دکتر سید امین منصوری

دکتر سید امین منصوری استادیار اقتصاد دانشگاه شهید چمران اهواز

دکتر سید امین منصوری

Dr. Sayed Amin Mansouri

استادیار اقتصاد دانشگاه شهید چمران اهواز

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 A Brief Review of the Evolution of International Trade Theories (دریافت مقاله) مجله مطالعات کسب و کار و توسعه دوره: 14، شماره: 2
2 اثر شهرنشینی و سرریزهای فضایی آن بر بهره وری نیروی کار در استان‎های ایران (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های اقتصادی ایران دوره: 28، شماره: 95
3 برآورد پویای خط فقر در گروه های درآمدی مناطق شهری ایران به روش سیستم مخارج خطی گسترش یافته (ELES) (رویکرد داده های ترکیبی) (دریافت مقاله) فصلنامه اقتصاد مقداری دوره: 15، شماره: 1
4 برآورد قاچاق در بخش حمل و نقل دریایی ایران بر اساس روش MIMIC (دریافت مقاله) فصلنامه اقتصاد پنهان دوره: 1، شماره: 1
5 برآورد کوتاه مدت و بلندمدت تاثیر شوک های قیمتی برق بر تقاضای برق مسکونی و تجاری اهواز به روش ARDL (دریافت مقاله) فصلنامه اقتصاد مقداری دوره: 11، شماره: 3
6 برآورد میل نهایی به مصرف در گروه های درآمدی براساس فرضیه درآمد دایمی نسبی در ایران (دریافت مقاله) دوفصلنامه اقتصاد پولی ، مالی دوره: 16، شماره: 29
7 برآورد و مقایسه تابع تقاضا و کشش کالاهای مصرفی در گروه های کم درآمد و با درآمد بالا در مناطق شهری (کاربرد داده های ادغام شده در سیستم تقاضای تقریبا ایده آل) (دریافت مقاله) پژوهشنامه اقتصاد کلان دوره: 10، شماره: 20
8 بررسی آثار سرریز عوامل موثر بر دستمزد صنعتی در استان‎های ایران با رویکرد اقتصادسنجی فضایی داده‎های ترکیبی (دریافت مقاله) دوفصلنامه جستارهای اقتصادی ایران با رویکرد اقتصاد اسلامی دوره: 17، شماره: 34
9 بررسی آثار متقابل فضایی همسایگی بر نوسانات تجارت بین الملل: رویکرد اقتصادسنجی ترکیبی فضایی و هموارسازی موجک (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات اقتصادی دوره: 50، شماره: 4
10 بررسی اثر تغییرات جمعیتی و سرمایه انسانی بر رشد اقتصادی در ایران (دریافت مقاله) فصلنامه اقتصاد باثبات دوره: 3، شماره: 1
11 بررسی اثر سرمایه فکری بر بیشینه سازی عملکرد مالی بنگاه های وابسته نفتی در بورس اوراق بهادار تهران (دریافت مقاله) فصلنامه اقتصاد مقداری دوره: 16، شماره: 1
12 بررسی اثر نتیجه رابطه مبادله بازرگانی بر رفاه اقتصادی در ایران (دریافت مقاله) دوماهنامه بررسی های بازرگانی دوره: 20، شماره: 115
13 بررسی ارتباط و تاثیر جرایم اخلاقی و اقتصادی بر حجم اقتصاد زیرزمینی در ایران با روش MIMIC (دریافت مقاله) فصلنامه اقتصاد مقداری دوره: 12، شماره: 2
14 بررسی تاب آوری اقتصادی در صنایع کوچک و متوسط استان خوزستان ناشی از همه گیری ویروس سارس-کو۲ (کرونا) (دریافت مقاله) فصلنامه اقتصاد باثبات دوره: 2، شماره: 3
