشاورزی، منابع طبیعی، محیط زیست و گردشگری
8 پهنه بندی پتانسیل اقلیمی نیاز به درجه- روزهای سرمایش و گرمایش در حوضه تالاب انزلی (دریافت مقاله) همایش بین المللی تغییر اقلیم، پیامدها،سازگاری و تعدیل
9 پیامدهای زیست محیطی توسعه توریسم با استفاده از روش ماتریس ارزیابی اثرات سریع (RIAM)مطالعه موردی:ساحل چاف تا چمخاله گیلان (دریافت مقاله) همایش ملی مرزنشینی توسعه پایدار و فرصت های سرمایه گذاری
10 تحلیل ارتفاعی پتانسیل نیاز گرمایشی و سرمایشی از دیدگاه اقلیم با توجه به دو عنصر دما و رطوبت (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی گرمایش، سرمایش، و تهویه مطبوع
11 تحلیل شدت و مدت خشکسالی و ترسالی در حوضه سد برنجستانک قائم شهر (دریافت مقاله) چهارمین کنگره بین المللی توسعه کشاورزی، منابع طبیعی، محیط زیست و گردشگری ایران
12 شناخت پتانسیل های اکوتوریستی آسایش زیست اقلیمی تالاب انزلی با روش بیکر (دریافت مقاله) اولین همایش ملی تالاب های ایران
13 شناخت پراکندگی جغرافیایی شیوع بیماری گواتر در استان گیلان (دریافت مقاله) همایش کاربرد جغرافیای طبیعی در برنامه ریزی محیطی
14 شناخت رابطه بین عناصراقلیمی و خسارتهای بیمه ای شهر رشت (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی عمران، معماری، مدیریت شهری و محیط زیست در هزاره سوم
15 شناخت سالهای خشکسالی با روش نمایه معیار بارندگی سالانه در دره سفید رود گیلان (دریافت مقاله) دومین همایش ملی کشاورزی و توسعه پایدار (فرصتها و چالشهای پیش رو)
16 شناخت مخاطرات زیست محیطی حوضه گردشگری قلعه رودخان فومن-گیلان (دریافت مقاله) همایش آمایش سرزمین،جایگاه خزر و چشم انداز توسعه گیلان
17 شناخت نواحی آسایش بیوکلیماتیک کوهستانی گیلان به منظور آمایش جاذبه های طبیعی آن (دریافت مقاله) همایش ملی جغرافیا و آمایش سرزمین
18 کنترل آبهای زیرزمینی (با تأکید بر روش ژئوالکتریک) (دریافت مقاله) همایش منطقه ای بحران آب و خشکسالی
19 کنترل آلودگی آبهای زیر زمینی (با تأکید بر روش ژئوالکتریک) (دریافت مقاله) همایش منطقه ای بحران آب و خشکسالی
20 کنترل آلودگی آبهای زیر زمینی (با تأکید بر روش ژئوالکتریک) (دریافت مقاله) همایش منطقه ای بحران آب و خشکسالی
21 مخاطرات محیطی و اثرات آن بر گردشگری روستایی امامزاده ابراهیم شفت (دریافت مقاله) همایش آمایش سرزمین،جایگاه خزر و چشم انداز توسعه گیلان
22 مدیریت آبخیزداری ونقش آن در کاهش سیلاب (دریافت مقاله) پنجمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران