دکتر پژمان مرتضوی

دکتر پژمان مرتضوی دانشیار دانشکده علوم تخصصی دامپزشکی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات

دکتر پژمان مرتضوی

Dr. Pejman Mortazavi

دانشیار دانشکده علوم تخصصی دامپزشکی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.