15 بررسی تاثیر آزادی های سیاسی، اقتصادی، و شخصی در توسعه انسانی (رویکرد بین کشوری) (دریافت مقاله) دوفصلنامه مطالعات اقتصاد سیاسی بین الملل دوره: 3، شماره: 1
16 بررسی شاخص آموزش و شاخص دو بعدی توسعه در استان های ایران با روش تحلیل مولفه های اساسی (دریافت مقاله) فصلنامه توسعه­ آموزش جندی­ شاپور دوره: 13، شماره: 0
17 بررسی وضعیت تاب آوری اقتصادی و اجتماعی ایران با رویکرد پدافند غیرعامل (دریافت مقاله) فصلنامه اقتصاد دفاع دوره: 2، شماره: 6
18 تخمین و پیش بینی تابع تعدیل شده تقاضای پول ایران با وجود تحریم های اقتصادی (دریافت مقاله) فصلنامه راهبرد اقتصادی دوره: 10، شماره: 38
19 شبیه سازی شاخص توسعه انسانی در استان خوزستان با تاکید بر زندگی سالم و دسترسی به دانش و مقایسه با ایران (دریافت مقاله) فصلنامه اقتصاد مقداری دوره: 19، شماره: 1
20 شناسایی بهترین نوع موجک در تحقیق های اقتصادی: مطالعه موردی-چرخه های تجاری در ایران (دریافت مقاله) فصلنامه اقتصاد مقداری دوره: 17، شماره: 3
21 غفلت از تاب آوری اقتصادی و اجتماعی، مخاطره ای کلیدی* در اجرای سند الگوی پیشرفت: مطالعه موردی استان خوزستان (دریافت مقاله) دوفصلنامه مطالعات اقتصاد اسلامی دوره: 12، شماره: 2
22 مدلسازی تاثیر پاندمی کرونا بر فعالیت صنایع: کاربرد تجزیه و تحلیل موجک در صنایع منتخب بورس اوراق بهادار تهران (دریافت مقاله) فصلنامه نظریه های کاربردی اقتصاد دوره: 9، شماره: 1
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 اثر کیفیت حکمرانی بر درآمد مالیاتی کشورهای در حال توسعه (رویکرد داده های تابلویی) (دریافت مقاله) دومین کنفرانس سالانه اقتصاد،مدیریت و حسابداری
2 ارتباط بین فساد، نابرابری درآمد و فقر در ایران (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس ملی اقتصاد ، مدیریت و حسابداری
3 بررسی اثرات نامتقارن تغییرات نرخ ارز برتراز تجاری ایران (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس ملی اقتصاد ، مدیریت و حسابداری
4 بررسی تحلیلی تجربه کشور ایتالیا در زمینه مسیولیت اجتماعی شرکتی :(CSR) مطالعه مورد شرکت سباف (دریافت مقاله) سومین کنفرانس ملی سالانه اقتصاد، مدیریت و حسابداری
5 بررسی تحلیلی تجربه کشور روسیه در زمینه مسیولیت اجتماعی شرکتی:(CSR )درس هایی از گذار اقتصاد دستوری به اقتصاد بازاری (دریافت مقاله) سومین کنفرانس ملی سالانه اقتصاد، مدیریت و حسابداری
6 بررسی عوامل اجتماعی موثر بر فقر انجمن خیریه ۱۴ معصوم اهواز (دریافت مقاله) اولین همایش بین المللی مدیریت، حسابداری و اقتصاد با رویکرد نگاهی به آینده
7 بررسی عوامل موثر بر نوسانات قیمت مسکن در ایران (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس ملی اقتصاد ، مدیریت و حسابداری
8 غفلت از تاب آوری اقتصادی و اجتماعی، مخاطره ای کلیدی درپیشران های الگوی پیشرفت: مطالعه موردی استان خوزستان (دریافت مقاله) هشتمین کنفرانس الگوی اسلامی- ایرانی پیشرفت الگوی پیشرفت؛ پیشرانها، چالشها و الزامات تحقق